Hur använder man Polygon Bridge?
Hem
Artiklar
Hur använder man Polygon Bridge?

Hur använder man Polygon Bridge?

Avancerad
Publicerad Jan 24, 2022Uppdaterad Nov 11, 2022
8m

TL;DR

Polygon Bridge tillåter användare att snabbt överföra ERC-token och NFT till Polygon-sidokedjan. Det finns i första hand två överbryggningar på Polygon – Bevis på insats (PoS) Bridge och Plasma Bridge. Båda kan överbrygga tillgångar från Ethereum till Polygon (och vice versa), men de använder olika säkerhetsmetoder.

PoS Bridge använder konsensusalgoritmen Bevis på insats (PoS) för att säkra sitt nätverk. Det stöder överföring av Ether (ETH) och de flesta ERC-token. Det är det rekommenderade alternativet för de flesta användare.

Plasma Bridge är för utvecklare som behöver ökad säkerhet. Det använder Ethereum Plasma-skalningslösningen och stöder överföring av dessa token: MATIC, ETH, ERC-20 och ERC-721.


Introduktion

Antalet blockkedjor i kryptovärlden ökar hela tiden, så det har varit en utmaning att dela data och token mellan olika nätverk. Vissa projekt tar itu med problemet genom att bygga broar mellan nätverk för att underlätta överföringar av tillgångar.

Polygon Bridge är designad för att öka interoperabiliteten mellan Polygon- och Ethereum-blockkedjorna. Med en kompatibel kryptovaluta-plånbok kan användare enkelt överföra token fram och tillbaka.


Vad är Polygon Bridge?

Polygon är ett ramverk för att skapa Ethereum-kompatibla blockkedjenätverk och skalningslösningar. Det syftar till att berika Ethereums ekosystem genom att tillhandahålla verktyg för att bygga skalbara decentraliserade applikationer (DApps) och öka Ethereums transaktionsgenomströmning med lägre avgifter. Några populära decentraliserade finans (DeFi)-plattformar har redan distribuerats på Polygon, som Aave, Curve och SushiSwap.

För att interagera med DApps och verktyg på Polygon måste du överföra dina tillgångar till Polygon-nätverket. Det är här Polygon Bridge kommer in i bilden. Polygon Bridge är en trustless tvärkedje-transaktionsskanal mellan Polygon och Ethereum. Den tillåter användare att överföra ERC-token och non-fungible token (NFT) till Polygon-sidokedjan – bara genom att använda smarta kontrakt.


Hur fungerar Polygon Bridge?

Polygon Bridge använder en dubbelkonsensus-arkitektur för att optimera hastigheten och decentraliseringen. Den stöder också godtyckliga tillståndsövergångar på sidokedjor som är kompatibla med Ethereum virtuell maskin (EVM). Tokenöverföringar via tvärkedjan kan göras omedelbart, utan risker från tredje part eller begränsningar från marknadslikviditet.

När du överbryggar token över Polygon Bridge sker inga förändringar i den cirkulerande tillgången på token. Token som lämnar Ethereum-nätverket är låsta, och samma antal token mintas på Polygon-nätverket som fästa token i förhållandet 1:1. När du överbryggar token tillbaka till Ethereum, bränns de fästa token på Polygon, och de på Ethereum blir upplåsta under processen.

Det finns två typer av bryggor på Polygon för tillgångsöverföring: Bevis på insats (PoS) Bridge och Plasma Bridge. Precis som namnet antyder använder PoS Bridge konsensusalgoritmen Bevis på insats (PoS) för att säkra sitt nätverk. Insättningar på PoS Bridge slutförs nästan omedelbart, men uttag kan ta ett tag att bekräfta. PoS Bridge stöder överföring av ether (ETH) och de flesta andra ERC-token.
Å andra sidan stöder Plasma Bridge överföringen av Polygons egen token MATIC och vissa Ethereum-token (ETH, ERC-20 och ERC-721). Den använder Ethereum Plasma-skalningslösningen för att erbjuda ökad säkerhet. Se den officiella dokumentationen för mer teknisk information.


