Co je peer-to-peer obchodování a jak ho lidé využívají?
Domů
Články
Co je peer-to-peer obchodování a jak ho lidé využívají?

Co je peer-to-peer obchodování a jak ho lidé využívají?

Pokročilí
Zveřejněno Feb 8, 2023Aktualizováno Jun 21, 2023
9m

TL;DR

Peer-to-peer (P2P) obchodování je přímý nákup a prodej kryptoměn mezi uživateli bez nutnosti prostředníků. P2P burzy propojují kupující a prodávající a zajišťují jim ochranu prostřednictvím úschovy, systémů zpětné vazby / hodnocení a služby řešení sporů.

Mezi výhody P2P obchodování patří přístup ke globálnímu trhu, rozmanitost platebních metod, nulové poplatky za transakce a personalizované inzeráty. Oproti centralizovaným burzám (CEX) má ale i svoje nevýhody, jako je pomalejší vypořádání nebo nižší likvidita.

Úvod

P2P obchodování kryptoměn je metoda nákupu a prodeje kryptoměn přímo mezi uživateli, která nevyžaduje prostředníka. Uživatelé mohou díky P2P burze získat přístup ke globálnímu trhu, spoustě platebních metod a personalizovaným nabídkám. P2P obchodování má ale i své nevýhody, jako je pomalejší vypořádání nebo nižší likvidita. V tomto článku se budeme zabývat výhodami a nevýhodami P2P obchodování a tím, jak ho mohou lidé využívat.

Co je P2P obchodování?

P2P obchodování kryptoměn označuje přímý nákup a prodej kryptoměn mezi uživateli bez nutnosti prostředníka. V tom se odlišuje od nákupu a prodeje kryptoměn prostřednictvím CEX, kde nemůžete obchodovat přímo s protistranami.

CEX k odhadu aktuálních tržních cen a určování optimálního času pro nákup, prodej nebo držení kryptoměn používá grafy a agregátory příkazů market. Když se rozhodnete koupit nebo prodat kryptoměnu, burza zadá váš příkaz do knihy objednávek a zprostředkuje transakci za vás.

V závislosti na typu použitého příkazu nemusíte například kvůli prokluzu získat přesně požadovanou cenu. P2P obchodování vám na druhou stranu dává plnou kontrolu nad cenou, dobou vypořádání i tím, s kým se rozhodnete obchodovat.

Jak P2P burza funguje?

P2P burzu si můžete představit jako Facebook Marketplace – jsou si podobné v tom, že propojují kupující a prodávající. Nákup nebo prodej přes Facebook Marketplace je ale trochu složitější, protože protistrany jsou cizí lidé, pro které není snadné si důvěřovat.

Co když prodávající obdrží platbu a pak kupujícího zablokuje a nepošle mu zakoupený produkt? V takové situaci přijde kupující kvůli podvodu o peníze.

Cílem P2P burz je nejen propojit kupující a prodávající, ale zabezpečením transakcí a snížením rizika podvodu jim poskytnout i určitou ochranu. Kupující a prodávající mohou procházet kryptoměnové inzeráty jiných, zveřejňovat své vlastní a využívat ochrany zprostředkované systémy zpětné vazby a hodnocení.

P2P burza navíc kupované a prodávané kryptoměny zajišťuje prostřednictvím služby úschovy, dokud obě strany transakci nepotvrdí. Pokud například prodáváte bitcoiny za fiat peníze, Binance vaše bitcoiny (BTC) vloží do úschovy. Po obdržení fiat peněz potvrdíte transakci a BTC se uvolní do peněženky kupujícího.

Pokud některá ze stran není s transakcí spokojená, může podat odvolání a vyřešit problém s protistranou nebo požádat o pomoc zákaznickou podporu Binance. Upozorňujeme ale, že odvolání je nutné podat v průběhu obchodu, dokud není transakce ukončena.

