Czym S膮 DAO Inwestycyjne?
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Czym S膮 DAO Inwestycyjne?

Czym S膮 DAO Inwestycyjne?

艢rednio zaawansowany
Opublikowane Jul 5, 2022Zaktualizowane Jun 16, 2023
7m

TL;DR

Inwestycyjna organizacja DAO to zdecentralizowana organizacja, kt贸ra inwestuje 艣rodki jako grupa. W podejmowaniu decyzji mo偶e uczestniczy膰 ka偶dy posiadacz tokena zarz膮dczego inwestycyjnej organizacji DAO. Im wi臋cej token贸w trzymasz, tym wi臋ksza twoja si艂a g艂osu. Inwestycyjne organizacje DAO finansuj膮 sw贸j skarbiec poprzez sprzeda偶 token贸w, emisj臋 NFT i 艣wiadczenie us艂ug generuj膮cych przychody. Legalno艣膰 inwestycyjnych organizacji DAO zale偶y od przepis贸w obowi膮zuj膮cych w danej jurysdykcji.

Wprowadzenie

Dzi臋ki aspektom decentralizacyjnym blockchain bez w膮tpienia na zawsze zmieni艂 oblicze inwestowania. Przedsi臋biorcy i startupy nie musz膮 ju偶 polega膰 wy艂膮cznie na firmach z kapita艂em wysokiego ryzyka, inwestycjach kapita艂owych i tradycyjnych modelach pozyskiwania 艣rodk贸w. Stosunkowo 艂atwo mo偶na stworzy膰 i sprzedawa膰 token swojego projektu przy u偶yciu jednej z r贸偶nych metod on-chain.聽

Ale znacz膮c膮 zmian臋 odczuwaj膮 nie tylko osoby pozyskuj膮ce finansowanie 鈥 inwestorzy te偶. Dzi臋ki inwestycyjnym organizacjom DAO mamy teraz nowe podej艣cie do finansowania projekt贸w, kt贸re jest 艂atwo dost臋pne nawet dla najdrobniejszych inwestor贸w.

Czym jest inwestycyjna organizacja DAO?

Inwestycyjna organizacja DAO umo偶liwia cz艂onkom podejmowanie decyzji, kiedy i gdzie inwestowa膰 swoje 艣rodki. Mog膮 to by膰 nieruchomo艣ci, narz臋dzia inwestycyjne DeFi lub inne aktywa, w kt贸re postanowi zainwestowa膰 DAO. Inwestycyjna organizacja DAO demokratyzuje i decentralizuje ca艂y proces inwestycyjny na zasadzie Decentralized Autonomous Organization (DAO).聽

W modelach tradycyjnych w艂adz臋 inwestycyjn膮 oddaje si臋 w r臋ce stosunkowo niewielkiej grupy zarz膮dzaj膮cych pieni臋dzmi funduszy kapita艂u wysokiego ryzyka i rodzinnych doradc贸w maj膮tkowych typu family office oraz funduszy hedgingowych. Organizacje DAO natomiast daj膮 ka偶demu, kto ma token zarz膮dzania, mo偶liwo艣膰 podejmowania decyzji w sprawie ich inwestycji. Zamiast zdawa膰 si臋 przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na wiedz臋 w膮skiej grupy os贸b model ten nadaje priorytet m膮dro艣ci zbiorowej.

Czym jest DAO?

Decentralized Autonomous Organization (DAO) to organizacja, w ramach kt贸rej zarz膮dzanie przebiega za pomoc膮 smart kontrakt贸w, czyli samoczynnie wykonuj膮cych si臋 fragment贸w kodu funkcjonuj膮cych na blockchainie. Cz艂onkowie DAO debatuj膮 i podejmuj膮 decyzje, kt贸re s膮 nast臋pnie wykonywane przy u偶yciu tych smart kontrakt贸w. W efekcie organizacja DAO mo偶e funkcjonowa膰 bez nadzoru cz艂owieka i w spos贸b ci膮g艂y. Nawet je偶eli cz艂onkowie DAO strac膮 zainteresowanie lub porzuc膮 projekt, struktura DAO b臋dzie nadal funkcjonowa膰 ze wzgl臋du na sw贸j niezmienny charakter.