Hur överbryggar man token från Ethereum till Polygon via PoS Bridge?

För att överbrygga token från Ethereum till Polygon behöver du en kompatibel kryptovaluta-plånbok, till exempel MetaMask. Om du inte har en MetaMask-plånbok följer du stegen i den här handledningen för att skapa en sådan. Du måste också ladda ned och installera webbläsartillägget MetaMask.
1. Logga in på Polygon Web-plånboken genom att klicka på [Polygon Bridge].


2. Därefter måste du ansluta din kryptoplånbok. I det här exemplet kommer vi att använda Metamask.


3. Du blir ombedd att signera ett meddelande för att ansluta din MetaMask-plånbok till din Polygon-plånbok. Denna signatur är avgiftsfri. Dubbelkolla webbadressen för att se till att du är på rätt webbplats och klicka på [Signera] för att fortsätta.


4. Du omdirigeras till Polygon Bridges gränssnitt. Klicka på [Bridge] i den vänstra menyraden om detta inte händer.


5. För att skicka dina token från Ethereums huvudnät till Polygon, går du till fliken [Insättning]. Klicka på tokennamnet för att välja token som du vill överbrygga. I det här exemplet använder vi ether (ETH). Ange beloppet och klicka på [Överför].


6. Läs de viktiga anteckningarna och klicka på [Fortsätt] när du är redo.


7. Du kommer också att se den beräknade gasavgiften för denna transaktion. Om du är OK med gaskostnaderna klickar du på [Fortsätt] för att fortsätta.


8. Granska dina transaktionsuppgifter, inklusive tokenbeloppet och den beräknade transaktionsavgiften innan du klickar på [Fortsätt].

Observera att PoS-bryggan är säkrad av validerare. Om du bestämmer dig för att flytta tillbaka tillgångar till Ethereum-nätverket kan det ta upp till 3 timmar.


9. Du uppmanas sedan att signera och godkänna överföringen i din MetaMask-plånbok. Kontrollera att uppgifterna är korrekta och klicka på [Bekräfta].


10. När du har bekräftat väntar du tills dina token inkommer till din Polygon-plånbok. Du kan klicka på [Visa på Etherscan] för att kontrollera transaktionsstatus.


Hur överbryggar man token från Polygon till Ethereum via PoS Bridge?

Du kan också använda Polygon Bridge för att överföra token från Polygon till Ethereum. Även då behöver du en kompatibel kryptoplånbok, som MetaMask.

Som nämnts tidigare finns det två överbryggningar på Polygon-nätverket: Plasma Bridge och PoS Bridge. Uttagstiden varierar beroende på vilken Polygon Bridge du använder.  PoS Bridge-uttag tar vanligtvis från 45 minuter till 3 timmar medan Plasma Bridge kan ta upp till 7 dagar.

Låt oss titta på hur man överför från Polygon till Ethereum via PoS Bridge. 

1. Klicka på [Uttag] på [Bridge]-gränssnittet. Välj de token du vill överföra till Ethereum-nätverket.


2. Bredvid [Överföringsläge] ser du då en [BYT BRIDGE]-knapp. Plattformen väljer automatiskt att den kompatibla överbryggningen för din överföring, baserat på den token du väljer.

PoS Bridge rekommenderas för att överföra token från Polygon till Ethereum. Den stöder överföring av Ether (ETH) och andra Ethereum-token, inklusive ERC-20, ERC-721, ERC-1155 med flera.


3. Efter att ha valt token anger du beloppet du vill skicka och klickar på [Överför].


6. Läs den viktiga informationen och klicka på [Fortsätt] när du är redo.


5. Du kommer också att se popup-fönstret [Överföringsöversikt] med den beräknade gasavgiften för denna transaktion. Om du är OK med gaskostnaderna klickar du på [Fortsätt] för att fortsätta.


6. Du kan granska dina transaktionsuppgifter, inklusive tokenbeloppet, bryggan du använder och den beräknade gasavgiften innan du klickar på [Fortsätt].


