Wprowadzenie do Teorii Fal Elliotta
Strona GłównaArtykuły

Wprowadzenie do Teorii Fal Elliotta

Średnio zaawansowany
3mo ago
5m

Spis treści


Czym są Fale Elliotta?

Nazwa Fale Elliotta odnoszą się do spójnej teorii (lub zasad), którą inwestorzy i traderzy wykorzystują w ramach analizy technicznej. Fundamentalne przesłanie Teorii Fal Elliota mówi, że rynki finansowe poruszają się według określonych wzorców, tworząc możliwe do obserwacji i identyfikacji formy, niezależnie od ram czasowych, na których obserwujemy wykres.

Zasadniczo, Teoria Fal Elliotta (EWT - z ang. Elliott Wave Theory) sugeruje, że ruchy rynkowe spójne są z naturalnymi sekwencjami cykli psychologicznych tłumu. Wzorce tworzone są na podstawie aktualnego sentymentu rynkowego, który zmienia się z niedźwiedziego na byczy.

Zasady Fal Elliotta opracowane zostały w latach 30 ubiegłego wieku, przez Ralpha Nelsona Elliotta – amerykańskiego księgowego i autora publikacji dotyczących rynku finansowego. Teoria zyskała na popularności dopiero w latach 70, dzięki wysiłkom Roberta R. Prechtera i A. J. Frosta.

Początkowo, EWT nazywana była Zasadą Fal (Wave Principle), co nawiązuje do opisu zmiennych ludzkich zachowań. Twór Elliotta oparty był na jego szeroko zakrojonej analizie danych rynkowych, ze szczegółowym uwzględnieniem rynku akcji. Jego systematyczne badania obejmowały co najmniej 75 lat informacji historycznych.

Jako jedno z narzędzi analizy technicznej, EWT jest dziś wykorzystywane w celu zidentyfikowania cyklów rynkowych oraz trendów. Teoria Fal Elliotta znajduje zastosowanie na wielu rynkach finansowych. Należy jednak pamiętać, że EWT nie jest wskaźnikiem lub techniką handlowania na giełdzie. Zamiast tego, teoria stara się pomóc w dokładnym opisaniu zachowań rynku. Prechter wyjaśnia to szerzej w swojej książce: 

[...] Zasada Fal nie jest z natury narzędziem prognozującym; a raczej szczegółowym opisem sposobu zachowania rynków.

– Prechter, R. R. The Elliott Wave Principle (p.19).


Podstawowy wzór Fal Elliotta

Podstawowy schemat Fal Elliotta rozpoznawalny jest jako ośmiofalowy wzór, składający się z 5 fal pędzących (poruszających się w zgodzie z głównym trendem) i trzech fal korekcyjnych (idących w przeciwnym do trendu kierunku).

Tak więc kompletny cykl fali Elliotta na byczym rynku wyglądałby tak:


Należy zauważyć, że w pierwszym przykładzie mamy pięć fal pędzących: trzy w ruchu w górę (1, 3 i 5) oraz dwa w dół (A i C). Wszelkie ruchy zgodne z główną tendencją można uznać za fale pędzące. Oznacza to, że 2, 4 i B to trzy fale korekcyjne.

Według Elliotta rynki finansowe tworzą wzorce o charakterystycznej naturze fraktalnej. Zatem jeśli przejdziemy na wyższy przedział czasowy, na naszym wykresie, ruch od 1 do 5 można uznać za pojedynczą falę pędzącą (i), podczas gdy A-B-C reprezentować może jedną falę korekcyjną (ii).


Ponadto, jeśli przybliżymy do niższych przedziałów czasowych, jedną z fal pędzących (na przykład nr. 3) można podzielić na pięć mniejszych fal, co zaprezentowano w następnej sekcji.

Dla porównania, cykl fal Elliotta podczas niedźwiedziego rynku wyglądałby następująco:Fale pędzące

Zgodnie z definicją Prechtera, fale pędzące zawsze poruszają się w zgodzie z kierunkiem trendu.

