Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Bằng chứng dự trữ (PoR)

Bằng chứng dự trữ (PoR)

Trung cấp
Bằng chứng dự trữ (PoR) đề cập đến các tài sản mà một sàn giao dịch tiền mã hóa nắm giữ cho người dùng của nó. PoR hoạt động như bằng chứng cho việc sàn giao dịch duy trì đủ tiền để trả lại tài sản của người dùng theo tỷ lệ 1:1.

Với hệ thống PoR, dự trữ của sàn giao dịch dự kiến sẽ bằng tổng số tiền được gửi lưu ky bởi người dùng của nó (hoặc nhiều hơn). Nếu tiêu chí này được đáp ứng, sàn giao dịch có thể được xem là "đảm bảo hoàn toàn". Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sàn giao dịch không thể thay thế một tài sản này bằng một tài sản khác. Ví dụ: khi người dùng gửi 1 bitcoin, sàn giao dịch phải tăng dự trữ ít nhất là 1 bitcoin, chứ không phải một số loại tiền mã hóa khác. Nó cũng không thể sử dụng cổ phần của công ty để hiển thị các con số chính xác.

Mục tiêu của PoR là mang lại sự minh bạch, an toàn và bảo vệ người dùng hơn cho hệ sinh thái tiền mã hóa . Việc đánh giá xác minh PoR sẽ tính tất cả số dư của người dùng bằng cách sử dụng mật mã. Một cách để đảm bảo xác minh PoR chính xác là sử dụng cây Merklezk-SNARK. Các sàn giao dịch cũng có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để chứng minh rằng PoR của họ không bị thao túng.

PoR ngăn các sàn giao dịch tìm cách để kiếm lãi từ tài sản của người dùng. Ví dụ: PoR ngăn cản các sàn giao dịch cho vay tài sản ký gửi hoặc sử dụng tiền gửi để đầu tư.

Với PoR, bất kỳ thực thể nào cũng có thể chứng minh rằng một sàn giao dịch tiền mã hóa nắm giữ toàn bộ tiền gửi của người dùng. Do đó, các sàn giao dịch được khuyến khích theo cách tự nhiên để không lạm dụng sử dụng số dư này, vì điều đó sẽ phá vỡ lòng tin của người dùng đối với họ và ảnh hưởng đến tính ổn định của họ.

Tất cả người dùng Binance có thể tự xác minh tài khoản Binance của họ có được đưa vào xác minh PoR cuối cùng hay không. Bạn có thể thực hiện điều này ngay từ tài khoản Binance của mình.