Najcz臋stszym sposobem podejmowania decyzji przez DAO s膮 mechanizmy g艂osowania za po艣rednictwem token贸w zarz膮dzania. Im wi臋cej mamy token贸w, tym wi臋ksz膮 mamy si艂臋 g艂osu. Niekt贸re DAO daj膮 mo偶liwo艣膰 wnioskowania ka偶demu cz艂onkowi, a w innych przywilej ten mo偶e by膰 ograniczony do konkretnej grupy. DAO wykorzystuje si臋 powszechnie do zarz膮dzania projektami DeFi (Zdecentralizowanych Finans贸w), blockchainami oraz innymi protoko艂ami w 艣wiecie krypto.

Jak dzia艂aj膮 inwestycyjne organizacje DAO?

Inwestycyjna organizacja DAO zazwyczaj ma cel lub zasad臋 og贸ln膮, zgodnie z kt贸r膮 dzia艂a. Niekt贸re inwestuj膮 w okre艣lone sektory bran偶owe, np. protoko艂y GameFi lub DeFi. Decyzje inwestycyjne podejmuje si臋 zgodnie z tymi zasadami przy u偶yciu mechanizmu wnioskowania.

Posiadacze tokena zarz膮dczego inwestycyjnej organizacji DAO maj膮 mo偶liwo艣膰 wnioskowania. Niekt贸re organizacje DAO ograniczaj膮 ten przywilej do posiadaczy pewnej ilo艣ci token贸w, lub innej podgrupy. Mo偶e to by膰 podyktowane np. potrzeb膮 wyeliminowania spamu lub dania mo偶liwo艣ci sugerowania decyzji inwestycyjnych tylko cz艂onkom o wystarczaj膮co wysokiej stawce.

Po przed艂o偶eniu wniosku u偶ytkownicy albo stakuj膮 swoje tokeny, albo korzystaj膮 ze swoich praw g艂osu przy u偶yciu mechanizmu snapshota. Snapshot sprawdza liczb臋 token贸w zarz膮dzania na ka偶dym portfelu i na tej podstawie rozdziela prawa g艂osu bez blokowania token贸w. Pomaga to unikn膮膰 sytuacji, w kt贸rej u偶ytkownicy wywieraj膮 wp艂yw na g艂osowanie, kupuj膮c wi臋cej token贸w po zapoznaniu si臋 z wnioskiem. Po zako艅czeniu g艂osowania wdra偶a si臋 decyzj臋 zgodnie z wynikami.

Zyski z inwestycji podlegaj膮 dystrybucji za po艣rednictwem airdrop贸w na rzecz posiadaczy token贸w zarz膮dzania lub poprzez mechanizm stakingu. Stakuj膮c sw贸j token zarz膮dzania, otrzymujemy cz臋艣膰 nagr贸d, kt贸re mo偶emy wyci膮gn膮膰 ze smart kontraktu.聽聽

Inwestycyjne organizacje DAO cz臋sto prowadz膮 aktywne kana艂y spo艂eczno艣ciowe na Discordzie i Telegramie, kt贸re u艂atwiaj膮 organizowanie, informowanie i wdra偶anie wniosk贸w. Organizacja DAO jest tak skuteczna, jak jej spo艂eczno艣膰, dlatego musi dba膰 o zdrowe i aktywne cz艂onkostwo.

Sk膮d inwestycyjna organizacja DAO pozyskuje 艣rodki?

