Vad är triangulärt arbitrage och hur används det?
Hem
Artiklar
Vad är triangulärt arbitrage och hur används det?

Vad är triangulärt arbitrage och hur används det?

Medelnivå
Publicerad Mar 23, 2023Uppdaterad Apr 21, 2023
7m

TL;DR

Triangulärt arbitrage är en komplex handelsstrategi som utnyttjar prisskillnaderna mellan tre tillgångar. Handlaren köper en tillgång för en andra tillgång, den andra för en tredje och den tredje för den första, för att tjäna på prisskillnaderna. 

Introduktion

Arbitrage är en handelsmetod som förvandlar marknadens ineffektivitet till ekonomiska möjligheter. Det finns flera typer av arbitragestrategier som används av kryptohandlare, inklusive enkelt arbitrage, gränsöverskridande arbitrage, peer-to-peer (P2P)-arbitrage och triangulärt arbitrage – som alla försöker dra nytta av prisskillnaderna på flera marknader.

Även om det är vanligt att handla mellan två marknader i de flesta arbitragestrategierna, finns det en typ av arbitrage som använder prisskillnaden för tre tillgångsklasser – triangulärt arbitrage.

Vad är triangulärt arbitrage för krypto?

Triangulärt arbitrage utnyttjar prisskillnaderna mellan tre olika tillgångar – vanligtvis kryptovalutor – på marknaden. Konceptet är enkelt: en handlare köper en kryptotillgång för en andra tillgång, den andra för en tredje och den tredje för den första. Detta upprepas sedan så länge prisskillnaderna kvarstår. 

Utförandet är dock inte fullt så enkelt. För att lyckas med triangulärt arbitrage krävs identifiering av prisskillnaderna, handel med olika tillgångspar samtidigt och korrekt riskhantering. Eftersom kryptomarknaden är volatil fluktuerar priserna snabbt, så handlarna måste också utföra triangulär arbitragehandel snabbt.

Nedan beskrivs hur en möjlighet för triangulärt arbitrage upptäcks och hur handlare ska göra för att dra nytta av den.

Så här fungerar triangulärt arbitrage inom krypto

Så här upptäcker du möjligheter för triangulärt arbitrage

Låt oss anta att en erfaren handlare märker felaktiga priser bland tre olika tillgångar – bitcoin (BTC), ether (ETH) och tether (USDT). Hur kan vi se om det finns en arbitragemöjlighet?

En handlare köper BTC för 50 000 dollar med sin USDT. Handlaren använder sedan sin BTC för att köpa ETH. Slutligen använder handlaren ETH för att köpa USDT. Om det relativa värdet på USDT som hålls i slutet skiljer sig väsentligt från startkapitalet på 50 000 dollar finns det en arbitragemöjlighet.

Så här utnyttjar du möjligheter för triangulärt arbitrage

Observera att kryptohandlare ofta måste handla med hög frekvens för att göra en betydande vinst från de avvikande prissättningarna.

Beroende på prisskillnaderna kan handlare använda olika strategier för att dra nytta av dessa avvikelser. Till exempel kan de antingen lägga en köp-köp-säljorder eller en köp-sälj-säljorder.

Här är ett exempel på en köp-köp-säljstrategi med USDT, BTC och ETH:

Triangulärt arbitrage med krypto

I detta köp-köp-sälj-exempel skulle handlaren ha tjänat 2 000 USDT. En handlare måste arbeta snabbt för att upprepa stegen och köpa BTC med 52 000 USDT, sedan ETH med BTC och så vidare.

Med en köp-sälj-säljstrategi skulle handlaren i detta exempel köpa BTC till ett lägre pris med sitt USDT-kapital, sälja det till ett högre pris för ETH och sedan sälja sin ETH till ett ännu högre pris i utbyte mot USDT.

Triangulärt arbitrage är en komplex och tidskrävande strategi som kan vara svår att utföra manuellt. Därför använder många som sysslar med arbitrage handelsbottar som är utformade för att utföra triangulär arbitragehandel för dem. Sådan programvara är programmerad för att upptäcka prisavvikelser och gör det möjligt för handlare att automatisera den triangulära arbitrageprocessen. Med handelsbottar kommer handlare att vara mindre benägna att missa möjligheter, även om de inte övervakar marknaderna.

