Co je tokenizace dat a proč je důležitá?
Domů
Články
Co je tokenizace dat a proč je důležitá?

Co je tokenizace dat a proč je důležitá?

Pokročilí
Zveřejněno Apr 27, 2023Aktualizováno Nov 16, 2023
7m

Tento článek je příspěvkem od naší komunity. Autorem je Chike Okonkwo, spoluzakladatel protokolu herní sociální sítě Gamic HQ postavené na Webu 3.

Názory v tomto článku jsou názory přispěvatele/autora a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance.

TL;DR

  • Tokenizace dat je převod citlivých údajů, jako jsou informace o kreditních kartách, na tokeny, které je možné bezpečně převádět prostřednictvím blockchainu, aniž by došlo k odhalení původních dat. 

  • Tokenizace dat může zvýšit bezpečnost a soukromí dat a zlepšit dodržování předpisů. Zároveň může také zabránit neoprávněnému přístupu a zneužití.

  • Tokenizace dat vyžaduje s ohledem na spravování jejích výhod a nevýhod pečlivé zvážení a opatrnou implementaci.

Co je token? 

Tokeny jsou digitální jednotky, které nelze těžit a které existují jako záznamy v registrech blockchainů. Tokeny mají mnoho různých podob a možností využití. Například je můžete používat jako měnu nebo k šifrování dat. 

Tokeny se obvykle dávají do oběhu pomocí blockchainů, jako je Ethereum a BNB Chain. Mezi oblíbené standardy tokenů patří ERC-20, ERC-721, ERC-1155 a BEP-20. Tokeny jsou převoditelné jednotky hodnoty emitované na blockchainu, ale nejedná se o kryptoměnové coiny, jako je bitcoin nebo ether, které jsou nativní součástí blockchainu. 

Některé tokeny mohou být směnitelné za aktiva mimo blockchain, jako je zlato nebo nemovitost, čemuž se říká tokenizace skutečných aktiv. 

Co je tokenizace dat?

Tokenizace dat je převod citlivých údajů, jako jsou informace o kreditních kartách nebo zdravotní údaje, na tokeny, které je možné převádět, ukládat a zpracovávat, aniž by došlo k odhalení původních dat.

Tyto tokeny jsou obvykle jedinečné, neměnné a lze je ověřit na blockchainu, což zvyšuje bezpečnost a soukromí a zlepšuje dodržování předpisů. Například číslo kreditní karty je možné tokenizovat do náhodného řetězce číslic, který pak můžete použít k ověření platby, aniž byste přitom odhalili skutečné číslo karty. 

Tokenizace dat se může týkat i účtů na sociálních sítích. Uživatelé se mohou rozhodnout tokenizovat svou online přítomnost, aby mohli plynule přecházet z jedné platformy sociálních sítí na druhou a zachovali si přitom vlastnictví osobních údajů.

Koncept tokenizace dat existuje už delší dobu. Běžně se používá ve finančním sektoru k zabezpečení platebních informací, ale má potenciál dostat se i do mnoha dalších odvětví. 

Jak se tokenizace liší od šifrování? 

Jak tokenizace tak šifrování jsou metody ochrany dat. Fungují ale odlišnými způsoby a slouží různým účelům.

Šifrování je proces převodu dat nešifrovaného textu do nečitelného formátu (šifrovaného textu), který je možné dešifrovat pouze pomocí tajného klíče. Jedná se o matematický proces, který data zakóduje, aby je nikdo, kdo nemá klíč, nemohl přečíst. Šifrování se používá v různých situacích, včetně zabezpečené komunikace, ukládání dat, ověřování, digitálních podpisů a dodržování předpisů.  

Tokenizace je proces nahrazení citlivých údajů necitlivými jedinečnými identifikátory – tokeny. Tato ochrana dat nevyžaduje tajný klíč. Například číslo kreditní karty je možné nahradit tokenem, který s původním číslem nijak nesouvisí, a přesto je možné ho použit ke zpracování transakcí. 

Tokenizace se často používá v situacích, kdy je zásadní zabezpečení dat a dodržování regulačních norem – například při zpracování plateb, ve zdravotnictví a při správě osobních údajů. 

Jak tokenizace dat funguje

Řekněme, že uživatel chce přejít z jedné sociální sítě na jinou. Na tradičních platformách sociálních síti Webu 2.0 by si uživatel musel založit nový účet a všechny své osobní údaje by musel znovu vyplnit. Je také pravděpodobné, že historie příspěvků a kontakty na staré platformě se nepřenesou na tu novou. 

Díky tokenizaci dat mohou uživatelé propojit svou stávající digitální identitu s novou platformou a osobní údaje převést automaticky. Uživatel k tomu potřebuje digitální peněženku, jako je MetaMask, kdy adresa této peněženky představuje jeho blockchainovou identitu. 

