Bản Nâng Cấp Ethereum Cancun Là Gì?
Trang chủ
Bài viết
Bản Nâng Cấp Ethereum Cancun Là Gì?

Bản Nâng Cấp Ethereum Cancun Là Gì?

Trung cấp
Đã đăng Nov 13, 2023Đã cập nhật May 6, 2024
6m

Các điểm chính

  • Mục đích của bản nâng cấp Ethereum Cancun là nâng cao khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu quả trong mạng lưới Ethereum, giới thiệu khái niệm proto-danksharding.

  • Danksharding đại diện cho giai đoạn cuối cùng của bản nâng cấp Ethereum 2.0 (Serenity) nhằm tăng cường khả năng quản lý dữ liệu và xử lý giao dịch.

  • Bản nâng cấp Ethereum Cancun được thiết kế để đem lại thời gian xử lý giao dịch nhanh hơn, giảm chi phí giao dịch và tối ưu hóa quản lý dữ liệu. Rủi ro tiềm ẩn bao gồm các tác động đến các hợp đồng thông minh hiện có và việc tích hợp các kỹ thuật lưu trữ dữ liệu mới.

  • Bản nâng cấp Ethereum Cancun ban đầu được lên kế hoạch triển khai vào tháng 10/2023 nhưng sau đó đã bị trì hoãn đến nửa đầu năm 2024. Bản nâng cấp này đã được triển khai trên mạng chính Ethereum vào ngày 13/03/2024.

Giới thiệu

Việc Ethereum chuyển sang Proof of Stake (PoS) và mang tới sharding (phân đoạn) là những phần quan trọng trong quá trình nâng cấp Ethereum 2.0. Cơ chế PoS giảm mức tiêu thụ năng lượng bằng cách thay thế các thợ đào bằng các trình xác thực, những người được chọn để tạo những khối mới dựa trên số ETH mà họ stake.

Trong khi đó, sharding tăng tốc độ giao dịch bằng cách phân chia mạng lưới Ethereum thành các phần nhỏ hơn (phân đoạn), mỗi phần có khả năng xử lý độc lập các giao dịch và hợp đồng thông minh. Việc chuyển từ PoW sang PoS cho phép phân chia an toàn và hiệu quả bằng cách chỉ định ngẫu nhiên các trình xác thực cho các phân đoạn cụ thể, ngăn chặn thao tác và nâng cao hiệu suất.

Bản nâng cấp Ethereum Cancun đã thể hiện một tiến bộ quan trọng trong blockchain Ethereum. Mục đích của nó là củng cố khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu quả tổng thể của mạng lưới. Bản nâng cấp này giới thiệu khái niệm về proto-danksharding, một bước quan trọng để tối ưu hóa quản lý dữ liệu và nâng cao khả năng chi trả giao dịch trong hệ sinh thái Ethereum.

Bằng cách tận dụng các kỹ thuật lưu trữ dữ liệu tiên tiến, bản nâng cấp Ethereum Cancun đã sẵn sàng cách mạng hóa mạng lưới xử lý các giao dịch, mở đường cho trải nghiệm người dùng liền mạch và dễ tiếp cận hơn.

Tìm hiểu về bản nâng cấp Ethereum Cancun

Bản nâng cấp Ethereum Cancun (còn được gọi là bản nâng cấp “Cancun-Deneb”) là nỗ lực phối hợp của Ethereum nhằm củng cố cơ sở hạ tầng và giải quyết các vấn đề chưa được giải quyết sau bản nâng cấp Shanghai .

Bản nâng cấp Cancun dựa trên bốn Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP): EIP-4844, EIP-1153, EIP-4788 và EIP-6780. Cùng với nhau, việc triển khai các EIP này có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm khả năng mở rộng được cải thiện, tính khả dụng và lưu trữ dữ liệu nâng cao cũng như giảm chi phí giao dịch.

Với trọng tâm chính là tối ưu hóa lớp thực thi (Lớp 1), bản nâng cấp Cancun chuẩn bị cho mạng lưới triển khai phân chia dữ liệu đầy đủ trong tương lai, một thành phần quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Ethereum.

Sharding đề cập đến việc chia cơ sở dữ liệu blockchain thành các phần nhỏ hơn, được gọi là phân đoạn, để có hiệu quả cao hơn và bản nâng cấp Cancun giới thiệu một loại phân đoạn cụ thể được gọi là proto-danksharding (được thảo luận bên dưới).

Mục tiêu của việc nâng cấp Cancun là tăng số lượng giao dịch mỗi giây (TPS) của mạng lưới, phù hợp với giai đoạn “Tăng tốc” trong lộ trình của Ethereum, nhằm mục đích mở rộng hiệu suất lên hơn 100.000 TPS.

Bản nâng cấp Cancun – cùng với bản nâng cấp Deneb tiếp theo – thể hiện một cột mốc quan trọng trong hành trình của Ethereum hướng tới việc trở thành một nền tảng tài chính phi tập trung hàng đầu.

