Kinh Doanh Chênh Lệch Giá Ba Bên Là Gì Và Cách Sử Dụng Chiến Lược Này?
Trang chủ
Bài viết
Kinh Doanh Chênh Lệch Giá Ba Bên Là Gì Và Cách Sử Dụng Chiến Lược Này?

Kinh Doanh Chênh Lệch Giá Ba Bên Là Gì Và Cách Sử Dụng Chiến Lược Này?

Nâng cao
Đã đăng Mar 23, 2023Đã cập nhật Jun 15, 2023
7m

Tóm lược

Kinh doanh chênh lệch giá ba bên (triangular arbitrage) là một chiến lược giao dịch phức tạp khai thác chênh lệch giá giữa ba tài sản. Nhà giao dịch kiếm tiền từ chênh lệch giá khi giao dịch một tài sản để lấy tài sản thứ hai, tài sản thứ hai lấy tài sản thứ ba và tài sản thứ ba cho tài sản đầu tiên. 

Giới thiệu

Kinh doanh chênh lệch giá là một phương pháp giao dịch biến sự kém hiệu quả của thị trường thành cơ hội tài chính. Có một số loại chiến lược chênh lệch giá được sử dụng bởi các nhà giao dịch tiền mã hóa, bao gồm chênh lệch giá đơn giản, chênh lệch giá xuyên biên giới, chênh lệch giá ngang hàng (P2P) và chênh lệch giá ba bên – tất cả các chiến lược đều tìm cách tận dụng chênh lệch giá trên nhiều thị trường.

Mặc dù giao dịch hai thị trường trong chiến lược kinh doanh chênh lệch giá là phổ biến, nhưng còn có một loại kinh doanh chênh lệch giá sử dụng chênh lệch giá của ba loại tài sản – kinh doanh chênh lệch giá ba bên.

Kinh doanh chênh lệch giá ba bên trong lĩnh vực tiền mã hóa

Kinh doanh chênh lệch giá ba bên tận dụng chênh lệch giá giữa ba loại tài sản khác nhau – thường là tiền mã hóa – trên thị trường. Khái niệm này rất đơn giản: Một nhà giao dịch trao đổi một tài sản tiền mã hóa để lấy tài sản thứ hai, tài sản thứ hai lấy tài sản thứ ba và tài sản thứ ba lấy tài sản thứ nhất. Điều này sau đó được lặp lại, miễn là sự khác biệt về giá vẫn còn. 

Tuy nhiên, có một khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Để thực hiện thành công, kinh doanh chênh lệch giá ba bên yêu cầu xác định chênh lệch giá, giao dịch đồng thời các cặp tài sản khác nhau và quản lý rủi ro thích hợp. Vì thị trường tiền mã hóa không ổn định nên giá cả biến động nhanh chóng; các nhà giao dịch cũng phải thực hiện giao dịch chênh lệch giá ba bên một cách nhanh chóng.

Đây là cách một cơ hội chênh lệch giá ba bên được phát hiện và những gì các nhà giao dịch làm để tận dụng lợi thế của nó.

Kinh doanh chênh lệch giá ba bên được thực hiện như thế nào trong thị trường tiền mã hóa

Làm thế nào để phát hiện một cơ hội kinh doanh chênh lệch giá ba bên

Giả sử một nhà giao dịch có kinh nghiệm nhận thấy giá không khớp giữa ba tài sản khác nhau – Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và Tether (USDT). Làm thế nào chúng ta có thể biết có một cơ hội kinh doanh chênh lệch giá?

Một nhà giao dịch mua số BTC trị giá 50.000 USD bằng USDT của họ. Sau đó, họ sử dụng BTC của mình để mua ETH. Cuối cùng, họ sử dụng ETH để mua USDT. Nếu giá trị tương đối của USDT được giữ vào cuối khác biệt đáng kể so với số vốn ban đầu là 50.000 USD, thì cơ hội kinh doanh chênh lệch giá sẽ tồn tại.

