Kaip skaityti populiariausius žvakių modelius
Pradžia
Straipsniai
Kaip skaityti populiariausius žvakių modelius

Kaip skaityti populiariausius žvakių modelius

Paskelbta May 5, 2023Naujinta Dec 12, 2023
10m

Trumpai

  • Žvakių modeliai yra populiarus įrankis, naudojamas atliekant techninę analizę, skirtą potencialioms pirkimo ir pardavimo galimybėms nustatyti.

  • Žvakių modeliai, pvz., plaktuko, kainų kilimo „Harami“, kabančio žmogaus, krintančios žvaigždės, „Doji“, gali padėti prekybininkams nustatyti galimus tendencijų pasikeitimus arba patvirtinti esamas tendencijas.

  • Priimdami prekybos sprendimus prekybininkai taip pat turėtų atsižvelgti į kitus veiksnius, tokius kaip apimtis, rinkos sąlygos ir bendra tendencijų kryptis.

Kas yra žvakės?

Žvakės yra diagramų sudarymo technikos tipas, naudojamas ištekliaus kainų pokyčiams apibūdinti. Pirmą kartą sukurtos 18 a. Japonijoje, jos buvo naudojamos ieškant modelių, galinčių nustatyti, kokia yra ištekliaus kainų kryptis vertinant šimtmečiais. Šiandien kriptovaliutos prekybininkai naudoja žvakes istoriniams kainos duomenims analizuoti ir būsimiems kainos judėjimams prognozuoti.

Atskiros žvakės formuoja žvakių modelius, nurodančius, ar kainos turi tendenciją kilti, kristi ar likti nepakitusios. Tai leidžia suprasti rinkos nuotaikas ir galimas prekybos galimybes.

Kas yra žvakių diagrama?

Įsivaizduokite, kad stebite ištekliaus, pavyzdžiui, akcijų ar kriptovaliutos, kainą per tam tikrą laikotarpį, pvz., savaitę, dieną ar valandą. Žvakių diagrama – tai vaizdinis kainos duomenų atvaizdavimo būdas.

Žvakė sudaryta iš pagrindinės dalies ir dviejų linijų, dažnai vadinamų dagtimis arba šešėliais. Žvakės pagrindinė dalis atvaizduoja intervalą tarp atidarymo ir uždarymo kainų per tą laikotarpį, o dagtys arba šešėliai – tuo laikotarpiu pasiektą didžiausią ir mažiausią kainą.

Žalia pagrindinė dalis nurodo, kad tuo laikotarpiu kaina kyla. O raudona pagrindinė dalis nurodo kainų kritimo žvakę, nusakančią, kad tuo laikotarpiu kaina krinta.

„Binance Academy“ žvakių ruošinukas

Kaip skaityti žvakių modelius

Žvakių modeliai formuojami išdėstant kelias žvakes tam tikra seka. Yra daugybė žvakių modelių, kiekvienas savaip interpretuojamas. Kai kurie žvakių modeliai suteikia įžvalgų apie pirkėjų ir pardavėjų balansą, o kiti gali parodyti pasipriešinimą, tęstinumą ar svyravimą.

Svarbu pažymėti, kad žvakių modeliai iš esmės nėra signalai pirkti ar parduoti. Vietoj to jie yra būdas pažvelgti į dabartines rinkos tendencijas, kad būtų galima nustatyti būsimas galimybes. Todėl visada naudinga pažvelgti į modelius kontekste. 

Tai gali būti platesnės rinkos aplinkos arba diagramos techninio modelio, įskaitant Vikofo metodą, Elioto bangų teoriją ir Dow teoriją, kontekstas. Kontekstas taip pat apima techninės analizės (TA) indikatorius, pvz., tendencijų linijas, santykinio stiprumo indeksą (RSI), stochastinį RSI, Ichimoku debesis arba parabolinį SAR.

