Kā lasīt populārākos kriptovalūtu sveču grafiku modeļus
Sākums
Raksti
Kā lasīt populārākos kriptovalūtu sveču grafiku modeļus

Kā lasīt populārākos kriptovalūtu sveču grafiku modeļus

Iesācējiem
Publicēts May 5, 2023Atjaunināts Dec 12, 2023
10m

Īsumā

  • Sveču grafiki ir populārs rÄ«ks, ko izmanto tehniskajā analÄ«zē, lai atklātu pirkÅ¡anas un pārdoÅ¡anas izdevÄ«bas.

  • Sveču grafiku modeļi – piemēram, āmurs, augÅ¡upejoÅ¡ais harami, karātavas, krÄ«tošā zvaigzne un Dodži, – var palÄ«dzēt tirgotājiem identificēt iespējamu tendences maiņu vai apstiprināt esoÅ¡o tendenci.

  • Tirgotājiem, pieņemot ar tirdzniecÄ«bu saistÄ«tus lēmumus, ir jāņem vērā arÄ« citi faktori, piemēram, apjoms, tirgus apstākļi un tendences vispārējā virzÄ«ba.

Kas ir sveces?

Sveces ir grafiku veidošanas paņēmiens, kuru izmanto aktīva cenas kustību attēlošanai. Šī metode tika izstrādāta 18. gadsimtā Japānā un jau gadsimtiem ilgi tiek izmantota, lai identificētu modeļus, kas varētu liecināt par aktīva cenas turpmāko virzību. Mūsdienās kriptovalūtu tirgotāji izmanto sveces, lai analizētu cenas vēsturiskos datus un prognozētu cenas turpmākās kustības.

Atsevišķas sveces veido sveču grafiku modeļus, kas var norādīt, vai cenas, visticamāk, paaugstināsies, pazemināsies vai saglabāsies nemainīgas. Tas sniedz priekšstatu par noskaņojumu tirgū un tirdzniecības iespējām.

Kas ir sveču grafiks?

Pieņemsim, ka tu seko līdzi kāda aktīva (piemēram, akcijas vai kriptovalūtas) cenai kādā laika periodā, piemēram, nedēļā, dienā vai stundā. Sveču grafiks ir veids, kā vizuāli attēlot šos cenas datus.

Svecei ir pamatdaļa un divas līnijas, ko dēvē par degļiem jeb ēnām. Sveces pamatdaļa attēlo diapazonu starp sākuma un slēgšanas cenu attiecīgajā periodā, bet degļi jeb ēnas norāda uz šajā periodā sasniegtajām augstākajām un zemākajām cenām.

Ja sveces pamatdaļa ir zaļā krāsā, tas nozīmē, ka šajā periodā aktīva cena ir paaugstinājusies. Savukārt, ja pamatdaļa ir sarkanā krāsā, tas liecina par negatīvu tendenci, proti, ka cena šajā periodā ir pazeminājusies.

Binance Akadēmijas sveču grafiku špikeris

Kā lasīt sveču grafiku modeļus?

Sveču grafiku modeļi sastāv no vairākām svecēm, kas sakārtotas noteiktā secībā. Ir dažādi sveču grafiku modeļi, un katrs no tiem tiek interpretēts atšķirīgi. Daži sveču grafiku modeļi sniedz priekšstatu par piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru, bet citi norāda uz tendences maiņu, turpināšanos vai nenoteiktību.

Ir svarīgi piebilst, ka sveču grafiku modeļi paši par sevi nav uzskatāmi par pirkšanas vai pārdošanas signāliem. Tie drīzāk ļauj paraudzīties uz tirgus tendencēm, lai mēģinātu atklāt gaidāmās izdevības. Līdz ar to vienmēr ir noderīgi šos modeļus skatīt kontekstā. 

Konteksts var ietvert plašāku tirgus vidi vai tehnisko modeli grafikā, tostarp Vikofa metodi, Eliota līkņu teoriju un Dova teoriju. Tāpat var izmantot arī tehniskās analīzes (TA) indikatorus, piemēram, tendenču līknes, relatīvo spēka indeksu (RSI), Stohastisko RSI, Išimoku mākoņus vai parabolisko SAR.

