BEP-721

Stredne pokročilý
BEP-721 je štandard tokenov v ekosystéme BNB Smart Chain (BSC), ktorý umožňuje vytváranie nezameniteľných tokenov (NFT). Ide o rozšírenie štandardu ERC-721 siete Ethereum, jedného z najbežnejšie používaných štandardov NFT. Je kompatibilný s virtuálnym strojom Ethereum (EVM). Každý NFT je jedinečný a nezameniteľný so žiadnym iným tokenom.
Tokeny štandardu BEP-721 umožňujú tokenizovať vlastníctvo údajov a pripojiť k nim jedinečný identifikátor. Vďaka tomuto aspektu je token jedinečný a výrazne sa odlišuje od tokenov štandardu BEP-20. So štandardom BEP-20 môžu vývojári vytvoriť viacero identických tokenov v rámci jedného smart kontraktu. Pri štandarde BEP-721 sa však každému tokenu priradí iné ID tokenu.

Vďaka týmto jedinečným ID tokenu je možné tokeny BEP-721 použiť na vyjadrenie zberateľských, nezameniteľných predmetov. Používatelia môžu obchodovať a prenášať tieto tokeny na základe ich trhovej hodnoty, ktorá závisí od vzácnosti alebo užitočnosti tokenu.

Tokeny BEP-721 môžu predstavovať:

  1. Digitálne a fyzické umenie

  2. Zberateľské predmety

  3. Položky v hre 

  4. Fyzický majetok a nehnuteľnosti

  5. Lístky do lotérie

Rovnako ako pri ostatných tokenoch na BNB Smart Chain, aj pri prevode tokenov BEP-721 sa uhrádzajú poplatky gas v BNB. Tokeny BEP-721 je možné vytvárať na rôznych platformách v ekosystéme BSC, vrátane Binance NFT Marketplace, Featured By Binance, BakerySwap a Juggerworld.

Funkcie tokenu BEP-721

BEP-721 má zoznam funkcií, ktoré riadia spôsob interakcie tokenu s BNB Smart Chain. Niektoré z nich sú pomerne štandardné a nachádzajú sa aj v štandarde BEP-20:

  • name: definuje názov tokenu BEP-721, podľa ktorého ho budú identifikovať ďalšie kontrakty,

  • Symbol: kratší názov tokenu podobný akronymu,

  • balanceOf: zobrazuje zostatok tokenov konkrétnej adresy,

  • totalSupply: definuje celkový počet vytvorených tokenov.

K dispozícii je tiež súbor základných funkcií vlastníctva, z ktorých niektoré sú voliteľné. Jedinečnou funkciou pre NFT je funkcia metadát:

tokenMetadata: táto funkcia umožňuje zahrnutie metadát do tokenu, ktoré sa používajú na prepojenie so súborom umeleckého diela alebo iným zberateľským aspektom NFT. 

Napríklad každý CryptoPunk obsahuje metadáta obsiahnuté v NFT, ktoré poukazujú na konkrétneho punkera v mriežke 10 000 punkerov. Hoci CryptoPunks nepoužíva štandard tokenov BEP-721, použitie metadát je rovnaké.