ETF typu spot na bitcoina a ETF typu futures na bitcoina: Czym si臋 r贸偶ni膮?
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
ETF typu spot na bitcoina a ETF typu futures na bitcoina: Czym si臋 r贸偶ni膮?

ETF typu spot na bitcoina a ETF typu futures na bitcoina: Czym si臋 r贸偶ni膮?

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Aug 24, 2023Zaktualizowane Jan 2, 2024
10m

TL;DR

  • Poprzez fundusz inwestycyjny notowany na gie艂dzie, czyli ETF na bitcoina, inwestorzy mog膮 mie膰 ekspozycj臋 na ruchy cen bitcoina bez faktycznego posiadania lub bezpo艣redniego rozporz膮dzania bitcoinem.聽

  • Kluczowe r贸偶nice mi臋dzy funduszami ETF typu spot na bitcoina i funduszami ETF typu futures na bitcoina to m.in. aktywa bazowe, czynniki, kt贸re maj膮 wp艂yw na wyniki, potrzeby zwi膮zane z p艂ynno艣ci膮., potencjalne rozbie偶no艣ci cenowe i czynniki ryzyka.聽聽

  • Fundusze ETF na bitcoina powstaj膮 jako most, dzi臋ki kt贸remu inwestorzy tradycyjni mog膮 posmakowa膰 艣wiata kryptowalut.聽

  • Instytucje finansowe, np. BlackRock, Invesco, Ark Invest i Fidelity, z艂o偶y艂y wnioski o utworzenie funduszy ETF typu spot na bitcoina. Je偶eli zostan膮 one zatwierdzone, jest szansa, 偶e dla inwestor贸w b臋dzie dost臋pnych wi臋cej funduszy ETF na bitcoina.聽

Czym jest fundusz ETF?聽聽

Fundusz inwestycyjny notowany na gie艂dzie (Exchange Traded Fund, ETF) to rodzaj funduszu inwestycyjnego, kt贸ry jest przedmiotem obrotu na gie艂dach papier贸w warto艣ciowych, podobnie jak akcje. Fundusze te zazwyczaj posiadaj膮 r贸偶ne aktywa, np. akcje, towary lub kryptowaluty, i maj膮 odwzorowywa膰 wyniki okre艣lonego indeksu lub aktywa.聽

Np. fundusz ETF S&P 500 posiada akcje sp贸艂ek notowanych w indeksie S&P 500 i ma odwzorowywa膰 wyniki tego indeksu. Je偶eli sk艂adniki indeksu ulegn膮 zmianie, podmiot zarz膮dzaj膮cy funduszem ETF koryguje portfel akcji funduszu zgodnie z tymi zmianami, aby zachowa膰 zgodno艣膰 ze sk艂adem i wynikami indeksu.聽

W przeciwie艅stwie do funduszy inwestycyjnych, w przypadku kt贸rych warto艣膰 aktyw贸w netto (NAV) podlega jednorazowemu obliczeniu na koniec ka偶dego dnia handlowego, fundusze ETF s膮 przedmiotem obrotu na gie艂dach papier贸w warto艣ciowych i mo偶na je kupowa膰 oraz sprzedawa膰 w ci膮gu dnia handlowego po cenach rynkowych, kt贸re podlegaj膮 zmianom w zale偶no艣ci od poda偶y i popytu.聽

Chocia偶 warto艣膰 NAV funduszy ETF jest obliczana kilka razy w ci膮gu dnia handlowego, inwestorzy handluj膮 po cenie market. Dzi臋ki temu maj膮 wi臋ksz膮 p艂ynno艣膰 i elastyczno艣膰 ni偶 w przypadku funduszy inwestycyjnych. Co wi臋cej, inwestorzy mog膮 poprzez ETF stosowa膰 r贸偶ne strategie handlowe, np. kr贸tk膮 sprzeda偶 lub kupowanie pod depozyt zabezpieczaj膮cy, czyli opcje, kt贸re zazwyczaj nie s膮 dost臋pne w przypadku funduszy inwestycyjnych.

