Τι είναι οι DAO επένδυσης;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι οι DAO επένδυσης;

Τι είναι οι DAO επένδυσης;

Έχει δημοσιευτεί Jul 5, 2022Έχει ενημερωθεί Jun 16, 2023
7m

TL;DR

Ένας DAO επένδυσης είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός που επενδύει κεφάλαια ως ομάδα. Οποιοσδήποτε είναι κάτοχος του token διακυβέρνησης του DAO επένδυσης μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όσα περισσότερα token κατέχετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς ψήφου σας. Οι DAO επένδυσης χρηματοδοτούν το ταμείο τους μέσω των πωλήσεων token, της έκδοσης NFT και της παροχής υπηρεσιών που αποφέρουν έσοδα. Η νομιμότητα των DAO επένδυσης εξαρτάται από το δίκαιο της χώρας σας.

Εισαγωγή

Χάρη στις αποκεντρωμένες δυνατότητές του, το blockchain έχει αναμφίβολα αλλάξει τη μορφή των επενδύσεων για πάντα. Οι επιχειρηματίες και οι startup δεν χρειάζεται πλέον να βασίζονται αποκλειστικά σε εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, στον πρώτο γύρο χρηματοδότησης και στα παραδοσιακά μοντέλα συγκέντρωσης κεφαλαίων. Είναι σχετικά απλό να δημιουργήσετε το δικό σας token και να χρησιμοποιήσετε μία από τις διάφορες μεθόδους στο blockchain για να πουλήσετε το token του έργου σας. 

Μάλιστα, δεν είναι μόνο οι χρηματοδότες που έχουν δει σημαντικές αλλαγές: Το ίδιο έχει συμβεί και με τους επενδυτές. Με τους DAO επένδυσης, πλέον έχουμε μια νέα προσέγγιση για τη χρηματοδότηση έργων που είναι εύκολα προσβάσιμη ακόμα και στους μικρότερους επενδυτές.

Τι είναι ένας DAO επένδυσης;

Ένας DAO επένδυσης επιτρέπει στα μέλη του να αποφασίζουν πότε και πώς να επενδύουν τα κεφάλαιά τους. Αυτό θα μπορούσε να είναι σε ακίνητη περιουσία, σε επενδυτικά οχήματα DeFi ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο ο DAO αποφασίζει να επενδύσει. Ένας DAO επένδυσης χρησιμοποιεί το μοντέλο του Αυτόνομου αποκεντρωμένου οργανισμού (Decentralized Autonomous Organization, ή DAO) για να εκδημοκρατίσει και να αποκεντρώσει την επενδυτική διαδικασία στο σύνολό της. 

Στα παραδοσιακά μοντέλα, την επενδυτική ισχύ έχει μια σχετικά μικρή ομάδα από οικονομικούς διαχειριστές κεφαλαίων του επιχειρηματικού κεφαλαίου και οικογενειακών επιχειρήσεων και αντισταθμιστικά κεφάλαια. Αντίθετα, ένας DAO επένδυσης προσφέρει σε οποιονδήποτε κατέχει το token διακυβέρνησής του τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις του. Για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, το μοντέλο αυτό, αντί να χρησιμοποιεί την πραγματογνωμοσύνη μιας μικρής ομάδας ατόμων, δίνει προτεραιότητα στη σοφία του πλήθους.

Τι είναι ένας DAO;

Ένας Αυτόνομος αποκεντρωμένος οργανισμός (Decentralized Autonomous Organization, ή DAO) είναι ένας οργανισμός που διοικείται από έξυπνες συμβάσεις, αυτόματα εκτελούμενα κομμάτια κώδικα που εκτελούνται σε ένα blockchain. Τα μέλη του DAO συσκέπτονται και λαμβάνουν αποφάσεις που, έπειτα, εκτελούνται χρησιμοποιώντας αυτές τις έξυπνες συμβάσεις. Ένας DAO, στην πραγματικότητα, μπορεί να λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη συντήρηση και να εκτελείται διαρκώς. Ακόμα και αν ένα μέλος του DAO χάσει το ενδιαφέρον του ή εγκαταλείψει το έργο, το πλαίσιο του DAO θα συνεχίσει να υφίσταται λόγω της αμετάβλητης φύσης του.

Ο συχνότερος τρόπος με τον οποίο οι DAO λαμβάνουν αποφάσεις είναι μέσω μηχανισμών ψηφοφορίας που βασίζονται στα token διακυβέρνησης. Όσο μεγαλύτερο κομμάτι του token διακυβέρνησης κατέχετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς ψήφου σας. Ορισμένοι DAO επιτρέπουν σε κάθε μέλος να υποβάλει προτάσεις, ενώ άλλοι περιορίζουν το δικαίωμα αυτό σε μια συγκεκριμένη ομάδα μελών. Οι DAO χρησιμοποιούνται συχνά για τη διαχείριση έργων DeFi (Αποκεντρωμένη χρηματοδότηση), blockchain και άλλων πρωτοκόλλων στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων.

