Czym Są DAO Inwestycyjne?
Strona Główna
Artykuły
Czym Są DAO Inwestycyjne?

Czym Są DAO Inwestycyjne?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jul 5, 2022Zaktualizowane Jun 16, 2023
7m

TL;DR

Inwestycyjna organizacja DAO to zdecentralizowana organizacja, która inwestuje środki jako grupa. W podejmowaniu decyzji może uczestniczyć każdy posiadacz tokena zarządczego inwestycyjnej organizacji DAO. Im więcej tokenów trzymasz, tym większa twoja siła głosu. Inwestycyjne organizacje DAO finansują swój skarbiec poprzez sprzedaż tokenów, emisję NFT i świadczenie usług generujących przychody. Legalność inwestycyjnych organizacji DAO zależy od przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji.

Wprowadzenie

Dzięki aspektom decentralizacyjnym blockchain bez wątpienia na zawsze zmienił oblicze inwestowania. Przedsiębiorcy i startupy nie muszą już polegać wyłącznie na firmach z kapitałem wysokiego ryzyka, inwestycjach kapitałowych i tradycyjnych modelach pozyskiwania środków. Stosunkowo łatwo można stworzyć i sprzedawać token swojego projektu przy użyciu jednej z różnych metod on-chain. 

Ale znaczącą zmianę odczuwają nie tylko osoby pozyskujące finansowanie – inwestorzy też. Dzięki inwestycyjnym organizacjom DAO mamy teraz nowe podejście do finansowania projektów, które jest łatwo dostępne nawet dla najdrobniejszych inwestorów.

Czym jest inwestycyjna organizacja DAO?

Inwestycyjna organizacja DAO umożliwia członkom podejmowanie decyzji, kiedy i gdzie inwestować swoje środki. Mogą to być nieruchomości, narzędzia inwestycyjne DeFi lub inne aktywa, w które postanowi zainwestować DAO. Inwestycyjna organizacja DAO demokratyzuje i decentralizuje cały proces inwestycyjny na zasadzie Decentralized Autonomous Organization (DAO)

W modelach tradycyjnych władzę inwestycyjną oddaje się w ręce stosunkowo niewielkiej grupy zarządzających pieniędzmi funduszy kapitału wysokiego ryzyka i rodzinnych doradców majątkowych typu family office oraz funduszy hedgingowych. Organizacje DAO natomiast dają każdemu, kto ma token zarządzania, możliwość podejmowania decyzji w sprawie ich inwestycji. Zamiast zdawać się przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na wiedzę wąskiej grupy osób model ten nadaje priorytet mądrości zbiorowej.

Czym jest DAO?

Decentralized Autonomous Organization (DAO) to organizacja, w ramach której zarządzanie przebiega za pomocą smart kontraktów, czyli samoczynnie wykonujących się fragmentów kodu funkcjonujących na blockchainie. Członkowie DAO debatują i podejmują decyzje, które są następnie wykonywane przy użyciu tych smart kontraktów. W efekcie organizacja DAO może funkcjonować bez nadzoru człowieka i w sposób ciągły. Nawet jeżeli członkowie DAO stracą zainteresowanie lub porzucą projekt, struktura DAO będzie nadal funkcjonować ze względu na swój niezmienny charakter.

Najczęstszym sposobem podejmowania decyzji przez DAO są mechanizmy głosowania za pośrednictwem tokenów zarządzania. Im więcej mamy tokenów, tym większą mamy siłę głosu. Niektóre DAO dają możliwość wnioskowania każdemu członkowi, a w innych przywilej ten może być ograniczony do konkretnej grupy. DAO wykorzystuje się powszechnie do zarządzania projektami DeFi (Zdecentralizowanych Finansów), blockchainami oraz innymi protokołami w świecie krypto.

Jak działają inwestycyjne organizacje DAO?

Inwestycyjna organizacja DAO zazwyczaj ma cel lub zasadę ogólną, zgodnie z którą działa. Niektóre inwestują w określone sektory branżowe, np. protokoły GameFi lub DeFi. Decyzje inwestycyjne podejmuje się zgodnie z tymi zasadami przy użyciu mechanizmu wnioskowania.

