Kuidas lugeda kõige populaarsemaid krüptoküünalde mustreid
Avaleht
Artiklid
Kuidas lugeda kõige populaarsemaid krüptoküünalde mustreid

Kuidas lugeda kõige populaarsemaid krüptoküünalde mustreid

Algaja
Avaldatud May 5, 2023Värskendatud Aug 15, 2023
10m

TL;DR

  • Küünaldega hinnagraafik on populaarne tööriist, mida kasutatakse tehnilises analüüsis potentsiaalsete ostu- ja müügivõimaluste tuvastamiseks.

  • Küünlamustrid, nagu vasar, pullituru harami, rippuv mees, langev täht ja doji, võivad aidata kauplejatel tuvastada võimalikke trendide pöördumisi või kinnitada olemasolevaid trende.

  • Kauplejad peaksid otsuste tegemisel arvestama ka muude teguritega, nagu kauplemismaht, turutingimused ja üldine trendisuund.

Mis on küünlamustrid?

Küünlad on hinnagraafikul teatud tüüpi tehnika, mida kasutatakse vara hinnaliikumise kirjeldamiseks. Neid kasutati esmakordselt 18. sajandi Jaapanis ja neid on sajandeid kasutatud mustrite leidmiseks, et ennustada, kuhu varade hinnad võiksid liikuda. Tänapäeval kasutavad krüptovaluutaga kauplejad küünlamustreid ajalooliste hinnaandmete analüüsimiseks ja tulevaste hinnaliikumise ennustamiseks.

Üksikud küünlad moodustavad küünaldemustreid, mis võivad näidata, kas hinnad tõenäoliselt tõusevad, langevad või jäävad muutumatuks. See annab ülevaate turu sentimendist ja potentsiaalsetest kauplemisvõimalustest.

Mis on küünlagraafik?

Kujuta ette, et jälgid aktsia või krüptovaluuta hinda teatud aja, näiteks nädala, päeva või tunni jooksul. Küünlagraafik on viis nende hinnaandmete visuaalseks esitamiseks.

Küünlal on keha ja kaks joont, mida sageli nimetatakse tahiks või varjuks. Küünla keha tähistab vahemikku küünla perioodi avamis- ja sulgemishindade vahel, samas kui taht või vari näitab samal perioodil saavutatud kõrgemat ja madalamat hinda.

Roheline keha näitab, et hind on sel perioodil tõusnud. Punane keha ehk karuturu küünal viitab vastupidiselt sellele, et hind vastaval perioodil langes.

Binance'i akadeemia küünlaspikker

Kuidas küünlamustreid kasutada

Küünlamustrid moodustuvad, kui mitu küünalt asetsevad kindlas järjestuses. Küünlamustreid on palju, millest igaühel on oma tõlgendus. Kuigi mõned küünlamustrid võivad anda ülevaate ostjate ja müüjate vahelisest tasakaalust, võivad teised viidata trendi suunamuutusele, jätkumisele või otsustamatusele.

Oluline on märkida, et küünlamustrid ei pruugi iseenesest olla ostu- või müügisignaal. Need pigem viitavad praegusele turutrendile, et potentsiaalselt tuvastada tulevasi võimalusi. Seetõttu on alati kasulik vaadelda mustreid kontekstis. 

See kontekst võib olla laiem turukeskkond või graafiku tehniline muster, sealhulgas Wyckoffi meetod, Elliotti laineteooriaja Dow teooria. See võib sisaldada ka tehnilise analüüsi (TA) indikaatoreid, nagu trendijooned, suhtelise tugevuse indeks (RSI), stohhastiline RSI, Ichimoku pilvedvõi paraboolne SAR.

Küünlamustreid saab kasutada ka koos toetus- ja vastupanutasemetega. Toetustasemed on hinnatasemed, mille puhul eeldatakse, et nõudlus on tugev, samas kui vastupanutasemed on hinnatasemed, mille puhul eeldatakse, et pakkumine on tugev.

Pullituru küünlamustrid

Vasar

Pika alumise varjuga küünal langustrendi madalpunktis, kusjuures alumine vari on kehast vähemalt kaks korda pikem.

Vasar näitab, et vaatamata suurele müügisurvele tõstsid pullid hinna uuesti üles turu avanemishinna lähedale. Vasar võib olla kas punane või roheline, kuid rohelised vasarad võivad viidata tugevamale pullituru reaktsioonile.

Pulliturgu ennustav küünlamuster – vasar

Tagurpidi vasar

See muster on nagu vasar, kuid keha all oleva varju asemel on pikk taht on keha kohal. Sarnaselt vasaraga peaks ülemine taht olema kehast vähemalt kaks korda pikem. 

Tagurpidi vasar esineb langustrendi madalpunktis ja võib viidata võimalikule turu ülespoole pöördumisele. Ülemine taht näitab, et hind on jätkuva allapoole liikumise peatanud, kuigi müüjatel õnnestus see lõpuks avamishinna lähedale suruda. Seega võib tagurpidi vasar viidata sellele, et ostjad võivad peagi turu kontrolli alla võtta.

