Ako analyzovať projekty DeFi
Domov
Články
Ako analyzovať projekty DeFi

Ako analyzovať projekty DeFi

Začiatočník
Zverejnené Jun 1, 2023Aktualizované Aug 7, 2023
10m

Zhrnutie

  • Skôr než sa pustíme do procesu analýzy, je nevyhnutné pochopiť základné aspekty projektov DeFi.

  • Investori by mali identifikovať projekty, ktoré spĺňajú prípady použitia, ktorým veria, a preskúmať tím, ktorý za nimi stojí. 

  • Technológia, ktorá je základom projektu DeFi, je tiež kľúčovým faktorom pri určovaní jeho životaschopnosti a efektívnosti. 

  • Sila komunity projektu a jeho prijatie používateľmi sú tiež významnými ukazovateľmi potenciálneho úspechu projektu.

Na čo sa používajú protokoly DeFi?

Prudký rast decentralizovaných financií (DeFi) spôsobil revolúciu vo finančnom sektore. Ponúka množstvo inovatívnych produktov a služieb. Výsledkom je, že jednotlivci majú teraz bezprecedentný prístup k finančným službám a produktom bez potreby sprostredkovateľov, ako sú banky alebo tradičné finančné inštitúcie. 

DeFi spôsobili demokratizáciu finančného sektora. Umožňujú, aby sa ktokoľvek s internetovým pripojením zúčastňoval aktivít, ako je prijímanie a poskytovanie pôžičiek, obchodovanie a získavanie úrokov z vlastnených digitálnych aktív. Keďže na trh vstupuje množstvo projektov, je dôležité pochopiť, ako efektívne analyzovať projekty DeFi. To znamená, že pred získaním tokenov by investori mali projektu venovať náležitú pozornosť.

Pochopenie základov DeFi

Skôr než sa pozrieme podrobnejšie na proces analýzy, je nevyhnutné pochopiť základné aspekty projektov DeFi. DeFi označuje finančné aplikácie postavené na blockchainových sieťach, ktorých cieľom je poskytovať otvorené alternatívy k tradičným finančným službám, bez oprávnení a bez potreby tretích strán. Tieto projekty zvyčajne ponúkajú funkcie, ako napríklad poskytovanie a prijímanie pôžičiek, decentralizované burzy a výnosové farmárčenie.

Vzhľadom na otvorenú povahu tejto technológie bez oprávnení existuje množstvo jednotlivcov a tímov vytvárajúcich rôzne aplikácie, ktoré pokrývajú množstvo prípadov použitia, napríklad poskytovanie bezprecedentnej kontroly používateľom nad ich osobnými údajmi a úplné vlastníctvo ich digitálnych aktív. Nováčikovia vstupujúci do sveta DeFi by mali k týmto projektom pristupovať opatrne a skepticky.

Prečo je dôležité venovať náležitú pozornosť pre DeFi?

Venovanie náležitej pozornosti v súvislosti s DeFi je nevyhnutné vzhľadom na jedinečné vlastnosti a riziká spojené s týmto rýchlo sa rozvíjajúcim odvetvím. S investíciou do DeFi sa často spájajú rôzne riziká, ako napríklad potenciálny rug pull, hacknutie a strata časti, prípadne celého kapitálu investora. Dôkladné preskúmanie základov projektu, tímu, technológie a bezpečnostných opatrení umožňuje investorom prijímať informované rozhodnutia a prípadne sa tým vyhnúť potenciálnym podvodom alebo zle realizovaným projektom.

Venovanie náležitej pozornosti pomáha investorom prijímať informované rozhodnutia, znižovať riziká a identifikovať investičné príležitosti, ktoré sú v súlade s ich investičnými cieľmi a toleranciou rizika. Pomáha vytvoriť základný balík vedomostí a porozumenia potrebného na navigáciu v zložitom a dynamickom prostredí DeFi.

To si vyžaduje, aby jednotlivci, ktorí sa chcú stať súčasťou priestoru DeFi, pristupovali k novým projektom a zároveň mali na pamäti nasledujúce faktory.