Posiadacze tokena zarządczego inwestycyjnej organizacji DAO mają możliwość wnioskowania. Niektóre organizacje DAO ograniczają ten przywilej do posiadaczy pewnej ilości tokenów, lub innej podgrupy. Może to być podyktowane np. potrzebą wyeliminowania spamu lub dania możliwości sugerowania decyzji inwestycyjnych tylko członkom o wystarczająco wysokiej stawce.

Po przedłożeniu wniosku użytkownicy albo stakują swoje tokeny, albo korzystają ze swoich praw głosu przy użyciu mechanizmu snapshota. Snapshot sprawdza liczbę tokenów zarządzania na każdym portfelu i na tej podstawie rozdziela prawa głosu bez blokowania tokenów. Pomaga to uniknąć sytuacji, w której użytkownicy wywierają wpływ na głosowanie, kupując więcej tokenów po zapoznaniu się z wnioskiem. Po zakończeniu głosowania wdraża się decyzję zgodnie z wynikami.

Zyski z inwestycji podlegają dystrybucji za pośrednictwem airdropów na rzecz posiadaczy tokenów zarządzania lub poprzez mechanizm stakingu. Stakując swój token zarządzania, otrzymujemy część nagród, które możemy wyciągnąć ze smart kontraktu.  

Inwestycyjne organizacje DAO często prowadzą aktywne kanały społecznościowe na Discordzie i Telegramie, które ułatwiają organizowanie, informowanie i wdrażanie wniosków. Organizacja DAO jest tak skuteczna, jak jej społeczność, dlatego musi dbać o zdrowe i aktywne członkostwo.

Skąd inwestycyjna organizacja DAO pozyskuje środki?

Inwestycyjna organizacja DAO może budować swój skarbiec na kilka sposobów. Najpopularniejszą metodą jest sprzedaż tokenów zarządzania. Nowa organizacja DAO wybija mintuje i oferuje go na rynku przy użyciu któregoś z dostępnych mechanizmów sprzedaży. Inwestorzy kupują go w celach spekulacyjnych, aby uzyskać prawa głosu lub z obu tych powodów. 

Organizacja DAO założona przez doświadczonych inwestorów z solidną strategią inwestycyjną prawdopodobnie przyciągnie dużą społeczność potencjalnych członków DAO. Po sprzedaży tokena zarządzania za kryptowalutę, np. za bitcoina (BTC), eter (ETH), BUSD lub innego stablecoina, organizacja DAO ma w skarbcu środki. Może również trzymać w skarbcu część tokenów zarządzania w celu przyszłej sprzedaży.

Inną popularną metodą jest emisja i sprzedaż tokenów niewymiennych, czyli NFT. Mogą one mieć charakter czysto kolekcjonerski lub służyć do określonych celów praktycznych. Można np. wyemitować token NFT, który daje większe uprawnienia zarządzania.

I wreszcie niektóre inwestycyjne organizacje DAO mają już środki w skarbcu oraz aktywa cyfrowe z poprzednich udanych projektów. Np. projekt DeFi może już dysponować przychodami z tytułu oferowanych usług. Jego organizacja DAO może wtedy uznać, że te pieniądze zainwestuje. Jednak kiedy mówimy o inwestycyjnych organizacjach DAO, zwykle chodzi o te, które zajmują się wyłącznie inwestycjami.

Czy inwestycyjne organizacje DAO są legalne?

Odpowiedź zależy tutaj od konkretnej jurysdykcji. Może się zdarzyć, że nie ma konkretnych przepisów dotyczących inwestycyjnych organizacji DAO, co utrudnia ustalenie ich statusu. Aby się z grubsza zorientować w sytuacji, należy najpierw sprawdzić, czy token inwestycyjny DAO jest odpowiednio uregulowany. Być może w danym kraju podpada pod kategorię zabezpieczenia i wymaga specjalnej licencji. Możliwe również, że podlega innym przepisom dotyczącym krypto.

