BEP-721

Trung cấp
BEP-721 là tiêu chuẩn token BNB Smart Chain (BSC) cho phép tạo các token không thể thay thế (NFT). Đó là phần mở rộng của tiêu chuẩn ERC-721 Ethereum, một trong những tiêu chuẩn NFT được sử dụng phổ biến nhất và tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM). Mỗi NFT là độc nhất và không được hoán đổi với bất kỳ token nào khác.
Các token BEP-721 cho phép bạn mã hóa quyền sở hữu dữ liệu và gắn vào đó một mã định danh duy nhất. Khía cạnh này làm cho loại token này trở thành độc nhất vô nhị và khác biệt rất nhiều so với các token BEP-20. Với BEP-20, các nhà phát triển có thể tạo nhiều token giống hệt nhau trong một hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, với BEP-721, mỗi token được gán một ID token khác.

Thông qua các ID duy nhất này, các token BEP-721 có thể được sử dụng để đại diện cho các vật phẩm có thể sưu tập, không thể thay thế. Người dùng có thể giao dịch và chuyển các token này dựa trên giá trị thị trường của chúng, điều này phụ thuộc vào độ hiếm hoặc tiện ích của token.

Các token BEP-721 có thể đại diện cho:

  1. Nghệ thuật kỹ thuật số và vật lý

  2. Đồ sưu tầm

  3. Vật phẩm trong trò chơi 

  4. Tài sản vật chất và bất động sản

  5. Vé xổ số kiến thiết

Giống như các token khác trên BNB Smart Chain, việc chuyển token BEP-721 yêu cầu BNB cho phí gas. Có thể tạo các token BEP-721 trên nhiều nền tảng khác nhau trong hệ sinh thái BSC, bao gồm Binance NFT Marketplace, Featured By Binance, BakerySwapvà Juggerworld.

Chức năng của token BEP-721

BEP-721 có một danh sách các chức năng chi phối cách lọa token này tương tác với BNB Smart Chain. Một số trong số này khá chuẩn và cũng có trong tiêu chuẩn BEP-20:

  • tên: Xác định tên của token BEP-721, mà các hợp đồng khác sẽ xác định tên đó

  • Biểu tượng: Tên ngắn hơn cho token tương tự như biểu tượng mã cổ phiếu

  • balanceOf: Hiển thị số dư token của một địa chỉ cụ thể

  • totalSupply: Xác định tổng số token được tạo.

Ngoài ra còn có một tập hợp các chức năng sở hữu cơ bản, một số chức năng này là tùy chọn để đưa vào. Một tính năng độc đáo với các NFT là chức năng siêu dữ liệu:

tokenMetadata: Chức năng này cho phép đưa siêu dữ liệu vào token được sử dụng để liên kết với tệp tác phẩm nghệ thuật hoặc khía cạnh sưu tập khác của NFT. 

Ví dụ: mỗi CryptoPunk có siêu dữ liệu chứa trong NFT trỏ nó đến một punk cụ thể trong lưới 10.000 punk. Mặc dù các CryptoPunk không sử dụng tiêu chuẩn token BEP-721, nhưng việc sử dụng siêu dữ liệu của chúng là như nhau.