Czym jest tokenizacja danych i dlaczego jest ważna?
Strona Główna
Artykuły
Czym jest tokenizacja danych i dlaczego jest ważna?

Czym jest tokenizacja danych i dlaczego jest ważna?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Apr 27, 2023Zaktualizowane Jul 28, 2023
7m

Ten artykuł został nadesłany przez członków społeczności. Autorem jest Chike Okonkwo, współzałożyciel Gamic HQ, protokołu mediów społecznościowych do gier Web3.

Poglądy zawarte w tym artykule są poglądami autora/współautora i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance.

TL;DR

  • Tokenizacja danych to proces przekształcania danych wrażliwych, np. danych karty kredytowej, w tokeny, które można bezpiecznie przesyłać w sieci blockchain bez ujawniania pierwotnych danych. 

  • Tokenizacja danych może zwiększać ich bezpieczeństwo, prywatność oraz zgodność z przepisami, jednocześnie zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi i niewłaściwemu użyciu.

  • Ze względu na zalety i wady tokenizację danych trzeba planować i wdrażać starannie.

Czym jest token? 

Tokeny to niepodlegające mintowaniu jednostki cyfrowe, które funkcjonują jako wpisy rejestru w sieci blockchain. Tokeny występują w wielu różnych formach i mają wiele zastosowań. Mogą np. pełnić funkcję waluty lub służyć do kodowania danych. 

Tokeny emituje sie zazwyczaj przy użyciu sieci blockchain, np. Ethereum i BNB Chain. Wśród popularnych standardów tokenów można wymienić np. ERC-20, ERC-721, ERC-1155 i BEP-20. Tokeny są zbywalnymi jednostkami wartości emitowanymi w sieci blockchain, ale nie są to monety kryptowalutowe, takie jak bitcoin czy ether, które są tokenami macierzystymi bazowej sieci blockchain. 

Niektóre tokeny można wymieniać na aktywa off-chain, np. na złoto i nieruchomości, w ramach tzw. tokenizacji aktywów świata rzeczywistego (real-world assets, RWA). 

Czym jest tokenizacja danych?

Tokenizacja danych to proces przekształcania danych wrażliwych, np. danych karty kredytowej lub danych zdrowotnych, w tokeny, które można przesyłać, przechowywać i przetwarzać bez ujawniania pierwotnych danych.

Tokeny te są zazwyczaj niepowtarzalne, niezmienne i podlegają weryfikacji na blockchainie w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych, prywatności oraz zgodności z przepisami. Np. numer karty kredytowej można stokenizować w losowy ciąg cyfr, który może służyć do weryfikacji płatności bez ujawniania faktycznego numeru karty. 

Tokenizację danych można również zastosować do kont w mediach społecznościowych. Użytkownik może stokenizować swoją obecność w sieci, aby płynnie przenosić się z jednej platformy mediów społecznościowych na inną, zachowując własność swoich danych osobowych.

Koncepcja tokenizacji danych istnieje już od pewnego czasu. Stosuje się ją powszechnie w sektorze finansowym do zabezpieczania informacji o płatnościach, ale może znaleźć zastosowanie w wielu innych branżach. 

Czym różni się tokenizacja od szyfrowania? 

Tokenizacja i szyfrowanie to metody ochrony danych. Mają jednak inny sposób działania i służą różnym celom.

Szyfrowanie to proces przekształcania danych w postaci tekstu jawnego w format nieczytelny (szyfrogram), który można rozszyfrować tylko przy użyciu tajnego klucza. Jest to matematyczny proces szyfrowania danych, w wyniku którego stają się nieczytelne dla każdego, kto nie ma klucza. Szyfrowanie wykorzystuje się w różnych scenariuszach, m.in. np. do bezpiecznej komunikacji, składowania danych, weryfikacji, podpisów cyfrowych i dbania o zgodność z przepisami.  

Natomiast tokenizacja to proces zastępowania danych wrażliwych niewrażliwymi, niepowtarzalnymi identyfikatorami, które nazywamy tokenami. Do ochrony danych nie jest tu potrzebny tajny klucz. Np. numer karty kredytowej można zastąpić tokenem, który nie ma związku z pierwotnym numerem, ale nadal może służyć do przetwarzania transakcji. 

Tokenizację stosuje się często, gdy kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo danych i zgodność ze standardami regulacyjnymi, np. w przypadku przetwarzania płatności, w służbie zdrowia i przy gospodarowaniu danymi osobowymi. 

Na czym polega tokenizacja danych

Załóżmy, że użytkownik chce przejść z jednej platformy mediów społecznościowych na drugą. Na tradycyjnych platformach społecznościowych Web 2.0 musi założyć nowe konto i wprowadzić wszystkie dane osobowe od zera. Jest również prawdopodobne, że historia wpisów i kontakty nie przejdą ze starej platformy na nową. 

Dzięki tokenizacji danych użytkownik może połączyć swoją dotychczasową tożsamość cyfrową z nową platformą i automatycznie przenieść dane osobowe. W tym celu musi mieć cyfrowy portfel, np. Metamask, a adres portfela reprezentuje jego tożsamość w trybie on-chain. 

Użytkownik musi następnie podłączyć portfel do nowej platformy mediów społecznościowych.  Historia osobista, kontakty oraz aktywa zsynchronizują się automatycznie na nowej platformie, ponieważ Metamask zawiera cyfrową tożsamość użytkownika i dane w sieci blockchain.

