Czym Jest Handel Peer-To-Peer i Jak Wygląda w Praktyce?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Handel Peer-To-Peer i Jak Wygląda w Praktyce?

Czym Jest Handel Peer-To-Peer i Jak Wygląda w Praktyce?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Feb 8, 2023Zaktualizowane Jun 21, 2023
9m

TL;DR

Handel peer-to-peer (P2P) to bezpośrednie kupowanie i sprzedawanie krypto wśród użytkowników bez pośredników. Giełdy P2P łączą kupujących ze sprzedającymi i zapewniają warstwę ochrony poprzez usługi depozytowe (escrow), systemy opinii / oceny oraz rozwiązywanie sporów.

Wśród zalet handlu P2P można wymienić globalną dostępność, dużo opcji płatności, zerowe opłaty transakcyjne i spersonalizowane oferty. Ma on jednak również wady, np. wolniejsze tempo handlu i mniejszą płynność niż w przypadku giełd scentralizowanych (CEX).

Wprowadzenie

Handel P2P kryptowalutami to metoda kupowania i sprzedawania kryptowalut bezpośrednio między użytkownikami bez potrzeby korzystania z centralnego pośrednika. Użytkownicy mają na giełdzie P2P dostęp do globalnego rynku, wielu opcji płatności i spersonalizowanych ofert. Jednak handel P2P ma również wady – np. niższe tempo handlu i mniejszą płynność. W tym artykule omówimy zalety i wady handlu P2P oraz to, jakie korzyści daje w praktyce.

Czym jest handel P2P?

Handel P2P kryptowalutami oznacza kupowanie i sprzedawanie kryptowalut bezpośrednio wśród użytkowników, bez strony trzeciej ani pośrednika. Jest to przeciwieństwo kupowania i sprzedawania kryptowalut za pomocą giełdy CEX, na której nie można dokonywać transakcji bezpośrednio z kontrahentami.

CEX dokonuje oceny bieżących cen rynkowych i określa optymalny czas na zakup, sprzedaż lub trzymanie kryptowalut przy użyciu wykresów i agregatorów zleceń rynkowych. Kiedy przystępujesz do kupna lub sprzedaży, giełda wprowadza Twoje zlecenie do swojej księgi zleceń i prowadzi transakcję w Twoim imieniu.

Zależnie od rodzaju zlecenia, z jakiego korzystasz, takie efekty jak poślizg mogą oznaczać, że nie dostaniesz dokładnie takiej ceny, na jaką liczysz. Z drugiej strony handel P2P daje Ci pełną kontrolę nad cenami, okresem rozliczenia i tym, komu postanowisz sprzedać i od kogo postanowisz kupić.

Jak Działa Giełda P2P?

Na giełdę P2P trzeba patrzeć tak samo, jak na platformę Facebook Marketplace – są one podobne, ponieważ łączą kupujących ze sprzedającymi. Jednak kupowanie lub sprzedawanie na platformie Facebook Marketplace może być trudne, ponieważ kontrahentami są obcy ludzie i trudno tam o zaufanie.

Co się stanie, jeżeli sprzedający otrzyma zapłatę, a następnie zablokuje kupującego i nie wyśle mu zakupionego produktu? W tym przypadku kupujący traci pieniądze z powodu oszustwa.

Giełdy P2P mają nie tylko łączyć kupujących ze sprzedającymi, ale także zapewniać im warstwę ochronną poprzez zabezpieczenie transakcji i zmniejszenie ryzyka oszustwa. Kupujący i sprzedający mogą przeglądać ogłoszenia kryptowalutowe i zamieszczać własne, a jednocześnie korzystać z tej ochrony, co jest możliwe dzięki systemom opinii i ocen.

Ponadto do czasu potwierdzenia transakcji przez obie strony giełda P2P zabezpiecza kupowane i sprzedawane kryptowaluty przy użyciu mechanizmu depozytowego (escrow). Jeżeli np. sprzedajesz Bitcoina za pieniądz fiat, Binance trzyma Twojego Bitcoina (BTC) w depozycie. Po otrzymaniu pieniędzy fiat można potwierdzić transakcję, a BTC zostanie wydany na portfel kupującego.

Jeżeli któraś ze stron jest niezadowolona z transakcji, może złożyć odwołanie, aby rozwiązać problem z kontrahentem, lub poprosić Wsparcie Klienta Binance o interwencję. Należy jednak pamiętać, że odwołanie trzeba złożyć w trakcie trwania procedury zlecenia, póki zlecenie jest jeszcze w toku.