7. Du måste signera och godkänna överföringen i din MetaMask-plånbok. Kontrollera om uppgifterna är korrekta och klicka på [Bekräfta].

 När du har bekräftat väntar du tills dina token inkommer till din Polygon-plånbok. Du kan klicka på [Visa på Etherscan] för att kontrollera transaktionsstatus.

8. Därefter ser du överföringsförloppet. Ditt uttag initieras på nätverket och PoS-validerarna verifierar din transaktion. Det kan ta upp till 3 timmar att slutföra, men du behöver inte göra något.


9. När din transaktion har validerats måste du göra anspråk på dina token till din MetaMask-plånbok. Klicka på [Fortsätt] för att se tillgångarna när uttaget är slutfört.


Hur överbryggar man token från Polygon till Ethereum via Plasma Bridge? 

Om du vill överföra MATIC eller andra Polygon-token till Ethereum kan du göra det via Plasma Bridge. Observera att Plasma Bridge endast stöder överföring av ERC-20- och ERC-721-token, som inkluderar ETH och MATIC.

I det här exemplet kommer vi att överföra MATIC-token från Polygon till Ethereum med MetaMask. Som standard är MetaMask-plånboken ansluten till Ethereums huvudnät. Du måste lägga till Polygon-nätverket i din plånbok innan du kan se din MATIC och starta processen.


Steg 1: Lägg till polygon till MetaMask

Det finns två sätt att lägga till Polygon-nätverket till din MetaMask-plånbok. Standardmetoden är att lägga till det manuellt (se Hur man lägger till Polygon till MetaMask). Men du kan också använda Polygon-plånbokens gränssnitt för att snabbt lägga till Polygon till nätverkslistan för din MetaMask.

1. För att göra detta klickar du på knappen [Byt till Polygon] högst upp. Se till att du redan har anslutit din MetaMask-plånbok.


2. Du ser då ett popup-fönster från ditt MetaMask-tillägg med nätverksinformationen om Polygon. Klicka på [Godkänn].


3. Klart. Polygonnätverket har lagts till i din MetaMask. Nu måste du byta din MetaMask från Ethereums huvudnät till Polygon-nätverket. Du kan göra det genom att klicka på [Byt nätverk].


4. Du kan nu se MATIC i din MetaMask-plånbok.


Steg 2: Överbrygga MATIC till Ethereum med MetaMask

1. Gå till gränssnittet [Bridge] och klicka på [Uttag]. Välj [Matic-token] från tokenlistan, ange beloppet och klicka på [Överför].

Systemet väljer automatiskt [Plasma Bridge] för överföringsläget.


2. Läs den viktiga informationen och klicka på [Fortsätt] när du är redo.


3. Du kommer också att se den beräknade gasavgiften för denna transaktion. Om du är OK med gaskostnaderna klickar du på [Fortsätt] för att fortsätta. 


4. Granska din transaktionsinformation innan du klickar på [Fortsätt].


5. En MetaMask-popup visas där du kan bekräfta transaktionen. Klicka på [Bekräfta] för att påbörja överföring.

Du måste manuellt bekräfta tre transaktioner för en Plasma Bridge-överföring. Den första är för att initiera ditt uttag från Polygon-plånboken, vilket kan ta upp till 3 timmar.


6. När kontrollstationen anländer betyder det att din transaktion är validerad på Ethereums blockkedja. Du måste nu bekräfta en andra transaktion för att starta utmaningsperioden. Detta är en åtgärd för att ge ökad säkerhet för uttagstransaktioner.


7. Efter utmaningsperioden behöver du bara klicka på [Fortsätt] för att skicka MATIC-token till din MetaMask-plånbok.Sammanfattningsvis

Interoperabiliteten hos Polygon Bridge gör det möjligt för användare att överföra sina tillgångar mellan Ethereums och Polygons blockkedjor. Polygon Bridge erbjuder ett alternativ för användare som vill testa olika DeFi-plattformar och DApps som finns tillgängliga på Polygon-nätverket.