Så här genererar DeFi-protokoll intäkter och därför är det viktigt
Hem
Artiklar
Så här genererar DeFi-protokoll intäkter och därför är det viktigt

Så här genererar DeFi-protokoll intäkter och därför är det viktigt

Nybörjare
Publicerad Mar 8, 2023Uppdaterad Jul 24, 2023
5m

TL;DR

Decentraliserade finansprotokoll (DeFi) erbjuder decentraliserade finansiella tjänster via smarta kontrakt och tar ut avgifter för dessa tjänster. När ett DeFi-projekts intäkter ökar lockar det fler användare och likviditet.

Introduktion

Att välja mellan olika DeFi-protokoll kan ta mycket tid och kraft. Många verkar lika, så hur vet vi vilket som är bäst för att generera passiva inkomster från vår krypto? Ett viktigt steg är att förstå en plattforms intäkter och hur mycket av dem som delas med sina användare. Du kan sedan använda denna information för att fatta ett välgrundat beslut om var du ska investera dina tillgångar.

Så fungerar DeFi-protokoll

Decentraliserade finansprotokoll (DeFi) erbjuder en rad finansiella tjänster som fungerar via smarta kontrakt. Till exempel kan ett DeFi-protokoll erbjuda decentraliserade börstjänster, lån och likviditetspooler, som alla körs via smarta kontrakt på en blockkedja. Allt du behöver för att komma åt och använda dessa tjänster är en plånbok och lite krypto för att täcka dina transaktionsavgifter.

Det finns nästan ingen gräns för vilka finansiella tjänster som DeFi kan erbjuda. Du kan komma åt växlingstjänster, penningmarknader, derivat och sparprodukter i DeFi-världen. Alla dessa tjänster är utan behörighet och är fri från mellanhänder.

Så genererar DeFi-protokoll intäkter

DeFi-tjänsternas driftskostnader kommer från den datorkraft som behövs för att driva smarta kontrakt. Användarna täcker vanligtvis detta belopp med de gasavgifter som de betalar. Det finns dock även andra merkostnader för tjänster, såsom utveckling och underhåll.  DeFi-protokoll tar ut avgifter för sina tjänster för att täcka dessa kostnader och generera vinst.

Decentraliserade börser (DEX:er)

Användare som byter token på en DEX måste betala en avgift för att använda dess tjänster. Som exempel kan en handel medföra en avgift på 0,3 % för DEX-operatörens kassa eller likviditetsreserver.

Utlåningsprotokoll

Användare som lånar från ett utlåningsprotokoll måste betala en låneavgift. En del av denna avgift går till att betala likviditetsleverantören (andra användare som har tillhandahållit kapital), medan resten går till protokollet.

Varför intäkter är viktiga

Förutom att täcka ett protokolls kostnader, kan förbättrade intäkter och vinster också gynna stakers. DeFi-projekt upprätthåller ofta en inkomstdelningsmodell via sina hållare av styrningskrypto. De kan också använda intäkterna för att öka APR för stakers eller likviditetsleverantörer på sina plattformar. 

För DEX:er kan högre intäkter locka fler användare och i sin tur förbättra likviditeten. Detta kan också öka APY för den totala avkastningen om man drar nytta av att kombinera användarnas satsade tillgångar för ”mutor” som nätverksvaliderare.

Sammanfattningsvis kan vi beskriva ett projekts inflöden och intäkter på ett cirkulärt sätt:

  1. Populära projekt lockar till sig likviditet, vilket lockar fler användare och bildar en hållbar cykel.

  2. Högre handelstrafik och likviditet leder till lägre avvikelse och snabbare utförande.

  3. Fler användare förbättrar legitimt handelsvolymen, vilket leder till mer intäkter.

  4. Intäkterna delas med användare som använder staking, vilket ger mer likviditet.

Denna loop lockar också användare som vill bedriva avkastningsfarming. De som vill investera sina pengar kan öka chanserna att maximera sina vinster med ränta på ränta. Ju mer framgångsrikt ett projekt är, desto mer likviditet och, efter hand, desto fler avkastningfarmare kommer det att locka. Denna process genererar mer intäkter som kan användas för att förbättra protokollets erbjudande.

Hur vet jag hur mycket DeFi-protokoll genererar?

DeFi körs på kedjan, vilket innebär att nästan all transaktionsinformation – beroende på vilken blockkedja som används – kan verifieras. Blockkedjeutforskare är lättillgänglig för alla, men det betyder inte att vi alltid kan förstå omfattningen av protokollets intäkter. Det finns ett antal sajter som sammanställer blockkedjedata och förenklar uppgiften, så att du bättre kan förstå varje protokolls intäkter.

Med en enkel Google-sökning och lite efterforskning från betrodda källor bör du kunna hitta mätvärden, intäkter och statistik om DeFi-protokollens intäkter. Dessa siffror kan hjälpa dig att fatta mer välgrundade investeringsbeslut.

Sammanfattningsvis

Intäkter är ett viktigt mått att studera, oavsett om du tittar på ett projekts verkliga avkastning eller grundläggande värden. Du kan bara investera klokt om du förstår hur ett protokoll genererar och delar sina intäkter. Du kan lära dig mer om detta genom att kolla in DeFi 2.0, avkastningsfarming och allmänna ekonomiska ämnen på Binance Academy.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig "i befintligt skick" och endast för allmän information och i utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Detta material ska inte ses som ekonomisk rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.