Vad är kryptovalar och hur kan du upptäcka dem?
Hem
Artiklar
Vad är kryptovalar och hur kan du upptäcka dem?

Vad är kryptovalar och hur kan du upptäcka dem?

Nybörjare
Publicerad Apr 5, 2023Uppdaterad Jun 12, 2023
6m

TL;DR

  • Kryptovalar är individer eller enheter som har stora mängder kryptovaluta och som kan påverka marknaderna med sin handel. 

  • Du kan upptäcka valar genom att leta i blockkedjeutforskare efter stora transaktioner, samt sociala medieplattformar för uppdateringar från valar och konton som täcker valaktivitet.

  • Även om valaktivitet kan ge användbar statistik kan det vara riskabelt att förlita sig på sådan aktivitet för att fatta handelsbeslut.

Introduktion

Kryptovalar är individer eller enheter som innehar stora mängder kryptovaluta, efter att ha byggt upp sina betydande innehav genom tidiga investeringar, utvinning eller på annat sätt. Med betydande kryptoinnehav till hands har valar förmågan att påverka marknaden genom att köpa eller sälja stora mängder tillgångar, vilket orsakar prisfluktuationer.

I kryptovärlden är valar ofta förknippade med höga volatilitetsnivåer. Handlare och investerare tittar noga på dem – en aktivitet som kallas ”valskådning” – för att få värdefull statistik och fatta välgrundade investeringsbeslut.

Vad gör en kryptovalutainnehavare till en ”val”?

Även om valar är individer eller enheter som har en stor mängd kryptovaluta, finns det inget fast belopp av kryptotillgångar som någon måste inneha för att betraktas som en val. Termen är relativ och beror på den specifika kryptovalutan i fråga.

En kryptoinnehavare kan betraktas som en val om denne har en betydande andel av den totala tillgången av en viss kryptovaluta och kan påverka prisrörelser genom att göra affärer. 

För att sätta detta i perspektiv är någon som innehar en tillgång på 1 miljon dollar med ett börsvärde på 100 miljoner dollar en val, medan någon som innehar en tillgång på 1 miljon dollar med ett börsvärde på 30 miljarder dollar kanske inte kan betraktas som en val. Även om de var och en har 1 miljon dollar i kryptotillgångar, har den förstnämnda mer makt att påverka marknader än de senare.

Så här upptäcker du en kryptoval

Tack vare blockkedjeteknikens transparens, oföränderlighet och öppenhet finns det många sätt att upptäcka valar i aktion. Detta är dock inte alltid en lätt uppgift. Valar använder ofta innovativa taktiker för att flytta tillgångar i hemlighet, i ett försök att dölja sin identitet och omfattningen av sina innehav. Det finns dock några indikatorer som kan hjälpa till att identifiera potentiella kryptovalar och deras aktivitet.

Att analysera handelsmönster är en bra utgångspunkt för att identifiera valaktivitet. Valar är kända för att påverka marknaden genom att göra stora affärer som kan orsaka plötsliga prisökningar eller prisfall. Du kan identifiera potentiell valaktivitet genom att leta efter ovanliga mönster.

Du kan också leta efter stora transaktioner med blockkedjeutforskare som Etherscan eller Blockchain.com. När du ser en stor mängd kryptovaluta flyttas kan det vara ett tecken på att en val är aktiv.

Ett annat sätt att identifiera valaktivitet är att uppmärksamma sociala medieplattformar, särskilt Twitter. Valar delar ofta sina åsikter om kryptovalutor, marknadstrender och investeringsstrategier på sociala medier. Du kan få inblick i valarnas handelsrörelser genom att leta efter inlägg eller kommentarer från dessa konton.

Förutom de mer frispråkiga valarna som ofta meddelar sina innehav på sociala medier kan valar jobba pseudonymt eller dela sina innehav mellan flera plånböcker för att undvika att uppmärksamma deras tillgångar.

Valskådning: bör kryptoinvesterare följa valrörelser?

Att följa kryptovalar kan vara fördelaktigt för investerare. En av de främsta fördelarna är att få en inblick i marknadsstämningen. När valar gör stora affärer kan deras handlingar väsentligt påverka investerarnas åsikter om en viss tillgång.

Om valar börjar sälja stora delar av sina innehav i en viss tillgång, kan investerare få minskat förtroende för tillgången, vilket leder till en större nedgång på tillgångens pris. Och tvärtom kan valar öka priset på en tillgång, vilket leder till en mer hausseartad känsla bland investerarna. Att bli informerad om valhandelsaktiviteter tidigare än andra kan ge dig en fördel.

Förutom att ge statistik om marknadsstämningen och potentiella vinstmöjligheter kan valaktivitet även ge icke-offentlig information som kan flytta marknaden. Att observera valarnas beteende kan ge en tidig inblick i denna utveckling, vilket kan hjälpa investerare att fatta välgrundade beslut om sina investeringar. 

En val kan till exempel ha icke-offentlig information om ett kommande samarbete mellan ett DeFi-projekt och ett stort konsumentvarumärke. Triggad av denna information kan valen köpa en stor mängd token, vilket pressar upp priset på denna tillgång. Investerare som upptäcker denna handel kan sedan fundera på om det verkligen var ett tecken på detta potentiella samarbete eller om valen gjorde handeln av andra skäl.

Tänk dock på att investerare inte enbart bör förlita sig på valarnas handlingar för att fatta handelsbeslut, eftersom detta tillvägagångssätt är riskabelt. Valar kan manipulera marknader och har gjort detta för att gynna sig själva på andras bekostnad. De kan köpa ett stort antal token för att öka priserna och sedan sälja token innan andra kan identifiera taktiken. 

En annan potentiell nackdel med valskådning är den informativa asymmetrin som missgynnar mindre handlare. Valar har ofta tillgång till exklusiv information som mindre handlare inte har och investerare bör göra grundlig efterforskning för att säkerställa att de inte blir offer för pumpa och dumpa-system.

Det är också viktigt att komma ihåg att valar, precis som alla andra investerare, kan fatta känslomässiga beslut som inte baseras på rationell analys. Därför kan det leda till dåliga investeringsbeslut om du följer valar utan ordentlig efterforskning.

Sammanfattningsvis

Valskådning kan vara insiktsfullt och hjälpa dig att fatta välgrundade investeringsbeslut. Det kan också varna dig om eventuella prisrörelser eller göra att du upptäcker exklusiv information.

Valskådning bör dock inte ersätta djupgående efterforskning om token och projekt. Investerare som vill kunna handla med kryptovalutor bör undvika att fatta investeringsbeslut som enbart är baserade på valaktivitet. Att fokusera på kryptogrunder såsom tokenomi och likviditet är nyckeln till att fatta smarta beslut när det gäller dina kryptoinnehav.

Mer information


Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.