Žvakių modeliai taip pat gali būti naudojami kartu su palaikymo ir atsparumo lygiais. Palaikymo lygiai yra kainų lygiai, kai tikimasi didelės paklausos, o atsparumo lygiai yra kainų lygiai, kai numatoma didelė pasiūla.

Kainų kilimo žvakių modeliai

Plaktukas

Plaktukas yra žvakė su ilgu apatine dagtimi, nukreipta žemyn, bent du kartus didesne už pagrindinę dalį.

Plaktukas nurodo, kad, nepaisant didelio spaudimo parduoti, buliai vėl padidino kainą iki artimos atidarymo sandoriui. Plaktukas gali būti raudonas arba žalias, tačiau žali plaktukai gali nurodyti stipresnę kainų kilimo reakciją.

Kainų kilimo atvirkštinis žvakių modelis – plaktukas

Apverstas plaktukas

Šis modelis yra toks pat, kaip plaktukas, bet jo ilga dagtis yra pagrindinės dalies viršuje, o ne apačioje. Panašiai kaip plaktuko, jo viršutinė dagtis yra bent du kartus didesnė už pagrindinę dalį. 

Apverstas plaktukas rodomas žemiausioje smukimo tendencijoje ir gali rodyti galimą kilimą. Viršutinė dagtis rodo, kad kainos tęstinis judėjimas žemyn sustojo, nors pardavėjams galiausiai pavyko ją numušti iki artimos atidarymo kainai. Taigi apverstas plaktukas gali nurodyti, kad pirkėjai netrukus gali perimti rinkos kontrolę.

Kainų kilimo atvirkštinis žvakių modelis – apverstas plaktukas

Tris balti kareivėliai

Trijų baltų kareivėlių modelį sudaro trys viena paskui kitą einančios žalios žvakės, kurių visų atidarymas yra ankstesnės žvakės pagrindinės dalies lygyje, o uždarymas – aukščiau nei ankstesnės žvakės didžiausia kaina. 

Šios žvakės neturi ilgų apatinių dagčių, o tai rodo, kad besitęsiantis spaudimas pirkti didina kainą. Žvakių dydis ir dagčių ilgis gali būti interpretuojami kaip tęstinumo arba galimo atsekimo tikimybė.

Kainų kilimo atvirkštinis žvakių modelis – trys balti kareivėliai

Kainų kilimo „Harami“

Kainų kilimo „Harami“ yra ilga raudona žvakė, po kurios eina mažesnė žalia žvakė, visiškai išsitenkanti ankstesnės žvakės pagrindinės dalies lygyje.

Kainų kilimo „Harami“ gali susidaryti per dvi ar daugiau dienų, ir tai yra modelis, rodantis, kad pardavimo tempas lėtėja ir galbūt artėja prie pabaigos.

Kainų kilimo atvirkštinis žvakių modelis – kainų kilimo „Harami“

Kainų kritimo žvakių modeliai

Kabantis žmogus

Kabantis žmogus yra plaktuko krintančių kainų atitikmuo. Paprastai jis susiformuoja kilimo tendencijos pabaigoje, jo maža pagrindinė dalis ir ilga apatinė dagtis. 

Apatinė dagtis rodo, kad buvo didelis išpardavimas, tačiau buliams pavyko susigrąžinti kontrolę ir padidinti kainą. Atsižvelgiant į tai, išpardavimas po ilgos kilimo tendencijos gali būti įspėjimas, kad buliai netrukus gali prarasti impulsą rinkoje.

Kainų kritimo atvirkštinis žvakių modelis – kabantis žmogus

Krintanti žvaigždė

Krintančią žvaigždę sudaro žvakė su ilga viršutine dagtimi, trumpa apatine dagtimi arba visai be jos ir maža pagrindine dalimi, geriausiai visai netoli apačios. Krintanti žvaigždė savo forma panaši į apverstą plaktuką, bet ji susiformuoja kylančios tendencijos pabaigoje.

Ji nurodo, kad rinka pasiekė didžiausią kainą, bet tada pardavėjai perėmė kontrolę ir sumažino kainą. Kai kurie prekybininkai linkę palaukti, kol kitos kelios žvakės atsiskleis ir patvirtins modelį.