Populárne metriky, ktoré pomáhajú vyhodnotiť protokol DeFi

Existuje viacero populárnych metrík, ktoré môžu poskytnúť cenné informácie o výkonnosti a potenciáli projektov DeFi. Patria medzi ne 24-hodinový objem tokenu, miera inflácie, cena a trhová kapitalizácia.

Uzamknutá celková hodnota (TVL)

Uzamknutá celková hodnota (skratka TVL, z angl. total value locked) je súhrnné množstvo finančných prostriedkov uzamknutých v protokole DeFi. TVL si môžete predstaviť ako celkovú sumu finančných prostriedkov vložených poskytovateľmi likvidity do jedného protokolu. Napríklad vo februári 2023 bola TVL spoločnosti Uniswap na hodnote viac ako 4 miliardy USD. To znamená, že používatelia vložili do Uniswapu viac ako 4 miliardy USD. TVL môžete posúdiť s cieľom zhodnotiť celkový záujem o konkrétny protokol DeFi, prípadne ju môžete použiť na porovnanie, aby ste zistili, ktorý protokol DeFi „uzamyká“ vyššiu hodnotu ako ostatné. Schopnosť prilákať vysokú TVL je zvyčajne znakom robustnosti.  

Trhová kapitalizácia

Trhová kapitalizácia vypočítava celkovú hodnotu cirkulujúcej dodávky tokenov protokolu DeFi. Získava sa vynásobením aktuálnej ceny tokenu počtom tokenov v obehu. Trhová kapitalizácia ponúka celkové posúdenie veľkosti a významu protokolu. Trhovú kapitalizáciu však treba porovnať vo vzťahu k iným faktorom, ako sú užitočnosť protokolu, prijatie a konkurencia.

24-hodinový objem

24-hodinový objem meria celkovú hodnotu obchodov uskutočnených v rámci špecifického protokolu DeFi v priebehu 24 hodín. Vysoký 24-hodinový objem ukazuje aktívne obchodovanie a lepšiu likviditu, čo zase naznačuje živý ekosystém a záujem trhu. Na druhej strane, nízky 24-hodinový objem signalizuje nízky objem nákupu a predaj tokenov protokolu, čo naznačuje nižšiu likviditu. Nízky 24-hodinový objem môže mať niekoľko dôsledkov vrátane nedostatku záujmu alebo účasti obchodníkov a investorov.

Miera inflácie

Ďalšou dôležitou metrikou, ktorú treba zvážiť, je miera inflácie. Miera inflácie sa týka rýchlosti, akou sa v rámci protokolu DeFi vytvárajú nové tokeny. Nižšia miera inflácie môže byť priaznivá, pretože naznačuje kontrolovanejšiu ponuku tokenov a potenciálne vyššiu hodnotu v priebehu času. Je však dôležité posúdiť celkový model tokenomiky a distribúcie, aby sa zabezpečilo, že protokol dosiahne rovnováhu medzi stimulovaním účastníkov a udržiavaním nedostatku tokenov. Táto téma bude podrobnejšie preskúmaná v tomto článku.

Pomer ceny k predaju

Pomer ceny k predaju sa používa na určenie, či je protokol DeFi podhodnotený alebo nadhodnotený. Ak chcete vypočítať pomer ceny k predaju, vydeľte úplne zriedenú trhovú kapitalizáciu protokolu DeFi jeho ročným príjmom. Čím je pomer nižší, tým viac podhodnotený môže byť protokol a naopak. Funguje to podobne, ako keď sa pomer ceny k predaju používa na tradičných finančných trhoch na zistenie, či je akcia podhodnotená alebo nadhodnotená.  

Počet jedinečných adries

Počet jedinečných adries peňaženiek je metrika, ktorá meria počet účastníkov konkrétneho protokolu DeFi. Je to metrika podobná jedinečným používateľom pre tradičné aplikácie Web2, ktorá kalibruje zapojenie používateľov. Rastúci počet adries môže byť dobrým ukazovateľom rastúcej popularity a prijatia. Je dôležité poznamenať, že táto metrika je manipulovateľná a investori by ju mali používať v kombinácii s inými ukazovateľmi. 