Pulliturgu ennustav küünlamuster – tagurpidi vasar

Kolm valget sõdurit

Kolme valge sõduri muster koosneb kolmest järjestikusest rohelisest küünlast, mis kõik avanevad eelmise küünla keha hinnatasemel ja sulguvad tasemel, mis ületab eelmise küünla hinnatipu. 

Ideaalis ei tohiks nendel küünaldel olla pikki alumisvarje, mis näitab, et pidev ostusurve tõstab hinda. Küünalde suurust ja tahtide või varjude pikkust saab kasutada trendi jätkumise või võimaliku ajutise trendi ümberpöördumise võimaluste hindamiseks.

Pulliturgu ennustav küünlamuster – kolm valget sõdurit

Pullituru harami

Pullituru harami on pikk punane küünal, millele järgneb väiksem roheline küünal, mis asub täielikult eelmise küünla keha tasemel.

Pullituru harami võib areneda kahe või enama päeva jooksul ja see on muster, mis näitab, et müügitempo aeglustub ja võib lõppeda.

Pulliturgu ennustav küünlamuster – pullituru harami

Karuturu küünlamustrid

Rippuv mees

Rippuv mees on vasara vaste karuturul. Tavaliselt moodustub see tõusutrendi lõpus ning sellel on väike keha ja pikk alumine taht. 

Alumine vari näitab, et toimus suur müügilaine, kuid pullidel õnnestus kontroll tagasi võita ja hind üles ajada. Seda silmas pidades võib mahamüümine pärast pikka tõusutrendi toimida hoiatusena, et pullid võivad peagi turul hoo maha võtta.

Karuturgu ennustav küünlamuster – rippuv mees

Langev täht

Langev täht on küünal, millel on pikk ülemine taht, väike või puuduv alumine vari ning väike keha. Langeva tähe kuju meenutab tagurpidi vasarat, kuid see moodustub tõusutrendi lõpus.

See näitab, et turg jõudis kõrgpunkti, kuid siis võtsid müüjad kontrolli enda kätte ja viisid hinna tagasi alla. Mõned kauplejad eelistavad mustri kinnitamiseks oodata, kuni ilmnevad järgmised paar küünalt.

Karuturgu ennustav küünlamuster – langev täht

Kolm musta varest

Kolm musta varest koosnevad kolmest järjestikusest punasest küünlast, mis avanevad eelmise küünla keha hinnatasemel ja sulguvad allapoole viimase küünla madalaimat hinda.

See on kolme valge sõduri peegelpilt karuturul. Ideaalis ei tohiks nendel küünaldel olla pikki ülemisi tahte, mis näitab, et pidev müügisurve langetab hinda. Küünalde suurust ja tahtide pikkust saab kasutada trendi jätkumise võimaluse hindamiseks.

Karuturgu ennustav küünlamuster – kolm musta varest

Karuturu harami

Karuturu harami on pikk roheline küünal, millele järgneb väike punane küünal, mille keha asub täielikult eelmise küünla keha hinnatasemel.

Karuturu harami võib areneda kahe või enama päeva jooksul, ilmub tõusutrendi lõpus ja võib viidata sellele, et ostusurve väheneb.

Karuturgu ennustav küünlamuster – karuturu harami

Must pilv

Musta pilve muster koosneb punasest küünlast, mis avaneb sellele eelneva rohelise küünla sulgemishinnast kõrgemal, kuid sulgub selle küünla keskpunktist allpool.

Selle mustriga võib sageli kaasneda suur kauplemismaht, mis näitab, et hoog võib muutuda tõusust langusesse. Kauplejad võivad mustri kinnitamiseks oodata kolmanda punase küünal ilmumist.

Karuturgu ennustav küünlamuster – must pilv

Kolm järjestikust küünlamustrit

Tõusva kolme meetod

Kolme järjestikuse tõusvate küünaldega muster ilmneb tõusutrendis, kus kolmele järjestikusele punasele väikese kehaga küünlale järgneb tõusutrendi jätkumine. Ideaalis ei tohiks punased küünlad ületada eelmise küünla ulatust. 

Trendi jätkumist kinnitab roheline suure kehaga küünal, mis näitab, et pullid kontrollivad taas trendi suunda.

Jätkumist ennustav küünlamuster – tõusva kolme meetod

Langeva kolme meetod

Kolme tõusva mustri vastand ehk kolm langevat mustrit näitab hoopis langustrendi jätkumist.

Jätkumist ennustav küünlamuster – langeva kolme meetod

Doji

Doji moodustub siis, kui avamis- ja sulgemishinnad on samad (või üksteisele väga lähedal). Hind võib liikuda avamishinnast üles- ja allapoole, kuid sulgemisajaks jõuda avamishinnani või selle lähedale. Sellisena võib doji viidata otsustamatusele ostu- ja müügisurve vahel. Siiski on doji tõlgendamine väga kontekstuaalne.