Gia tăng lợi nhuận từ chênh lệch giá ba bên

Lưu ý rằng các nhà giao dịch tiền mã hóa thường phải thực hiện giao dịch với tần suất cao để kiếm được số tiền đáng kể từ sự không phù hợp về giá.

Tùy thuộc vào chênh lệch giá, nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược khác nhau để tận dụng lợi thế của những chênh lệch này. Chẳng hạn, họ có thể thực hiện lệnh mua-mua-bán hoặc lệnh mua-bán-bán.

Dưới đây là ví dụ về chiến lược mua-mua-bán với USDT, BTC và ETH:

Kinh doanh chênh lệch giá ba bên

Trong ví dụ mua-mua-bán này, nhà giao dịch sẽ kiếm được 2.000 USDT. Nhà giao dịch sẽ phải làm việc nhanh chóng để lặp lại các bước và mua BTC bằng 52.000 USDT, sau đó là ETH bằng BTC, v.v.

Ví dụ, trong chiến lược mua-bán-bán, nhà giao dịch sẽ mua BTC với giá thấp hơn bằng cách sử dụng vốn USDT của họ, bán nó với giá cao hơn để lấy ETH, sau đó bán ETH của họ với giá thậm chí cao hơn để đổi lấy USDT.

Kinh doanh chênh lệch giá ba bên là một chiến lược phức tạp, tốn nhiều thời gian và có thể khó thực hiện thủ công. Do đó, nhiều nhà kinh doanh chênh lệch giá sử dụng các bot giao dịch được thiết kế để thực hiện giao dịch chênh lệch giá ba bên cho họ. Phần mềm như vậy được lập trình để phát hiện sự khác biệt về giá và cho phép các nhà giao dịch tự động hóa quy trình chênh lệch giá ba bên. Với bot giao dịch, các nhà giao dịch sẽ ít có khả năng bỏ lỡ các cơ hội ngay cả khi họ không theo dõi thị trường.

Lợi ích của chiến lược chênh lệch giá ba bên trong lĩnh vực tiền mã hóa 

Cơ hội tài chính

Các nhà kinh doanh chênh lệch giá ba bên có thêm một con đường để kiếm tiền từ giao dịch tiền mã hóa so với các nhà giao dịch chỉ giao dịch trong một thị trường duy nhất. Những nhà giao dịch thành công có thể xác định và thực hiện loại giao dịch này có thể tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch giá chứ không chỉ biến động giá.

Giảm rủi ro

Về mặt lý thuyết, các nhà kinh doanh chênh lệch giá có thể phân tán rủi ro của họ trên nhiều tài sản, thay vào đó giảm mức độ tiếp xúc của họ với bất kỳ loại tiền nào. Đa dạng hóa rủi ro có thể giúp giảm thiểu tác động của những thay đổi về giá, đặc biệt là ở những thị trường không ổn định, nơi giá cả có thể thay đổi nhanh chóng. 

Tuy nhiên, có những rủi ro khác liên quan đến chênh lệch giá ba bên, được nhấn mạnh trong phần bên dưới. Do đó, các nhà giao dịch cố gắng thực hiện giao dịch chênh lệch giá ba bên cũng nên sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro để đánh giá và giảm thiểu rủi ro.

Tăng tính thanh khoản cho thị trường

Vì chênh lệch giá ba bên liên quan đến ba cặp giao dịch, việc này làm tăng hoạt động giao dịch trên các thị trường tiền mã hóa. Từ đó, tăng tính thanh khoản của thị trường. Thanh khoản là khả năng mua hoặc bán của một tài sản tiền mã hóa mà không ảnh hưởng đến giá của nó, thanh khoản thị trường là một dấu hiệu cho thấy sức khỏe tài chính của thị trường tiền mã hóa. Thị trường thanh khoản có xu hướng ít biến động hơn, điều này làm cho giao dịch có lợi hơn khi các rủi ro như trượt giá giảm đi.

Cải thiện hiệu quả thị trường

Giống như các hình thức kinh doanh chênh lệch giá khác, chênh lệch giá ba bên nhắm mục tiêu và điều chỉnh sự mất cân bằng giá thị trường. Điều này có thể giúp ổn định giá thị trường, tăng hiệu quả thị trường và giảm rủi ro giao dịch.