Uživatel pak peněženku propojí s novou sociální sítí.  Osobní historie, kontakty a aktiva se automaticky synchronizují na nové platformě, protože peněženka MetaMask obsahuje blockchainová data a digitální identitu uživatele.

To znamená, že uživateli zůstanou všechny tokeny, NFT a předchozí transakce, které nashromáždil na předchozí platformě. Uživatel tak má plnou kontrolu nad tím, na kterou platformu přejde, a zároveň nemá pocit, že by musel využívat určitou platformu.

Výhody tokenizace dat

Vylepšené zabezpečení dat 

Tokenizace zvyšuje zabezpečení dat. Nahrazením citlivých údajů tokeny snižuje riziko úniku dat, krádeže identity, podvodů a dalších kybernetických útoků. Tokeny jsou s původními daty propojeny pomocí bezpečného mapovacího systému, takže původní data zůstávají chráněna i v případě krádeže nebo úniku tokenů.

Dodržování předpisů

Mnoho odvětví podléhá přísným předpisům ohledně ochrany dat. Tokenizace může organizacím pomoct splnit tyto požadavky tím, že citlivé informace zabezpečí a poskytne řešení, které dokáže snížit pravděpodobnost nedodržení předpisů. Vzhledem k tomu, že tokenizovaná data nejsou považována za citlivá, mohou také snížit komplexnost bezpečnostních auditů a zjednodušit správu dat. 

Bezpečné sdílení dat

Tokenizace může umožnit bezpečné sdílení dat mezi odděleními, dodavateli a partnery tím, že jednotlivým článkům poskytne přístup pouze k tokenům, takže nedojde k odhalení citlivých informací. Tokenizaci je možné efektivně škálovat tak, aby vyhovovala rostoucím potřebám organizací, a zároveň snižovala náklady na zavádění opatření pro zabezpečení dat. 

Omezení tokenizace dat 

Kvalita dat 

Tokenizace může ovlivnit kvalitu a přesnost dat, protože u některých informací může během procesu tokenizace dojít ke ztrátě nebo zkreslení. Když například tokenizujete polohu uživatele, může to mít negativní dopad na zobrazování relevantního obsahu na základě polohy.

Interoperabilita dat

Tokenizace dat může ztížit spolupráci různých systémů, které používají nebo zpracovávají data. Tokenizace e-mailové adresy uživatele může například zabránit přijímání oznámení z jiných platforem nebo služeb. Tokenizace telefonního čísla uživatele může v závislosti na používaných platformách omezit jeho schopnost uskutečňovat hovory a odesílat nebo přijímat textové zprávy.

Správa dat

Tokenizace dat může vyvolat právní a etické otázky ohledně toho, kdo data vlastní, řídí a jak jsou používána a sdílena. Tokenizace osobních údajů uživatele by například mohla změnit způsob, jakým vyjadřuje souhlas se shromažďováním a používáním svých údajů. Tokenizace příspěvků uživatelů na sociálních sítích by mohla být v rozporu s jejich svobodou projevu nebo právy duševního vlastnictví.

Obnova dat

Obnova dat může být v případě selhání tokenizačního systému náročná. Organizace musí obnovit jak tokenizovaná data, tak i původní citlivá data uložená v tokenovém trezoru, což může být složité.  

Možnosti využití tokenizace dat: sociální sítě a NFT

Centralizované platformy sociálních sítí denně shromažďují obrovské množství uživatelských dat, aby mohly vytvářet cílené reklamy, doporučovat obsah a přizpůsobovat uživatelskou zkušenost. Tyto informace jsou často uloženy v centralizovaných databázích, které mohou být prodány bez souhlasu uživatelů nebo napadeny hackery. 

Díky tokenizaci dat mohou uživatelé svá data ze sociálních sítí tokenizovat a případně je inzerentům nebo výzkumníkům prodat, pokud budou chtít. Uživatelé mohou řídit, kdo jejich obsah uvidí nebo kdo ho může sdílet. Pro své profily a obsah mohou také vytvářet vlastní pravidla.

Mohou například povolit zobrazení svého obsahu pouze ověřeným uživatelům nebo nastavit minimální tokenový zůstatek pro ty, kteří s nimi chtějí komunikovat. Uživatelé tím získají plnou kontrolu nad svým sociálním grafem, obsahem a monetizačními kanály, jako jsou spropitné a předplatné.

Závěrem

Tokenizaci dat už využívá mnoho odvětví, včetně zdravotnictví, finančnictví, médií a sociálních sítí. Vzhledem k rostoucí potřebě zabezpečení dat a dodržování právních předpisů bude odvětví tokenizace dat pravděpodobně dál růst. 

Účinné zavedení tohoto přístupu vyžaduje pečlivé zvážení a opatrnou implementaci. Tokenizace dat by měla být realizována jasným a odpovědným způsobem, který respektuje práva a očekávání uživatelů a zároveň dodržuje všechny příslušné zákony a předpisy. 

Související články: 

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.