Kas ir Ethereum Cancun jauninājums?
Sākums
Raksti
Kas ir Ethereum Cancun jauninājums?

Kas ir Ethereum Cancun jauninājums?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Nov 13, 2023Atjaunināts May 6, 2024
6m

Galvenās atziņas

  • Ar Ethereum Cancun jauninājumu ir paredzēts uzlabot Ethereum tÄ«kla mērogojamÄ«bu, droÅ¡Ä«bu un efektivitāti, ievieÅ¡ot t. s. "proto-danksharding" koncepciju.

  • Slodzes dalÄ«Å¡ana ir Ethereum 2.0 (Serenity) jauninājuma pēdējais posms, kas uzlabo datu pārvaldÄ«bu un darÄ«jumu apstrādi.

  • Ethereum Cancun jauninājums ir veidots tā, lai paātrinātu darÄ«jumu apstrādi, samazinātu darÄ«jumu izmaksas un optimizētu datu pārvaldÄ«bu. Iespējamie riski ietver ietekmi uz esoÅ¡ajiem viedajiem lÄ«gumiem un jaunu datu glabāšanas metožu integrāciju.

  • Sākotnēji Ethereum Cancun jauninājumu bija plānots ieviest 2023. gada oktobrÄ«, taču tas tika atlikts uz 2024. gada pirmo pusgadu. Tas tika ieviests Ethereum galvenajā tÄ«klā 2024. gada 13. martā.

Ievads

Svarīga Ethereum 2.0 jauninājuma daļa ir Ethereum pāreja uz likmes apliecinājumu (PoS) un slodzes dalīšanas ieviešana. Ar PoS tiek samazināts enerģijas patēriņš, aizstājot ieguvējus ar validētājiem, kuri tiek izvēlēti jaunu bloku izveidei, pamatojoties uz to ieguldīto ETH daudzumu.

Savukārt slodzes dalīšana paātrina darījumu apstrādi, sadalot Ethereum tīklu mazākās daļās jeb segmentos, katrs no kuriem var neatkarīgi apstrādāt darījumus un viedos līgumus. Pāreja no PoW uz PoS ļauj droši un efektīvi veikt slodzes dalīšanu, pēc nejaušības principa piešķirot validētājus konkrētiem segmentiem, lai novērstu manipulācijas un uzlabotu veiktspēju.

Ethereum Cancun ir nozīmīgs Ethereum blokķēdes jauninājums, ar kuru tiek stiprināta tīkla mērogojamība, drošība un vispārējā efektivitāte. Ar šo jauninājumu tiek ieviesta "proto-danksharding" koncepcija – tas ir svarīgs solis datu pārvaldības optimizēšanā un darījumu pieejamības veicināšanā Ethereum ekosistēmā.

Izmantojot inovatīvas datu glabāšanas metodes, Ethereum Cancun jauninājums varētu mainīt darījumu apstrādes veidu tīklā, ļaujot nodrošināt pieejamāku un efektīvāku lietotāju pieredzi.

Izpratne par Ethereum Cancun jauninājumu

Ethereum Cancun jauninājums (jeb t. s. "Cancun-Deneb" jauninājums) ir Ethereum tīkla dalībnieku saskaņota darba rezultāts, kas palīdz stiprināt tīkla infrastruktūru un risina aktuālās problēmas pēc Šanhajas jauninājuma.

Cancun jauninājums ir balstīts uz četriem Ethereum uzlabojumu priekšlikumiem (EIP): EIP-4844, EIP-1153, EIP-4788 un EIP-6780. Visu šo EIP ieviešana var sniegt vairākas priekšrocības, tostarp mērogojamības, datu glabāšanas un pieejamības uzlabojumus, kā arī darījumu izmaksu samazinājumu.

Primāri pievēršoties izpildes slāņa (1. slāņa) optimizēšanai, Cancun jauninājums sagatavo tīklu nākotnē plānotajai pilnīgas datu dalīšanas ieviešanai, kas ir svarīga Ethereum ilgtermiņa attīstības stratēģijas daļa.

Slodzes dalīšana nozīmē blokķēdes datu bāzes sadalīšanu mazākās daļās jeb segmentos, tādējādi veicinot efektivitāti, un ar Cancun jauninājumu tiek ieviesta īpaša veida slodzes dalīšana – "proto-danksharding" (tālāk runāsim par to detalizēti).

Cancun jauninājuma mērķis ir palielināt darījumu skaitu sekundē (TPS) tīklā saskaņā ar Ethereum attīstības plāna posmu "Surge" ar mērķi nodrošināt vairāk nekā 100 000 darījumus sekundē.

Cancun jauninājums līdz ar tam sekojošo Deneb jauninājumu ietver nozīmīgu pavērsienu Ethereum ceļā uz vadošās decentralizēto finanšu platformas statusu.

