Domů
Glosář
Co to znamená, když je něco onchainové?

Co to znamená, když je něco onchainové?

Začátečníci

Co to znamená, když je v oblasti kryptoměn něco onchainové?

V kontextu kryptoměn se termínem onchainové označují činnosti a transakce, které probíhají přímo na blockchainu. Podstatou blockchainu je decentralizovaná a distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů. Onchainové aktivity zahrnují akce a data, která jsou trvale zaznamenaná na daném blockchainu.

Onchainové transakce

Jednou z hlavních funkcí blockchainu jsou peer-to-peer (P2P) transakce bez potřeby zprostředkovatelů, jako jsou banky. Mezi onchainové transakce patří převod kryptoměn přímo mezi jednotlivými účastníky, přičemž tyto transakce jsou veřejně zaznamenané na blockchainu. Každou transakci ověřuje síť prostřednictvím mechanismu konsenzu, jako je Proof of Work (PoW) nebo Proof of Stake (PoS), který zajišťuje integritu a bezpečnost blockchainové sítě.

Onchainové provádění chytrých kontraktů

Chytré kontrakty jsou samovykonatelné smlouvy, které mají své podmínky zapsané přímo v kódu. Tyto kontrakty mohou automatizovat a vynucovat pravidla a podmínky bez potřeby zprostředkovatelů. Onchainové provádění chytrých kontraktů znamená, že kód je nasazený a spuštěný na blockchainu. Tím je zajištěna transparentnost, bezpečnost a neměnnost, protože provádění chytrého kontraktu je viditelné pro všechny účastníky blockchainu.

Tokenizace na blockchainu

Koncept tokenizace představuje zastupování skutečných aktiv nebo práv pomocí tokenů na blockchainu. Tyto tokeny mohou v decentralizované aplikaci zastupovat cokoli od nemovitostí a umění až po vlastnictví. Onchainová tokenizace zajišťuje, že vlastnictví a převod těchto tokenů jsou transparentní a bezpečně zaznamenané na blockchainu.

Rozdíly mezi onchainovými a offchainovými transakcemi a aktivitami

Zatímco k onchainovým aktivitám dochází přímo na blockchainu, offchainové aktivity probíhají mimo blockchain. Může se jednat například o transakce a procesy, které zpracovávají řešení druhé vrstvy nebo externí sítě. Pojďme se podívat na hlavní rozdíly mezi onchainovými a offchainovými transakcemi a aktivitami.

Rychlost a škálovatelnost

Onchainové transakce často vyžadují ověření celou sítí, což vede k jejich zpomalení a problémům se škálovatelností. Offchainová řešení mohou naopak díky zpracování určitých činností mimo hlavní blockchain nabídnout rychlejší a škálovatelnější transakce.

Náklady a poplatky

Onchainové transakce obvykle vyžadují síťové poplatky, které se odvíjí od výpočetních prostředků potřebných k ověření. Offchainová řešení mohou snižovat poplatky, protože snižují zatížení hlavního blockchainu.

Soukromí a bezpečnost

Výhodou onchainových transakcí je bezpečnost a neměnnost blockchainu. Offchainová řešení mohou v závislosti na architektuře konkrétního řešení zavádět různé modely zabezpečení a aspekty ochrany osobních údajů.

Shrnutí

Mezi onchainové aktivity patří transakce, chytré kontrakty a tokenizace přímo zaznamenané na blockchainu, který zajišťuje transparentnost, bezpečnost a neměnnost. Porozumění rozdílům mezi onchainovými a offchainovými aktivitami umožňuje jednotlivcům i firmám informovaně se rozhodovat o využívání služeb blockchainového ekosystému. Tyto dva koncepty jsou důležité také v souvislosti se škálovacími řešeními, která upřednostňují offchainové alternativy.

Vzdělávejte se dál: Co je sharding a jak funguje?