Čo je tokenizácia údajov a prečo je dôležitá?
Domov
Články
Čo je tokenizácia údajov a prečo je dôležitá?

Čo je tokenizácia údajov a prečo je dôležitá?

Stredne pokročilý
Zverejnené Apr 27, 2023Aktualizované Jul 28, 2023
7m

Tento článok je komunitný príspevok. Autorom je Chike Okonkwo, spoluzakladateľ herného protokolu sociálnych médií Gamic HQ na Web3.

Názory uvedené v tomto článku sú názory prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance.

Zhrnutie

  • Tokenizácia údajov je proces konverzie citlivých údajov (napr. informácie o kreditných kartách) na tokeny, ktoré možno bezpečne preniesť na blockchain bez odhalenia týchto údajov. 

  • Tokenizácia údajov môže zvýšiť bezpečnosť údajov, súkromie a dodržiavanie predpisov a zároveň zabrániť neoprávnenému prístupu a zneužitiu.

  • Tokenizácia údajov si vyžaduje starostlivé zváženie a implementáciu, aby bolo možné zvládnuť jej výhody a nevýhody.

Čo je token? 

Tokeny sú neťažiteľné digitálne jednotky, ktoré existujú ako položky registra v blockchainoch. Tokeny môžu mať rôzne formy a majú množstvo prípadov použitia. Môžu sa napríklad použiť ako meny alebo na kódovanie údajov. 

Tokeny sa vo všeobecnosti vydávajú pomocou blockchainov, napr. Ethereum a BNB Chain. Medzi obľúbené štandardy tokenov patria ERC-20, ERC-721, ERC-1155 a BEP-20. Tokeny sú prevoditeľné jednotky hodnoty vydané na vrchole blockchainu, nie sú to však coiny kryptomeny (ako napr. bitcoin alebo ether), ktoré sú natívne pre základný blockchain. 

Niektoré tokeny môžu byť vymeniteľné za aktíva mimo blockchainu (napr. zlato a nehnuteľnosť) v rámci toho, čo sa nazýva tokenizácia aktív v reálnom svete (RWA). 

Čo je tokenizácia údajov?

Tokenizácia údajov je proces konverzie citlivých údajov (napr. informácie o kreditných kartách alebo údaje o zdravotnom stave) na tokeny, ktoré možno prenášať, uchovávať a spracovávať bez odhalenia týchto údajov.

Tieto tokeny sú zvyčajne jedinečné, nemenné a možno ich overiť na blockchaine. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť údajov, súkromie a dodržiavanie predpisov. Napríklad číslo kreditnej karty je možné tokenizovať na náhodný reťazec číslic, ktorý možno použiť na overenie platby bez odhalenia samotného čísla karty. 

Tokenizácia údajov sa môže použiť aj na účty na sociálnych sieťach. Používatelia si môžu zvoliť tokenizáciu svojej online prítomnosti, aby mohli bez problémov prechádzať z jednej platformy sociálnej siete na druhú a zároveň si zachovať vlastníctvo svojich osobných údajov.

Koncept tokenizácie údajov nie je žiadnou novinkou. Bežne sa už používa vo finančnom sektore na zabezpečenie informácií o platbách. Má však potenciál, aby sa uplatnil aj v mnohých ďalších odvetviach. 

Ako sa tokenizácia líši od šifrovania? 

Tokenizácia aj šifrovanie sú metódy ochrany údajov. Fungujú však rôznymi spôsobmi a slúžia na rôzne účely.

Šifrovanie je proces prevodu údajov vo formáte obyčajného textu do nečitateľného formátu (šifrovaný text), ktorý možno dešifrovať iba pomocou tajného kľúča. Ide o matematický proces, ktorý zakóduje údaje tak, že sú nečitateľné pre každého, kto nemá kľúč. Šifrovanie sa používa v rôznych scenároch vrátane bezpečnej komunikácie, ukladania údajov, overovania, digitálnych podpisov a dodržiavania predpisov.  

Na druhej strane, tokenizácia je proces nahradenia citlivých údajov jedinečnými identifikátormi nazývanými tokeny, ktoré nie sú citlivé. Pri ochrane údajov sa nespolieha na tajný kľúč. Napríklad číslo kreditnej karty môže byť nahradené tokenom, ktorý nemá nič spoločné s pôvodným číslom, stále sa však dá použiť na spracovanie transakcií. 

Tokenizácia sa často používa v situáciách, keď je kritické zabezpečenie údajov a dodržiavanie regulačných noriem, ako napríklad spracovanie platieb, zdravotná starostlivosť a správa osobne idenfitikovateľných informácií. 

Ako funguje tokenizácia údajov

Povedzme, že používateľ chce prejsť z jednej platformy sociálnych sietí na druhú. Na tradičných platformách sociálnych sietí Web 2.0 by si používateľ musel zriadiť nový účet a od začiatku zadať všetky svoje osobné údaje. Je tiež pravdepodobné, že história príspevkov a pripojenia zo starej platformy sa nepresunú na novú platformu. 

Pomocou tokenizácie údajov môžu používatelia prepojiť svoju existujúcu digitálnu identitu s novou platformou a automaticky preniesť svoje osobné údaje. Aby to bolo možné, používateľ musí mať digitálnu peňaženku (napr. Metamask) s adresou peňaženky reprezentujúcou jeho identitu na blockchaine. 

