Jak umělá inteligence ovlivní DeFi: sliby a iluze
Obsah
Úvod
Potenciál umělé inteligence v oblasti DeFi
Jaká jsou možnosti využití umělé inteligence v oblasti DeFi?
Může mít umělá inteligence na oblast DeFi negativní dopad?
Jaké mají lidé klamné iluze ohledně umělé inteligence v oblasti DeFi?
Jak vypadá budoucnost umělé inteligence v oblasti DeFi?
Závěrem
Související články: 
Jak umělá inteligence ovlivní DeFi: sliby a iluze
Domů
Články
Jak umělá inteligence ovlivní DeFi: sliby a iluze

Jak umělá inteligence ovlivní DeFi: sliby a iluze

Středně pokročilí
Zveřejněno Jan 27, 2023Aktualizováno Feb 9, 2023
7m

TL;DR

Umělá inteligence (AI) může ve světě decentralizovaných financí (DeFi) potenciálně zvýšit transparentnost a decentralizaci. Slibně vypadají prediktivní analýza, automatizace chytrých kontraktů, hodnocení úvěruschopnosti a další využití. Ohledně cílů v oblasti umělé inteligence bychom ale měli být realističtí a měli bychom se vyvarovat zbytečnému snižování odpovědnosti, omezování lidského rozhodování nebo pokusům o snadné zisky.

Úvod

Umělá inteligence (AI) je v očích veřejnosti jednou z nejpodmanivějších technologií na světě. Zdá se, že má potenciál změnit mnoho aspektů našeho života, a v blockchainovém a kryptoměnovém odvětví tomu není jinak.

S našimi očekáváními ale musíme být opatrní. Umělá inteligence toho slibuje sice spoustu, ale není všechno zlato, co se třpytí. Tuto technologii bude možné úspěšně zavést pouze v případě, že identifikujeme oblasti, které může přirozeně inovovat.

Potenciál umělé inteligence v oblasti DeFi

Začněme tím, že si oba zmíněné termíny definujeme. Decentralizované finance (DeFi) označují ekosystém finančních aplikací vybudovaný na blockchainových sítích. Mezi produkty DeFi patří například kryptopůjčky, poskytování likvidity a decentralizované burzy (DEX).

Umělá inteligence (AI) je podle Oxfordského slovníku angličtiny „schopnost počítačů nebo jiných zařízení projevovat nebo simulovat inteligentní chování“. Když o umělé inteligenci přemýšlíme v souvislosti s financemi nebo obchodováním, mezi její běžná využití patří software pro odhalování podvodů, obchodovací boti nebo chatboti zákaznické podpory.

Co tyto dvě technologie spojuje?

Na první pohled mají decentralizované finance i umělá inteligence schopnost díky své efektivitě, transparentnosti a dostupnosti narušit tradiční finanční systémy. Oblast DeFi mění produkty, ke kterým máme nově všichni přístup, a umělá inteligence ovlivňuje způsob, jakým je používáme.

Zdá se, že umělá inteligence by mohla v oblasti DeFi zlepšit rozhodování a řízení rizik. Jak by to ale nakonec vypadalo? Umělá inteligence by mohla vyvinout nové finanční produkty a služby, obchodní algoritmy a mechanismy pro tvorbu trhu.

Jaká jsou možnosti využití umělé inteligence v oblasti DeFi?

Prediktivní analýza

Prediktivní analýza používá umělou inteligenci k předvídání budoucích výsledků trhu na základě analýzy historických dat a použití statistických modelů. Umělá inteligence pak pomocí strojového učení dokáže v průběhu času své prediktivní schopnosti zlepšovat. Laicky řečeno se jedná o obdobu umělé inteligence, která za obchodníka provádí technickou a fundamentální analýzu. 

Tyto nástroje umělé inteligence už ve světě kryptoměn a financí existují, ale teď už v oblasti DeFi vidíme i příležitost pro automatizované obchodování a správu portfolia.

Automatizace chytrých kontraktů

Umělá inteligence má potenciál zvýšit prostřednictvím automatizace efektivitu chytrých kontraktů. Například protokol poskytující úvěry by mohl umělou inteligenci využívat k neustálému sledování úrovně zajištění věřitele, aby dokázal možné selhání předpovědět dřív, než k němu dojde. Tato informace by pak byla zaslána protokolu pro půjčování prostředků. V tomto případě by umělá inteligence plnila funkci, se kterou by měl chytrý kontrakt problém.

Identifikace nekalé činnosti v oblasti DeFi

Anonymita služeb DeFi ztěžuje odhalování podvodů, což je problém, který může umělá inteligence vyřešit tím, že by se při identifikaci nekalé činnosti zaměřila na trendy ve velkých souborech dat. Technikami analýzy dat je možné identifikovat například falešný objem burzovních obchodů nebo podezřelý pohyb likvidity.

Usnadnění půjček a výpůjček pomocí hodnocení úvěruschopnosti

Jedním z hlavních principů DeFi je, že decentralizované produkty nevyžadují ze strany emitentů v podstatě žádný lidský zásah. To ale znamená, že kromě kapitálových požadavků mají často produkty DeFi, jako jsou kryptopůjčky, velmi nízké překážky vstupu, pokud vůbec nějaké mají. 

Řádné hodnocení úvěruschopnosti by poskytovatelům kryptopůjček umožnilo nabídnout uživatelům s prokazatelnou historií splácení lepší podmínky. Systém hodnocení úvěruschopnosti s potenciálně zkresleným lidským pohledem je ale v přímém rozporu s decentralizací.

Jedním z řešení by mohlo být hodnocení úvěruschopnosti pomocí umělé inteligence, která by mohla analyzovat peněženku a historii dlužníka a transparentně posoudit jeho schopnost splácet.