Inwestycyjna organizacja DAO mo偶e budowa膰 sw贸j skarbiec na kilka sposob贸w. Najpopularniejsz膮 metod膮 jest sprzeda偶 token贸w zarz膮dzania. Nowa organizacja DAO wybija mintuje i oferuje go na rynku przy u偶yciu kt贸rego艣 z dost臋pnych mechanizm贸w sprzeda偶y. Inwestorzy kupuj膮 go w celach spekulacyjnych, aby uzyska膰 prawa g艂osu lub z obu tych powod贸w.聽

Organizacja DAO za艂o偶ona przez do艣wiadczonych inwestor贸w z solidn膮 strategi膮 inwestycyjn膮 prawdopodobnie przyci膮gnie du偶膮 spo艂eczno艣膰 potencjalnych cz艂onk贸w DAO. Po sprzeda偶y tokena zarz膮dzania za kryptowalut臋, np. za bitcoina (BTC), eter (ETH), BUSD lub innego stablecoina, organizacja DAO ma w skarbcu 艣rodki. Mo偶e r贸wnie偶 trzyma膰 w skarbcu cz臋艣膰 token贸w zarz膮dzania w celu przysz艂ej sprzeda偶y.

Inn膮 popularn膮 metod膮 jest emisja i sprzeda偶 token贸w niewymiennych, czyli NFT. Mog膮 one mie膰 charakter czysto kolekcjonerski lub s艂u偶y膰 do okre艣lonych cel贸w praktycznych. Mo偶na np. wyemitowa膰 token NFT, kt贸ry daje wi臋ksze uprawnienia zarz膮dzania.

I wreszcie niekt贸re inwestycyjne organizacje DAO maj膮 ju偶 艣rodki w skarbcu oraz aktywa cyfrowe z poprzednich udanych projekt贸w. Np. projekt DeFi mo偶e ju偶 dysponowa膰 przychodami z tytu艂u oferowanych us艂ug. Jego organizacja DAO mo偶e wtedy uzna膰, 偶e te pieni膮dze zainwestuje. Jednak kiedy m贸wimy o inwestycyjnych organizacjach DAO, zwykle chodzi o te, kt贸re zajmuj膮 si臋 wy艂膮cznie inwestycjami.

Czy inwestycyjne organizacje DAO s膮 legalne?

Odpowied藕 zale偶y tutaj od konkretnej jurysdykcji. Mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e nie ma konkretnych przepis贸w dotycz膮cych inwestycyjnych organizacji DAO, co utrudnia ustalenie ich statusu. Aby si臋 z grubsza zorientowa膰 w sytuacji, nale偶y najpierw sprawdzi膰, czy token inwestycyjny DAO jest odpowiednio uregulowany. By膰 mo偶e w danym kraju podpada pod kategori臋 zabezpieczenia i wymaga specjalnej licencji. Mo偶liwe r贸wnie偶, 偶e podlega innym przepisom dotycz膮cym krypto.

Koncepcja wsp贸lnego inwestowania zbiorowego nie jest nowa, a w wielu krajach obowi膮zuj膮 ju偶 przepisy dotycz膮ce klub贸w inwestora. Np. ameryka艅ski urz膮d skarbowy, IRS, ma okre艣lone wymagania wobec grup, kt贸re wsp贸lnie inwestuj膮 i dziel膮 si臋 zyskami. To, czy dana inwestycja DAO podlega takim samym uregulowaniom, nale偶y sprawdzi膰 w miejscowych instytucjach nadzorczych.

Jakie s膮 ryzyka zwi膮zane z inwestycyjnymi organizacjami DAO

Chocia偶 inwestycyjne organizacje DAO z powodzeniem decentralizuj膮 w艂adz臋 zgodnie ze stanem posiadania token贸w, i tak wi膮偶e si臋 z nimi ryzyko. Nie wolno zapomina膰, 偶e posiadanie ka偶dej kryptowaluty wi膮偶e si臋 z ryzykiem, wi臋c inwestycyjne organizacje DAO r贸wnie偶 wi膮偶膮 si臋 z konkretnymi czynnikami ryzyka:

1. Awaria smart kontraktu 鈥 smart kontrakty obs艂uguj膮ce DAO mog膮 ulega膰 awariom z powodu w艂amania, wykorzystania lub b艂臋d贸w kodu. To mo偶e prowadzi膰 do z艂amania mechanizm贸w koniecznych do sprawnego dzia艂ania organizacji DAO i zarz膮dzania jej 艣rodkami.