"Danksharding" un "proto-danksharding"

"Danksharding" un "proto-danksharding" ir divas dažādas slodzes dalīšanas tehnoloģijas versijas Ethereum tīklā. "Danksharding" nosaukums ir cēlies no Ethereum pētnieka Dankrada Faista (Dankrad Feist) vārda. Tas apzīmē Ethereum 2.0 (Serenity) jauninājuma pēdējo posmu. Šis jauninājums ir orientēts uz datu pieejamības optimizēšanu apkopojumiem Ethereum tīklā.

Tehniski "danksharding" iepazīstina ar apvienotas tirgus komisijas maksas koncepciju. Tradicionālajā slodzes dalīšanā katram segmentam ir atšķirīgi bloki un bloku ierosinātāji, bet "danksharding" gadījumā ir tikai viens bloka ierosinātājs. Vienkārši izsakoties, "danksharding" var veicināt darījumu apstrādi un vienkāršot datu glabāšanu ar vienkāršāku slodzes dalīšanas arhitektūru un datu pārvaldības prioritizēšanu.

Šī jauninājuma kontekstā "proto-danksharding" (ieviests ar EIP-4844) kalpo kā "danksharding" prototips. Tas ir īslaicīgs risinājums, kas var būtiski samazināt ar apkopojumiem saistītās gāzes komisijas maksas pirms "danksharding" sistēmas pilnīgas ieviešanas.

Darījumi ar lieliem bināru datu objektiem

Kopā ar "proto-danksharding" (EIP-4844) tika ieviesti darījumi ar lieliem bināru datu objektiem, lai palīdzētu samazināt gāzes komisijas maksas. Izmantojot darījumus ar lieliem bināru datu objektiem, ir iespējams īslaicīgi glabāt un izgūt ārpusķēdes datus, kas nozīmē, ka Ethereum darījumiem var pievienot vairāk datu, optimizējot izmaksas.

Ethereum Cancun jauninājuma priekšrocības

Kā minējām, Ethereum Cancun var sniegt vairākas priekšrocības, tostarp ātrāku darījumu apstrādi, mazākas darījumu izmaksas, datu pārvaldības optimizēšanu un labāku starpķēžu komunikāciju. Ieviešot darījumus ar lieliem bināru datu objektiem, mērķis ir vienkāršot datu apstrādi un veicināt tīkla efektivitāti kopumā.

1. Mērogojamības uzlabojumi: ar "proto-danksharding" tiek ieviestas īslaicīgas datu glabāšanas iespējas, lai 2. slāņa apkopojumi (un tīkls kopumā) varētu apstrādāt vairāk darījumu sekundē.

2. Mazākas darījumu izmaksas: darījumi ar lieliem bināru datu objektiem ļauj pievienot Ethereum darījumiem papildu datus, optimizējot izmaksas.

3. Datu pārvaldības optimizācija: EIP-1153 var optimizēt bloku ietilpību un samazināt izmaksas, kas saistītas ar datu glabāšanu ķēdē.

4. Labāka starpķēžu komunikācija: EIP-4788 mērķis ir uzlabot dažādu blokķēdes tīklu sadarbspēju, ļaujot Beacon ķēdei mijiedarboties ar izpildes slāņiem.

5. Drošības uzlabojumi: EIP-6780 var mazināt viedo līgumu darbības izbeigšanas risku, atspējojot SELFDESTRUCT kodu un tādējādi veicinot lietotāju datu un līdzekļu drošību.

Ethereum Cancun jauninājuma iespējamie riski

Pastāv riski saistībā ar šī jauninājuma potenciālo ietekmi uz esošajiem viedajiem līgumiem un sarežģījumiem, ko varētu radīt jaunu datu glabāšanas metožu ieviešana. Ieviešanas procesā ir nepieciešama apjomīga testēšana un rūpīga izvērtēšana, lai nodrošinātu netraucētu pāreju visām iesaistītajām pusēm.

Ethereum Cancun ieviešanas datums

Sākotnēji Ethereum Cancun-Deneb jauninājumu bija plānots ieviest 2023. gada oktobrī, taču tas tika atlikts uz 2024. gada pirmo pusgadu. Tas tika ieviests Ethereum galvenajā tīklā 2024. gada 13. martā (pie 269 568. laikmeta). Mezglu operatoriem un steikinga lietotājiem ir nepieciešams jaunināt savu programmatūru uz versijām, kas norādītas oficiālajā paziņojumā.

Noslēgumā

Ethereum Cancun-Deneb (Dencun) jauninājums iezīmē nozīmīgu soli uz priekšu Ethereum centienos uzlabot mērogojamību, efektivitāti un lietotāju pieredzi. Ieviešot "proto-danksharding" un liekot pamatu turpmākiem sasniegumiem, Ethereum Cancun jauninājums veicinās decentralizēto finanšu sektora un blokķēdes tehnoloģijas attīstību.

Turpini lasīt


Atruna šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.