Kainų kritimo atvirkštinis žvakių modelis – krintanti žvaigždė

Trys juodos varnos

Trijų juodų varnų modelį sudaro trys viena paskui kitą einančios raudonos žvakės, kurių atidarymas yra ankstesnės žvakės pagrindinės dalies lygyje, o uždarymas – žemiau nei paskutinės žvakės mažiausia kaina.

Krintančių kainų trijų baltų kareivėlių atitikmuo. Geriausia, jei šios žvakės yra be ilgų viršutinių dagčių, nurodančių, kad spaudimas pirkti toliau muša kainą. Pagal žvakių dydį ir dagčių ilgį galima spręsti apie tęstinumo galimybes.

Kainų kritimo atvirkštinis žvakių modelis – trys juodos varnos

Kainų kritimo „Harami“

Kainų kritimo „Harami“ yra ilga žalia žvakė, po kurios eina mažesnė raudona žvakė, kurios pagrindinė dalis visiškai išsitenka ankstesnės žvakės pagrindinės dalies lygyje.

Kainų kritimo „Harami“ gali atsiskleisti per dvi ar daugiau dienų, atsiranda kilimo tendencijos pabaigoje ir gali reikšti, kad spaudimas pirkti mažėja.

Kainų kritimo atvirkštinis žvakių modelis – kainų kritimo „Harami“

Tamsi debesų danga

Tamsios debesų dangos modelį sudaro raudona žvakė, kurios atidarymas yra aukščiau ankstesnės žalios žvakės uždarymo, bet uždarymas – žemiau tos žvakės vidurio taško.

Dažnai su šiuo modeliu pastebima didelė apimtis, nurodanti, kad impulsas nuo kainų kilimo gali pasikeisti į kainų kritimą.

Kainų kritimo atvirkštinis žvakių modelis – temsi debesų danga

Trys tęstinumo žvakių modeliai

Kylantis trijų metodų

Kylantis trijų metodų žvakių modelis atsiranda kilimo tendencijoje, kai tris iš eilės einančias raudonas žvakes su mažomis pagrindinėmis dalimis seka tęstinė kilimo tendencija. Geriausia, kai raudonos žvakės nekerta ankstesnės žvakės srities. 

Tęstinumas patvirtinamas žalios spalvos žvake su didele pagrindine dalimi, nurodančia, kad buliai vėl susigrąžino tendencijos kryptį.

tęstinumo žvakių modelis – kylantis trijų metodų

Krintantis trijų metodų

Atvirkštinis kylančio trijų metodų modelio variantas – krintantis trijų metodų modelis nurodo tęstinę kritimo tendenciją.

tęstinumo žvakių modelis – krintantis trijų metodų

„Doji“

„Doji“ susiformuoja, kai atidarymas ir uždarymas įvykdomas ta pačia (ar labai panašia) kaina. Kaina gali judėti aukščiau ir žemiau atidarymo, bet galiausiai uždarymas įvykdomas artima atidarymui kaina. Tokia „Doji“ gali nurodyti svyravimą tarp pirkimo ir pardavimo jėgų. Tačiau „Doji“ interpretacija visiškai priklauso nuo konteksto.

Atsižvelgiant į tai, kur atsiranda atidarymo ir uždarymo linija, „Doji“ gali būti aprašoma, kaip nurodyta toliau.

Antkapio „Doji“

Tai yra kainų kritimo atvirkštinė žvakė su ilga viršutine dagtimi ir atidarymu bei uždarymu, artimais žemiausiai kainai. 

„Doji“ žvakių modelis – antkapio „Doji“

Ilgakojė „Doji“

Svyravimo žvakidė su viršutine ir apatine dagtimis bei atidarymu ir uždarymu, artimais vidurio taško kainai.

