Výhody a nevýhody blockchainu
Domov
Články
Výhody a nevýhody blockchainu

Výhody a nevýhody blockchainu

Začiatočník
Zverejnené Dec 12, 2018Aktualizované Feb 9, 2023
5m

Výhody a nevýhody blockchainu

Väčšina blockchainov je navrhnutá ako decentralizovaná databáza, ktorá funguje ako distribuovaný digitálny ledger. Tieto ledgery blockchainu zaznamenávajú a ukladajú údaje do blokov, ktoré sú usporiadané v chronologickom poradí a prepojené prostredníctvom kryptografických dôkazov. Vytvorenie technológie blockchain prinieslo množstvo výhod v rôznych odvetviach a poskytlo zvýšenú bezpečnosť v prostrediach bez potreby tretích strán. Jej decentralizovaná povaha však so sebou prináša aj určité nevýhody. Napríklad v porovnaní s tradičnými centralizovanými databázami majú blockchainy obmedzenú efektívnosť a potrebujú zvýšenú kapacitu úložiska.


Výhody


Distribuovaný

Keďže údaje blockchainu sú často uložené v tisíckach zariadení v distribuovanej sieti uzlov, systém a údaje majú vysokú odolnosť voči technickým poruchám a škodlivým útokom. Každý uzol siete je schopný replikovať a uchovávať kópiu databázy. Z tohto dôvodu neexistuje jediný bod zlyhania: jeden uzol, ktorý prejde do režimu offline, neovplyvní dostupnosť alebo bezpečnosť siete.

Naopak, mnohé štandardné databázy sa spoliehajú na jeden alebo pár serverov a preto sú náchylnejšie na technické poruchy a kybernetické útoky.

Stabilita

Zvrátenie potvrdených blokov je veľmi nepravdepodobné. To znamená, že po zaregistrovaní údajov do blockchainu je mimoriadne ťažké tieto údaje odstrániť alebo zmeniť. Vďaka tomu je blockchain skvelou technológiou na ukladanie finančných záznamov alebo akýchkoľvek iných údajov, kde sa vyžaduje protokol auditu, pretože každá zmena sa sleduje a trvalo zaznamenáva do distribuovaného a verejného ledgera.

Firma by napríklad mohla využiť technológiu blockchain, aby zabránila podvodnému správaniu svojich zamestnancov. V tomto scenári by blockchain mohol poskytnúť bezpečný a stabilný záznam všetkých finančných transakcií uskutočnených v spoločnosti. Tým by bolo pre zamestnanca oveľa ťažšie zakryť podozrivé transakcie.

Systém bez potreby tretej strany

Vo väčšine klasických platobných systémov je okrem dvoch zúčastnených strán potrebný aj sprostredkovateľ, napr. banka, spoločnosť vydávajúca kreditné karty alebo poskytovateľ platieb. Pri použití technológie blockchain to už nie je potrebné, pretože overovanie transakcií zabezpečuje distribuovaná sieť uzlov prostredníctvom procesu známeho ako ťažba. Z tohto dôvodu sa blockchain často označuje ako systém bez potreby tretej strany. 

Systém blockchainu neguje riziko poskytnutia dôvery jedinej organizácii. Zároveň znižuje celkové náklady a poplatky za transakciu odstránením sprostredkovateľov a tretích strán.


Nevýhody


Útoky 51 %

Algoritmus konsenzu Proof of Work, ktorý chráni blockchain Bitcoin, sa v priebehu rokov ukázal ako veľmi efektívny. Existuje však niekoľko potenciálnych útokov, ktoré je možné použiť proti blockchainovým sieťam. Útok 51 % patrí medzi tie najdiskutovanejšie. K takémuto útoku môže dôjsť, ak sa jednému subjektu podarí ovládnuť viac ako 50 % hashovacej sily siete. To by mu v konečnom dôsledku umožnilo narušiť sieť zámerným vylúčením alebo úpravou poradia transakcií.

Napriek tomu, že je to teoreticky možné, blockchain Bitcoin nikdy nemusel čeliť úspešnému útoku 51 %. S rozširovaním siete sa zvyšuje aj bezpečnosť. Je dosť nepravdepodobné, že by ťažiari investovali veľké množstvo peňazí a zdrojov do útoku na Bitcoin. Dôvod je jednoduchý: odmeny za to, že konajú čestne, sú zaujímavejšie. Okrem toho by úspešný útok 51 % dokázal zmeniť iba najnovšie transakcie a aj to iba na krátky čas, pretože bloky sú prepojené prostredníctvom kryptografických dôkazov (zmena starších blokov by si vyžadovala nerealizovateľné úrovne výpočtového výkonu). Blockchain Bitcoin je tiež veľmi odolný a reakciou na útok by sa dokázal rýchlo prispôsobiť.

Zmena údajov

Ďalšou nevýhodou systémov blockchainov je, že keď sa údaje pridajú do blockchainu, je veľmi ťažké zmeniť ich. Aj keď stabilita je jednou z výhod blockchainu, nie vždy je dobrá. Zmena údajov alebo kódu blockchainu je zvyčajne veľmi náročná a často si vyžaduje hard fork. Ide o situáciu, keď sa jeden reťazec opustí a naberie sa nový.

Privátne kľúče

Blockchain využíva kryptografiu s verejným kľúčom (asymetrickú kryptografiu) na to, aby používateľom poskytol vlastníctvo nad ich jednotkami kryptomeny (alebo akýmikoľvek inými údajmi blockchainu). Každá blockchainová adresa má príslušný privátny kľúč. Aj keď adresu možno zdieľať, privátny kľúč by mal zostať v tajnosti. Používatelia potrebujú svoj privátny kľúč na prístup k svojim finančným prostriedkom, čo znamená, že vystupujú ako ich vlastná banka. Ak používateľ stratí svoj privátny kľúč, peniaze sú v skutočnosti stratené a nedá sa s tým nič urobiť.

Neefektívnosť

Blockchainy, najmä tie, ktoré používajú algoritmus Proof of Work, sú veľmi neefektívne. Keďže konkurencia v oblasti ťažby je vysoká a každých desať minút je len jeden víťaz, práca všetkých ostatných ťažiarov vyjde navnivoč. Keďže ťažiari sa neustále snažia zvyšovať svoj výpočtový výkon, aby mali väčšiu šancu nájsť platný hash bloku, zdroje využívané sieťou Bitcoin sa za posledných pár rokov výrazne zvýšili. V súčasnosti spotrebováva viac energie ako niektoré krajiny, napríklad Dánsko, Írsko a Nigéria.

Uchovávanie

Ledgery blockchainu sa môžu časom dosť zväčšiť. Blockchain Bitcoin v súčasnosti vyžaduje približne 200 GB úložného priestoru. Zdá sa, že súčasný rast veľkosti blockchainu prevyšuje rast veľkosti pevných diskov. Ak bude veľkosť ledgera príliš veľká na to, aby si ho jednotlivci mohli stiahnuť a uložiť, sieť tým riskuje stratu uzlov.


Záverečné myšlienky

Napriek nevýhodám technológia blockchain ponúka viacero jedinečných výhod a určite tu zostane. Na prijatie do hlavného prúdu má ešte pred sebou dlhú cestu. Mnohé odvetvia sa však začínajú zaoberať výhodami a nevýhodami systémov blockchainov. Je pravdepodobné, že v najbližších rokoch budú firmy a vlády experimentovať s novými aplikáciami s cieľom zistiť, kde technológia blockchain prináša najväčšiu hodnotu.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.