Πώς λειτουργούν οι DAO επένδυσης;

Ένας DAO επένδυσης συνήθως έχει έναν γενικό στόχο ή αρχή με βάση την οποία λειτουργεί. Ορισμένοι επενδύουν σε συγκεκριμένους τομείς της βιομηχανίας, όπως, για παράδειγμα, σε πρωτόκολλα GameFi ή DeFi. Οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται με βάση αυτές τις αρχές χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό προτάσεων.

Οι κάτοχοι του token διακυβέρνησης του DAO επένδυσης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις. Ορισμένοι DAO περιορίζουν τη δυνατότητα αυτή στους κατόχους συγκεκριμένου αριθμού token ή κάποια άλλη υποδιαίρεση της ομάδας. Αυτό γίνεται για να αποτρέπουν την ανεπιθύμητη επικοινωνία ή να επιτρέπουν μόνο σε μέλη με αρκετά μεγάλο stake να προτείνουν επενδυτικές αποφάσεις.

Μόλις υποβληθεί η πρόταση, οι χρήστες είτε θα κάνουν ενέργεια Staking στα token τους είτε θα χρησιμοποιήσουν έναν μηχανισμό λήψης στιγμιοτύπων για να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους. Το στιγμιότυπο ελέγχει τον αριθμό των token διακυβέρνησης σε κάθε πορτοφόλι και κατανέμει τα δικαιώματα ψήφου με βάση αυτά χωρίς να δεσμεύει τα token. Αυτό βοηθά αποτρέποντας τους χρήστες από το να αλλάξουν την ψήφο τους αγοράζοντας περισσότερα token όταν έχουν δει μια πρόταση. Μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, η απόφαση εφαρμόζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα.

Τα κέρδη από τις επενδύσεις κατανέμονται είτε μέσω airdrop στους κατόχους των token διακυβέρνησης είτε μέσω ενός μηχανισμού ενέργειας staking. Δεσμεύοντας το token διακυβέρνησής σας, θα λάβετε ένα μερίδιο επιβραβεύσεων που μπορείτε να εισπράξετε από την έξυπνη σύμβαση.  

Οι DAO επένδυσης συχνά διαθέτουν ενεργά κανάλια κοινότητας στο Discord ή το Telegram για να οργανώνουν, να ανακοινώνουν και να διευκολύνουν τις προτάσεις τους. Ένας DAO είναι επιτυχημένος στον βαθμό που είναι και η κοινότητά του, επομένως πρέπει να διατηρεί μια υγιή και ενεργή λίστα μελών.

Πού βρίσκει κεφάλαια ένας DAO επένδυσης;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που ένας DAO επένδυσης μπορεί να εμπλουτίσει το ταμείο του. Η συχνότερη μέθοδος είναι η πώληση token διακυβέρνησης. Ένας νέος DAO θα δημιουργήσει το token του και θα το διαθέσει στην αγορά χρησιμοποιώντας έναν από τους διάφορους διαθέσιμους μηχανισμούς πώλησης. Οι επενδυτές θα το αγοράσουν για κερδοσκοπία, δικαιώματα ψήφου ή και τα δύο. 

Ένας DAO που έχει συσταθεί από πεπειραμένους επενδυτές με αξιόπιστη επενδυτική στρατηγική πιθανόν θα προσελκύσει μεγάλο αριθμό δυνητικών μελών του DAO. Αφού πουλήσουν το token διακυβέρνησής τους για ένα κρυπτονόμισμα, όπως bitcoin (BTC), ether (ETH), BUSD ή άλλο stablecoin, το DAO θα έχει κεφάλαια στο ταμείο του. Μπορεί, επίσης, να κρατήσουν μερικά token διακυβέρνησης στο ταμείο για μελλοντικές πωλήσεις.

Άλλη μια δημοφιλής μέθοδος είναι η έκδοση και πώληση non-fungible token ή NFT. Αυτά μπορεί να είναι αμιγώς συλλεκτικά ή να προσφέρουν και κάποια άλλη χρησιμότητα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εκδοθεί ένα NFT που να παρέχει πρόσθετα δικαιώματα διακυβέρνησης.

Τέλος, ορισμένοι DAO επένδυσης θα έχουν ήδη ταμειακά κεφάλαια και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από προηγούμενες επιτυχίες. Για παράδειγμα, ένα έργο DeFi μπορεί ήδη να έχει διαθέσιμα έσοδα από τις υπηρεσίες που προσέφερε. Ο DAO του θα αποφασίσει, έπειτα, να επενδύσει τα χρήματα. Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε σε DAO επένδυσης, συνήθως εννοούμε αυτούς που ασχολούνται μόνο με επενδύσεις.

Είναι νόμιμοι οι DAO επένδυσης;

Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση εξαρτάται από τη χώρα σας. Μπορεί, επίσης, να διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί όσον αφορά τους DAO επένδυσης, καθιστώντας δύσκολο τον καθορισμό του καθεστώτος τους. Για να πάρετε μια γενική ιδέα, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε εάν το token του DAO επένδυσης ελέγχεται επαρκώς. Θα μπορούσε ίσως να κατηγοριοποιείται ως αξιόγραφο στη χώρα σας και να χρειάζεστε συγκεκριμένη άδεια. Μπορεί, επίσης, να εμπίπτει σε κάποιον άλλο κανονισμό για κρυπτονομίσματα.