2. Z艂e decyzje inwestycyjne 鈥 Mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e inwestycyjna organizacja DAO zainwestuje w projekty, kt贸re przynosz膮 ujemny zwrot z inwestycji (ROI). W ko艅cu nie ma gwarancji, 偶e decyzja wi臋kszo艣ci jest zawsze najlepsza.

3. Niew艂a艣ciwe zarz膮dzanie 艣rodkami 鈥 Inwestycyjne organizacje DAO musz膮 w艂a艣ciwie zarz膮dza膰 swoimi finansami. Je偶eli organizacja DAO nie dywersyfikuje portfela lub dobrze nim nie zarz膮dza, 艣rodki inwestycyjne mog膮 by膰 nara偶one na wysokie ryzyko.聽

Tradycyjni inwestorzy dostarczaj膮cy kapita艂u wysokiego ryzyka a inwestycyjne organizacje DAO

W bezpo艣rednim por贸wnaniu inwestor贸w dostarczaj膮cych kapita艂u wysokiego ryzyka z inwestycyjnymi organizacji DAO wychodzi wiele wad i zalet. O ile inwestycyjne organizacje DAO doprowadzi艂y do otwarcia tradycyjnie zamkni臋tej bran偶y, ich 鈥瀗iezbadany鈥 status utrudnia wsp贸艂prac臋 inwestorom i projektom pozyskuj膮cym 艣rodki. Ze wzgl臋du na rygorystyczne wymogi w 艣wiecie inwestycji tradycyjnych wi臋kszo艣膰 inwestycyjnych organizacji DAO w praktyce jest w stanie pracowa膰 tylko z innymi projektami krypto.

Je偶eli jednak chodzi o Web3, inwestycyjne organizacje DAO maj膮 pewne istotne zalety. Tradycyjne firmy kapita艂u wysokiego ryzyka wykazuj膮 du偶e zainteresowanie potencja艂em Web3, ale zazwyczaj du偶o sobie licz膮 za inwestycje i wiedz臋. Natomiast je偶eli chodzi o technologi臋 Web3 i blockchain, kapita艂 wysokiego ryzyka cz臋sto nie ma takiej wiedzy, jak膮 maj膮 jego zdecentralizowane odpowiedniki. Dlatego te偶 finansowanie z inwestycyjnej organizacji DAO mo偶e dawa膰 jednocze艣nie tak膮 sam膮 zasad臋 dzia艂ania, wiedz臋 specjalistyczn膮 z crowdsourcingu i bardziej sprawiedliwy uk艂ad.

Je偶eli chodzi o bran偶e bardziej tradycyjne, warto艣膰 dodana, jak膮 mo偶e przynie艣膰 kapita艂 wysokiego ryzyka, jest ogromna. Firmy te cz臋sto dysponuj膮 sieci膮 i szeregiem us艂ug wspieraj膮cych. Ponadto maj膮 r贸wnie偶 wsparcie prawne i nadzorcze potrzebne do spokojnego dzia艂ania.

Przemy艣lenia ko艅cowe

Inwestycyjne organizacje DAO to od czasu ostatniego boomu kryptowalutowego z prze艂omu lat 2020 i 2021 gor膮cy temat. Perspektywa rewolucji w starym modelu kapita艂u wysokiego ryzyka jest atrakcyjna dla ma艂ych inwestor贸w i fan贸w technologii blockchain. Jeszcze nie wiemy, jak rozwin膮 si臋 relacje mi臋dzy tymi kategoriami graczy, poniewa偶 koncepcja jest wci膮偶 nowa. Jak zawsze 鈥 je偶eli decydujesz si臋 na eksperymenty z inwestycyjnymi organizacjami DAO, zapoznaj si臋 dok艂adnie z ryzykiem i dopasuj je do strategii swojego portfela.