Domov
Slovník
Dôkaz o rezervách (PoR)

Dôkaz o rezervách (PoR)

Stredne pokročilý
Dôkaz o rezervách (PoR) označuje aktíva, ktoré burza kryptomien spravuje v mene svojich používateľov. PoR slúži ako dôkaz, že burza má dostatok prostriedkov na pokrytie aktív používateľov v pomere 1 : 1.

V systéme PoR sa očakáva, že burza bude držať v úschove celkovú sumu uloženú jej používateľmi (prípadne viac). V prípade splnenia tohto kritéria môže byť burza považovaná za „plne zabezpečenú“. Je však dôležité poznamenať, že burza nemôže nahradiť jedno aktívum iným. Ak napríklad používateľ vloží 1 bitcoin, burza musí zvýšiť svoje rezervy aspoň o 1 bitcoin, nie o inú kryptomenu. Taktiež nemôže použiť svoje firemné držby na uvedenie správnych čísel.

Cieľom PoR je priniesť väčšiu transparentnosť, bezpečnosť a ochranu používateľov do ekosystému kryptomien. Kontrola PoR overuje zahrnutie všetkých zostatkov používateľa pomocou kryptografie. Jedným zo spôsobov ako zabezpečiť správne overenie PoR je použitie stromov Merkle a dôkazov zk-SNARK. Burzy môžu tiež využiť služby tretích strán, aby preukázali, že ich PoR nie je zmanipulovaný.

PoR bráni burzám hľadať spôsoby, ako získať výnosy z aktív používateľov. PoR napríklad bráni burzám správať sa ako banky, ktoré požičiavajú vložené aktíva tretím stranám.

Uskutočnením PoR môže akýkoľvek subjekt dokázať, že kryptoburza drží vklady svojich používateľov v plnej výške. Burzám sa preto prirodzene odporúča, aby s týmito zostatkami nenarábali nesprávne, pretože by to spôsobilo naštrbenie dôvery používateľov a narušenie kontinuity ich aktivít.

Všetci používatelia Binance si môžu sami overiť zahrnutie svojho účtu Binance do posledného overenia PoR. Môžete to urobiť priamo zo svojho účtu Binance.