Начало
Речник
Sharding (фрагментиране)

Sharding (фрагментиране)

Напреднал
Това е метод за разделяне на блокчейни (или други типове бази данни) на по-малки, разделени блокчейни, които управляват конкретни сегменти от данни. Тази настройка премахва натоварването от един блокчейн, занимаващ се с всички трансакции и взаимодействия в мрежата. Всеки разделен блокчейн е известен като фрагмент и има свой специфичен регистър (ledger).
След това тези фрагменти могат да обработват свои собствени трансакции, но beacon блокчейн или основен блокчейн управлява взаимодействията между фрагментите. Това прави фрагментирането надстройка на мащабируемостта на мрежата от слой 1, тъй като това е промяна в основната мрежа на даден блокчейн. Внедряването на сегменти предлага много повече мащабируемост, отколкото продължаването на използването на една мрежа. Разработчиците наEthereum въвеждат фрагментиране по време на процеса на надграждане на Ethereum до мащабируема мрежа Доказателство за залог.
В примера на Ethereum Beacon Chain ще координира 64 отделни фрагмента. Оригиналният блокчейн Ethereum Доказателство за работа се сля в блокчейна Beacon Chain Доказателство за залог и фрагментирането ще пристигне по-късно.
Едно от предимствата на фрагментирането на мрежа включва лекотата и достъпността на стартирането на възел. Тъй като данните на мрежата са разделени на фрагменти, вече няма нужда от възли за валидиране, които да съхраняват цялата история на целия блокчейн. Вместо това валидаторът трябва само да пази потвърждения за целостта на данните.
Мрежите без фрагментиране често прибягват до използването на сборни пакети за подобряване на мащабируемостта. Те прехвърлят трансакции извън блокчейна и ги пакетират заедно за валидиране в основния блокчейн. Така че, докато фрагментирането може да изглежда като конкурент на сборните пакети, той всъщност ги прави по-ефективни. Сборните пакети във фрагментирана мрежа ще могат да докладват състоянието си по-ефективно, подобрявайки скоростта си.
Основното притеснение при фрагментирането е възможността лоши участници да превземат фрагмента. След това този фрагмент може да повлияе отрицателно на други части на мрежата. Без подходяща грижа и въведени правила, задачата за превземане на фрагмент е по-постижима от поемането на цяла нефрагментирана мрежа.