Sveču grafiku modeļus var izmantot arī kopā ar atbalsta un pretestības līmeņiem. Atbalsta līmeņi ir cenas līmeņi, kuros ir sagaidāms spēcīgs pieprasījums, savukārt pretestības līmeņos ir sagaidāms spēcīgs piedāvājums.

Pozitīvas tendences sveču grafiku modeļi

"Āmurs"

Āmurs ir svece ar garu apakšējo degli lejupejošas tendences apakšā, turklāt apakšējais deglis ir vismaz divreiz garāks par sveces pamatdaļu.

Āmurs norāda, ka, neraugoties uz lielo pārdošanas spiedienu, pozitīvi noskaņotie tirgotāji ir atgriezuši cenu tuvu sākuma cenai. Āmurs var būt zaļā vai sarkanā krāsā, taču zaļie āmuri var liecināt par spēcīgāku augšupejošu reakciju.

Augšupejošas tendences maiņas sveču grafika modelis –

"Apgrieztais āmurs"

Šis modelis līdzinās āmuram, taču tam ir garš augšējais deglis, nevis apakšējais. Arī šajā gadījumā deglim ir jābūt vismaz divreiz garākam par sveces pamatdaļu. 

Apgrieztais āmurs veidojas lejupejošas tendences apakšā un var liecināt par iespējamu tendences maiņu uz augšupejošu. Augšējais deglis liecina, ka cena ir pārtraukusi lejupejošo virzību, lai arī pārdevējiem galu galā ir izdevies to atkal pazemināt līdz līmenim, kas ir tuvu sākuma cenai. Tādējādi apgrieztais āmurs var liecināt par to, ka pircēji drīzumā varētu atgūt kontroli pār tirgu.

Augšupejošas tendences maiņas sveču grafika modelis –

"Trīs balti karavīri"

Modelis "trīs baltie karavīri" sastāv no trim secīgām zaļām svecēm, kuras visas atveras iepriekšējās sveces pamatdaļas līmenī un aizveras augstāk par iepriekšējās sveces augstāko punktu. 

Šīm svecēm nevajadzētu būt gariem apakšējiem degļiem, tādējādi norādot, ka pirkšanas tendence turpina paaugstināt aktīva cenu. Pēc sveču lieluma un degļu garuma var spriest par iespējamas korekcijas vai turpinājuma ticamību.

Augšupejošas tendences maiņas sveču grafika modelis –

"Augšupejošais harami"

"Augšupejošais harami" ir gara sarkana svece, kurai seko mazāka zaļa svece, kas pilnībā ietilpst iepriekšējās sveces pamatdaļas līmenī.

Augšupejošais harami var veidoties divu vai vairāku dienu periodā, un šis modelis liecina, ka pārdošanas dinamika palēninās un drīzumā varētu izbeigties.

Augšupejošas tendences maiņas sveču grafika modelis –

Negatīvas tendences sveču grafiku modeļi

"Karātavas"

"Karātavas" ir āmura modeļa negatīvais ekvivalents. Parasti tas veidojas augšupejošas tendences beigās ar mazu sveces pamatdaļu un garu apakšējo degli. 

Apakšējais deglis norāda, ka notikusi apjomīga pārdošana, taču pozitīvi noskaņotie tirgotāji ir atguvuši kontroli un paaugstinājuši cenu. Paturot to prātā, pēc ilgstošas augšupejas šāds pēkšņs pārdošanas pieaugums var liecināt par to, ka pozitīvi noskaņotie tirgotāji drīzumā zaudēs kontroli pār tirgu.

Lejupejošas tendences maiņas sveču grafika modelis –

"Krītošā zvaigzne"

"Krītošo zvaigzni" veido svece, kurai ir garš augšējais deglis, īss apakšējais deglis (vai arī tā nav vispār) un īsa pamatdaļa, ideālajā gadījumā – tuvu sveces apakšai. Krītošās zvaigznes forma līdzinās apgrieztajam āmuram, taču šāda svece veidojas augšupejošas tendences beigās.