Zalety Handlu P2P

Globalny rynek

Jedną z zalet korzystania z lokalnej giełdy kryptowalutowej P2P jest to, że daje dostęp do globalnego rynku kupujących i sprzedających krypto. Niektóre giełdy P2P są np. dostępne w setkach krajów i umożliwiają realizację transakcji kryptowalutowych z ludźmi na całym świecie w ciągu kilku minut.

Wiele metod płatności

Na giełdach tradycyjnych może nie być dostępu do tylu opcji płatności, co na giełdach P2P. Na Binance P2P jest np. dostęp do ponad 700 metod płatności, w tym do osobistych płatności gotówkowych. Może to być przydatne dla osób, które preferują transakcje osobiste lub nie mają dostępu do konta bankowego.

Zerowe opłaty transakcyjne dla takerów

O ile niektóre giełdy kryptowalut pobierają stałą opłatę lub procent od transakcji, inne dają traderom możliwość łączenia się i realizowania transakcji za darmo. Pamiętaj, aby sprawdzić warunki przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z giełdy P2P. 

Bezpieczeństwo transakcji dzięki usłudze depozytowej escrow

Zgodnie ze wzmianką powyżej niektóre giełdy kryptowalutowe chronią zarówno kupujących, jak i sprzedających, przy użyciu usług depozytowych escrow. Kiedy decydujemy się na zabezpieczenie transakcji depozytem escrow, giełda trzyma środki i zwalnia je dopiero kiedy obie strony spełnią warunki transakcji.

Transakcje muszą się zakończyć w określonym czasie – jeżeli kupujący nie dokona płatności walutą fiat w podanym czasie, jego zlecenie zostanie anulowane, a kryptowaluta zostanie zwrócona na portfel sprzedającego.

Oferty spersonalizowane

Sprzedający mają pełną kontrolę nad ceną sprzedaży, kursem wymiany, metodą płatności i tym, ile są skłonni sprzedać w ramach jednej transakcji. Podobną sytuację mają kupujący (cena zakupu, metoda płatności oraz to, ile są skłonni wydać na jedną transakcję). O ile warunki obu stron się zgadzają, można zawrzeć umowę.

Wady Handlu P2P

Mniejsze tempo handlu

Wprawdzie transakcję P2P można zrealizować niemal natychmiast po potwierdzeniu jej przez obie strony, ale jedna ze stron może ją z różnych powodów opóźniać. Przy transakcji tradycyjnej nie trzeba czekać na jej potwierdzenie przez kupującego ani sprzedającego przed jej kontynuacją.

Niska płynność

Giełdy P2P mają naturalnie niższą płynność niż giełdy CEX ze względu na charakter procedur. Z tego powodu więksi traderzy, którzy muszą dokonywać dużych transakcji, mogą preferować korzystanie z transakcji pozagiełdowych (OTC) lub kupno/sprzedaż za pośrednictwem standardowej giełdy.

Jakie Korzyści Daje Handel P2P?

Handel P2P to wygodna metoda inwestowania w kryptowaluty. Nie tylko umożliwia bezpośredni handel kryptowalutami z innymi osobami, ale również pozwala uniknąć niektórych opłat transakcyjnych związanych z giełdami tradycyjnymi. Oto trzy sposoby, aby odnieść korzyść z handlu P2P:

Arbitraż pieniądzem fiat

Handel P2P zapewnia możliwości arbitrażu przy użyciu pieniędzy fiat. Mając na Binance do wyboru ponad 100 walut fiat, można np. wykorzystać różnice cenowe między nimi.

Arbitrażyści przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu najpierw obliczają różnice cenowe i potencjalne zyski. Oto przykład, jak arbitrażysta może wykorzystać różnice cenowe.

Handel BTC/USD: Jeżeli cena kupna wynosi 21 000 $ lub 23 100 € (rynki USD i EUR mają różne ceny), a cena sprzedaży wynosi 20 800 $ lub 22 880 €, kupno Bitcoina i jego natychmiastowa sprzedaż z powrotem do USD oznaczałaby stratę 200 $ lub 220 € (cena sprzedaży - cena kupna).

Handel BTC/EUR: Jeżeli cena kupna wynosi 21 364 $ lub 23 500 €, a cena sprzedaży 21 182 $ lub 23 300 €, zakup Bitcoina za USD i jego sprzedaż za EUR daje zysk w wysokości 182 $ lub 200 €.