Výhody P2P obchodování

Globální tržiště

Jednou z výhod používání bitcoinové P2P burzy je, že vám poskytuje přístup na globální trh s kryptoměnovými obchodníky. Některé P2P burzy jsou například dostupné ve stovkách zemí a během několika minut na nich můžete obchodovat kryptoměny s lidmi z celého světa.

Rozmanité platební metody

Na tradičních burzách nebývá tolik platebních metod jako na P2P burzách. Binance P2P například nabízí víc než 700 platebních metod, včetně osobních plateb v hotovosti. Ty mohou ocenit lidé, kteří upřednostňují osobní transakce nebo nemají přístup k bankovnímu účtu.

Nulové poplatky za obchodování pro takery

Zatímco některé kryptoměnové burzy si účtují fixní poplatek nebo procento z obchodu, jiné umožňují obchodníkům provádět transakce zdarma. Proto než si nějakou P2P burzu vyberete, projděte si její podmínky. 

Zabezpečení transakcí prostřednictvím úschovy

Jak už jsme zmiňovali, některé kryptoměnové burzy chrání kupující a prodávající pomocí služby úschovy. Když zabezpečíte transakci pomocí úschovy, burza drží finanční prostředky, dokud obě strany nesplní podmínky transakce.

Transakce je nutné dokončit ve stanovené době. Pokud ji kupující nedodrží, objednávka se zruší a kryptoměna se vrátí do peněženky prodávajícího.

Přizpůsobené inzeráty

Prodávající mají plnou kontrolu nad prodejní cenou, směnným kurzem, platební metodou i nad minimálním objemem jedné transakce. Totéž platí pro kupující (nákupní cena, platební metoda a minimální objem jedné transakce). Když se podmínky obou stran shodují, mohou uzavřít dohodu.

Nevýhody P2P obchodování

Pomalejší obchodování

Zatímco P2P převody jsou po potvrzení transakce téměř okamžité, samotný průběh transakce se může z různých důvodů protáhnout. Při tradičním obchodování nemusíte čekat, až kupující nebo prodávající transakci potvrdí.

Nízká likvidita

P2P burzy mají přirozeně nižší likviditu než centralizované burzy, což je dáno samotným způsobem obchodování. Větší obchodníci, kteří potřebují realizovat objemné transakce, proto raději používají mimoburzovní obchody (OTC) nebo obchodují na standardní burze.

Jak mohou lidé využívat P2P obchodování ve svůj prospěch?

P2P obchodování je pohodlný způsob investování do kryptoměn. Nejenže vám umožňuje obchodovat kryptoměny přímo s ostatními, ale zároveň se vyhnete některým poplatkům za transakce na tradičních burzách. Tady jsou tři způsoby, jak lidé využívají P2P obchodování ve svůj prospěch:

Arbitráž s fiat měnami

P2P obchodování přináší arbitrážní příležitosti s fiat penězi. Na Binance máte například na výběr z více než 100 fiat měn, u kterých můžete vydělávat na cenových rozdílech.

Arbitrážní obchodníci si před jakýmkoli obchodem vždy nejdřív spočítají cenové rozdíly a potenciální zisky. Cenových rozdílu je možné využít například následovně:

Obchodování páru BTC/USD: pokud je nákupní cena 21 000 USD nebo 23 100 EUR (ceny na trzích s USD a EUR se liší) a prodejní cena je 20 800 USD nebo 22 880 EUR, nákup bitcoinu a jeho okamžitý prodej ve stejné fiat měně by vedl ke ztrátě 200 USD nebo 220 EUR (prodejní cena − nákupní cena).

Obchodování páru BTC/EUR: pokud je nákupní cena 21 364 USD nebo 23 500 EUR a prodejní cena je 21 182 USD nebo 23 300 EUR, nákup bitcoinu za USD a jeho okamžitý prodej za EUR by vedl k zisku 182 USD nebo 200 EUR.