Tā norāda, ka tirgus ir sasniedzis augstāko punktu, taču pēc tam pārdevēji atguvuši kontroli un atkal pazeminājuši cenu. Daļa tirgotāju izvēlas nogaidīt, līdz ir redzamas dažas nākamās sveces, ar ko var apstiprināt šo modeli.

Lejupejošas tendences maiņas sveču grafika modelis –

"Trīs melnās vārnas"

Modelis "trīs melnās vārnas" sastāv no trim secīgām sarkanām svecēm, kuras visas atveras iepriekšējās sveces pamatdaļas līmenī un aizveras zemāk par iepriekšējās sveces zemāko punktu.

Tas ir trīs balto karavīru modeļa negatīvais ekvivalents. Ideālajā gadījumā šīm svecēm nevajadzētu būt gariem augšējiem degļiem, tādējādi norādot, ka pārdošanas tendence turpina pazemināt aktīva cenu. Pēc sveču lieluma un degļu garuma var spriest par iespējamu tendences turpinājumu.

Lejupejošas tendences maiņas sveču grafika modelis –

"Lejupejošais harami"

"Lejupejošais harami" ir gara zaļa svece, kurai seko mazāka sarkana svece, kas pilnībā ietilpst iepriekšējās sveces pamatdaļas līmenī.

Lejupejošais harami var veidoties divu vai vairāku dienu periodā augšupejošas tendences beigās, un var liecināt par to, ka mazinās pirkšanas tendence.

Lejupejošas tendences maiņas sveču grafika modelis –

"Tumšie mākoņi"

Modelis "tumšie mākoņi" sastāv no sarkanas sveces, kas atveras virs iepriekšējās zaļās sveces aizvēršanās līmeņa, taču pēc tam aizveras zem šīs sveces viduspunkta.

Šo modeli bieži pavada liels tirdzniecības apjoms, kas liecina, ka virzība varētu mainīties no augšupejošas uz lejupejošu. Tirgotāji mēdz sagaidīt trešo sarkano stabiņu, lai apstiprinātu šo modeli.

Lejupejošas tendences maiņas sveču grafika modelis –

Trīs sveču modeļi, kas liecina par tendences turpināšanos

Trīsdaļīgs augšupejošs sveču modelis

Trīsdaļīgais augšupejošais sveču modelis veidojas augšupejas apstākļos, kad pēc trim sarkanām svecēm ar īsu pamatdaļu augšupejas tendence turpinās. Ideālajā gadījumā sarkanajām svecēm nevajadzētu pārsniegt iepriekšējās sveces robežas. 

Tendences turpināšanos apstiprina zaļa svece ar lielu pamatdaļu, kas liecina, ka pozitīvi noskaņotie tirgotāji ir atguvuši kontroli pār tendences virzību.

tendences turpinājuma sveču grafika modelis –

Trīsdaļīgs lejupejošs sveču modelis

Trīsdaļīgā augšupejošā sveču modeļa pretstats ir trīsdaļīgais lejupejošais sveču modelis, kas liecina par lejupejošas tendences turpināšanos.

tendences turpinājuma sveču grafika modelis –

Dodži

Dodži veidojas tad, ja sveces atvēršanās un aizvēršanās līmenis ir nemainīgs (vai ļoti līdzīgs). Cena pēc sveces atvēršanās var mainīties uz augšu un uz leju, taču beigās tā atgriežas sveces atvēršanās līmenī vai tuvu tam. Līdz ar to Dodži var liecināt par pirkšanas un pārdošanas spēku nenoteiktību. Taču Dodži modeļa interpretācija ir ļoti atkarīga no konteksta.

Atkarībā no tā, kāds ir sveces atvēršanās/aizvēršanās cenas līmenis, Dodži var raksturot šādi:

Kapakmens Dodži

Tā ir lejupejošas tendences maiņas svece ar garu augšējo degli un atvēršanās un aizvēršanās cenas līmeni tuvu sveces apakšai. 

Dodži sveču grafika modelis –

Garkājainais Dodži

Nenoteikta svece ar apakšējo un augšējo degli un atvēršanās un aizvēršanās līmeni tuvu sveces viduspunktam.