Fördelar med triangulärt arbitragestrategi inom krypto 

Ekonomiska möjligheter

De som sysslar med triangulärt arbitrage har ett annat sätt att tjäna på kryptohandel jämfört med handlare som handlar på en enskild marknad. Framgångsrika handlare som kan identifiera och utföra denna typ av handel kan generera avkastning från både prisavvikelser och prisrörelser.

Minskad risk

Teoretiskt sett kan de som använder arbitrage sprida sina risker över flera tillgångar, vilket minskar deras exponering mot en valuta. Diversifiering av risker kan bidra till att effekterna av prisförändringar minskas, särskilt på volatila marknader där priserna kan förändras snabbt. 

Det finns dock andra risker med triangulärt arbitrage som tas upp i avsnittet nedan. Därför bör handlare som försöker sig på handel med triangulärt arbitrage också använda riskhanteringsstrategier för att bedöma och mildra risker.

Ökad marknadslikviditet

Eftersom triangulärt arbitrage involverar tre handelspar ökar detta handelsaktiviteten på dessa kryptomarknader, vilket potentiellt ökar marknadens likviditet. Eftersom den mäter förmågan av en kryptotillgångs förmåga att köpas eller säljas utan att dess pris påverkas, är marknadslikviditet ett tecken på en kryptomarknads ekonomiska hälsa. Likvida marknader tenderar att vara mindre volatila, vilket gör handeln mer lönsam eftersom risker som avvikelse minskar.

Förbättrad marknadseffektivitet

Liksom andra former av arbitragehandel fixar och korrigerar triangulärt arbitrage obalanser i marknadspriser. Detta kan bidra till att marknadspriserna stabiliseras, marknadseffektiviteten ökar och handelsriskerna sänks.

Nackdelar med triangulärt arbitrage

Även om triangulärt arbitrage kan ge vissa fördelar är det också viktigt att överväga dess nackdelar. 

Risken för avvikelse

Triangulärt arbitrage medför en högre risk för avvikelse, eftersom detta innebär frekvent handel när möjligheten uppstår. Avvikelse beskriver skillnaden mellan målet och det verkliga priset som en tillgång köps eller säljs för, och uppstår ofta när en marknad rör sig för snabbt.

Eftersom triangulärt arbitrage involverar flera affärer och är tidskänsliga kan prisskillnaderna ha förändrats när en handlare manuellt försöker utföra den sista av de tre transaktionerna i triangulärt arbitrage. Detta kan resultera i minskade intäkter eller till och med i en förlust.

Timing

Triangulärt arbitrage kan vara lönsamt under ideala omständigheter, men handlare kan möta okontrollerbara faktorer som kan påverkas av tidpunkten för handeln. Detta inkluderar ineffektiva byten som orsakar förseningar i handelns genomförande och marknadsvolatilitet, vilket leder till prisfluktuationer innan en handel kan slutföras.

Likviditetsrisk

Om en marknad inte är tillräckligt likvid eller saknar handlare kanske du inte kan följa upp den handel som behövs för att slutföra triangulärt arbitrage. Om tillgångar inte köps eller säljs till de önskade priserna kan du drabbas av en förlust.

Hur ser framtiden ut för triangulärt arbitrage?

Teknikutvecklingen och framväxten av nya finansmarknader kan påverka tillämpningen av triangulärt arbitrage. Triangulärt arbitrage kan utvecklas till en mer sofistikerad form, vilket leder till större effektivitet och precision i utförandet av sådan handel. 

Men eftersom fler handlare antar triangulärt arbitrage som en strategi förväntas konkurrensen om dessa möjligheter att öka, vilket kan göra det svårare att tjäna på den. Ytterligare faktorer – såsom förändringar på valutamarknaderna och reglering – kan också påverka lönsamheten för triangulärt arbitrage. 

När finansmarknaderna utvecklas måste handlarna snabbt kunna anpassa sig för att förbli lönsamma när de utnyttjar möjligheter för triangulärt arbitrage.

Sammanfattningsvis

Triangulärt arbitrage är en komplex handelsmetod som används av kompetenta handlare som måste överväga olika strategier och risker. Även om det finns flera fördelar med den bör denna typ av handel inte göras av nybörjare som inte är skickliga eller erfarna nog inom riskhantering.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och riskvarning för mer information.