Η ιδέα της ομαδικής επένδυσης ως συλλογικότητα δεν είναι καινούρια και πολλές χώρες έχουν ήδη κανονισμούς για λέσχες επενδύσεων. Η φορολογική διοίκηση των ΗΠΑ, για παράδειγμα, έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για ομάδες που επενδύουν συλλογικά για την κατανομή των κερδών. Για να μάθετε εάν ένας DAO επένδυσης θα ελεγχόταν με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην τοπική ρυθμιστική αρχή σας.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στους DAO επένδυσης

Αν και οι DAO επένδυσης αποκεντρώνουν επιτυχώς την εξουσία ανάλογα με την κατοχή token, υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι. Μην ξεχνάτε ότι η κατοχή οποιουδήποτε κρυπτονομίσματος ενέχει κινδύνους και οι DAO επένδυσης ενέχουν, επίσης, συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με αυτούς:

1. Αστοχία των έξυπνων συμβάσεων - Οι έξυπνες συμβάσεις που διευθύνουν τον DAO μπορεί να αποτύχουν λόγω υποκλοπής, εκμετάλλευσης ή ελαττωματικού κώδικα. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία και τη διαχείριση του κεφαλαίου του DAO.

2. Κακές επενδυτικές αποφάσεις - Ο DAO επένδυσης θα μπορούσε να επενδύσει σε έργα που παρέχουν αρνητική ROI (απόδοση επενδύσεων). Άλλωστε, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι μια πλειοψηφική απόφαση είναι πάντα η καλύτερη.

3. Κακή διαχείριση των κεφαλαίων - Οι DAO επένδυσης πρέπει να συντηρούν ορθά το ταμείο τους. Εάν δεν διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους ή δεν το διαχειρίζονται καλά, τα κεφάλαια του DAO επένδυσης μπορεί να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο. 

Παραδοσιακά επιχειρηματικά κεφάλαια έναντι DAO επένδυσης

Υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όταν συγκρίνουμε τα επιχειρηματικά κεφάλαια και τους DAO επένδυσης. Αν και οι DAO επένδυσης έχουν ανοίξει μια παραδοσιακά κλειστή βιομηχανία, είναι δύσκολο οι επενδυτές και τα έργα που συγκεντρώνουν κεφάλαια να συνεργαστούν με αυτά, λόγω του "γκρίζου" καθεστώτος τους. Λόγω των αυστηρών απαιτήσεων στις παραδοσιακές επενδύσεις, οι περισσότεροι DAO επένδυσης θα μπορούσαν στην πράξη να συνεργαστούν μόνο με άλλα έργα κρύπτο.

Ωστόσο, όσον αφορά το Web3, οι DAO επένδυσης έχουν κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι παραδοσιακές εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον στο δυναμικό του Web3, αλλά συνήθως απαιτούν υψηλά ανταλλάγματα για την επένδυση και την πραγματογνωμοσύνη τους. Όσον αφορά, όμως, το Web3 και την τεχνολογία blockchain, τα επιχειρηματικά κεφάλαια συνήθως δεν γνωρίζουν τόσο πολλά πράγματα όσο οι αποκεντρωμένοι αντίπαλοί τους. Επομένως, η χρηματοδότηση από έναν DAO επένδυσης θα μπορούσε να παρέχει την ίδια αρχή, πληθοποριστική πραγματογνωμοσύνη και μια πιο δίκαιη συμφωνία.

Για τις πιο παραδοσιακές βιομηχανίες, η προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει ένα επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι τεράστια. Οι εταιρείες αυτές συνήθως έχουν καθιερωμένα δίκτυα και μια ποικιλία υποστηρικτικών υπηρεσιών. Πάνω απ’ όλα, έχουν, επίσης, τη νομική και κανονιστική υποστήριξη που χρειάζονται για την ομαλή λειτουργία τους.

Συμπεράσματα

Οι DAO επένδυσης έχουν γίνει δημοφιλείς από την τελευταία έκρηξη των κρυπτονομισμάτων το 2020/2021. Η ιδέα ότι το παλαιό μοντέλο των επιχειρηματικών κεφαλαίων μπορεί να διαταραχθεί, είναι ελκυστική στους μικρούς επενδυτές και τους υποστηρικτές του blockchain. Μένει να φανεί το πώς θα εξελιχθεί η σχέση των δύο ειδών παραγόντων, καθώς η ιδέα είναι ακόμα στις αρχές της. Όπως πάντα, εάν αποφασίσετε να πειραματιστείτε με τους DAO επένδυσης, κατανοήστε πλήρως τους κινδύνους και πώς οι DAO ταιριάζουν με τη στρατηγική του χαρτοφυλακίου σας.