Случаи за използване на блокчейн: парични преводи
Начало
Статии
Случаи за използване на блокчейн: парични преводи

Случаи за използване на блокчейн: парични преводи

Начинаещ
Публикувано Aug 12, 2019Актуализирано Dec 11, 2023
5m

Публикации на общността - Автор: Игор Давидов.


Въведение

Накратко, паричният превод може да се определи като прехвърляне на пари до отдалечено място, обикновено между лица, които живеят в различни държави. В повечето случаи се състои от работник имигрант, който изпраща пари в родната си страна. Днес паричните преводи представляват най-големия поток от средства в развиващия се свят, надминавайки преките чуждестранни инвестиции и официалната помощ за развитие.Според World Bank Group индустрията на паричните преводи е отбелязала значителен растеж през последните години, с 8,8% през 2017 г. и 9,6% през 2018 г.

Някои развиващи се икономики са силно зависими от пари, които идват от чужбина, което прави паричните преводи съществен компонент от тяхната икономика. Като такива, преводите от работници емигранти сега са един от основните източници на доходи за много страни. Например Хаити получи международни парични преводи, които представляваха приблизително 29% от неговия БВП през 2017 г. Процентът нарасна до 30,7% през 2018 г.


Проблемът

Световната банка изчислява, че текущата цена за изпращане на паричен превод от $200 е около 7% (средно за света). Като се има предвид, че през 2018 г. паричните преводи в световен мащаб възлизат на $689 млрд., 7 % от тях ще представляват около $48 млрд., платени за оперативни разходи.

В допълнение към високите такси, повечето решения за парични преводи разчитат на услуги на трети страни и финансови институции. Необходимостта от множество посредници прави настоящата система изключително неефективна. Не само защото услугите са скъпи, но и защото трансферите могат да отнемат дни или дори седмици.

В този контекст блокчейн технологията може да осигури жизнеспособни и по-ефективни алтернативи на индустрията за парични преводи. Тази статия представя някои от възможностите и съществуващите решения, заедно с няколко примера за компании, работещи в пространството.


Блокчейнът ли е решението?

Основната цел на компаниите за блокчейн парични преводи е да опростят целия процес, като премахнат ненужните посредници. Идеята е да се осигурят безпроблемни и почти незабавни решения за плащане. За разлика от традиционните услуги, блокчейн мрежата не разчита на бавен процес на одобряване на трансакции, който обикновено минава през няколко посредника и изисква много ръчна работа.

Вместо това блокчейн система може да извършва световни финансови трансакции въз основа на разпределена мрежа от компютри. Това означава, че няколко компютъра участват в процеса на проверка и валидиране на трансакциите – и това може да стане по децентрализиран и сигурен начин. В сравнение с традиционната банкова система, блокчейн технологията може да осигури по-бързи и надеждни решения за плащане на много по-ниска цена.

С други думи, блокчейн технологията може да реши някои от основните проблеми, пред които е изправена индустрията за парични преводи, като например високи такси и дълго време за трансакция. Оперативните разходи могат да намалеят значително просто чрез намаляване на броя на посредниците.


Случаи на употреба

Мобилно приложение

Много компании сега експериментират с блокчейн технологията, за да предоставят нови решения за плащане. Някои мобилни крипто портфейли позволяват на потребителите да изпращат и получават цифрови активи по целия свят и да обменят бързо между крипто и фиатни валути.

Coins.ph е един пример за приложение за мобилен портфейл, което предоставя множество функции. Потребителите могат да извършват международни парични преводи, да плащат сметки, да купуват кредити за игри или просто да търгуват с Биткойн и други криптовалути. Освен това някои финансови услуги не изискват банкова сметка.


Дигитални платформи

Някои компании управляват инфраструктура, която взаимодейства директно с традиционната финансова система. Например BitPesa е онлайн платформа, която внедрява блокчейн технология в Африка. Основани през 2013 г., те предоставят решения за плащане и обмяна на валута при по-ниски курсове и повишена скорост.

