Blockkedje-användningsfall: remittering
Hem
Artiklar
Blockkedje-användningsfall: remittering

Blockkedje-användningsfall: remittering

Nybörjare
Publicerad Aug 12, 2019Uppdaterad May 25, 2022
5m
Community Submission – Författare: Igor Davidov


Kortfattat kan remittering definieras som överföring av pengar till en avlägsen plats, vanligtvis mellan individer som bor i olika länder. I de flesta fall sker en remittering när en migrerande arbetstagare skickar pengar till sitt födelseland.

Idag representerar remitteringar det största flödet av tillgångar till utvecklingsvärlden och överträffar utländska direktinvesteringar och officiellt utvecklingsbistånd. Enligt World Bank Group fick remitteringsbranschen en betydande tillväxt under de senaste åren med en ökning med 8,8 % 2017 och 9,6 % 2018.

Vissa utvecklingsekonomier är starkt beroende av kontanter från utlandet, vilket gör remitteringar till en betydande del av deras ekonomi. Migrerande arbetstagares överföringar är därför en av de viktigaste inkomstkällorna för många länder. Till exempel tog Haiti emot internationella remitteringar som stod för ungefär 29 % av landets BNP under 2017. Andelen ökade till 30,7 % under 2018.


Problemet

Världsbanken uppskattar att den nuvarande kostnaden för att skicka en remittering på 200 USD är cirka 7 % (globalt genomsnitt). Med tanke på att världsomspännande remitteringar uppgick till 689 miljarder USD 2018 skulle 7 % bli ungefär 48 miljarder USD som har betalats i driftskostnader.

Utöver de höga avgifterna är de flesta remitteringslösningar beroende av tredjepartstjänster och finansiella institutioner. Behovet av flera mellanhänder gör det nuvarande systemet mycket ineffektivt. Och tjänsterna är inte bara dyra – överföringar kan också ta dagar eller till och med veckor att genomföra.

I det här sammanhanget kan blockkedjetekniken ge välbehövliga och effektivare alternativ till remitteringsbranschen. Den här artikeln presenterar några av möjligheterna och befintliga lösningar, tillsammans med några exempel på företag som arbetar med detta.


Är blockkedjor lösningen?

Huvudmålet med blockkedje-remitteringsföretag är att förenkla hela processen och avskaffa onödiga mellanhänder. Tanken är att tillhandahålla friktionsfria och nästan omedelbara betalningslösningar. Till skillnad från traditionella tjänster förlitar sig inte ett blockkedje-nätverk på en långsam process för att godkänna transaktioner som vanligtvis går genom flera medlare och kräver mycket manuellt arbete.

Istället kan ett blockkedjesystem utföra finansiella transaktioner över hela världen baserat på ett distribuerat nätverk av datorer. Detta innebär att flera datorer deltar i processen med att verifiera och validera transaktioner – och detta kan göras på ett decentraliserat och säkert sätt. Jämfört med det traditionella banksystemet kan blockkedjeteknik ge snabbare och mer pålitliga betalningslösningar till en mycket lägre kostnad.

Med andra ord kan blockkedjeteknik lösa några av de stora problemen som remitteringsbranschen står inför, såsom höga avgifter och långa transaktionstider. Driftkostnaderna kan sjunka avsevärt genom att helt enkelt minska antalet mellanhänder.


Användningsfall

Mobilappar

Många företag experimenterar nu med blockkedjeteknik för att leverera nya betalningslösningar. Vissa mobila kryptoplånböcker tillåter användarna att skicka och ta emot digitala tillgångar över hela världen och att snabbt växla mellan krypto- och fiatvalutor.

Coins.ph är ett exempel på en mobil plånboksapp som har flera funktioner. Användare kan göra internationella överföringar, betala räkningar, köpa spelkrediter eller helt enkelt handla med bitcoin och andra kryptovalutor. Dessutom kräver vissa finansiella tjänster inte ett bankkonto.


Digitala plattformar

Vissa företag driver en infrastruktur som interagerar direkt med det traditionella finansiella systemet. Till exempel är BitPesa en onlineplattform som distribuerar blockkedjeteknik i Afrika. Det grundades 2013 och tillhandahåller betalningslösningar och valutaväxling till lägre priser och snabbare service.