Sõltuvalt sellest, kuhu avamis- ja sulgemishinnad jäävad, võib dojit kirjeldada järgmiselt:

Hauakivi doji

See on karuturu tagurpidi küünal, millel on pikk ülemine taht ja mis avaneb ja sulgub madalaima hinna lähedal. 

Doji küünlamuster – hauakivi doji

Pikajalgne doji

Otsustamatust näitav küünal ülemise tahi ja alumise varjuga ning mille avanemis- ja sulgemishind on keskpunkti lähedal.

Doji küünlamuster – pikajalgne doji

Kiili doji

Olenevalt kontekstist kas pulli- või karuturu küünal, millel on pikk alumine vari ja mille avanemis-/sulgemishind on kõrgeima hinna lähedal.

Doji küünlamuster – kiili doji

Doji algse määratluse kohaselt peaksid avanemis- ja sulgemishind olema samad. Mis aga saab, kui avanemis- ja sulgemishind pole samad, vaid on üksteisele väga lähedal? Seda nimetatakse vurriks. Kuna aga krüptorahaturud võivad olla väga muutlikud, on ideaalse kujuga doji haruldane. Seetõttu kasutatakse vurri ja dojit sageli samas tähenduses.

Küünlamustrid hinnavahe põhjal

Hinnalõhe tekib siis, kui finantsvara avanemishind on suurem või väiksem kui eelmise perioodi sulgemishind, tekitades kahe küünla vahele lõhe.

Kuigi paljud küünlamustrid sisaldavad hinnalõhesid, ei ole seda tüüpi lõhedega seotud mustrid krüptoturul levinud, kuna kauplemine toimub ööpäevaringselt. Mittelikviidsetel turgudel võivad siiski esineda hinnalõhed, kuid need ei ole praktikas kasutatavad mustrid, kuna need viitavad pigem madalale likviidsusele ja suurtele ostu- ja müügihindade vahedele.

Kuidas kasutada küünlamustreid krüptodega kaubeldes

Kauplejad peaksid krüptovaluutadega kauplemisel küünlamustrite tõhusaks kasutamiseks meeles pidama järgmisi näpunäiteid:

1. Põhitõdedest aru saamine

Krüptoga kauplejatel peaks olema hea arusaam küünlamustrite põhitõdedest, enne kui nad hakkavad neid mustreid kasutama kauplemisotsuste tegemisel. See hõlmab küünlagraafikute ja erinevate mustrite lugemise oskust.

2. Erinevate indikaatorite kombineerimine

Kuigi küünlamustrid võivad anda väärtuslikku teavet, tuleks neid kasutada koos teiste tehniliste indikaatoritega, et saada laiemapõhjaline hinnaprognoos. Mõned näited indikaatoritest, mida saab kasutada koos küünlamustritega, hõlmavad liikuvaid keskmisi, RSI‑d ja MACD‑i.

3. Mitme ajaperioodi kasutamine

Krüptodega kauplejad peaksid analüüsima küünlamustreid mitmel ajagraafikul, et saada turu sentimendist laiemat ülevaadet. Näiteks kui kaupleja analüüsib päevagraafikut, peaks ta vaatama ka tunni- ja 15-minutilisi graafikuid, et näha, kuidas mustrid erinevatel ajavahemikel toimivad.

4. Riskijuhtimise harjutamine

Küünlamustrite kasutamine sisaldab riske nagu iga kauplemisstrateegia. Kauplejad peaksid oma kapitali kaitsmiseks alati kasutama riskijuhtimise tehnikaid, näiteks stop-loss ordereid. Samuti on oluline vältida ülekauplemist ja teha tehinguid ainult soodsa riski-tulu suhtega.

Lõppmärkused

Igale kauplejale on kasulik tunda küünlaid ja nende mustreid, isegi kui ta ei lisa neid oma kauplemisstrateegiasse.

Kuigi need võivad olla kasulikud turgude analüüsimisel, on oluline meeles pidada, et need ei ole eksimatud. Küünlamustrid on kasulikud indikaatorid, mis annavad teavet ostu- ja müügijõududest, mis omakorda suunavad turutrende.

Lisalugemist


Lahtiütlus ja riskihoiatus: seda sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on, ainult üldiseks teabeks ning hariduslikel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada kui finants-, juriidilist või muud professionaalset nõustamist ega kui soovitust konkreetse toote või teenuse ostmiseks. Peaksid küsima nõu asjakohastelt professionaalsetelt nõustajatelt. Kui artiklit on koostanud kolmandast osapoolest kaastööline, pane tähele, et väljendatud seisukohad kuuluvad kolmandast osapoolest kaastöölisele ja ei pruugi kajastada Binance'i Akadeemia omasid. Lisateabe saamiseks lugege meie täielikku lahtiütlust siit. Digitaalsete varade hinnad võivad olla kõikuvad. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance'i Akadeemia ei vastuta võimalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finants-, juriidilise või muu professionaalse nõustamisena. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.