Aký vplyv bude mať AI na DeFi: sľuby a bludy
Domov
Články
Aký vplyv bude mať AI na DeFi: sľuby a bludy

Aký vplyv bude mať AI na DeFi: sľuby a bludy

Rozšírené
Zverejnené Jan 27, 2023Aktualizované Jun 19, 2023
7m

Zhrnutie

Umelá inteligencia (AI) ponúka potenciál zvýšiť transparentnosť a decentralizáciu vo svete decentralizovaných financií (DeFi). Prediktívna analytika, automatizácia smart kontraktov, úverové hodnotenie a ďalšie aplikácie vyzerajú sľubne. V cieľoch súvisiacich s AI by sme však mali byť realistickí a vyhnúť sa zbytočnému znižovaniu zodpovednosti a ľudského rozhodovania, ako aj nadneseným cieľom ľahkých ziskov.

Úvod

Umelá inteligencia (AI) je v očiach verejnosti jednoznačne jednou z najpútavejších technológií na svete. Zdá sa, že má potenciál zmeniť množstvo aspektov nášho života. A týka sa to samozrejme aj sveta blockchainu a kryptomien.

Svoje očakávania však musíme starostlivo riadiť. Aj keď AI prináša veľa prísľubov, je spojená aj s určitými bludmi. Túto technológiu môžeme úspešne implementovať, stačí len identifikácia prirodzených oblastí pre potenciálne inovácie.

Potenciál AI vo svete DeFi

Začnime definíciou oboch výrazov. Decentralizované financie (DeFi) sú ekosystém aplikácií DeFi postavených na blockchainových sieťach. Medzi produkty DeFi patria kryptopôžičky, poskytovanie likviditydecentralizované burzy (DEX).

Podľa slovníka Oxford English Dictionary je umelá inteligencia (AI) „schopnosť počítačov alebo iných strojov preukazovať alebo simulovať inteligentné správanie“. Keď sa zamyslíme nad použitím AI vo financiách alebo obchodovaní, medzi bežné aplikácie patrí softvér na detekciu podvodov, obchodné roboty, dokonca aj chatboty zákazníckej podpory.

Čo spája tieto dve technológie?

Na povrchu majú AI aj DeFi moc narušiť tradičné finančné systémy prostredníctvom efektívnosti, transparentnosti a dostupnosti. DeFi zmenili produkty, ku ktorým máme všetci prístup, zatiaľ čo AI ovplyvňuje našu interakciu s nimi.

Zdá sa, že AI ponúka príležitosť na zlepšenie rozhodovania v oblasti riadenia rizík v DeFi. Ale ako by to nakoniec vyzeralo? Môžeme očakávať nové finančné produkty a služby vyvinuté AI, ako aj obchodné algoritmy a mechanizmy tvorby trhu.

Ako je možné použiť AI v DeFi?

Prediktívna analytika

Prediktívna analytika využíva AI, aby sa pokúsila predpovedať budúce výsledky trhu analyzovaním historických údajov a aplikovaním štatistických modelov na ne. AI potom môže časom zlepšiť svoje prediktívne schopnosti prostredníctvom strojového učenia. Laicky povedané, je to podobné AI, ktorá vykonáva technickúfundamentálnu analýzu v mene obchodníka. 

Tieto nástroje AI sú už dostupné vo svete kryptomien a financií, ale teraz vidíme aj príležitosť na automatizované obchodovanie a správu portfólia v sektore DeFi.

Automatizácia smart kontraktov

Umelá inteligencia má potenciál zvýšiť efektivitu smart kontraktov prostredníctvom automatizácie. Napríklad protokol požičiavania by mohol používať AI na neustále monitorovanie úrovne kolaterálu veriteľa a predpovedanie možného nesplácania skôr, ako k nemu dôjde. Tieto informácie by potom mohli byť odoslané do protokolu o výpožičke. V tomto prípade by AI vykonávala funkciu, s ktorou by smart kontrakt mal problém.

Identifikácia nečestnej aktivity DeFi

Anonymita poskytovaná službami DeFi môže sťažiť odhaľovanie podvodného správania. To je problém, ktorý AI môže vyriešiť sledovaním trendov vo veľkých súboroch údajov s cieľom identifikovať nečestné aktivity. Napríklad falošný objem obchodovania na burze alebo podozrivý pohyb likvidity môžu byť zamerané na identifikáciu pomocou techník analýzy údajov.

Uľahčenie poskytovania a prijímania pôžičiek prostredníctvom kreditného hodnotenia

Súčasťou základného étosu DeFi je, že decentralizované produkty vyžadujú od emitentov malý alebo žiadny ľudský zásah. To však znamená, že okrem kapitálových požiadaviek majú produkty DeFi, ako je požičiavanie kryptomien, často veľmi nízke až žiadne prekážky vstupu. 

So správnym kreditným skóre môžu emitenti kryptopôžičiek ponúknuť lepšie ceny používateľom s preukázateľnými záznamami o splácaní. Zavedenie potenciálne neobjektívneho ľudského prvku do tohto bodovacieho systému by však odstránilo aspekt decentralizácie.

Jedným zo spôsobov, ako tomu zabrániť, je implementácia kreditného hodnotenia založeného na AI, ktoré by dokázalo analyzovať peňaženku a históriu dlžníka a transparentne posúdiť jeho potenciál splácania.

