BEP-721

Pokročilí
BEP-721 je tokenový standard BNB Smart Chainu (BSC), který umožňuje vytvářet nezaměnitelné tokeny (NFT). Jedná se o rozšíření standardu ERC-721 sítě Ethereum, který je jedním z nejpoužívanějších standardů pro NFT, a je kompatibilní s virtuálním strojem Ethereum (EVM). Každý NFT je jedinečný a není možné ho zaměnit s žádným jiným tokenem.
Tokeny BEP-721 umožňují tokenizovat vlastnictví dat a připojit k nim jedinečný identifikátor. V tom spočívá jeho jedinečnost a výrazně se tím liší od BEP-20 tokenů. Standard BEP-20 umožňuje vývojářům v rámci jednoho chytrého kontraktu vytvořit mnoho stejných tokenů. Standard BEP-721 ale každému tokenu přiřazuje jiné ID tokenu.

Díky těmto jedinečným identifikátorům mohou tokeny BEP-721 zastupovat sběratelské, nezaměnitelné předměty. Uživatelé mohou tyto tokeny převádět a obchodovat s nimi základě tržní hodnoty, která se odvíjí od jejich vzácnosti nebo užitné hodnoty.

BEP-721 tokeny mohou představovat:

  1. Digitální a fyzické umění

  2. Sběratelské předměty

  3. Herní předměty 

  4. Fyzický majetek a nemovitosti

  5. Losy

Převody BEP-721 tokenů vyžadují, stejně jako převody ostatních tokenů na BNB Smart Chainu, BNB k zaplacení poplatků gas. BEP-721 tokeny je možné vytvořit na různých platformách ekosystému BSC, včetně platforem Binance NFT, Featured By Binance, BakerySwap a Juggerworld.

Funkce BEP-721 tokenu

BEP-721 obsahuje seznam funkcí, které řídí, jakým způsobem token komunikuje s BNB Smart Chainem. Některé z nich jsou poměrně standardní a používá je i standard BEP-20:

  • name: definuje název tokenu BEP-721, podle kterého ho budou identifikovat ostatní kontrakty,

  • symbol: kratší název tokenu podobný ticker symbolu,

  • balanceOf: zobrazuje zůstatek tokenu na konkrétní adrese,

  • totalSupply: definuje celkový počet vytvořených tokenů.

Má ale i sadu základních vlastnických funkcí, z nichž některé jsou volitelné. Jedinečnou vlastností NFT je funkce metadat:

tokenMetadata: tato funkce umožňuje zahrnout do tokenu metadata, která slouží k propojení se souborem uměleckého díla nebo jiným sběratelským aspektem NFT. 

Například každý CryptoPunk má v NFT obsažená metadata, která token odkazují na konkrétního CryptoPunka v síti 10 000 CryptoPunků. CryptoPunks sice nepoužívají tokenový standard BEP-721, ale metadata používají stejným způsobem.