Tento příklad ukazuje, že nákup BTC na americkém trhu a jeho prodej za EUR může být výhodnější než nákup a prodej pouze na domácím trhu.

Arbitráž mezi různými burzami

P2P obchodování nabízí spoustu arbitrážních příležitostí, protože mezi jednotlivými burzami často existují značné cenové rozdíly. Mnoho lidí kupuje a prodává kryptoměnová aktiva na P2P burzách právě proto, aby těchto rozdílů využili.

Arbitráž mohou provádět nákupem a prodejem stejného aktiva na různých burzách, a využívat tak rozdílu v jeho ceně.

Pokud se například Bitcoin na burze A prodává za 21 000 USD a na burze B se prodává za 21 100 USD, nákup jednoho bitcoinu na burze A a jeho okamžitý prodej na burze B by kupujícímu přinesl zisk ve výši 100 USD.

Zveřejňování nákupních a prodejních inzerátů

Na P2P obchodní platformě můžete také zveřejňovat inzeráty, ve kterých uvedete aktiva, která chcete koupit nebo prodat, a cenu, za jakou jste ochotní uzavřít transakci. Po zveřejnění inzerátu se ostatní uživatelé platformy, kteří ho uvidí, mohou rozhodnout, jestli s vámi chtějí obchod uzavřít.

Když se jiný uživatel P2P platformy rozhodne, že s vámi chce obchodovat, pošle vám žádost o obchod. Jakmile žádost přijmete, obě strany mohou obchod dokončit. Nastavením vyšší než tržní ceny si můžete zajistit vyšší příjmy.

Můžete například zveřejnit inzerát na nákup bitcoinu za 20 000 USD a jiný inzerát na prodej bitcoinu za 20 200 USD. Tímto způsobem můžete na každém zobchodovaném bitcoinu vydělat 200 dolarů.

Jaká jsou rizika arbitráže?

Arbitráž sice může být pro obchodníka výhodná, ale nese s sebou i určitá rizika a náklady. Například změny směnných kurzů mohou hodnotu měny nebo aktiva snížit. Pokud hodnota aktiva klesne dřív, než se ho obchodníkovi podaří prodat na jiném trhu, může utrpět finanční ztrátu.

S převodem aktiv mezi jednotlivými trhy navíc souvisí bankovní poplatky, které také mohou zisk snižovat. Dalšími nepřímými náklady mohou být náklady na financování transakcí a náklady obětované příležitosti, protože jste finanční prostředky neinvestovali jinam.

Je P2P obchodování bezpečné?

P2P obchodování je obecně bezpečné, ale bezpečnost závisí především na bezpečnostních opatřeních burzy. Se staršími P2P burzami souviselo vyšší riziko krádeží a podvodů, ale novější P2P obchodní platformy svá bezpečnostní opatření výrazně zlepšily.

Dnešní přední P2P burzy chrání uživatele mimo jiné úschovou, pravidelnými aktualizacemi zabezpečení a přísným procesem ověření totožnosti. Ani důkladná ochranná opatření ale nejsou zárukou 100% bezpečného obchodování a P2P obchodování není výjimkou.

Závěrem

P2P obchodování kryptoměn je způsob, jak kupovat a prodávat kryptoměny bez prostředníků. Při P2P obchodování máte kontrolu nad cenami, protistranami a načasováním transakcí. Můžete ho přirovnat k platformě Facebook Marketplace, ale s přidanou vrstvou zabezpečení v podobě systémů zpětné vazby, hodnocení a úschovy.

Toto globální tržiště poskytuje přístup k různým platebním metodám, včetně osobních hotovostních transakcí. P2P transakce sice nejsou tak rychlé a nemají takovou likviditu jako transakce na centralizovaných burzách, ale ti, kteří jsou ochotní si počkat a chtějí své obchody přizpůsobit, mohou využít arbitráže a dalších příležitostí, které P2P obchodování nabízí.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout i stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Nejedná se o finanční poradenství.