Stellar-protokollet är ett annat exempel på en blockkedje-plattform inom remitteringsbranschen. Stellar grundades 2014 med målet om att främja ekonomisk tillgång, koppla samman människor och finansiella institutioner över hela världen.

Stellar-nätverket räknas med en distribuerad bokföring som har sin egen valuta, Stellar lumens (XLM). Deras inhemska token kan användas som en överbryggande valuta, vilket underlättar globala affärer mellan fiat- och kryptovalutatillgångar. I likhet med BitPesa kan användare och finansiella institutioner använda Stellar-plattformen för att skicka och ta emot pengar med lägre transaktionskostnader.


Bankomater

Tillsammans med mobilapplikationer och onlineplattformar kan användningen av bankomater vara en intressant lösning för att skicka och ta emot pengar över hela världen. Ett sådant tillvägagångssätt kan vara särskilt användbart i underutvecklade områden som fortfarande saknar en bra internetanslutning eller ett stabilt banksystem.

Företag som Bit2Me och MoneyFi utvecklar nya remitteringssystem som kombinerar blockkedjeteknik och bankomater. Deras mål är att utfärda förbetalda kort som stöder flera funktioner. 

Den kombinerade användningen av blockkedjehuvudböcker med bankomater har potential att kraftigt minska behovet av mellanhänder. Användaren behöver inte ett bankkonto och bankomatföretagen kommer sannolikt att ta ut en liten avgift under processen.


Aktuella utmaningar och begränsningar

Även om det är uppenbart att blockkedjetekniken kan ge många fördelar för remitteringsbranchen är det fortfarande en lång väg dit. Nedan följer några av de potentiella hindren och stora begränsningarna, tillsammans med möjliga lösningar.

  • Konvertering av krypto till fiat. Den världsomspännande ekonomin är fortfarande baserad på fiatvalutor och att konvertera mellan krypto och fiat är inte alltid lätt. I många fall krävs ett bankkonto. Peer-to-peer-transaktioner (P2P) kan ta bort behovet av en bank, men användare behöver sannolikt konvertera från fiat till krypto för att kunna använda pengarna.
  • Mobil- och internetberoende. Miljontals människor som bor i underutvecklade länder saknar fortfarande tillgång till internet och många har ingen smartphone. Som nämnts kan blockkedje-kompatibla bankomater vara en del av lösningen.

  • Regleringar. Reglering av kryptovaluta är fortfarande i ett tidigt stadie. De är antingen oklara eller obefintliga i flera länder, särskilt de som är beroende av utländskt kassaflöde. Men ytterligare anpassning av blockkedjeteknik kommer antagligen att driva regleringen framåt.

  • Komplexitet. Att använda kryptovalutor och blockkedjeteknik kräver viss teknisk kunskap. De flesta användare litar fortfarande på tredjepartstjänsteleverantörer, eftersom det kan vara svårt att köra och använda blockkedjor på egen hand. Många kryptoplånböcker och börser saknar dessutom utbildningsguider och intuitiva gränssnitt.
  • Volatilitet. Kryptovalutamarknader behöver fortfarande mogna och har en hög volatilitet. De är inte alltid lämpliga för dagligt bruk, eftersom deras marknadsvärde kan förändras mycket snabbt. Utöver detta är flyktiga valutor inte idealiska för personer som bara vill överföra pengar från en plats till en annan. Detta problem är dock mindre oroande och stablecoin kan erbjuda en hållbar lösning.


Sammanfattningsvis

Remitteringsbranschen har upplevt en betydande tillväxt under det senaste decenniet och kommer förmodligen att fortsätta att expandera under de följande åren. Den ökade migrationen av personer som söker arbete eller utbildningsmöjligheter är sannolikt en av huvudorsakerna. Enligt World Migration Report 2018 fanns det uppskattningsvis 244 miljoner internationella migranter under 2015 – cirka 57 % fler än de 155 miljoner som uppskattades år 2000.

Emellertid är remitteringsutrymmet fortfarande besvärat av ineffektivitet och begränsningar. Till följd av detta utnyttjar därför fler företag blockkedjeteknik för att tillhandahålla effektivare alternativ och vi kommer sannolikt att se en större anpassning för migrerande arbetstagare inom en snar framtid.