Какво представлява BNB Chain?
Начало
Статии
Какво представлява BNB Chain?

Какво представлява BNB Chain?

Начинаещ
Публикувано Feb 6, 2024Актуализирано Mar 19, 2024
6m

Резюме

  • BNB Chain е децентрализирана блокчейн екосистема, фокусирана върху осигуряването на стабилна инфраструктура за Web3 икономиката.

  • BNB Chain предлага разнообразна гама от услуги, насърчавайки децентрализирано управление на данни, мащабиране от слой 2 и иновативни решения за света на децентрализираните финанси (DeFi).

  • Тази статия изследва трансформиращото пътуване на BNB Chain, от нейното начало през 2017 г. до днес, демонстрирайки способността ѝ да се адаптира и иновира.

Въведение

BNB Chain е децентрализирана блокчейн екосистема, фокусирана върху Web3 икономиката, инфраструктурата и услугите. Тя предлага разнообразие от усъвършенствани инструменти и функции за потребителите, за да изследват света на децентрализираните финанси (DeFi), а за разработчиците да създават широкомащабни децентрализирани приложения (DApp).

Кратка история на BNB Chain

BNB Chain (преди Binance Chain) е създадена през 2019 г. В този момент помощният токен на BNB (създаден през 2017 г.) мигрира от мрежата на Ethereum, за да стане нативен токен на BNB Chain. Тази ранна версия на BNB Chain е това, което сега наричаме BNB Beacon Chain.

През 2020 г. BNB Smart Chain (BSC) – по-рано Binance Smart Chain – беше създадена като нов блокчейн, който да работи успоредно с BNB Beacon Chain. BSC донесе нови функции и повече гъвкавост чрез използването на EVM-съвместими смарт договори, което доведе до експлозивен растеж на децентрализираните приложения и услуги.

BNB Beacon Chain спрямо BNB Smart Chain

През 2022 г. BNB Beacon Chain и BNB Smart Chain (BSC) бяха обединени в екосистемата BNB Chain. Въпреки това двата чейна продължиха да работят отделно, обслужвайки различни цели.

  • BNB Beacon Chain: Слой на управление със стейкинг и гласуване. Той използва стандарта за токени BEP-2.

  • BNB Smart Chain (BSC): EVM-съвместим слой с DApp-ове, DeFi услуги, консенсусни слоеве, поддръжка на много блокчейни и други Web3 приложения. BSC използва BEP-20 като свой основен стандарт за токени.

Оттогава екосистемата на BNB Chain се разшири, за да включва повече продукти, като BNB Greenfield и opBNB решение от слой-2 – повече за тях по-късно.

Binance не притежава и не контролира BNB Chain

Binance не притежава контрол над BNB Chain - факт, който може да е объркващ за някои, поради появата на чейна след Binance Chain и Binance Smart Chain. Някои погрешно възприемат BNB Chain като друг продукт на Binance, но разграничението се крие в децентрализираната природа на BNB Chain.

Централизираната структура на Binance е фокусирана върху обслужването на света на Web3. Въпреки че Binance представи оригиналната идея и остава поддръжник, нейната визия за BNB Chain беше мрежата да бъде децентрализирана и независима. BNB Chain работи с подход, ръководен от общността, позволявайки на всеки да стане мрежов валидатор чрез BNB стейкове.

BNB Chain Fusion

През декември 2023 г. екипът на BNB Chain обяви своя план за преустановяване на BNB Beacon Chain, прехвърляйки нейните функционалности към мрежата на BNB Smart Chain.

„[...] има стратегическа промяна за мигриране на функционалностите на Beacon Chain към BSC и пенсиониране на Beacon Chain. Този ход има за цел да оптимизира мрежата, да подобри ефективността, да намали рисковете за сигурността и да приведе в съответствие архитектурата на BNB Chain с настоящите технологични изисквания и бъдещия растеж.“ – Блог на BNB Chain.

Очаква се миграцията да се случи на няколко етапа, като започне през април 2024 г. и ще приключи през юни същата година. За повече информация, моля, вижте пътната карта на сливането на BNB Chain.

Надяваме се, че вече сте разбрали добре как е създадена BNB Chain и накъде се е насочила. След това ще проучим как работи BNB Chain и някои от нейните ключови продукти и функции. Моля, имайте предвид, че предоставената информация подлежи на промяна – особено след предстоящото сливане на BNB Chain.

Решение за мащабиране на BNB Chain и децентрализирано съхранение

От самото си създаване BNB Chain се разшири в многоверижна рамка, която сега включва различни услуги, като opBNB (решение за мащабиране от слой 2) и BNB Greenfield (децентрализирана верига за съхранение).

opBNB

opBNB е решение за мащабиране от слой 2, което използва Optimism OP Stack, за да подобри производителността на BNB Smart Chain. То осигурява висока производителност, ниски такси за трансакции и ефективна обработка на трансакции, което го прави подходящ за широкомащабни Web3 приложения.

  • Мащабируемост: opBNB действа като решение за мащабиране от слой 2, разтоварвайки обработката на трансакции и използването на ресурси от BNB Smart Chain. Той осигурява мащабируемост извън ограниченията на слой 1, поддържайки над 4000 трансакции в секунда (TPS).

  • Ефективност на газа: Със средни такси за газ от $0,001, opBNB подобрява потребителското изживяване, като осигурява висока производителност и рентабилни трансакции.

BNB Greenfield

Екосистемата BNB Greenfield се състои от BNB Greenfield (блокчейн, ориентиран към съхранение) и децентрализирана мрежа от доставчици на съхранение (SP).

BNB Greenfield е мрежов слой на блокчейн, изграден с инфраструктурата Cosmos/Tendermint. Използвайки консенсусния механизъм Tendermint, Greenfield блокчейн гарантира мрежова сигурност с подхода Доказателство за залог (PoS). Валидаторите играят решаваща роля за постигане на консенсус и участие в управлението на мрежата.

Доставчиците на съхранение са инфраструктури, предоставени от организации или лица, отговорни за отговарянето на потребителски заявки за качване и теглене на данни. Доставчиците на съхранение действат като пазители на потребителски права и удостоверения.

Потребителите изпращат своите заявки за съхранение на данни на Greenfield и доставчиците на съхранение (SP) са отговорни за оff-chain поддържането на данните. За да гарантират целостта на своите съхранявани данни, потребителите могат да извършат проверка като доказателство за предизвикателство в BNB Greenfield. 

Разработчиците могат да създават децентрализирани приложения на платформата BNB Greenfield, свързвайки се с BNB Chain и осигурявайки основа за нова икономика на данните в ерата на Web3.

Заключителни мисли

BNB Chain претърпя забележителна еволюция от създаването си през 2017 г., трансформирайки се от ранната BNB Chain в огромна DeFi екосистема, която сега включва хиляди услуги, продукти, DApp-ове и децентрализирани организации. BNB Chain е мощна сила в света на Web3, която предлага на на потребителите, разработчиците и предприятията стабилна платформа за иновации и растеж.

Допълнителни статии

Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.