Strona Główna
Słowniczek
Proof of Reserves (PoR)

Proof of Reserves (PoR)

Średnio zaawansowany
Proof of Reserves (PoR) to aktywa, które giełda kryptowalutowa trzyma w depozycie w imieniu swoich użytkowników. PoR pełni funkcję potwierdzenia, że giełda trzyma wystarczającą ilość środków na pokrycie aktywów użytkowników w stosunku 1:1.

W systemie PoR chodzi o to, aby rezerwy giełdy miały w depozycie całkowitą kwotę zdeponowaną przez swoich użytkowników (albo większą). Jeżeli to kryterium jest spełnione, można powiedzieć, że giełda jest „w pełni zabezpieczona”. Trzeba jednak pamiętać, że giełda nie może wymieniać jednego aktywa na inne. Np. kiedy użytkownik wpłaca 1 bitcoina, giełda musi zwiększyć swoje rezerwy co najmniej o 1 bitcoina, a nie o jakąś inną kryptowalutę. Nie może też potwierdzać poprawności kwot własnymi zasobami firmowymi.

W PoR chodzi o to, aby w ekosystemie kryptowalutowym wdrożyć większy stopień przejrzystości, bezpieczeństwa i ochrony użytkowników. Weryfikacja PoR to sprawdzanie przy użyciu kryptografii, czy wszystkie salda użytkownika zostały uwzględnione. Jedną z metod zapewniania poprawności weryfikacji PoR jest stosowanie drzew Merkle oraz protokołów zk-SNARK. Giełdy mogą również udowadniać, że ich PoR nie podlega manipulacji, przy użyciu usługodawców zewnętrznych.

PoR powstrzymuje giełdy przed próbą zarabiania na aktywach użytkowników. PoR uniemożliwia giełdom np. wypożyczanie zdeponowanych aktywów lub inwestowanie depozytów.

Dzięki PoR każdy podmiot może sprawdzić, czy giełda krypto przechowuje całość depozytów swoich użytkowników. Dlatego też giełdy mają naturalną zachętę, aby nie manipulować tymi saldami, ponieważ mogłoby to wystawić na próbę zaufanie, jakim darzą je użytkownicy, i mieć wpływ na ich dalsze działanie.

Wszyscy użytkownicy Binance mogą sami sprawdzać, czy ich konta Binance są uwzględnione w ostatniej weryfikacji PoR. Można to zrobić bezpośrednio ze swojego konta Binance.