On-Chain

Người mới

Thuật ngữ "On-Chain" trong lĩnh vực tiền mã hoá là gì?

Trong ngữ cảnh của lĩnh vực tiền mã hóa, thuật ngữ "on-chain" đề cập đến các hoạt động và giao dịch xảy ra trực tiếp trên blockchain. Về cốt lõi, blockchain là một sổ cái phi tập trung và phân tán, ghi lại tất cả các giao dịch trên một mạng lưới các máy tính. Các hoạt động on-chain liên quan đến các hành động và dữ liệu được ghi lại vĩnh viễn trên blockchain này.

Giao dịch trên chuỗi

Một trong những chức năng chính của blockchain là tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch ngang hàng mà không cần đến các trung gian như ngân hàng. Các giao dịch trên chuỗi liên quan đến việc chuyển tiền mã hóa trực tiếp giữa những người tham gia và các giao dịch này được ghi lại công khai trên blockchain. Mỗi giao dịch được mạng lưới xác minh thông qua cơ chế đồng thuận, chẳng hạn như Proof of Work (PoW) hoặc Proof of Stake (PoS), đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của mạng lưới blockchain.

Hợp đồng thông minh và thực thi trên chuỗi

Hợp đồng thông minh là hợp đồng tự động thực thi với các điều khoản thỏa thuận được ghi trực tiếp vào code. Các hợp đồng này có thể tự động hóa và thực thi các quy tắc và điều kiện mà không cần qua trung gian. Tính năng thực thi trên chuỗi của hợp đồng thông minh có nghĩa là code được triển khai và chạy trên blockchain. Điều này đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và bất biến, vì việc thực thi hợp đồng thông minh đều hiển thị cho tất cả những người tham gia trên blockchain.

Token hóa trên Blockchain

Khái niệm token hóa liên quan đến việc tạo ra đại diện tài sản trong thế giới thực (RWA) hoặc các quyền trên blockchain dưới dạng các token. Những token này có thể đại diện cho bất cứ thứ gì, từ bất động sản và tác phẩm nghệ thuật đến quyền sở hữu trong một ứng dụng phi tập trung. Việc token hóa trên chuỗi đảm bảo rằng quyền sở hữu và chuyển giao các token này được ghi lại một cách minh bạch và an toàn trên blockchain.

Sự khác biệt giữa On-chain và Off-chain

Trong khi các hoạt động trên chuỗi diễn ra trực tiếp trên blockchain, thuật ngữ "off-chain" (ngoài chuỗi) đề cập đến các hoạt động diễn ra bên ngoài blockchain. Điều này có thể bao gồm các giao dịch và quy trình được thực hiện bằng cách sử dụng các giải pháp lớp thứ hai hoặc các mạng bên ngoài. Hãy cùng khám phá sự khác biệt chính giữa on-chain và off-chain.

Tốc độ và khả năng mở rộng

Các giao dịch trên chuỗi thường yêu cầu toàn bộ mạng xác thực, dẫn đến thời gian giao dịch chậm hơn và tạo ra thách thức về khả năng mở rộng. Mặt khác, các giải pháp ngoài chuỗi có thể cung cấp các giao dịch nhanh hơn và có khả năng mở rộng hơn bằng cách xử lý các hoạt động nhất định bên ngoài blockchain chính.

Chi phí và lệ phí

Các giao dịch trên chuỗi thường liên quan đến phí mạng lưới liên quan đến tài nguyên tính toán cần thiết cho việc xác thực. Các giải pháp off-chain có thể giúp tiết kiệm chi phí bằng cách giảm tải cho blockchain chính và thực hiện các giao dịch với mức phí thấp hơn.

Quyền riêng tư và bảo mật

Các giao dịch trên chuỗi được hưởng lợi từ tính bảo mật và tính bất biến của blockchain. Các giải pháp ngoài chuỗi có thể mang tới các mô hình bảo mật khác nhau và các cân nhắc về quyền riêng tư, tùy thuộc vào kiến trúc của giải pháp cụ thể.

Tổng kết

Các hoạt động trên chuỗi bao gồm các giao dịch, các hợp đồng thông minh và các hoạt động token hóa được ghi lại trực tiếp trên blockchain, mang lại tính minh bạch, bảo mật và bất biến. Việc nhận ra sự khác biệt giữa các hoạt động on-chain và off-chain sẽ giúp các cá nhân và doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt về các tương tác của họ trong hệ sinh thái blockchain. Hai khái niệm này cũng rất quan trọng trong bối cảnh các giải pháp mở rộng quy mô, trong đó các giải pháp thay thế ngoài chuỗi đang được ưu tiên.