Czym jest ETF na bitcoina?聽

Fundusze ETF na bitcoina sta艂y si臋 kluczowym instrumentem finansowym w ewoluuj膮cym 艣wiecie inwestycji w kryptowaluty. Poprzez fundusz inwestycyjny notowany na gie艂dzie, czyli ETF na bitcoina, inwestorzy mog膮 mie膰 ekspozycj臋 na ruchy cenowe bitcoina bez faktycznego posiadania lub bezpo艣redniego zarz膮dzania bitcoinem. Niekt贸rzy inwestorzy wol膮 tego rodzaju ryzyko.聽聽

ETF na bitcoina posiada bitcoina lub kontrakty zwi膮zane z cen膮 bitcoina i podlega obrotowi na gie艂dach tradycyjnych, podobnie jak akcje sp贸艂ki. Wraz z dojrzewaniem rynku kryptowalut nast臋puje gwa艂towny wzrost zainteresowania 鈥 zw艂aszcza dwoma g艂贸wnymi rodzajami funduszy ETF na bitcoina: funduszem ETF typu spot na bitcoina i funduszem ETF typu futures na bitcoina. Ka偶dy z nich obs艂uguje inne strategie inwestycyjne oraz upodobania w zakresie ryzyka.

Czym jest fundusz ETF typu spot na bitcoina?聽聽

ETF typu spot na bitcoina to rodzaj funduszu inwestycyjnego notowanego na gie艂dzie, kt贸ry bezpo艣rednio posiada bitcoina jako aktywa bazowe. Oznacza to, 偶e wyniki funduszu ETF typu spot s膮 bezpo艣rednio powi膮zane z bie偶膮c膮 warto艣ci膮 posiadanych bitcoin贸w. Kiedy inwestorzy kupuj膮 jednostki uczestnictwa w funduszu ETF typu spot, zasadniczo kupuj膮 reprezentacj臋 faktycznego bitcoina, nawet je偶eli nie sami nie posiadaj膮 tej kryptowaluty.

Wyobra藕my sobie np. fundusz ETF typu spot na bitcoina pod nazw膮 鈥濨TC-one鈥. Je偶eli BTC-one twierdzi, 偶e posiada 10 tys. bitcoin贸w i wyemitowa艂 1 mln akcji, ka偶da akcja teoretycznie reprezentuje 0,01 bitcoina. Oznacza to, 偶e wyniki BTC-one s膮 powi膮zane bezpo艣rednio z bie偶膮c膮 warto艣ci膮 posiadanych bitcoin贸w.聽

Zalety i wady funduszy ETF typu spot na bitcoina聽

Inwestowanie w fundusze ETF typu spot na bitcoina ma kilka zalet. Po pierwsze daje ekspozycj臋 na ruchy cenowe bitcoina bez konieczno艣ci rozporz膮dzania kryptowalut膮 lub jej przechowywania, co eliminuje obawy w zakresie bezpiecze艅stwa lub konieczno艣膰 stosowania portfeli cyfrowych. Co wi臋cej, poniewa偶 obr贸t tymi funduszami ETF ma miejsce na gie艂dach konwencjonalnych, wci膮gaj膮 bitcoina w ramy regulacyjne i potencjalnie zapewniaj膮 pewn膮 doz臋 zaufania szerszej grupie odbiorc贸w. I wreszcie inwestowanie w ETF typu spot na bitcoina mo偶e by膰 prostsze dla inwestor贸w tradycyjnych, poniewa偶 odbywa si臋 w ramach znajomej struktury obrotu gie艂dowego.