Investičné poradenstvo a správa portfólia

Robotickí poradcovia sú vzrušujúcou perspektívou pre obchodníkov a investorov na trhoch DeFi. Interaktívny používateľský zážitok podobný človeku splošťuje krivku učenia pre technickú a fundamentálnu analýzu a prediktívnu analytiku na vysokej úrovni. Keďže transakcie na väčšine blockchainov sú úplne transparentné, existuje veľké množstvo údajov, ktoré AI môže analyzovať a použiť.

Existujú nejaké negatívne vplyvy AI v DeFi?

Keď sa na to pozrieme komplexnejšie, môžeme vidieť potenciálne úskalia AI. AI nepochybne pri určitých úlohách ruší potrebu ľudskej práce, čo by mohlo spôsobiť, že niektoré pracovné miesta (a do určitej miery aj zodpovednosť) budú nepotrebné. Kvôli anonymnej povahe sú DeFi už teraz sektorom, kde je regulácia náročná. Zapojenie neľudských aktérov by tento problém ešte zhoršilo.

Mali by sme zvážiť aj možné problémy súvisiace s výcvikom AI na obmedzených súboroch údajov. V porovnaní s tradičnými trhmi sú kryptomeny, a najmä DeFi, stále v plienkach. Stále máme relatívne málo dlhodobých údajov na vytvorenie vyváženého pohľadu na celkový trh.

Predstavenie nových nástrojov prináša aj bezpečnostné riziká. Vstupné body do nástrojov AI a spôsob, akým pristupujú k našim údajom a peňaženkám, predstavujú ďalšie možné body útoku pre podvodníkov. Pokiaľ sa nejedná o nástroje s otvoreným zdrojovým kódom, nástroje AI zvyčajne vyvíjajú súkromné spoločnosti alebo jednotlivci. Miera bezpečnosti týchto nástrojov závisí výlučne od robustnosti bezpečnostných funkcií, ktoré do nich vývojári zabudujú. 

Je potrebné myslieť aj na riziká decentralizácie, ktoré môže priniesť zavedenie súkromne vyvinutej AI. Spôsobu, akým tieto nástroje fungujú, často chýba transparentnosť. Je možné, že nebudete úplne rozumieť novým aktualizáciám alebo presne tomu, k čomu má AI prístup. Ak vývojár prestane podporovať túto AI, môžete skončiť s nepotrebným softvérom.

Aké bludy obklopujú AI v DeFi?

I napriek tomu, že AI v priestore DeFi ponúka vzrušujúce príležitosti, treba zostať nohami na zemi. Aby vývojári dokázali naplno využiť výhody AI v DeFi, mali by sa sústrediť na oblasti, kde je reálna šanca na zmenu. Väčšina z nasledujúcich bludov sa už vyskytla v tradičnom finančnom svete, takže by sa mali dať ľahko rozpoznať aj vo svete DeFi.

AI môže nahradiť ľudské rozhodovanie

Pri používaní nástroja založeného na AI je vždy potrebný ľudský zásah. AI musí byť vytrénovaná a používaná správne, čo si vyžaduje zložitejší proces, než len vypustenie na trhy bez akéhokoľvek vedenia.

AI dokáže vyriešiť všetky problémy DeFi

Aj keď AI dokáže zvýšiť transparentnosť a decentralizáciu v DeFi, nie je to zázračné riešenie všetkých problémov. Zapracovanie AI do každého prípadného problému nie je efektívne. V skutočnosti by to mohlo spôsobiť ešte viac problémov.

Obchodné systémy založené na AI budú oveľa výnosnejšie

Stačí sa pozrieť na už existujúce systémy na centralizovaných burzách (CEX) a zistíte, že tomu tak nie je. Systémy založené na AI majú určité výhody, nie je však možné zaručiť, že budú ziskovejšie.

AI eliminuje potrebu dôvery v DeFi

DeFi už teraz funguje v značnej miere bez potreby dôvery. V určitých prípadoch zvyčajne existujú dôvody na dôveru. Umelá inteligencia by sa nemala snažiť nahradiť rozsiahly výskum dôveryhodnosti projektového tímu alebo zakladateľa.

Aká je budúcnosť AI v DeFi?

Niet pochýb o tom, že v budúcnosti AI príde s revolučnými objavmi. Nemôžeme si však byť istí, do akej miery to bude platiť pre DeFi. AI má zjavný potenciál zabezpečiť, aby finančné služby boli dostupnejšie a efektívnejšie. Toto by mal byť cieľ všetkých snáh. 

Dosiahnuť sa to dá použitím AI na zvýšenie efektívnosti a účinnosti systémov DeFi pri vytváraní predpovedí, riadení rizík a automatizácii rutinných úloh. Môžeme ju použiť aj na zlepšenie používateľských skúseností a zabezpečenia.

Čo by sme však nemali očakávať, sú rýchle a jednoduché zisky. Ak hľadáte toto, takmer určite budete sklamaní. Preto je oveľa praktickejšie zamerať sa na potenciál AI nevytvárať väčší zisk, ale zvyšovať finančnú dostupnosť a slobodu pre používateľov DeFi.

Záverečné myšlienky

Potenciál AI v priestore DeFi je nepopierateľný. AI môže spôsobiť revolúciu v spôsobe, akým interagujeme s DeFi, od automatizácie finančných procesov až po presnejšie predpovede trhových trendov.

Zatiaľ čo AI prináša do sveta DeFi veľa sľubov, existuje množstvo bludov, ktoré treba riešiť. Preto, keďže sa táto oblasť neustále vyvíja, bude pre kryptokomunitu kľúčové, aby zostala ostražitá pri implementácii AI. Dôležité je uvedomovať si jej potenciál, ale postupovať opatrne, s cieľom vyhnúť sa neúmyselným následkom.

Prečítajte si tiež