Preskúmanie projektového tímu DeFi

Investori by mali identifikovať projekty, ktoré spĺňajú prípady použitia, ktorým veria, a preskúmať tím, ktorý za nimi stojí. Toto sa dá urobiť preskúmaním oficiálnej webovej stránky projektu, bielej knihy, riadiaceho tímu, predchádzajúcich pozícií členov tímu a ďalšej dokumentácie relevantnej pre členov tímu a ich odbornosť. 

Hľadajte skúsených vývojárov, poradcov a odborníkov z odvetvia, ktorí boli súčasťou úspešných projektov. Posúďte transparentnosť tímu, schopnosť reagovať a kontakt s komunitou na platformách ako Twitter, Reddit, Telegram a Discord. Aktívne zapojenie do otvorených komunikačných kanálov a pravidelné aktualizácie týkajúce sa vývoja projektu sú pozitívnymi znakmi toho, že tím stojaci za projektom je oddaný prípadu použitia, ktorý sa pokúša riešiť.

Na druhej strane je možnosť, že počiatočný prieskum investora odhalí, že tím stojaci za projektom nereaguje na sociálnych médiách, prípadne že transparentnosť tímu je veľmi slabá. Aj keď tieto faktory nemusia nevyhnutne signalizovať podvod, sú to varovné signály a pri zapájaní sa do týchto projektov by investori mali byť opatrní.

Posúdenie technológie DeFi

Technológia, ktorá je základom projektu DeFi, je kľúčovým faktorom pri určovaní jeho životaschopnosti a efektívnosti. Jedným z kľúčových aspektov, ktoré treba zvážiť, je blockchainová platforma, na ktorej je projekt postavený. 

Obľúbenou voľbou je napríklad Ethereum, pretože aplikáciám DeFi ponúka robustnú a zavedenú infraštruktúru. Aj ďalšie blockchainy vrstvy 1 sa ukázali ako sľubné alternatívy pre škálovateľné aplikácie DeFi. Investori, ktorí si chcú zaobstarať tokeny DeFi, by mali zvážiť klady a zápory základného blockchainu, aby mohli urobiť informované rozhodnutie.

Ďalším kľúčovým aspektom je hodnotenie smart kontraktov, ktoré poháňajú projekt DeFi. Smart kontrakty sú samovykonateľné zmluvy na blockchaine s podmienkami zapísanými priamo do kódu. Pre projekty DeFi je nevyhnutné pravidelne kontrolovať smart kontrakty s cieľom minimalizovať zraniteľné miesta a chrániť finančné prostriedky používateľov. Ani audit však nie je zárukou úplnej bezpečnosti. Napriek tomu preskúmanie histórie auditov smart kontraktov projektu môže vrhnúť určité svetlo na úsilie tímu chrániť používateľov.

Interoperabilita je ďalším kľúčovým aspektom tokenov DeFi. Zabezpečuje bezproblémovú komunikáciu a interakciu medzi rôznymi platformami a protokolmi. Umožňuje jednoduchý prenos, obchodovania a využívanie tokenov v rámci viacerých decentralizovaných aplikácií (DApp) a blockchainových sietí. Investori by si pred rozhodnutím investovať mali overiť mieru interoperability tokenu DeFi.

Analýza tokenomiky projektov DeFi

Tokenomika sa týka ekonomiky tokenu projektu a stimulov, ktoré ponúka. Investori by mali začať pochopením účelu tokenu v rámci ekosystému a jeho distribučného modelu. 

Jeho súčasťou je skúmanie faktorov, ako je celková dodávka tokenov a spôsob ich prideľovania rôznym stranám. Medzi tieto strany môžu patriť členovia tímu, členovia komunity, poradcovia alebo iné zainteresované strany. Distribučný model pomáha určiť počiatočnú distribúciu tokenov a môže ovplyvniť faktory, ako je decentralizácia, riadenie projektu a potenciál manipulácie s trhom.