Jak mogliśmy zauważyć, Elliott opisał dwa rodzaje fal: pędzące oraz korekcyjne. Poprzedni przykład składał się z pięciu fal pędzących i trzech korekcyjnych. Jeśli jednak przybliżymy do pojedynczej fali pędzącej, dostrzeżemy, że składa się ona z mniejszej, pięciofalowej struktury. Elliott nazwał ją Five-Wave Pattern, tym samym tworząc zasady opisujące jej tworzenie:

  • Fala 2 nie może zejść poniżej 100% uprzednio utworzonej fali ruchu 1.

  • Fala 4 nie może zejść poniżej 100% uprzednio utworzonej fali ruchu 3.

  • Wśród fal 1,3 i 5, fala 3 nie może być najkrótszą z fal - co więcej zazwyczaj jest najdłuższa. Ponadto, fala 3 zawsze przechodzi poza koniec fali 1.Fale korekcyjne

W przeciwieństwie do fal pędzących, fale korekcyjne mają zazwyczaj konstrukcję trójfalową. Często składają się z jeszcze mniejszych fal korekcyjnych, występujących pomiędzy dwiema mniejszymi falami pędzącymi. Te trzy fale oznaczane są literami A, B i C.


W porównaniu z falami pędzącymi, fale korekcyjne są zazwyczaj mniejsze, ponieważ poruszają się przeciwko głównemu trendowi. W niektórych przypadkach, taka walka z trendem może skutecznie utrudnić identyfikację fal korekcyjnych, ponieważ mogą się one różnić długością i złożonością.

Zdaniem Prechtera najważniejszą zasadą, który należy uwzględnić w odniesieniu do fal korekcyjnych, jest to, że nigdy nie są one wykonane z pięciu fal.


Czy Fale Elliotta działają?

W środowisku finansowym trwają nieprzerwane debaty na temat efektywności Teorii Fal Elliotta. Niektórzy twierdzą, że wskaźnik skuteczności trejdowania przy wykorzystywaniu EWT, jest w dużym stopniu zależny od samych zdolności tradera, do precyzyjnego podziału ruchów rynkowych na trendy i fale. 

W praktyce fale mogą być rysowane na kilka sposobów, niekoniecznie naruszając zasady Elliotta. Oznacza to, że prawidłowe rysowanie fal jest dalekie od prostoty. Nie tylko dlatego, że wymaga praktyki, ale także ze względu na wysoki poziom subiektywizmu.

W związku z tym krytycy twierdzą, że Teoria Fal Elliotta nie jest uzasadnioną teorią, ze względu na jej wysoce subiektywny charakter i opiera się na luźno zdefiniowanym zbiorze reguł. Mimo to istnieją tysiące odnoszących sukcesy inwestorów i traderów, którym udało się zastosować zasady Elliotta w opłacalny sposób.

Co ciekawe, znacząco rośnie liczba traderów łączących Teorię Fal Elliotta ze wskaźnikami technicznymi, aby zwiększyć ich skuteczność i zmniejszyć ryzyko. Wskaźniki Fibonacci Retracement i Fibonacci Extension są najpopularniejszymi przykładami synergii.


Wnioski

Według Prechtera Elliott nigdy tak naprawdę nie spekulował, dlaczego rynki mają tendencję do przedstawiania struktury fali 5-3. Zamiast tego po prostu przeanalizował dane rynkowe i doszedł do tych wniosków. Zasada Elliotta jest po prostu wynikiem nieuniknionych cykli rynkowych, stworzonych przez ludzką naturę i psychologię tłumu.

Jak już nadmieniono, Fale Elliotta nie są wskaźnikiem analizy technicznej, ale teorią. W związku z tym nie ma właściwego sposobu korzystania z niej i jest on z natury subiektywny. Dokładne przewidywanie ruchów rynku za pomocą EWT wymaga praktyki i umiejętności, ponieważ inwestorzy muszą wiedzieć, jak dokładnie oznaczyć poszczególne fale. Oznacza to, że użycie EWT może być ryzykowne – szczególnie dla początkujących.