Τι είναι η αναβάθμιση Cancun του Ethereum;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η αναβάθμιση Cancun του Ethereum;

Τι είναι η αναβάθμιση Cancun του Ethereum;

Έχει δημοσιευτεί Nov 13, 2023Έχει ενημερωθεί May 6, 2024
6m

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Η αναβάθμιση Cancun του Ethereum επιδιώκει να βελτιώσει την κλιμάκωση, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του δικτύου Ethereum, παρουσιάζοντας την έννοια του proto-danksharding.

  • Το Danksharding είναι η τελική φάση της αναβάθμισης του Ethereum 2.0 (Serenity), η οποία βελτιώνει τη διαχείριση δεδομένων και τη διεκπεραίωση συναλλαγών.

  • Η αναβάθμιση Cancun του Ethereum σχεδιάστηκε για να προσφέρει ταχύτερους χρόνους διεκπεραίωσης συναλλαγών, μειωμένο κόστος συναλλαγών και βελτιστοποιημένη διαχείριση δεδομένων. Οι πιθανοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν επιπτώσεις στις υπάρχουσες έξυπνες συμβάσεις και την ενσωμάτωση νέων τεχνικών αποθήκευσης δεδομένων.

  • Η αναβάθμιση Cancun του Ethereum είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Οκτώβριο του 2023, αλλά αργότερα αναβλήθηκε για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Άρχισε να λειτουργεί στο mainnet του Ethereum στις 13 Μαρτίου 2024.

Εισαγωγή

Η μετάβαση του Ethereum στο Proof of Stake (PoS) και η παρουσίαση του sharding είναι απαραίτητα στοιχεία της αναβάθμισης του Ethereum 2.0. Το PoS μειώνει την κατανάλωση ενέργειας καθώς αντικαθιστά τους εξορύκτες με επικυρωτές, οι οποίοι επιλέγονται για να δημιουργήσουν νέα block με βάση το ποσό των ETH το οποίο κάνουν ενέργεια Staking.

Παράλληλα, το sharding αυξάνει την ταχύτητα των συναλλαγών με τον διαχωρισμό του δικτύου Ethereum σε μικρότερα κομμάτια (shard), με το καθένα να μπορεί να διεκπεραιώνει ανεξάρτητα τις συναλλαγές και τις έξυπνες συμβάσεις. Η μετάβαση από το PoW στο PoS προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς και αποτελεσματικού sharding με την τυχαία ανάθεση επικυρωτών σε συγκεκριμένα shard, αποτρέποντας έτσι τη χειραγώγηση και βελτιώνοντας την απόδοση.

Η αναβάθμιση Cancun του Ethereum είναι μια σημαντική εξέλιξη στο blockchain του Ethereum, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της κλιμάκωσης, της ασφάλειας και της συνολικής αποτελεσματικότητας του δικτύου. Αυτή η αναβάθμιση παρουσιάζει την έννοια του proto-danksharding, ενός σημαντικού βήματος προς τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης δεδομένων και την ενίσχυση της οικονομικής προσιτότητας των συναλλαγών στο οικοσύστημα του Ethereum.

Αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικές αποθήκευσης δεδομένων, η αναβάθμιση Cancun του Ethereum θα φέρει την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο διεκπεραιώνει τις συναλλαγές, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια πιο προσιτή και απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη.

Κατανοώντας την αναβάθμιση Cancun του Ethereum

Η αναβάθμιση Cancun του Ethereum (γνωστή και ως αναβάθμιση "Cancun-Deneb") είναι μια συντονισμένη προσπάθεια του Ethereum να ενισχύσει την υποδομή του και να αντιμετωπίσει άλυτα ζητήματα μετά την αναβάθμιση Shanghai.

Η αναβάθμιση Cancun βασίζεται σε τέσσερις προτάσεις βελτίωσης του Ethereum (Ethereum Improvement Proposals ή EIP): EIP-4844, EIP-1153, EIP-4788 και EIP-6780. Συνδυαστικά, η εφαρμογή αυτών των EIP μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως βελτιωμένη κλιμάκωση, αποθήκευση και διαθεσιμότητα δεδομένων και μειωμένο κόστος συναλλαγών.

Δίνοντας πρωταρχική έμφαση στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εκτέλεσης (επίπεδο 1), η αναβάθμιση Cancun προετοιμάζει το δίκτυο για τη μελλοντική εφαρμογή πλήρους sharding δεδομένων, ενός σημαντικού στοιχείου της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης του Ethereum.

Το sharding αφορά τον διαχωρισμό μιας βάσης δεδομένων blockchain σε μικρότερα τμήματα, τα οποία ονομάζονται shard, για καλύτερη απόδοση και η αναβάθμιση Cancun παρουσιάζει έναν συγκεκριμένο τύπο sharding, γνωστό ως proto-danksharding (που θα αναλύσουμε παρακάτω).

Στόχος της αναβάθμισης Cancun είναι να αυξήσει τις συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο (TPS) του δικτύου, σύμφωνα με τη φάση "Surge" του οδικού χάρτη του Ethereum, με στόχο την κλιμάκωση των επιδόσεων σε περισσότερες από 100.000 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο (TPS).

Η αναβάθμιση Cancun – μαζί με την επόμενη αναβάθμιση Deneb – αποτελούν σημαντικό ορόσημο στην πορεία του Ethereum προς την καθιέρωσή του ως κορυφαία πλατφόρμα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi).