Používateľ potom musí prepojiť peňaženku s novou platformou sociálnych sietí.  Osobná história, pripojenia a aktíva sa na novej platforme automaticky synchronizujú, pretože Metamask obsahuje digitálnu identitu používateľa a údaje na blockchaine.

To znamená, že žiadne tokeny, NFT a predchádzajúce transakcie, ktoré používateľ nazhromaždil na predchádzajúcej platforme, sa nestratia. To dáva používateľovi úplnú kontrolu nad tým, na ktorú platformu chce migrovať, bez toho, aby mal pocit obmedzenia na jednu konkrétnu platformu.

Výhody tokenizácie údajov

Vyššia bezpečnosť údajov 

Tokenizácia údajov zvyšuje bezpečnosť údajov. Nahradením citlivých údajov tokenmi znižuje tokenizácia údajov riziko úniku údajov, krádeže identity, podvodu a iných kybernetických útokov. Tokeny sú prepojené s pôvodnými údajmi pomocou bezpečného mapovacieho systému, takže aj v prípade krádeže alebo úniku tokenov zostávajú pôvodné údaje chránené.

Dodržiavanie predpisov

Mnohé odvetvia podliehajú prísnym nariadeniam týkajúcim sa ochrany údajov. Tokenizácia môže pomôcť organizáciám splniť tieto požiadavky zabezpečením citlivých informácií a poskytnutím riešenia, ktoré môže znížiť šance na nesúlad. Keďže tokenizované údaje sa považujú za necitlivé, ich použitím sa tiež môže znížiť zložitosť bezpečnostných auditov a zjednodušiť správa údajov. 

Bezpečné zdieľanie údajov

Tokenizácia by mohla umožniť bezpečné zdieľanie údajov medzi oddeleniami, dodávateľmi a partnermi len poskytnutím prístupu k tokenom bez odhalenia citlivých informácií. Tokenizáciu je možné už teraz efektívne škálovať tak, aby vyhovovala rastúcim potrebám organizácií a zároveň znížila náklady na implementáciu opatrení na zabezpečenie údajov. 

Obmedzenia tokenizácie údajov 

Kvalita údajov 

Tokenizácia údajov môže ovplyvniť kvalitu a presnosť údajov, pretože niektoré informácie sa môžu počas procesu tokenizácie stratiť alebo skresliť. Ak sa napríklad poloha používateľa zmení na token, môže to negatívne ovplyvniť spôsob, akým si môže prezerať relevantný obsah na základe polohy.

Interoperabilita údajov

Tokenizácia údajov môže sťažiť spoluprácu medzi rôznymi systémami, ktoré používajú alebo spracúvajú údaje. Napríklad tokenizácia e-mailovej adresy používateľa môže používateľovi zabrániť v prijímaní upozornení z iných platforiem alebo služieb. Tokenizácia telefónneho čísla používateľa môže skomplikovať jeho schopnosť uskutočňovať alebo prijímať hovory alebo textové správy (v závislosti od platforiem, ktoré používa).

Správa údajov

Tokenizácia údajov môže vyvolať právne a etické otázky týkajúce sa toho, kto vlastní a kontroluje údaje a ako sa tieto údaje používajú a zdieľajú. Tokenizácia osobných údajov používateľa môže napríklad zmeniť spôsob vyjadrenia súhlasu s tým, ako sa jeho údaje zhromažďujú a používajú. Tokenizácia príspevkov používateľa na sociálnych sieťach by mohla byť v rozpore s jeho slobodou prejavu alebo právami duševného vlastníctva.

Obnova dát

Ak zlyhá tokenizačný systém, obnova údajov môže byť komplikovanejšia. Organizácie musia obnoviť tokenizované údaje aj pôvodné citlivé údaje uložené v trezore tokenov, čo môže byť zložité.  

Prípad použitia tokenizácie údajov: sociálne siete a NFT

Centralizované platformy sociálnych médií denne zhromažďujú obrovské množstvo údajov používateľov na vytváranie cielených reklám, odporúčanie obsahu a prispôsobenie používateľských skúseností. Tieto informácie sú často uložené v centralizovaných databázach, ktoré môžu byť predávané bez povolenia používateľov, prípadne hacknuté a ohrozené. 

Pomocou tokenizácie údajov môžu používatelia tokenizovať svoje údaje zo sociálnych sietí a predať ich inzerentom alebo výskumníkom (ak si to želajú). Používatelia môžu mať kontrolu nad tým, kto môže vidieť alebo zdieľať ich obsah. Môžu si tiež vytvárať vlastné pravidlá pre svoje profily a obsah.

Môžu napríklad povoliť zobrazenie ich obsahu iba overeným používateľom alebo nastaviť minimálny zostatok tokenov pre tých, ktorí s nimi chcú komunikovať. To dáva používateľom plnú kontrolu nad ich sociálnym grafom, obsahom a predajnými kanálmi, ako napríklad prepitné a odbery.

Záverečné myšlienky

Tokenizácia údajov sa už používa v mnohých odvetviach vrátane zdravotníctva, financií, médií a sociálnych sietí. Vzhľadom na rastúcu potrebu zabezpečenia údajov a dodržiavania predpisov je pravdepodobné, že používanie tokenizácie údajov bude naďalej rásť. 

Zavedenie tohto prístupu si vyžaduje starostlivé zváženie a implementáciu. Tokenizácia údajov by sa mala vykonávať jasným a zodpovedným spôsobom, ktorý rešpektuje práva a očakávania používateľov, a zároveň dodržiava všetky príslušné zákony a nariadenia. 

Prečítajte si tiež: 

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.