Koncepcja wspólnego inwestowania zbiorowego nie jest nowa, a w wielu krajach obowiązują już przepisy dotyczące klubów inwestora. Np. amerykański urząd skarbowy, IRS, ma określone wymagania wobec grup, które wspólnie inwestują i dzielą się zyskami. To, czy dana inwestycja DAO podlega takim samym uregulowaniom, należy sprawdzić w miejscowych instytucjach nadzorczych.

Jakie są ryzyka związane z inwestycyjnymi organizacjami DAO

Chociaż inwestycyjne organizacje DAO z powodzeniem decentralizują władzę zgodnie ze stanem posiadania tokenów, i tak wiąże się z nimi ryzyko. Nie wolno zapominać, że posiadanie każdej kryptowaluty wiąże się z ryzykiem, więc inwestycyjne organizacje DAO również wiążą się z konkretnymi czynnikami ryzyka:

1. Awaria smart kontraktu – smart kontrakty obsługujące DAO mogą ulegać awariom z powodu włamania, wykorzystania lub błędów kodu. To może prowadzić do złamania mechanizmów koniecznych do sprawnego działania organizacji DAO i zarządzania jej środkami.

2. Złe decyzje inwestycyjne – Może się zdarzyć, że inwestycyjna organizacja DAO zainwestuje w projekty, które przynoszą ujemny zwrot z inwestycji (ROI). W końcu nie ma gwarancji, że decyzja większości jest zawsze najlepsza.

3. Niewłaściwe zarządzanie środkami – Inwestycyjne organizacje DAO muszą właściwie zarządzać swoimi finansami. Jeżeli organizacja DAO nie dywersyfikuje portfela lub dobrze nim nie zarządza, środki inwestycyjne mogą być narażone na wysokie ryzyko. 

Tradycyjni inwestorzy dostarczający kapitału wysokiego ryzyka a inwestycyjne organizacje DAO

W bezpośrednim porównaniu inwestorów dostarczających kapitału wysokiego ryzyka z inwestycyjnymi organizacji DAO wychodzi wiele wad i zalet. O ile inwestycyjne organizacje DAO doprowadziły do otwarcia tradycyjnie zamkniętej branży, ich „niezbadany” status utrudnia współpracę inwestorom i projektom pozyskującym środki. Ze względu na rygorystyczne wymogi w świecie inwestycji tradycyjnych większość inwestycyjnych organizacji DAO w praktyce jest w stanie pracować tylko z innymi projektami krypto.

Jeżeli jednak chodzi o Web3, inwestycyjne organizacje DAO mają pewne istotne zalety. Tradycyjne firmy kapitału wysokiego ryzyka wykazują duże zainteresowanie potencjałem Web3, ale zazwyczaj dużo sobie liczą za inwestycje i wiedzę. Natomiast jeżeli chodzi o technologię Web3 i blockchain, kapitał wysokiego ryzyka często nie ma takiej wiedzy, jaką mają jego zdecentralizowane odpowiedniki. Dlatego też finansowanie z inwestycyjnej organizacji DAO może dawać jednocześnie taką samą zasadę działania, wiedzę specjalistyczną z crowdsourcingu i bardziej sprawiedliwy układ.

Jeżeli chodzi o branże bardziej tradycyjne, wartość dodana, jaką może przynieść kapitał wysokiego ryzyka, jest ogromna. Firmy te często dysponują siecią i szeregiem usług wspierających. Ponadto mają również wsparcie prawne i nadzorcze potrzebne do spokojnego działania.

Przemyślenia końcowe

Inwestycyjne organizacje DAO to od czasu ostatniego boomu kryptowalutowego z przełomu lat 2020 i 2021 gorący temat. Perspektywa rewolucji w starym modelu kapitału wysokiego ryzyka jest atrakcyjna dla małych inwestorów i fanów technologii blockchain. Jeszcze nie wiemy, jak rozwiną się relacje między tymi kategoriami graczy, ponieważ koncepcja jest wciąż nowa. Jak zawsze – jeżeli decydujesz się na eksperymenty z inwestycyjnymi organizacjami DAO, zapoznaj się dokładnie z ryzykiem i dopasuj je do strategii swojego portfela.