Jednak 鈥 jak w przypadku ka偶dej inwestycji 鈥 istnieje potencjalne ryzyko. Warto艣膰 funduszu ETF typu spot na bitcoina podlega wahaniom wraz ze zmianami ceny bitcoina. Ponadto ETF mo偶e nie zawsze idealnie odpowiada膰 wynikom bitcoina ze wzgl臋du na op艂aty lub kwestie administracyjne. Wprawdzie dzi臋ki funduszom ETF bitcoin zbli偶a si臋 do finans贸w tradycyjnych i nadzoru regulacyjnego, ale szerszy rynek kryptowalut jest nadal nieco nieprzewidywalny. I wreszcie obr贸t funduszami ETF jest dro偶szy ni偶 kryptowalutami spot ze wzgl臋du na dodatkowe op艂aty pobierane przez fundusz ETF. Op艂aty funduszu ETF mog膮 dochodzi膰 nawet do 2,5% a op艂aty za handel kryptowalutami na rynku spot s膮 zwykle znacznie ni偶sze.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e fundusze ETF typu spot na ether lub inne kryptowalutowe fundusze ETF typu spot dzia艂aj膮 podobnie, jak fundusze ETF typu spot na bitcoina. Maj膮 podobne zalety i wady.聽

Czym jest ETF typu futures na bitcoina?聽

Fundusz ETF typu futures na bitcoina to rodzaj funduszu inwestycyjnego notowanego na gie艂dzie, kt贸ry nie posiada bitcoina bezpo艣rednio. Inwestuje natomiast w kontrakty futures na bitcoina, kt贸re s膮 umowami kupna lub sprzeda偶y bitcoina po uprzednio okre艣lonej cenie w okre艣lonym dniu w przysz艂o艣ci. Dzi臋ki temu inwestorzy mog膮 spekulowa膰 na przysz艂ych ruchach cen bitcoina bez posiadania samej kryptowaluty.聽

Wyobra藕my sobie fundusz ETF typu futures na bitcoina pod nazw膮 鈥濨itFutures鈥, kt贸rego g艂贸wnym celem jest odwzorowywanie przysz艂ej ceny bitcoina poprzez zakup kontrakt贸w futures na bitcoina. Instytucja finansowa tworzy fundusz ETF BitFutures i nim zarz膮dza. Za艂贸偶my, 偶e BitFutures planuje kupi膰 tysi膮c kontrakt贸w futures na bitcoina, z kt贸rych ka偶dy reprezentuje prawo do zakupu jednego bitcoina po cenie 55 000 $ za trzy miesi膮ce od teraz.

W celu pozyskania kapita艂u na zakup tych kontrakt贸w 鈥濨itFutures鈥 emituje 10 mln akcji, kt贸re reprezentuj膮 prawo do zysk贸w (lub strat), jakie mog膮 wygenerowa膰 te kontrakty futures. Oznacza to, 偶e ka偶da akcja reprezentuje prawo do cz臋艣ci o warto艣ci 0,0001 ka偶dego kontraktu futures.

Inwestorzy mog膮 nast臋pnie kupowa膰 akcje BitFutures na zwyk艂ych gie艂dach, tak jak akcje dowolnej sp贸艂ki. Je偶eli zdaniem rynku bitcoin b臋dzie za trzy miesi膮ce wart znacznie wi臋cej ni偶 55 000 $, akcje mog膮 chodzi膰 po wy偶szej cenie. I odwrotnie 鈥 je偶eli rynek ma nastawienie pesymistyczne, akcje mog膮 chodzi膰 po cenie ni偶szej od nominalnej.

Za艂贸偶my, 偶e kurs BitFutures wynosi 10 $ za akcj臋. Inwestor, kt贸ry uwa偶a, 偶e ceny bitcoina w ci膮gu najbli偶szych trzech miesi臋cy wzrosn膮, kupuje 1000 akcji za 10 000 $. Je偶eli za trzy miesi膮ce kontrakty futures przynios膮 zysk, warto艣膰 akcji BitFutures prawdopodobnie wzro艣nie. Je偶eli przekonanie inwestora by艂o s艂uszne i cena ka偶dej akcji wzro艣nie do 12 $, jego inwestycja b臋dzie ju偶 warta 12 000 $, co przyniesie zysk w wysoko艣ci 2000 $.聽

Zasadniczo, kupuj膮c akcje funduszu ETF typu futures na bitcoina, np. BitFutures, po艣rednio obstawiasz przysz艂膮 cen臋 bitcoina, nie posiadaj膮c bezpo艣rednio samej kryptowaluty ani kontrakt贸w futures. Kupujesz natomiast cz臋艣膰 funduszu, kt贸ry jest w艂a艣cicielem tych kontrakt贸w. Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e fundusze ETF typu futures na eter dzia艂aj膮 podobnie.聽