Dodži sveču grafika modelis –

Spāres Dodži

Augšupejoša vai lejupejoša svece (atkarībā no konteksta) ar garu apakšējo degli un atvēršanās/aizvēršanās līmeni tuvu augšai.

Dodži sveču grafika modelis –

Saskaņā ar Dodži oriģinālo definīciju svecei būtu jāatveras un jāaizveras vienā un tajā pašā līmenī. Tomēr – kas notiek, ja svece atveras un aizveras nevis vienā līmenī, bet tuvu tam? To sauc par "vilciņu". Tomēr kriptovalūtu svārstīguma dēļ precīzs Dodži ir reti sastopams. Līdz ar to terminus "vilciņš" un "Dodži" nereti lieto kā sinonīmus.

Uz cenas atšķirībām balstīti sveču grafika modeļi

Cenas atšķirība veidojas, kad finanšu aktīva svece atveras virs vai zem iepriekšējās aizvēršanās cenas un tādējādi veidojas atstarpe starp abām svecēm.

Lai gan daudzos sveču grafiku modeļos ietilpst cenu atšķirības, uz cenu atšķirībām balstītie modeļi nav izplatīti kriptovalūtu tirgū, jo šeit tirdzniecība notiek visu diennakti. Cenu atšķirības var veidoties arī nelikvīdos tirgos, taču tās parasti nav praktiski izmantojamas tendences, jo galvenokārt norāda uz zemu likviditāti un lielu piedāvātās/pieprasītās cenas starpību.

Kā izmantot sveču grafiku modeļus kriptovalūtu tirdzniecībā?

Lai varētu efektīvi izmantot sveču grafiku modeļus kriptovalūtu tirdzniecībā, tirgotājiem ieteicams ņemt vērā tālāk sniegtos padomus.

1. Iegūsti pamata izpratni

Kriptovalūtu tirgotājiem ir nepieciešama pamata izpratne par sveču grafiku modeļiem, pirms balstīt uz tiem savus tirdzniecības lēmumus. Tas ietver izpratni par to, kā lasīt sveču grafikus un kādi modeļi var veidoties.

2. Apvieno dažādus indikatorus

Lai gan sveču grafiku modeļi var sniegt vērtīgu informāciju, lai iegūtu precīzākas prognozes, tie ir jāizmanto kopā ar citiem tehniskajiem indikatoriem. Ar sveču grafiku modeļiem var izmantot tādus indikatorus kā mainīgās vidējās vērtības, RSI vai MACD.

3. Izmanto dažādus laika periodus

Kriptovalūtu tirgotājiem vajadzētu analizēt sveču grafiku modeļus vairākos laika periodos, lai gūtu daudzpusīgāku izpratni par noskaņojumu tirgū. Piemēram, ja tirgotājs analizē dienas grafiku, ir vērts apskatīt arī stundas vai 15 minūšu grafikus, lai noskaidrotu, kā šie modeļi attīstās atšķirīgos laika periodos.

4. Piekop risku pārvaldību

Sveču grafiku modeļu izmantošana ietver riskus, tāpat kā jebkura cita tirdzniecības stratēģija. Tirgotājiem vienmēr ir jāīsteno atbilstoša risku pārvaldība, piemēram, iestatot zaudējumu apturēšanas orderus sava kapitāla aizsardzībai. Ir svarīgi arī izvairīties no pārlieku biežas tirdzniecības un veikt darījumus tikai tad, ja pastāv labvēlīga riska un atlīdzības attiecība.

Noslēgumā

Zināšanas par svecēm un šo modeļu interpretēšanu var būt noderīgas jebkuram tirgotājam – pat tad, ja tirgotājs neiekļauj šo metodi savā tirdzniecības stratēģijā.

Šie modeļi var palīdzēt tirgus analīzē, taču ir svarīgi atcerēties, ka tie nav pilnīgi nekļūdīgi. Tie ir noderīgi indikatori, kas norāda uz pirkšanas un pārdošanas spēkiem, kas galu galā virza tirgu.

Turpini lasīt


Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi konsultēties pie atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, kā arī tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.