Протоколът Stellar е друг пример за блокчейн платформа, обслужваща индустрията за парични преводи. Stellar е основана през 2014 г. с предполагаемата цел да насърчава финансовия достъп, свързвайки хора и финансови институции по целия свят.

Мрежата Stellar разчита на разпределен регистър, който има собствена валута, наречена Stellar lumens (XLM). Техният собствен токен може да се използва като мостова валута, улесняваща глобалните сделки между фиатни и криптовалутни активи. Подобно на BitPesa, потребителите и финансовите институции могат да използват платформата Stellar, за да изпращат и получават пари с намалени трансакционни разходи.


Банкомати

Наред с мобилните приложения и онлайн платформите, използването на банкомати може да предостави интересно решение за изпращане и получаване на пари по целия свят. Такъв подход може да бъде особено полезен в слабо развитите райони, които все още нямат добра интернет връзка или банкова система.

Компании като Bit2Me и MoneyFi разработват нови системи за парични преводи, които комбинират блокчейн технология с банкомати. Тяхната цел е да издават предплатени карти, които поддържат множество функции. 

Комбинираното използване на блокчейн регистри с банкомати има потенциала значително да намали нуждата от посредници. Потребителите няма да се нуждаят от банкова сметка и компаниите за банкомати вероятно ще таксуват малка такса в процеса.


Текущи предизвикателства и ограничения

Въпреки че е ясно, че блокчейн технологията може да донесе много предимства на индустрията за парични преводи, все още има дълъг път. По-долу са някои от потенциалните бариери и основни ограничения, заедно с възможните решения.

  • Конвертиране от криптовалута във фиатни средстваСветовната икономика все още се основава на фиатни валути и конвертирането между криптовалута и фиат невинаги е лесна задача. В много случаи е необходима банкова сметка. Peer to peer (P2P) трансакциите могат да премахнат нуждата от банка, но потребителите вероятно ще трябва да конвертират от криптовалута във фиат, за да използват парите.

  • Зависимост от интернет и мобилните устройства. Милиони хора, живеещи в слабо развити страни, все още нямат достъп до интернет, а много от тях нямат смартфон. Както споменахме, съвместимите с блокчейн банкомати могат да бъдат част от решението.

  • Регулиране. Регулирането на криптовалутите все още е в много ранен етап. То е или неясно, или несъществуващо в няколко държави, особено в тези, които разчитат на чуждестранен паричен поток. Но по-нататъшното приемане на блокчейн технологията със сигурност ще тласне регулирането напред.

  • Сложност. Използването на криптовалути и блокчейн технология изисква определени технически познания. Повечето потребители все още разчитат на доставчици на услуги от трети страни, тъй като автономното управление и използване на блокчейн не е лесна задача. Освен това много крипто портфейли и борси все още нямат образователни ръководства и интуитивни интерфейси.

  • Волатилност. Пазарите на криптовалути все още са незрели и са обект на висока волатилност. Като такива, те невинаги са подходящи за ежедневна употреба, тъй като пазарната им стойност може да се промени много бързо. Освен това силно волатилните валути не са идеални за хора, които просто искат да прехвърлят пари от едно място на друго. Този проблем обаче е по-малко тревожен и стейбълкойните могат да предложат жизнеспособно решение.


Заключителни мисли

Индустрията на паричните преводи отбеляза значителен растеж през последното десетилетие и вероятно ще продължи да се разширява през следващите години. Увеличеният процент на имиграция на хора, търсещи работа или възможности за образование, вероятно е една от основните причини. Според Доклада за световната миграция за 2018 г. през 2015 г. е имало приблизително 244 милиона международни мигранти - около 57% повече от 155 милиона, изчислени през 2000 г.

Въпреки това пространството за парични преводи все още е затруднено от неефективност и ограничения. В резултат на това повече компании използват блокчейн технологията, за да предоставят по-ефективни алтернативи и вероятно ще видим по-голямо приемане от работници имигранти в близко бъдеще.