Zalety i wady funduszy ETF typu futures na bitcoina聽

Fundusze ETF typu futures na bitcoina maj膮 zalety podobne do funduszy ETF typu spot na bitcoina. Stanowi膮 dla inwestor贸w spos贸b na uzyskanie ekspozycji na ruchy cen bitcoina bez konieczno艣ci kupowania samej kryptowaluty lub rozporz膮dzania ni膮. Prowadz膮 r贸wnie偶 dzia艂alno艣膰 w uregulowanych warunkach, co oznacza, 偶e przestrzegaj膮 standard贸w okre艣lonych przez organy nadzoru finansowego. Co wi臋cej, zapewniaj膮 wi臋ksz膮 p艂ynno艣膰 ni偶 inne instrumenty inwestycyjne, umo偶liwiaj膮c inwestorom 艂atwy zakup lub sprzeda偶 udzia艂贸w w funduszu ETF na tradycyjnych gie艂dach papier贸w warto艣ciowych.聽

Wady lub czynniki ryzyka zwi膮zane z funduszami ETF typu futures na bitcoina to m.in. brak bezpo艣redniej ekspozycji na bitcoina. Inwestorzy w fundusz ETF typu futures na bitcoina nie posiadaj膮 samego bitcoina, tylko udzia艂y w funduszu, kt贸ry inwestuje w kontrakty futures. Te fundusze ETF bywaj膮 r贸wnie偶 z艂o偶one, poniewa偶 wyniki funduszy ETF typu futures na bitcoina s膮 powi膮zane z rynkiem kontrakt贸w futures, kt贸ry bywa z艂o偶ony. Opr贸cz dodatkowych op艂at za zarz膮dzanie, kt贸re mog膮 zmniejsza膰 zyski, mo偶e sie zdarzy膰, 偶e warto艣膰 funduszy ETF typu futures na bitcoina nie b臋dzie si臋 zawsze porusza膰 r贸wno z cen膮 bitcoina. I wreszcie te fundusze ETF s膮 nara偶one na ryzyko kontrahenta, poniewa偶 kontrahent kontraktu futures mo偶e nie dotrzyma膰 warunk贸w umowy.聽

Podstawowe r贸偶nice mi臋dzy funduszami ETF typu spot na bitcoina i funduszami ETF typu futures na bitcoina聽

Kluczowe r贸偶nice mi臋dzy funduszami ETF typu spot na bitcoina i funduszami ETF typu futures na bitcoina s膮 podsumowane w poni偶szej tabeli. Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e r贸偶nice kszta艂tuj膮 si臋 podobnie, je偶eli aktywem bazowym jest ether lub inne aktywa.聽聽


ETF typu spot na bitcoina

ETF typu futures na bitcoina

Aktywo bazowe

Faktycznie posiadaj膮 bitcoina

Posiadaj膮 kontrakty futures zwi膮zane z bitcoinem

Czynniki poprawy wynik贸w聽

Bezpo艣rednio powi膮zane z bie偶膮c膮 cen膮 bitcoina

Zale偶ne od dynamiki rynku kontrakt贸w futures

Potrzeby w zakresie p艂ynno艣ci

Musz膮 posiada膰 i bezpiecznie przechowywa膰 bitcoina, a zatem mo偶liwe, 偶e nie dokonuj膮 cz臋stych transakcji, aby ETF odzwierciedla艂 cen臋 spot bitcoina

Mog膮 dokonywa膰 transakcji cz臋艣ciej, odnawiaj膮c kontrakty w miar臋 zbli偶ania si臋 ich terminu wyga艣ni臋cia, a w zwi膮zku z tym mog膮 mie膰 bardziej z艂o偶on膮 procedur臋 regulacji p艂ynno艣ci

Potencjalna rozbie偶no艣膰 cen聽

Zazwyczaj dok艂adnie odwzorowuj膮 cen臋 spot bitcoina聽

Mog膮 w ich przypadku wyst臋powa膰 znaczne rozbie偶no艣ci cenowe wzgl臋dem ceny spot bitcoina ze wzgl臋du na dynamik臋 rynku kontrakt贸w futures i daty wyga艣ni臋cia kontrakt贸w聽

