Đào tạo về lĩnh vực tiền mã hóa miễn phí
Tìm hiểu kiến thức. Kiếm tiền.
Hãy là một nhà đầu tư thông minh.
Tất cả khóa học
Đang xử lý
Đã hoàn tất
Beginner Track
Blockchain cho mọi người

📄 Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Blockchain & Tiền Mã Hóa

✔️ Xem video & trả lời câu hỏi trắc nghiệm

⌛ Tổng cộng có 6 khóa học và 29 học phần

🎁 Nhận chứng chỉ NFT sau khi hoàn thành cả 6 khóa học

6 khóa học
1. Cơ bản về Blockchain
25 phút
25 phút
Tìm hiểu ngay
2. Cơ bản về Tiền mã hóa
17 phút
17 phút
Tìm hiểu ngay
3. Phi tập trung
19 phút
19 phút
Tìm hiểu ngay
4. Web3 & Metaverse
17 phút
17 phút
Tìm hiểu ngay
5. Kiến thức cơ bản về giao dịch
19 phút
19 phút
Tìm hiểu ngay
6. Các chiến lược giao dịch và đầu tư
21 phút
21 phút
Tìm hiểu ngay
Chứng chỉ
Tìm hiểu về tiền mã hóa và kiếm phần thưởng
Nâng cao kiến thức miễn phí thông qua các khóa học tương tác thú vị của chúng tôi. Binance Academy giới thiệu các khóa học toàn diện nhất dành cho người mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao.
Học miễn phí
Hoàn thành các bài kiểm tra và kiếm phần thưởng.
Nhận chứng chỉ
Nhận Chứng chỉ thành tích của bạn làm bằng chứng đã học tập
Trung tâm học tập toàn diện
Tham gia cùng hàng triệu người và nâng cao kiến thức từ các chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn của Binance Academy
Bạn sẽ tìm thấy các khóa học đã hoàn thành của mình ở đây.
Bạn sẽ tìm thấy các khóa học đã hoàn thành của mình ở đây.