Dôležité je zvážiť aj mechanizmy vydávania tokenov. Medzi tieto mechanizmy môžu patriť ťažba, stakovanie, prípadne iné metódy, pomocou ktorých sa vytvárajú a distribuujú nové tokeny v priebehu času. Vyhodnotenie týchto mechanizmov môže investorom pomôcť pochopiť, či je token inflačný alebo deflačný, jeho nedostatok a stimuly poskytované účastníkom.

Rozhodujúce je aj posúdenie tokov príjmov projektu. Pochopenie toho, ako projekt generuje príjem a zabezpečuje svoje fungovanie, poskytuje pohľad na potenciálnu hodnotu a udržateľnosť tokenu. Sem môžu patriť príjmy z poplatkov za transakcie, používania platformy, prípadne z iných zdrojov.

Posúdenie bezpečnostných opatrení

Vzhľadom na výskyty narušenia bezpečnosti v priestore DeFi je dôležité posúdiť bezpečnostné opatrenia projektu. Hľadajte pravidelné audity vykonávané renomovanými spoločnosťami tretích strán, čo je zvyčajne dobré znamenie, že projekt proaktívne identifikuje potenciálne zraniteľné miesta na zaistenie bezpečnosti smart kontraktov. 

Programy odmeňovania za zistenie chyby sú ďalším ukazovateľom toho, že projekt berie bezpečnosť vážne. V programe odmeňovania za zistenie chýb organizácia stanovuje špecifické kritériá, usmernenia a odmeny pre jednotlivcov, ktorí nájdu a zodpovedne odhalia opodstatnené bezpečnostné chyby. Tieto programy často stanovujú rozsah, ktorý špecifikuje systémy, platformy alebo softvér, ktoré sú vhodné na vyhľadávanie chýb.

Keď lovec chýb objaví zraniteľnosť, môže organizácii odoslať podrobnú správu s popisom problému, jeho dopadu a krokov na nápravu problému. Organizácia potom overí nahlásenú zraniteľnosť a ak je opodstatnená, lovca chýb odmení vopred stanovenou peňažnou, prípadne inou odmenou.

Ochota zúčastniť sa na tomto procese identifikácie slabých miest môže naznačovať odhodlanie projektu držať krok s potenciálnymi nedostatkami a podnikať proaktívne kroky na ich zmiernenie.

Analýza komunít DeFi a prijatie

Sila komunity projektu a jeho prijatie používateľmi sú nevyhnutnými ukazovateľmi potenciálneho úspechu projektu. Tieto ukazovatele poskytujú cenné informácie o životaschopnosti projektu, perspektívach budúceho rastu a celkovom prijatí na trhu.

Zapojenie sa do komunity projektu je nevyhnutné na získanie hlbšieho pochopenia ich nálady, aktívnej účasti a celkového nadšenia. Táto interakcia vám umožňuje posúdiť úroveň podpory, angažovanosti a dôvery v rámci komunity.

Sociálne siete ako Twitter, Reddit, Telegram alebo Discord poskytujú množstvo informácií o komunite projektu. Investori by mali sledovať diskusie, komentáre a úroveň aktivity na týchto platformách, hľadať známky pozitívnej nálady, aktívne diskusie a rastúci počet sledovateľov. Pozitívna nálada naznačuje dôveru komunity a nadšenie pre projekt.

Záverečné myšlienky

Analýza projektu DeFi je kľúčovým procesom pre informované investičné rozhodnutia v rýchlo rastúcom priestore decentralizovaných financií. Posúdením faktorov (napríklad projektový tím, technológia, tokenomika, bezpečnosť a zapojenie komunity) môžu investori získať komplexné pochopenie potenciálu projektu.

Napriek tomu je dôležité, aby ste nikdy neinvestovali viac, ako si môžete dovoliť stratiť. Hoci vyššie uvedené faktory sú rozhodujúce pre prijímanie informovaných rozhodnutí, tento zoznam nie je kompletný a investori by mali postupovať opatrne a pristupovať k projektom DeFi skepticky.

Prečítajte si tiež: 

Čo je skutočný výnos v DeFi?

Štyri spôsoby uskutočnenia DYOR pre výnosové hospodárenie DeFi

Aký vplyv bude mať AI na DeFi: sľuby a bludy

Čo sú bleskové pôžičky v DeFi?

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.