Kas yra Ethereum Cancun naujinimas?
Pradžia
Straipsniai
Kas yra Ethereum Cancun naujinimas?

Kas yra Ethereum Cancun naujinimas?

Paskelbta Nov 13, 2023Naujinta May 6, 2024
6m

Pagrindiniai pranašumai

  • Ethereum Cancun naujinimu siekiama sudaryti galimybes didinti veiklos mastą, saugumą ir efektyvumą Ethereum tinkle pasitelkiant koncepciją proto-danksharding.

  • Danksharding yra paskutinis Ethereum 2.0 (Serenity) naujinimo etapas, kuriuo patobulinamas duomenų valdymas ir operacijų apdorojimas.

  • Ethereum Cancun naujinimas skirtas greitesniam sandorių apdorojimui, mažesnėms sandorių iÅ¡laidoms ir optimizuotam duomenų valdymui. Galimos rizikos: poveikis esamiems iÅ¡maniesiems sandoriams ir naujų duomenų saugojimo metodų integravimas.

  • IÅ¡ pradžių planuota Ethereum Cancun naujinimą paleisti 2023 m. spalį, tačiau vėliau jis buvo atidėtas iki 2024 m. pirmos pusės. 2024 m. kovo 13 d. jis buvo paleistas Ethereum pagrindiniame tinkle.

Įvadas

Ethereum perėjimas prie delegavimo įrodymo (PoS) ir skaidymo metodo įvedimas yra kertiniai Ethereum 2.0 naujinimo komponentai. PoS sumažina energijos sąnaudas pakeičiant kasėjus tvirtintojais, kurie parenkami naujiems blokams kurti atsižvelgiant į jų deleguotą ETH kiekį.

Tuo tarpu skaidymas didina operacijų greitį išskaidant Ethereum tinklą į mažesnes dalis (fragmentus), kiekviena jų gali savarankiškai apdoroti operacijas ir išmaniuosius sandorius. Perėjimas nuo PoW prie PoS leidžia saugiai ir efektyviai vykdyti skaidymą atsitiktine tvarka priskiriant tvirtintojus konkretiems fragmentams ir taip užkertant kelią manipuliavimui bei pagerinant našumą.

Ethereum Cancun naujinimas yra svarbus Ethereum blokų grandinės patobulinimas, kuriuo siekiama sustiprinti tinklo išplečiamumą, didinti jo saugumą ir bendrą efektyvumą. Šiuo naujinimu įvedama koncepcija proto-danksharding – tai svarbus žingsnis optimizuojant duomenų valdymą ir didinant sandorių ekonomiškumą Ethereum ekosistemoje.

Pasitelkdamas novatoriškas duomenų saugojimo technologijas Ethereum Cancun naujinimas turėtų visiškai transformuoti tinklo operacijų apdorojimo būdą, atverdamas kelią patogesnei ir sklandesnei naudojimo patirčiai.

Ethereum Cancun naujinimo esmė

Ethereum Cancun naujinimu (dar vadinamu Cancun-Deneb naujinimu) Ethereum siekia kompleksiškai sustiprinti savo infrastruktūrą ir išspręsti neišspręstas problemas po Shanghai naujinimo.

Cancun naujinimas pagrįstas keturiais Ethereum patobulinimo pasiūlymais (EIP): EIP-4844, EIP-1153, EIP-4788 ir EIP-6780. Visų šių EIP įgyvendinimas gali suteikti daug naudos, įskaitant geresnes galimybes didinti veiklos mastą, patobulintą duomenų saugojimą ir prieinamumą bei mažesnes sandorių išlaidas.

Cancun naujinimas labiausiai orientuotas į vykdymo sluoksnio (1 sluoksnis) optimizavimą – taip siekiama paruošti tinklą būsimam visiškam duomenų skaidymui, kuris yra kertinis ilgalaikės Ethereum plėtros strategijos komponentas.

Skaidymas reiškia blokų grandinės duomenų bazės išskaidymą į mažesnes dalis, vadinamas fragmentais, siekiant didesnio efektyvumo, o Cancun naujinimu įvedamas konkretaus tipo skaidymas, vadinamas proto-danksharding (aprašytas toliau).

Cancun naujinimo tikslas – padidinti tinklo operacijų skaičių per sekundę (TPS) atsižvelgiant į Ethereum plano „Surge“ fazę, siekiant padidinti našumą iki daugiau nei 100 000 TPS.

Cancun naujinimas kartu su būsimu Deneb naujinimu yra svarbus tarpinis Ethereum pasiekimas siekiant pagrindinio tikslo – šiam tinklui tapti pirmaujančia decentralizuotų finansų platforma.