„Doji“ žvakių modelis – ilgakojė „Doji“

Laumžirgio „Doji“

Kainų kilimo arba kritimo žvakė, atsižvelgiant į kontekstą, su ilga apatine dagtimi ir atidarymu / uždarymu, artimais aukščiausiai kainai.

„Doji“ žvakių modelis – laumžirgio „Doji“

Pagal pradinį „Doji“ apibrėžimą atidarymo ir uždarymo kaina turi būti ta pati. Kas, jei atidarymo ir uždarymo kaina nėra ta pati, bet labai artimos viena kitai? Tai vadinama suktuku. Taigi suktuko ir „Doji“ terminai dažnai vartojami pakaitomis.

Žvakių modeliai, pagrįsti kainų atotrūkiais

Kainų atotrūkis atsiranda, kai finansinio ištekliaus atidarymas įvykdomas aukštesne arba žemesne nei ankstesnė uždarymo kaina, todėl tarp dviejų žvakių susidaro atotrūkis.

Nors daugelyje žvakių modelių yra kainų atotrūkių, tokio tipo atotrūkiais pagrįsti modeliai kriptovaliutų rinkoje nėra paplitę, nes prekyba vyksta visą parą. Kainų atotrūkiai vis dėlto gali atsirasti nelikvidžiose rinkose, tačiau jie nenaudingi kaip veiksmingi modeliai, nes jie dažniausiai nurodo mažą likvidumą ir didelius skirtumus tarp pirkimo ir pardavimo kainų.

Kaip naudoti žvakių modelius kriptovaliutų prekyboje

Prekybininkai turėtų laikytis toliau nurodytų patarimų, kaip efektyviai naudoti žvakių modelius kriptovaliutų prekyboje.

1. Suprasti pagrindus

Kriptovaliutos prekybininkai turėtų gerai suprasti žvakių modelių pagrindus, prieš naudodami juos priimdami prekybos sprendimus. Tai apima supratimą, kaip skaityti žvakių diagramas ir įvairius modelius, kurie gali susiformuoti.

2. Jungti įvairius indikatorius

Nors žvakių modeliai gali suteikti vertingų įžvalgų, norint sudaryti gerai pasvertas projekcijas, jie turėtų būti naudojami kartu su kitais techniniais indikatoriais. Keli indikatorių, kuriuos galima naudoti kartu su žvakių modeliais, pavyzdžiai yra kintantys vidurkiai, RSI ir MACD.

3. Naudoti kelis laikotarpius

Kriptovaliutų prekybininkai turėtų analizuoti kelių laikotarpių žvakių modelius, kad geriau suprastų rinkos nuotaikas. Pavyzdžiui, jei prekybininkas analizuoja dienos diagramą, jis taip pat turėtų peržiūrėti valandines ir 15 minučių diagramas, kad pamatytų, kaip modeliai veikia skirtingais laikotarpiais.

4. Praktikuoti rizikos valdymą

Žvakių modelių naudojimas yra rizikingas, kaip ir bet kuri prekybos strategija. Norėdami apsaugoti savo kapitalą, prekybininkai visada turėtų taikyti rizikos valdymo metodus, pvz., nustatyti nurodymus stabdyti nuostolius. Taip pat svarbu neįsijausti į prekybą ir pradėti prekybą tik esant palankiam rizikos ir atlygio koeficientui.

Baigiamosios mintys

Kiekvienam prekybininkui gali būti naudinga susipažinti su žvakėmis ir tuo, ką nurodo jų modeliai, net jei jis jų neįtraukia į savo prekybos strategiją.

Nors modeliai gali būti naudingi analizuojant rinkas, svarbu atsiminti, kad jie nėra patikimi. Tai naudingi indikatoriai, perteikiantys pirkimo ir pardavimo jėgas, kurios galiausiai veikia rinkas.

Papildoma literatūra


Atsakomybės atsisakymas ir įspėjimas apie riziką: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais ir nesuteikia jokios garantijos bei nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis teisinis ar kitoks profesionalo patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius patarėjus. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautorius, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą čia. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingas už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar kitoks profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.