Hem
Ordlista
Bevis på reserver (Proof of Reserves/PoR)

Bevis på reserver (Proof of Reserves/PoR)

Avancerad
Bevis på reserver (PoR) avser de tillgångar som en kryptovalutabörs har i förvar för sina användare. PoR fungerar som bevis på att börsen har tillräckligt med tillgångar för att täcka användarnas tillgångar i förhållandet 1:1.

Med PoR-systemet förväntas börsen inneha det totala belopp (eller högre) som satts in av användarna i förvar. Om detta kriterium är uppfyllt kan börsen sägas vara "helt uppbackad". Det är dock viktigt att notera att börsen inte kan ersätta en tillgång med en annan. När en användare till exempel sätter in 1 bitcoin måste börsen öka sina reserver med minst 1 bitcoin och inte med någon annan kryptovaluta. Den kan inte heller använda sina företagsinnehav för att visa upp korrekta siffror.

Målet med PoR är att ge mer öppenhet, säkerhet och användarskydd till kryptovalutans ekosystem. En PoR-granskning verifierar inkluderingen av alla användares balanser med hjälp av kryptografi. Ett sätt att säkerställa korrekt PoR-verifiering är att använda Merkleträd och zk-Snarks. Börserna kan också använda tjänster från tredje part för att visa att deras PoR inte har manipulerats.

PoR hindrar börser från att utforska sätt att få avkastning från användartillgångar. Till exempel förhindrar PoR börser från att låna ut insatta tillgångar eller använda insättningarna för att investera.

Med PoR kan alla enheter bevisa att en kryptobörs innehar alla sina användares insättningar. Därför uppmanas börser naturligtvis att inte missköta dessa balanser, eftersom det skulle bryta användarnas förtroende för dem och påverka deras kontinuitet.

Alla Binance-användare kan själva verifiera att deras Binance-konto inkluderas i den senaste PoR-verifieringen. Du kan göra detta direkt från ditt Binance-konto.