Ekspozycja i ryzyko

Bezpo艣rednia ekspozycja na wahania cen bitcoina. Ryzyko jest zwi膮zane przede wszystkim ze zmienno艣ci膮 cen bitcoina聽

Po艣rednia ekspozycja na ceny i ryzyko zwi膮zane z bitcoinem mo偶e zale偶e膰 zar贸wno od zmienno艣ci bitcoina, jak i zawi艂o艣ci rynku kontrakt贸w futures, takich jak d藕wignia i daty wyga艣ni臋cia聽聽

Z艂o偶ono艣膰 dzia艂alno艣ci聽

Musz膮 mie膰 infrastruktur臋 do trzymania bitcoina聽

Musz膮 mie膰 do艣wiadczenie w handlu kontraktami futures i na rynku kontrakt贸w futures

Jakie fundusze ETF na bitcoina maj膮 do dyspozycji inwestorzy?聽

Na rynku dost臋pnych jest wiele funduszy ETF na bitcoina i na ether, a list臋 tych funduszy mo偶na 艂atwo znale藕膰 w wiarygodnych 藕r贸d艂ach. Je偶eli interesuj膮 Ci臋 inwestycje w te fundusze ETF, pami臋taj, aby dog艂臋bnie zapozna膰 si臋 ze szczeg贸艂ami funduszu, aby zrozumie膰 struktur臋 jego op艂at, osob臋 zarz膮dzaj膮c膮 funduszem i p艂ynno艣膰.聽

R贸偶ne fundusze ETF maj膮 r贸偶ne struktury op艂at i trzeba sobie zdawa膰 spraw臋 z tego, jakie s膮 op艂aty za zarz膮dzanie, op艂aty transakcyjne oraz wszelkie inne koszty, kt贸re mog膮 potencjalnie zmniejszy膰 Twoje zyski. Zawsze nale偶y bra膰 pod uwag臋 reputacj臋 i histori臋 dostawcy us艂ug ETF. Mo偶liwe, 偶e lepiej wybiera膰 mened偶er贸w funduszy o ugruntowanej pozycji i pewnej historii. Sprawdzaj p艂ynno艣膰 funduszy ETF. Te, kt贸re umo偶liwiaj膮 p艂ynne kupowanie lub sprzedawanie akcji bez znacz膮cych waha艅 cen, s膮 zazwyczaj bardziej korzystne.

Co wi臋cej, niekt贸re fundusze ETF na bitcoina mog膮 r贸wnie偶 dawa膰 zdywersyfikowan膮 ekspozycj臋 na inne kryptowaluty. Je偶eli chcesz zdywersyfikowa膰 swoje inwestycje w krypto, rozwa偶 fundusze ETF, kt贸re posiadaj膮 koszyk aktyw贸w cyfrowych.

Wiele znanych instytucji finansowych, np. BlackRock, Invesco, Ark Invest i Fidelity, z艂o偶y艂o wnioski o fundusze ETF typu spot na bitcoina w 2023 roku. Mo偶liwe, 偶e w przysz艂o艣ci inwestorzy b臋d膮 mie膰 dost臋p do bardziej zdywersyfikowanych funduszy ETF na bitcoina, je偶eli zostan膮 zatwierdzone.聽

Kto powinien rozwa偶y膰 inwestowanie w fundusze ETF na bitcoina?聽

Niezb臋dne jest dokonanie rozr贸偶nienia na fundusze ETF typu spot na bitcoina i fundusze ETF typu futures na bitcoina oraz ich idealnych inwestor贸w.

Idealnym inwestorem dla funduszy ETF typu spot na bitcoina jest osoba poszukuj膮ca bezpo艣redniej ekspozycji na bie偶膮ce ruchy cen bitcoina bez konieczno艣ci rozporz膮dzania aktywami cyfrowymi lub ich pozyskiwania. Mo偶e to by膰 kto艣, kto wierzy w trwa艂膮 warto艣膰 bitcoina i chodzi mu o inwestycj臋, kt贸ra 艣ci艣le odzwierciedla jego cen臋 market. Mo偶e go r贸wnie偶 przyci膮ga膰 prostota funduszu ETF typu spot w por贸wnaniu z zawi艂o艣ci膮 handlu kontraktami futures.