Hạn chế của kinh doanh chênh lệch giá ba bên

Mặc dù kinh doanh chênh lệch giá ba bên có thể mang lại một số lợi ích, nhưng nó vẫn có những nhược điểm riêng. 

Rủi ro trượt giá

Kinh doanh chênh lệch giá ba bên mang lại rủi ro trượt giá cao hơn vì nó liên quan đến việc giao dịch liên tục khi có cơ hội. Trượt giá mô tả sự khác biệt giữa giá mục tiêu và giá thực tế mà một tài sản được mua hoặc bán và thường xảy ra khi thị trường biến động quá nhanh.

Vì kinh doanh chênh lệch giá ba bên liên quan đến nhiều giao dịch và nhạy cảm với thời gian, nên chênh lệch giá có thể đã thay đổi vào thời điểm nhà giao dịch cố gắng thực hiện thủ công giao dịch cuối cùng trong số ba giao dịch trong chiến lược chênh lệch giá ba bên. Điều này sẽ dẫn đến thu nhập giảm hoặc thậm chí thua lỗ.

Thời gian

Kinh doanh chênh lệch giá ba bên có thể mang lại lợi nhuận trong các tình huống lý tưởng, nhưng các nhà giao dịch phải đối mặt với các yếu tố không kiểm soát được ảnh hưởng đến thời gian giao dịch. Điều này bao gồm sự thiếu hiệu quả của sàn giao dịch gây ra sự chậm trễ trong việc thực hiện giao dịch và biến động thị trường, dẫn đến biến động giá trước khi giao dịch có thể được hoàn thành.

Rủi ro thanh khoản

Nếu thị trường không đủ thanh khoản hoặc thiếu người giao dịch, bạn có thể không thực hiện được các giao dịch cần thiết để hoàn thành việc kinh doanh chênh lệch giá ba bên. Nếu tài sản không được mua hoặc bán ở mức giá mong muốn, bạn có thể bị thua lỗ.

Tương lai của kinh doanh chênh lệch giá ba bên là gì?

Sự phát triển của công nghệ và sự xuất hiện của các thị trường tài chính mới có thể ảnh hưởng đến việc áp dụng kinh doanh chênh lệch giá ba bên. Chênh lệch giá ba bên có thể phát triển thành một hình thức phức tạp hơn, dẫn đến hiệu quả và độ chính xác cao hơn trong việc thực hiện các giao dịch đó. 

Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều nhà giao dịch áp dụng chiến lược chênh lệch giá ba bên, thì sự cạnh tranh cũng tăng lên, khiến cho việc kiếm tiền từ chiến lược này trở nên khó khăn hơn. Các yếu tố bổ sung - chẳng hạn như những thay đổi trong thị trường tiền tệ và quy định - cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của việc kinh doanh chênh lệch giá ba bên. 

Khi thị trường tài chính phát triển, các nhà giao dịch cần có khả năng thích ứng nhanh chóng để duy trì lợi nhuận của việc kinh doanh chênh lệch giá ba bên.

Tổng kết

Kinh doanh chênh lệch giá ba bên là một phương pháp giao dịch phức tạp được sử dụng bởi các nhà giao dịch có năng lực, những người cần xem xét các chiến lược và rủi ro khác nhau. Mặc dù chiến lược này đem lại một số lợi ích nhưng nó không nên được thực hiện bởi những người không thành thạo hoặc không đủ kinh nghiệm quản lý rủi ro.

Đọc thêm:

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Cảnh báo rủi ro: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục, không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Nó không nên được hiểu là tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác, cũng như không nhằm khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng bạn từ các cố vấn chuyên nghiệp thích hợp. Trong trường hợp bài viết được đóng góp bởi cộng tác viên bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm thể hiện đó thuộc về cộng tác viên bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi tại đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Tài liệu này không nên được hiểu là tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi rocủa chúng tôi.