Danksharding ir proto-danksharding

Danksharding ir proto-danksharding yra skirtingi Ethereum sukurtos skaidymo technologijos variantai. Danksharding pavadintas Ethereum tyrinėtojo Dankrado Feisto vardu. Šio tipo skaidymas skirtas paskutiniam Ethereum 2.0 (Serenity) naujinimo etapui. Jis orientuotas į paketams skirtų duomenų prieinamumo optimizavimą Ethereum tinkle.

Kalbant detaliau, danksharding dizainas apima sujungto rinkos mokesčio koncepciją. Įprasto skaidymo atveju kiekvienam fragmentui egzistuoja skirtingi blokai ir blokų siūlytojai, o danksharding atveju blokų siūlytojas yra tik vienas. Paprastai tariant, danksharding gali patobulinti operacijų apdorojimą ir leidžia sklandžiau vykdyti duomenų saugojimą supaprastindamas skaidymo architektūrą ir teikdamas pirmenybę duomenų valdymui.

Būsimo naujinimo kontekste proto-danksharding (įvestas pagal pasiūlymą EIP-4844) yra danksharding prototipas. Tai laikinas sprendimas, galintis gerokai sumažinti su paketais susijusius skaičiavimo išteklius prieš visiškai įgyvendinant danksharding sistemą.

Operacijos su dideliais dvejetainiais objektais („blobs“)

Operacijos su dideliais dvejetainiais objektais („blobs“) buvo įvestos kartu su proto-danksharding (EIP-4844), kad padėtų sumažinti kuro mokesčius. Operacijos su dideliais dvejetainiais objektais leidžia laikinai saugoti ir gauti ne grandinėje esančius duomenis, o tai reiškia, kad Ethereum operacijas galima ekonomiškiau papildyti papildomais duomenimis.

Ethereum Cancun naujinimo privalumai

Kaip jau aptarėme, Ethereum Cancun naujinimas gali suteikti daugybę pranašumų, įskaitant greitesnį sandorių apdorojimą, mažesnes sandorių sąnaudas, optimizuotą duomenų valdymą ir patobulintą ryšį tarp skirtingų grandinių. Šiuo naujinimu įvedama sandorių su dideliais dvejetainiais objektais („blobs“) koncepcija – tuo siekiama supaprastinti duomenų apdorojimą ir padidinti bendrą tinklo efektyvumą.

1. Geresnės galimybės didinti veiklos mastą: proto-danksharding įveda laikiną duomenų saugojimo galimybę, leidžiančią 2 lygmens paketams (ir visam tinklui) apdoroti daugiau operacijų per sekundę.

2. Mažesnės operacijų sąnaudos: operacijos su dideliais dvejetainiais objektais leidžia ekonomiškiau papildyti Ethereum operacijas papildomais duomenimis.

3. Optimizuotas duomenų valdymas: EIP-1153 gali optimizuoti blokų erdvę ir sumažinti duomenų saugojimo grandinėje sąnaudas.

4. Geresnis ryšys tarp skirtingų grandinių: EIP-4788 siekiama pagerinti skirtingų blokų grandinės tinklų sąveikumą suteikiant Beacon Chain prieigą prie vykdymo sluoksnių.

5. Didesnis saugumas: EIP-6780 gali sumažinti išmaniųjų sandorių nutraukimo riziką, nes atjungs SELFDESTRUCT kodą – taip bus padidintas vartotojų duomenų ir lėšų saugumas.

Galimos Ethereum Cancun naujinimo rizikos

Gali kilti rizikų, susijusių su galimu naujinimo poveikiu esamiems išmaniesiems sandoriams ir naujų duomenų saugojimo metodų integravimo sudėtingumu. Todėl siekiant užtikrinti sklandų visų susijusių suinteresuotųjų šalių perėjimą būtina atlikti išsamius bandymus ir kruopščiai įvertinti rizikas įgyvendinimo etape.

Ethereum Cancun paleidimo data

Iš pradžių planuota Ethereum Cancun naujinimą paleisti 2023 m. spalį, tačiau vėliau jis buvo atidėtas iki 2024 m. pirmos pusės. 2024 m. kovo 13 d. jis buvo paleistas Ethereum pagrindiniame tinkle (laikotarpiu 269,568). Mazgų operatoriai ir deleguotojai turi atnaujinti savo programinę įrangą į leidimus, išvardytus oficialiame pranešime.

Baigiamosios mintys

Ethereum Cancun-Deneb (Dencun) naujinimas žymi reikšmingą Ethereum pažangą siekiant didesnių galimybių plėsti veiklos mastą, didinti efektyvumą ir patobulinti naudojimo patirtį. Ethereum Cancun naujinimu pradėjus taikyti proto-danksharding ir paklojus pamatus būsimai pažangai, labai tikėtina, kad tai prisidės prie decentralizuotų finansų ir blokų grandinės technologijos patobulinimo.

Papildoma literatūra


Atsakomybės atsisakymas: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais, jis nesuteikia jokios garantijos ir nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius patarėjus. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą čia. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.