Co je trojúhelníková arbitráž a jak ji používat?
Domů
Články
Co je trojúhelníková arbitráž a jak ji používat?

Co je trojúhelníková arbitráž a jak ji používat?

Středně pokročilí
Zveřejněno Mar 23, 2023Aktualizováno Jun 15, 2023
7m

TL;DR

Trojúhelníková arbitráž je komplexní obchodní strategie, která využívá cenových rozdílů mezi třemi aktivy. Obchodník vydělává na cenových rozdílech tím, že směňuje jedno aktivum za druhé, druhé za třetí a třetí za první. 

Úvod

Arbitráž je obchodní přístup, který proměňuje neefektivitu trhu ve finanční příležitosti. Obchodníci s kryptoměnami používají několik typů arbitrážních strategií, včetně jednoduché arbitráže, přeshraniční arbitráže, peer-to-peer (P2P) arbitráže a trojúhelníkové arbitráže. Všechny tyto arbitráže se snaží využívat cenových rozdílů napříč trhy.

Většina arbitrážních strategií se běžně obchoduje na dvou trzích, ale trojúhelníková arbitráž využívá rozdílu cen mezi třemi třídami aktiv.

Trojúhelníková arbitráž v oblasti kryptoměn

Trojúhelníková arbitráž využívá cenových rozdílů mezi třemi různými aktivy – obvykle kryptoměnami. Koncept je jednoduchý: obchodník smění jedno kryptoměnové aktivum za druhé, druhé za třetí a třetí za první. To pak opakuje tak dlouho, dokud cenové rozdíly nezmizí. 

Realizace této strategie je ale už něco zcela jiného. Úspěšná trojúhelníková arbitráž totiž vyžaduje identifikaci cenových rozdílů, současné obchodování různých párů aktiv a řádné řízení rizik. Vzhledem k tomu, že trh s kryptoměnami je volatilní a ceny rychle kolísají, obchodníci musí být při realizaci obchodů trojúhelníkové arbitráže také velmi rychlí.

V následující části se dozvíte, jak můžete příležitost trojúhelníkové arbitráže identifikovat a jak ji obchodníci využívají.

Jak trojúhelníková arbitráž v oblasti kryptoměn funguje?

Jak příležitost trojúhelníkové arbitráže rozpoznat?

Budeme předpokládat, že si zkušený obchodník všimne nesouladu cen mezi třemi různými aktivy – Bitcoin (BTC), Ether (ETH) a Tether (USDT). Jak poznáme, zda se jedná o arbitrážní příležitost?

Obchodník nakoupí BTC v hodnotě 50 000 USDT. Pak BTC použije k nákupu ETH. A nakonec za ETH nakoupí USDT. Pokud na konci bude držet výrazně odlišnou částku než počátečních 50 000 USDT, arbitrážní příležitost existuje.

Jak příležitost trojúhelníkové arbitráže využít?

Upozorňujeme, že obchodníci s kryptoměnami musí realizovat mnoho obchodů, než na nesouladu cen vydělají nějakou větší částku.

V závislosti na cenových rozdílech je mohou obchodníci využívat různými strategiemi. Mohou například zadat dva nákupní příkazy a jeden prodejní příkaz nebo jeden nákupní příkaz a dva prodejní příkazy.

Takto by vypadala strategie dvou nákupních příkazů a jednoho prodejního příkazu s kryptoměnami USDT, BTC a ETH:

Trojúhelníková arbitráž v oblasti kryptoměn

V tomto příkladu dvou nákupních příkazů a jednoho prodejního příkazu by obchodník vydělal 2 000 USDT. Obchodník by musel pracovat velmi rychle, aby zvládl tyto kroky zopakovat a koupit BTC za 52 000 USDT, pak ETH za BTC a tak dále.

V případě strategie jednoho nákupního příkazu a dvou prodejních příkazů by obchodník za svůj kapitál v USDT nakoupil BTC za nižší cenu, prodal ho za vyšší cenu nákupem ETH a pak prodal ETH za ještě vyšší cenu nákupem USDT.

Trojúhelníková arbitráž je složitá a časově náročná strategie, kterou byste jen stěží zvládali ručně. Mnozí arbitrážní obchodníci proto používají obchodní boty určené k tomu, aby trojúhelníkové arbitrážní příležitosti realizovali za ně. Takový software je naprogramovaný tak, aby odhaloval cenové rozdíly a proces trojúhelníkové arbitráže automatizoval. Obchodní boti zvyšují pravděpodobnost, že obchodníci nepropásnou příležitost ani v době, kdy trhy nesledují.