Na powyższym przykładzie widać, jak kupowanie BTC na rynku amerykańskim i sprzedawanie go za EUR może być korzystniejsze niż kupowanie i sprzedawanie tylko na rynku krajowym.

Arbitraż między różnymi giełdami

Handel P2P daje duże możliwości arbitrażystom, ponieważ pomiędzy giełdami często występują znaczne różnice cenowe. Wiele osób kupuje i sprzedaje aktywa kryptowalutowe na P2P, aby wykorzystać te różnice.

Arbitraż można realizować np. pomiędzy różnymi giełdami, zazwyczaj poprzez zakup i sprzedaż tego samego aktywa w celu wykorzystania różnicy w jego cenie na różnych giełdach.

Jeżeli np. Bitcoin chodzi po 21 000 $ na giełdzie A i po 21 100 $ na giełdzie B, jego zakup na A i natychmiastowa sprzedaż na B daje kupującemu 100 $ zarobku na każdym Bitcoinie.

Publikowanie ogłoszeń kupna i sprzedaży

Metoda ta pozwala na zamieszczenie na platformie handlowej P2P ogłoszenia zawierającego aktywa, których kupno lub sprzedaż nas interesuje, oraz ceny, po jakiej chcemy dokonać transakcji. Kiedy nasze ogłoszenie zostanie zamieszczone, inni użytkownicy platformy, którzy je zobaczą, decydują, czy chcą z nami handlować.

Jeżeli inny użytkownik P2P uzna, że chce z nami handlować, wysyła nam zapytanie o transakcję. Po zaakceptowaniu zapytania obie strony mogą zrealizować transakcję. Decydując się na ustalenie ceny powyżej rynkowej, zapewniamy sobie większy dochód.

Można np. opublikować ogłoszenie o zakupie Bitcoina za 20 000 $ i drugie ogłoszenie o sprzedaży Bitcoina za 20 200 $. W ten sposób da się zarobić 200 $ na każdym Bitcoinie, który będzie przedmiotem transakcji.

Jakie Zagrożenia Wiążą Się z Arbitrażem?

Chociaż arbitraż może być dla tradera korzystny, wiąże z ryzykiem i kosztami. Przykładowo, zmiany kursów walutowych mogą prowadzić do spadku wartości waluty lub aktywów. W tym przypadku trader może ponieść stratę finansową, jeżeli wartość jego aktywów spadnie, zanim uda mu się je sprzedać na innym rynku.

Oprócz tego z przesyłaniem aktywów z rynku na rynek wiążą się opłaty bankowe, które mogą pochłonąć zyski. Mogą również wystąpić inne koszty pośrednie, np. koszty finansowania transakcji oraz koszty alternatywne wynikające z niezainwestowania środków gdzie indziej.

Czy Handel P2P Jest Bezpieczny?

Handel P2P jest ogólnie rzecz biorąc bezpieczny, ale zwykle zależy to również od giełdy i jej zabezpieczeń. O ile na starszych giełdach P2P było większe ryzyko kradzieży i oszustw, wiele nowszych platform handlowych P2P ma już znacznie lepsze zabezpieczenia.

Giełdy P2P z czołówki mają dziś usługę depozytu escrow, regularne aktualizacje bezpieczeństwa i rygorystyczny proces weryfikacji tożsamości (oprócz innych środków), aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Jednak nawet przy zastosowaniu solidnych zabezpieczeń każda działalność handlowa wiąże się z ryzykiem, a handel P2P nie jest tu wyjątkiem.

Wnioski Końcowe

Handel P2P kryptowalutami to metoda zakupu i sprzedaży kryptowalut bez udziału pośredników. W ramach handlu P2P kontrolujemy ceny, kontrahentów i czas swoich transakcji. Można to porównać do platformy Facebook Marketplace, z tą różnicą, że mamy tu jeszcze warstwę zabezpieczeń w formie systemu opinii, ocen i usług depozytu escrow.

Ten globalny rynek daje dostęp do różnych opcji płatności, np. osobistych transakcji gotówkowych. Wprawdzie handel P2P może być wolniejszy i mniej płynny niż na giełdach CEX, ale jeżeli ktoś ma czas i woli bardziej spersonalizowane transakcje, może skorzystać z arbitrażu oraz innych możliwości, jakie daje ta formuła.

Dalsza Lektura

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, ani nie ma ona charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada finansowa.