Danksharding και Proto-Danksharding

Το Danksharding και το proto-danksharding είναι διαφορετικές εκδόσεις της τεχνολογίας sharding που αναπτύχθηκε για το Ethereum. Το danksharding, το οποίο πήρε το όνομά του από τον ερευνητή τού Ethereum Dankrad Feist, είναι ένας τύπος sharding που αποτελεί την τελική φάση της αναβάθμισης τού Ethereum 2.0 (Serenity). Εστιάζει στη βελτιστοποίηση διαθεσιμότητας δεδομένων για rollup εντός του δικτύου Ethereum.

Από τεχνική άποψη, το danksharding είναι ένα σχέδιο που παρουσιάζει την έννοια της αγοράς συγχωνευμένων προμηθειών. Παρόλο που το κλασικό sharding διαθέτει διαφορετικά block και προτείνοντες block για κάθε shard, στο danksharding υπάρχει μόνο ένας προτείνοντας block. Με απλά λόγια, το danksharding μπορεί να βελτιώσει τη διεκπεραίωση συναλλαγών και να απλουστεύσει την αποθήκευση δεδομένων απλουστεύοντας την αρχιτεκτονική sharding και δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση δεδομένων.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, το proto-danksharding (που παρουσιάστηκε με το EIP-4844) αποτελεί το πρωτότυπο του danksharding. Είναι μια προσωρινή λύση που μπορεί να μειώσει σημαντικά τις προμήθειες Gas, οι οποίες σχετίζονται με τα rollup, πριν ολοκληρωθεί η εφαρμογή του πλαισίου danksharding.

Συναλλαγές που μεταφέρουν blob

Οι συναλλαγές που μεταφέρουν blob παρουσιάστηκαν μαζί με το proto-danksharding (EIP-4844) για να βοηθήσουν στη μείωση των προμηθειών Gas. Οι συναλλαγές που μεταφέρουν blob παρέχουν τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων εκτός της αλυσίδας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να προστεθούν επιπλέον δεδομένα στις συναλλαγές του Ethereum με οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο.

Πλεονεκτήματα της αναβάθμισης Cancun του Ethereum

Όπως αναφέραμε, η αναβάθμιση Cancun του Ethereum μπορεί να προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως ταχύτερη διεκπεραίωση συναλλαγών, μειωμένο κόστος συναλλαγών, βελτιστοποιημένη διαχείριση δεδομένων και βελτιωμένη επικοινωνία cross-chain. Με την καθιέρωση της έννοιας των συναλλαγών που μεταφέρουν blob, η αναβάθμιση επιδιώκει να απλουστεύσει την επεξεργασία δεδομένων και να βελτιώσει τη συνολική αποδοτικότητα του δικτύου.

1. Καλύτερη κλιμάκωση: Το proto-danksharding παρουσιάζει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων, η οποία επιτρέπει στα rollup επιπέδου 2 (και στο δίκτυο συνολικά) να διεκπεραιώνουν περισσότερες συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο.

2. Μειωμένο κόστος συναλλαγών: Οι συναλλαγές που μεταφέρουν blob επιτρέπουν την προσθήκη επιπλέον δεδομένων στις συναλλαγές του Ethereum με πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

3. Βελτιστοποιημένη διαχείριση δεδομένων: Το EIP-1153 μπορεί να βελτιστοποιήσει τον χώρο block και θα μειώσει το κόστος αποθήκευσης δεδομένων εντός της αλυσίδας.

4. Καλύτερη επικοινωνία cross-chain: Το EIP-4788 έχει ως στόχο να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών δικτύων blockchain, με την έκθεση της Beacon Chain σε επίπεδα εκτέλεσης.

5. Βελτιωμένη ασφάλεια: Το EIP-6780 μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο καταγγελίας της έξυπνης σύμβασης, καταργώντας τον κώδικα SELFDESTRUCT, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια των δεδομένων και των κεφαλαίων των χρηστών.

Πιθανοί κίνδυνοι της αναβάθμισης Cancun του Ethereum

Ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τον πιθανό αντίκτυπο της αναβάθμισης στις ισχύουσες έξυπνες συμβάσεις και τις περιπλοκές της ενσωμάτωσης νέων τεχνικών αποθήκευσης δεδομένων. Απαιτούνται εκτενείς δοκιμές και προσεκτικός έλεγχος κατά τη φάση της υλοποίησης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση για όλους τους συμμετέχοντες.

Ημερομηνία έναρξης Cancun του Ethereum

Η αναβάθμιση Cancun-Deneb του Ethereum είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Οκτώβριο του 2023, αλλά αργότερα αναβλήθηκε για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Άρχισε να λειτουργεί στο mainnet του Ethereum στις 13 Μαρτίου 2024. (στο epoch 269,568). Οι διαχειριστές κόμβων και οι staker πρέπει να αναβαθμίσουν το λογισμικό τους στις εκδόσεις που αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση.

Συμπεράσματα

Η αναβάθμιση Cancun-Deneb (Dencun) του Ethereum σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην προσπάθεια του Ethereum να βελτιώσει την κλιμάκωση, την αποδοτικότητα και την εμπειρία των χρηστών. Παρουσιάζοντας το proto-danksharding και θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές προόδους, η αναβάθμιση Cancun του Ethereum πιθανότατα θα ενισχύσει τον τομέα της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και της τεχνολογίας blockchain.

Για περαιτέρω ανάγνωση


Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.