Danksharding và Proto-Danksharding

Danksharding và proto-danksharding là các bước lặp khác nhau của công nghệ sharding được phát triển cho Ethereum. Được đặt theo tên nhà nghiên cứu Ethereum Dankrad Feist, danksharding là một loại sharding đóng vai trò là giai đoạn cuối cùng của quá trình nâng cấp Ethereum 2.0 (Serenity). Nó tập trung vào việc tối ưu hóa tính khả dụng của dữ liệu cho các bản tổng hợp trong mạng Ethereum.

Về mặt kỹ thuật, danksharding là một thiết kế đưa ra khái niệm về phí thị trường hợp nhất. Mặc dù phân đoạn truyền thống có các khối và đề xuất khối khác nhau cho mỗi phân đoạn, nhưng chỉ có một trình đề xuất khối trong danksharding. Nói một cách đơn giản, danksharding có thể tăng cường xử lý giao dịch và hợp lý hóa việc lưu trữ dữ liệu bằng cách đơn giản hóa kiến trúc sharding và ưu tiên quản lý dữ liệu.

Trong bối cảnh của bản nâng cấp, proto-danksharding (được giới thiệu bởi EIP-4844) đóng vai trò là nguyên mẫu của danksharding. Đó là một giải pháp tạm thời có thể giảm đáng kể phí gas liên quan đến việc tổng hợp trước khi triển khai hoàn toàn khuôn khổ ngăn chặn.

Giao dịch Blob-carry

Các giao dịch blob-carry đã được giới thiệu cùng với proto-danksharding (EIP-4844) để giúp giảm phí gas. Các giao dịch Blob-carry cho phép lưu trữ tạm thời và truy xuất dữ liệu ngoài chuỗi, nghĩa là dữ liệu bổ sung có thể được thêm vào các giao dịch Ethereum theo cách hiệu quả hơn về mặt chi phí.

Lợi ích của việc nâng cấp Ethereum Cancun

Như chúng ta đã thảo luận, bản nâng cấp Ethereum Cancun có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm xử lý giao dịch nhanh hơn, giảm chi phí giao dịch, quản lý dữ liệu được tối ưu hóa và cải thiện giao tiếp xuyên chuỗi. Bằng cách giới thiệu khái niệm về giao dịch blob-carry, bản nâng cấp nhằm mục đích hợp lý hóa việc xử lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả mạng lưới tổng thể.

1. Khả năng mở rộng tốt hơn: Proto-danksharding giới thiệu khả năng lưu trữ dữ liệu tạm thời, cho phép cuộn lại Layer 2 (và toàn bộ mạng) xử lý nhiều giao dịch hơn mỗi giây.

2. Giảm chi phí giao dịch: Các giao dịch Blob-carry cho phép thêm dữ liệu bổ sung vào các giao dịch Ethereum theo cách tiết kiệm chi phí hơn.

3. Quản lý dữ liệu được tối ưu hóa: EIP-1153 có thể tối ưu hóa không gian khối và giảm các chi phí lưu trữ dữ liệu trên chuỗi.

4. Giao tiếp xuyên chuỗi tốt hơn: EIP-4788 nhằm mục đích cải thiện khả năng tương tác giữa các mạng blockchain khác nhau bằng cách đưa chuỗi Beacon vào các lớp thực thi.

5. Cải thiện bảo mật: EIP-6780 có thể làm giảm nguy cơ chấm dứt hợp đồng thông minh bằng cách vô hiệu hóa mã SELFDESTRUCT, tăng cường bảo mật dữ liệu và tiền của người dùng.

Rủi ro tiềm ẩn của bản nâng cấp Ethereum Cancun

Có thể có những rủi ro liên quan đến tác động tiềm tàng của việc nâng cấp đối với các hợp đồng thông minh hiện có và sự phức tạp của việc tích hợp các kỹ thuật lưu trữ dữ liệu mới. Những điều này đòi hỏi phải thử nghiệm rộng rãi và cân nhắc cẩn thận trong giai đoạn thực hiện để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ cho tất cả các bên liên quan.

Ngày ra mắt Ethereum Cancun

Bản nâng cấp Ethereum Cancun-Deneb ban đầu được lên kế hoạch triển khai vào tháng 10/2023 nhưng sau đó đã bị trì hoãn đến nửa đầu năm 2024. Bản nâng cấp này đã đi vào hoạt động trên mạng chính Ethereum vào ngày 13/03/2024 (ở kỷ nguyên 269.568). Các nhà điều hành node và người tham gia stake phải nâng cấp phần mềm của họ lên các bản phát hành thuộc danh sách được liệt kê trong thông báo chính thức.

Tổng kết

Bản nâng cấp Ethereum Cancun-Deneb (Dencun) đã đánh dấu một bước tiến đáng kể trong nỗ lực cải thiện khả năng mở rộng, hiệu quả và trải nghiệm người dùng của Ethereum. Bằng cách giới thiệu proto-danksharding và đặt nền tảng cho những tiến bộ trong tương lai, bản nâng cấp Ethereum Cancun có thể sẽ là một bước nâng cao lĩnh vực tài chính phi tập trung và công nghệ blockchain.

Đọc thêm:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục mà không có đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng bạn từ các cố vấn chuyên môn thích hợp. Trong trường hợp bài viết được đóng góp bởi người đóng góp bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm thể hiện đó thuộc về người đóng góp bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi ở đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi rocủa chúng tôi.