Výhody trojúhelníkové arbitráže v oblasti kryptoměn 

Finanční příležitosti

V porovnání s obchodníky, kteří obchodují na jednom trhu, mají obchodníci používající trojúhelníkovou arbitráž další cestu, jak na obchodování s kryptoměnami vydělávat. Úspěšní obchodníci, kteří dokáží tyto typy obchodů identifikovat a využít jich, mohou mít výnos nejen z cenových pohybů, ale i z cenových nesouladů.

Nižší riziko

Arbitrážní obchodníci mohou své riziko teoreticky rozložit mezi několik aktiv, a snížit tak svou expozici vůči jedné měně. Diverzifikace rizika může zmírnit dopad cenových výkyvů, zejména na volatilních trzích, kde se ceny mohou velmi rychle měnit. 

S trojúhelníkovou arbitráží ale souvisí i rizika, na které upozorňujeme v další části. Obchodníci, kteří využívají příležitostí trojúhelníkové arbitráže, by proto měli k posouzení a zmírnění rizik používat strategie řízení rizik.

Vyšší tržní likvidita

Vzhledem k tomu, že trojúhelníková arbitráž využívá tři obchodní páry, zvyšuje tím na těchto kryptoměnových trzích obchodní aktivitu a potenciálně zvyšuje i tržní likviditu. Tržní likvidita je známkou finančního zdraví kryptoměnového trhu, protože měří nákupní a prodejní možnost kryptoměnových aktiv bez dopadu na jejich cenu. Likvidní trhy bývají méně volatilní, což snižuje riziko například prokluzu a zvyšuje ziskovost obchodování.

Lepší efektivita trhu

Trojúhelníková arbitráž, stejně jako jiné formy arbitrážního obchodování, se zaměřuje na nerovnováhu tržních cen a koriguje ji. To pomáhá stabilizovat tržní ceny, zvyšovat tržní efektivitu a snižovat obchodní rizika.

Nevýhody trojúhelníkové arbitráže

Trojúhelníková arbitráž sice přináší určité výhody, ale je důležité vzít v úvahu i její nevýhody. 

Riziko prokluzu

Trojúhelníková arbitráž zvyšuje riziko prokluzu, protože s ní souvisí častější obchodování. Prokluz je rozdíl mezi požadovanou a realizační cenou, za kterou se aktivum nakoupí nebo prodá, a často k němu dochází, když se trh pohybuje příliš rychle.

Vzhledem k tomu, že trojúhelníková arbitráž vyžaduje více obchodů a je citlivá na rychlost, může se stát, že než obchodník ručně realizuje poslední ze tří obchodů trojúhelníkové arbitráže, cenové rozdíly se změní. To může vést k nižšímu zisku, nebo dokonce ke ztrátě.

Časování

Trojúhelníková arbitráž může být v ideálních situacích zisková, ale existuje řada nekontrolovatelných faktorů, které mohou načasování obchodů ovlivnit. Mezi tyto faktory patří neefektivita burzy, která při realizaci obchodů způsobuje zpoždění, nebo volatilita trhu, která vede k výkyvům cen před dokončením obchodu.

Riziko likvidity

Pokud trh není dostatečně likvidní nebo na něm chybí obchodníci, může se stát, že nebudete moct potřebné obchody realizovat. Pokud aktiva nenakoupíte nebo neprodáte za požadované ceny, může vám vzniknout ztráta.

Jak vypadá budoucnost trojúhelníkové arbitráže?

Technologický vývoj a vznik nových finančních trhů by mohl mít dopad na používání trojúhelníkové arbitráže. Trojúhelníková arbitráž by se mohla vyvinout do sofistikovanější podoby, která by při realizaci takových obchodů vedla k větší efektivitě a přesnosti. 

Čím víc obchodníků si ale trojúhelníkovou arbitráž osvojí, tím větší bude kolem těchto příležitostí konkurence, což může mít negativní vliv na její ziskovost. Ziskovost trojúhelníkové arbitráže mohou ovlivnit i další faktory, například změny na měnových trzích nebo změny regulací. 

S vývojem finančních trhů se obchodníci budou muset umět rychle přizpůsobit, aby si při využívání příležitostí trojúhelníkové arbitráže udrželi ziskovost.

Závěrem

Trojúhelníková arbitráž je komplexní obchodní přístup používaný kompetentními obchodníky, kteří musí zohledňovat různé strategie a rizika. I když tento typ obchodování může být v některých ohledech výhodný, pro začátečníky, kteří nejsou dostatečně zdatní nebo zkušení v řízení rizik, není vhodný.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.