Oznacza to, że wszelkie tokeny, NFT i wcześniejsze transakcje zgromadzone przez użytkownika na poprzedniej platformie nie przepadną. Daje to użytkownikowi pełną kontrolę nad tym, na którą platformę migrować, bez poczucia ograniczenia do konkretnej platformy.

Zalety tokenizacji danych

Większe bezpieczeństwo danych 

Tokenizacja danych zwiększa ich bezpieczeństwo. Poprzez zastępowanie danych wrażliwych tokenami tokenizacja danych zmniejsza ryzyko naruszenia danych, kradzieży tożsamości, oszustw i innych cyberataków. Tokeny są powiązane z pierwotnymi danymi przy użyciu bezpiecznego systemu odwzorowań, więc nawet jeżeli dojdzie do kradzieży lub wycieku tokenów, pierwotne dane będą nadal bezpieczne.

Zgodność z przepisami

Wiele branż podlega surowym przepisom w zakresie ochrony danych. Tokenizacja może ułatwić organizacjom spełnianie tych wymogów, zabezpieczając poufne informacje i  zapewniając rozwiązanie, które może zmniejszyć ryzyko niezgodności z przepisami. Ponieważ dane tokenizowane uznaje się za niewrażliwe, może to również zmniejszyć komplikacje audytów bezpieczeństwa oraz uprościć gospodarowanie danymi. 

Bezpieczeństwo udostępniania danych

Tokenizacja może umożliwić bezpieczne udostępnianie danych między działami, dostawcami i partnerami, zapewniając dostęp tylko do samych tokenów bez ujawniania informacji poufnych. Tokenizacja daje możliwość skutecznego skalowania, aby sprostać rosnącym potrzebom organizacji, a jednocześnie zmniejszyć koszty wdrażania zabezpieczeń danych. 

Ograniczenia tokenizacji danych 

Jakość danych 

Tokenizacja danych może mieć wpływ na jakość i dokładność danych, ponieważ niektóre informacje mogą ulec utracie lub zniekształceniu w trakcie tokenizacji. Jeżeli np. lokalizacja użytkownika zostanie przekształcona w token, może to mieć ujemny wpływ na sposób podawania odpowiednich treści według lokalizacji.

Interoperacyjność danych

Tokenizacja danych może utrudniać współpracę różnych systemów wykorzystujących lub przetwarzających dane. Np. tokenizacja adresu e-mail użytkownika może mu uniemożliwiać otrzymywanie powiadomień z innych platform lub usług. Tokenizacja numeru telefonu użytkownika może mu utrudniać wykonywanie lub odbieranie połączeń lub wiadomości tekstowych, w zależności od tego, z jakich platform korzysta.

Zarządzanie danymi

Tokenizacja danych może rodzić pytania natury prawnoetycznej o to, kto jest właścicielem i nadzorcą danych oraz w jaki sposób są one wykorzystywane i udostępniane. Tokenizacja danych osobowych użytkownika może np. zmienić sposób, w jaki wyraża on zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych. Tokenizacja postów użytkownika w mediach społecznościowych może być sprzeczna z jego wolnością wypowiedzi lub prawami własności intelektualnej.

Odzyskiwanie danych

W przypadku awarii systemu tokenizacji odzyskiwanie danych może być bardziej złożone. Organizacja musi przywrócić zarówno dane tokenizowane, jak i pierwotne dane wrażliwe przechowywane w sejfie tokenów, co może być skomplikowane.  

Zastosowanie praktyczne tokenizacji danych: media społecznościowe i NFT

Scentralizowane platformy mediów społecznościowych codziennie gromadzą ogromne ilości danych użytkowników, aby tworzyć ukierunkowane reklamy, rekomendować treści i personalizować interfejs pod użytkownika. Informacje te są często przechowywane w scentralizowanych bazach danych, które mogą zostać sprzedane bez zgody użytkowników lub zhakowane i naruszone. 

Dzięki tokenizacji danych użytkownicy mogą tokenizować swoje dane z mediów społecznościowych i sprzedawać je reklamodawcom lub analitykom, jeżeli chcą. Użytkownicy mogą kontrolować, kto będzie w stanie oglądać lub udostępniać ich treści. Mogą również tworzyć niestandardowe reguły do swoich profili i treści.

Mogą np. zezwolić tylko użytkownikom zweryfikowanym na przeglądanie swoich treści lub ustawić minimalne saldo tokenów dla osób, które chcą się z nimi skomunikować. Daje to użytkownikom pełną kontrolę nad siecią kontaktów, treściami oraz kanałami monetyzacji, np. napiwkami i subskrypcjami.

Wnioski Końcowe

Tokenizacja danych została już przyjęta w wielu branżach, w tym m.in. w opiece zdrowotnej, finansach, mediach i sieciach społecznościowych. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami tokenizacja danych będzie się prawdopodobnie nadal rozwijać. 

Do skutecznego wdrożenia tego podejścia konieczna jest staranna analiza i wdrożenie. Tokenizację danych powinno się prowadzić w sposób jasny i odpowiedzialny, z poszanowaniem praw oraz oczekiwań użytkowników, przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji. 

Dalsza lektura: 

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innej porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.