Z drugiej strony fundusze ETF typu futures na bitcoina zaspokajaj膮 potrzeby bardziej do艣wiadczonych inwestor贸w, nie tylko zainteresowanych cen膮 bitcoina, ale tak偶e swobodnie poruszaj膮cych si臋 po niuansach rynku kontrakt贸w futures. Mo偶e im chodzi膰 o zabezpieczenie innych inwestycji lub mog膮 szuka膰 okazji w tymczasowych wahaniach cen, wykorzystuj膮c dynamik臋 rynku kontrakt贸w futures. Ponadto taki inwestor mo偶e by膰 sk艂onny przyj膮膰 potencjalne ryzyko i korzy艣ci zwi膮zane z handlem kontraktami futures, 艂膮cznie z zawi艂o艣ciami zwi膮zanymi z odnawianiem kontrakt贸w.

Przemy艣lenia Ko艅cowe聽

Fundusze ETF na bitcoina powstaj膮 jako pomost, dzi臋ki kt贸remu inwestorzy tradycyjni mog膮 posmakowa膰 艣wiata kryptowalut. Fundusze ETF typu spot na bitcoina daj膮 bezpo艣redni膮 ekspozycj臋 na faktyczne ruchy cen bitcoina poprzez posiadanie kryptowaluty, a fundusze ETF typu futures na bitcoina zapewniaj膮 ekspozycj臋 poprzez kontrakty futures stanowi膮ce prognozy przysz艂ej ceny bitcoina.聽

Jednak 鈥 podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji 鈥 trzeba zachowa膰 ostro偶no艣膰. 艢wiat bitcoina i powi膮zanych z nim instrument贸w inwestycyjnych jest pe艂en potencjalnych pu艂apek. Przed podj臋ciem decyzji pocz膮tkuj膮cy inwestorzy powinni wykonywa膰 dok艂adne analizy. By膰 mo偶e najwa偶niejsze jest to, aby skonsultowa膰 si臋 z zaufanym doradc膮 finansowym, kt贸ry potrafi przekaza膰 wiedz臋 odpowiedni膮 do indywidualnych cel贸w finansowych i tolerancji na ryzyko.聽

Dalsza Lektura

Wy艂膮czenie Odpowiedzialno艣ci i Ostrze偶enie o Ryzyku: Niniejsza tre艣膰 jest prezentowana w stanie, w jakim si臋 znajduje, wy艂膮cznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie nale偶y jej interpretowa膰 jako porady finansowej, prawnej lub innej porady profesjonalnej, ani te偶 nie ma ona na celu zalecania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub us艂ugi. Powiniene艣(-a艣) zasi臋gn膮膰 w艂asnej porady u odpowiednich profesjonalnych doradc贸w. W przypadku, gdy artyku艂 zosta艂 napisany przez stron臋 zewn臋trzn膮, nale偶y pami臋ta膰, 偶e wyra偶one pogl膮dy nale偶膮 do strony zewn臋trznej i nie musz膮 odzwierciedla膰 pogl膮d贸w Akademii Binance. Prosz臋 przeczyta膰 nasze pe艂ne zastrze偶enie tutaj w celu uzyskania dalszych szczeg贸艂贸w. Ceny aktyw贸w cyfrowych mog膮 by膰 zmienne. Warto艣膰 Twojej inwestycji mo偶e spa艣膰 lub wzrosn膮膰 i mo偶esz nie odzyska膰 zainwestowanej kwoty. Jeste艣 wy艂膮cznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek straty, kt贸re mo偶esz ponie艣膰. Ten materia艂 nie powinien by膰 interpretowany jako doradztwo finansowe, prawne lub inne profesjonalne doradztwo. Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 w naszych Warunkach U偶ytkowania oraz Ostrze偶eniu o Ryzyku.