Investiční poradenství a správa portfolia

Robotické poradenství je pro obchodníky a investory na trzích DeFi zajímavou vyhlídkou. Interaktivní uživatelské prostředí s lidským přístupem by zploštilo křivku učení technické, fundamentální a pokročilé prediktivní analýzy. Transakce na většině blockchainů jsou zcela transparentní, takže umělá inteligence má k dispozici obrovské množství dat, která může analyzovat a využívat.

Může mít umělá inteligence na oblast DeFi negativní dopad?

Když se na to podíváme z širšího pohledu, umělá inteligence má potenciální úskalí. V některých oblastech nepochybně vyloučí potřebu lidské práce, což by mohlo vést k tomu, že některá pracovní místa – a do jisté míry i odpovědnost – přestanou být potřebná. Regulace prostoru DeFi je vzhledem k jeho anonymní povaze náročná už dnes a zapojení jiných než lidských subjektů by tento problém ještě prohloubilo.

Je důležité se zamyslet i nad možnými problémy pramenícími z tréninku umělé inteligence na omezených souborech dat. V porovnání s tradičními trhy jsou kryptoměny a zejména oblast DeFi pořád ještě v plenkách, takže k vytvoření vyváženého pohledu na celý trh nemáme dostatek dlouhodobých dat.

Zavádění nových nástrojů s sebou nese také bezpečnostní rizika. Vstupní body k nástrojům umělé inteligence a způsob, jakým k našim datům a peněženkám přistupují, znamenají další místa, na která mohou podvodníci útočit. Pokud nástroje umělé inteligence nemají otevřený zdrojový kód, jsou obvykle vyvíjeny soukromými společnostmi nebo jednotlivci. Bezpečnost těchto nástrojů závisí výhradně na robustnosti bezpečnostních prvků, které do nich vývojáři zabudovali. 

Musíme se také zamyslet nad riziky pro decentralizaci, která může zavedení soukromě vyvinuté umělé inteligence přinést. Často není jasné, jak přesně tyto nástroje fungují. Nemusíte rozumět novým aktualizacím nebo ani vědět, k čemu všemu má umělá inteligence přístup. A když vývojář ukončí u umělé inteligence podporu, může se stát, že vám zůstane zcela zbytečný software.

Jaké mají lidé klamné iluze ohledně umělé inteligence v oblasti DeFi?

Přestože umělá inteligence přináší do oblasti DeFi zajímavé příležitosti, musíme být realističtí. Aby vývojáři dokázali plně využít výhod umělé inteligence v prostředí DeFi, měli by se zaměřit na oblasti, ve kterých může reálně něco změnit. Většina z následujících iluzí už byla ve světě tradičních financí zaznamenána a ve světě DeFi by tomu nemělo být jinak.

Umělá inteligence může nahradit lidské rozhodování

Používání nástroje s umělou inteligencí se bez lidského zásahu neobejde. Umělou inteligenci je třeba vytrénovat a správně používat, což je složitější, než ji jen bez jakéhokoli dohledu vypustit na trhy.

Umělá inteligence dokáže vyřešit všechny problémy v oblasti DeFi

Umělá inteligence sice dokáže v oblasti DeFi zvýšit transparentnost a decentralizaci, ale není zázračným řešením všech problémů. Aplikování umělé inteligence na všechny možné problémy není efektivní a ve skutečnosti může způsobit ještě víc problémů.

Obchodní systémy používající umělou inteligenci budou mnohem ziskovější

Stačí se podívat na stávající systémy centralizovaných burz (CEX) a hned uvidíte, že to není pravda. Systémy s umělou inteligencí mají určité výhody, ale větší ziskovost vám nezaručí.

Umělá inteligence odstraní z prostředí DeFi potřebu důvěry

Prostředí DeFi už důvěru ve spoustě případů nevyžaduje a ve zbývajících případech má požadavek na důvěru často svoje opodstatnění. Umělá inteligence by se neměla snažit nahradit rozsáhlý průzkum důvěryhodnosti projektového týmu nebo zakladatele.

Jak vypadá budoucnost umělé inteligence v oblasti DeFi?

Není pochyb o tom, že umělá inteligence přinese v budoucnu převratné objevy. Není ale vůbec jisté, do jaké míry se to bude týkat oblasti DeFi. Umělá inteligence má evidentně potenciál zpřístupnit a zefektivnit finanční služby, což je cíl, o který by se mělo usilovat. 

Je možné ho dosáhnout tím, že se umělá inteligence použije ke zvýšení účinnosti a účelnosti systémů DeFi s ohledem na vytváření předpovědí, řízení rizik a automatizaci rutinních úkolů. Umělou inteligenci můžeme také použít ke zlepšení uživatelského prostředí a zabezpečení.

Neměli bychom od ní ale očekávat rychlé a snadné výnosy. Pokud je to to hlavní, co si od umělé inteligence slibujete, budete rozhodně zklamaní. Je mnohem praktičtější zaměřit se na potenciál umělé inteligence zvýšit pro uživatele DeFi finanční dostupnost a svobodu než zisky.

Závěrem

Potenciální přínos umělé inteligence pro oblast DeFi je nepopiratelný. Umělá inteligence může vyvolat v používání DeFi revoluci – od automatizace finančních procesů až po přesnější předpovědi tržních trendů.

Přestože přínos umělé inteligence pro oblast DeFi vypadá slibně, lidé mají řadu mylných iluzí. Proto je zásadní, aby kryptoměnová komunita byla při dalším vývoji této oblasti ostražitá a při implementaci umělé inteligence si uvědomovala nejen její potenciál, ale dávala si také pozor na nezamýšlené důsledky.

Související články: