Čo sú investičné DAO?
Domov
Články
Čo sú investičné DAO?

Čo sú investičné DAO?

Stredne pokročilý
Zverejnené Jul 5, 2022Aktualizované Jun 16, 2023
7m

Zhrnutie

Investičná DAO je decentralizovaná organizácia, ktorá investuje finančné prostriedky ako skupina. Každý, kto vlastní token riadenia investičnej DAO, sa môže zúčastniť procesu rozhodovania. Čím viac tokenov držíte, tým väčšia je vaša hlasovacia sila. Investičné DAO financujú svoju pokladnicu predajom tokenov, vydávaním NFT a poskytovaním služieb generujúcich príjmy. Zákonnosť investičných DAO závisí od právnych predpisov vo vašej jurisdikcii.

Úvod

Vďaka decentralizovaným schopnostiam blockchain nepochybne navždy zmenil tvár investovania. Podnikatelia a startupy sa už nemusia spoliehať len na firmy poskytujúce rizikový kapitál, počiatočné investície a tradičné modely získavania finančných prostriedkov. Vytvorenie vlastného tokenu a použitie jednej z rôznych metód v rámci reťazca na predaj vlastného projektového tokenu je pomerne jednoduché. 

Výraznú zmenu zažívajú nielen ľudia získavajúci finančné prostriedky, ale aj investori. Vďaka investičným DAO teraz existuje nový prístup k financovaniu projektov, ktorý je ľahko dostupný aj tým najmenším investorom.

Čo je investičná DAO?

Investičná DAO umožňuje svojim členom rozhodnúť sa, kedy a kam investujú svoje prostriedky. Môže ísť o nehnuteľnosti, investičné nástroje DeFi alebo akékoľvek iné aktíva, do ktorých sa DAO rozhodne investovať. Investičná DAO využíva na demokratizáciu a decentralizáciu celého investičného procesu model decentralizovanej autonómnej organizácie (DAO)

Tradičné modely vkladajú investičnú silu do rúk relatívne malej skupiny manažérov fondov rizikového kapitálu, rodinných firiem a hedžových fondov. Naopak, investičné DAO ponúkajú možnosť rozhodovať o svojich investíciách komukoľvek, kto je držiteľom tokenu riadenia. Namiesto využívania odborných znalostí úzkej skupiny jednotlivcov tento model pri investičných rozhodnutiach uprednostňuje múdrosť davu.

Čo je DAO?

Decentralizovaná autonómna organizácia (DAO) je organizácia riadená inteligentnými zmluvami, samostatne spustiteľnými časťami kódu, ktoré fungujú na blockchaine. Členovia DAO zvažujú a prijímajú rozhodnutia, ktoré sa potom vykonávajú pomocou týchto inteligentných zmlúv. DAO môže v podstate fungovať bez ľudského zásahu a nepretržite. Aj keď členovia DAO stratia záujem alebo opustia projekt, rámec DAO bude fungovať aj naďalej vďaka svojej nemennej povahe.

Najbežnejší spôsob rozhodovania DAO je použitie hlasovacích mechanizmov založených na tokenoch riadenia. Čím viac tokenov riadenia vlastníte, tým väčšiu hlasovaciu silu máte. Niektoré DAO umožňujú podávanie návrhov každému členovi, iné môžu toto právo obmedziť na konkrétnu skupinu. DAO sa bežne používajú na správu projektov DeFi (decentralizované financie), blockchainov a iných protokolov vo svete kryptomien.

Ako fungujú investičné DAO?

Investičná DAO má zvyčajne všeobecný cieľ alebo princíp, podľa ktorého funguje. Niektoré DAO investujú do špecifických priemyselných odvetví, ako sú napríklad protokoly GameFi alebo DeFi. Investičné rozhodnutia sa prijímajú podľa týchto zásad použitím mechanizmu návrhu.

Držitelia tokenu riadenia investičnej DAO majú možnosť predkladať návrhy. Niektoré DAO to obmedzujú na držiteľov určitého množstva tokenov alebo inú podskupinu. Cieľom môže byť zablokovanie spamovania alebo len umožniť navrhovanie investičných rozhodnutí členom s dostatočne vysokým podielom.

Po vytvorení návrhu používatelia na uplatnenie svojich hlasovacích práv buď stakujú svoje tokeny, alebo použijú mechanizmus snapshot. Snapshot skontroluje počet tokenov riadenia v každej peňaženke a na základe toho rozdelí hlasovacie práva bez uzamknutia tokenov. To pomôže zabrániť tomu, aby používatelia ovplyvnili hlasovanie kupovaním ďalších tokenov, keď uvidia návrh. Po skončení hlasovania sa rozhodnutie vykoná podľa výsledkov.

Zisky z investícií sa rozdeľujú buď prostredníctvom airdropov medzi držiteľov tokenov riadenia alebo prostredníctvom mechanizmu stakovania. Stakovaním svojho tokenu riadenia potom získate podiel na odmenách, ktorý si môžete vybrať zo smart kontraktu.  

Investičné DAO často prevádzkujú aktívne komunitné kanály v aplikáciách Discord a Telegram, ktoré pomáhajú s organizáciou, informovaním a podávaním návrhov. DAO je len taká úspešná, ako je úspešná jej komunita, takže si musí udržiavať zdravú a aktívnu komunitu členov.

Odkiaľ získava investičná DAO svoje prostriedky?

Existuje niekoľko spôsobov, ako si môže investičná DAO naplniť pokladnicu. Najbežnejším spôsobom je predaj tokenov riadenia. Nová DAO vyrazí svoj token a ponúkne ho trhu použitím jedného z rôznych dostupných mechanizmov predaja. Investori si ho kúpia buď na špekulatívne účely, kvôli hlasovacím právam, prípadne na oba účely. 

Je pravdepodobné, že DAO zriadené skúsenými investormi so solídnou investičnou stratégiou prilákajú veľkú komunitu potenciálnych členov DAO. Po predaji svojho tokenu riadenia za kryptomenu, ako napr. bitcoin (BTC), ether (ETH), BUSD alebo iný stablecoin, získa DAO prostriedky do svojej pokladnice. DAO si tiež môže ponechať niektoré tokeny riadenia v pokladnici na predaj v budúcnosti.

Ďalším obľúbeným spôsobom je vydávanie a predaj nezameniteľných tokenov (NFT). Tie môžu byť čisto zberateľské alebo môžu ponúkať aj nejakú inú užitočnosť. NFT môžu byť napríklad vydané na poskytnutie dodatočných práv na riadenie.

A napokon, niektoré investičné DAO už môžu mať prostriedky v pokladnici a digitálne aktíva z predchádzajúcich úspešných projektov. Projekt DeFi už môže mať napríklad k dispozícii príjmy z ponúkaných služieb. Jeho DAO sa potom môže rozhodnúť peniaze investovať. Keď však hovoríme o investičných DAO, zvyčajne máme na mysli tie, ktoré sa zaoberajú iba investíciami.

Sú investičné DAO legálne?

Odpoveď na túto otázku závisí od vašej jurisdikcie. Môžete tiež zistiť, že pre investičné DAO neexistujú žiadne špecifické predpisy, takže určenie ich stavu môže byť náročné. Aby ste mali aspoň približnú predstavu, najskôr by ste si mali zistiť, či je token investičnej DAO primerane regulovaný. Vo vašej krajine môže byť kategorizovaný ako cenný papier a vyžadovať špeciálnu licenciu. Môže spadať aj pod nejakú inú kryptoreguláciu.

Koncept kolektívneho investovania ako taký nie je nový a mnohé krajiny pre investičné kluby už majú predpisy. Napríklad IRS má špecifické požiadavky na skupiny, ktoré kolektívne investujú s cieľom rozdeliť si zisk. To, či bude investičná DAO regulovaná alebo nie, musíte prebrať s miestnym regulačným orgánom.

Aké sú riziká investičných DAO

I keď investičné DAO úspešne decentralizujú moc podľa vlastníctva tokenov, stále sú tu určité riziká. Nezabudnite, že držba akejkoľvek kryptomeny prináša riziká a s investičnými DAO sa spájajú aj špecifické riziká:

1. Zlyhanie smart kontraktu – Smart kontrakty prevádzkujúce DAO môžu zlyhať z dôvodu napadnutia, zneužitia alebo chybného kódu. To môže narušiť mechanizmy potrebné na efektívny chod a správu prostriedkov DAO.

2. Zlé investičné rozhodnutia – Investičná DAO môže investovať do projektov, ktoré prinesú negatívnu ROI (návratnosť investícií). Koniec koncov, neexistuje žiadna záruka, že väčšinové rozhodnutie musí byť to najlepšie rozhodnutie.

3. Zlé hospodárenie s prostriedkami – Investičné DAO musia dobre hospodáriť s prostriedkami vo svojej pokladnici. Ak nebudú diverzifikovať svoje portfólio alebo ho nebudú dobre spravovať, investičné prostriedky DAO môžu byť vystavené vysokému riziku. 

Porovnanie tradičného rizikového kapitálu a investičných DAO

Pri priamom porovnaní rizikového kapitálu a investičných DAO existuje množstvo výhod a nevýhod. Zatiaľ čo investičné DAO spôsobili otvorenie tradične uzavretého odvetvia, ich „šedý“ štatút sťažuje spoluprácu s investormi a projektmi získavajúcimi finančné prostriedky. Kvôli prísnym požiadavkám na tradičné investície väčšina investičných DAO môže v praxi spolupracovať len s inými kryptoprojektmi.

Pokiaľ však ide o Web3, investičné DAO ponúkajú viacero významných výhod. Tradičné firmy rizikového kapitálu prejavili veľký záujem o potenciál Web3, za poskytnutie investície a odborných znalostí však zvyčajne majú vysoké požiadavky. Ale pokiaľ ide o Web3 a technológiu blockchain, firmy rizikového kapitálu často nemajú toľko vedomostí ako ich decentralizované protistrany. Financovanie investičnou DAO má preto potenciál poskytnúť rovnaký princíp, odbornosť crowdsourcingu a spravodlivejšiu dohodu.

Pre tradičnejšie odvetvia je pridaná hodnota, ktorú poskytujú firmy rizikového kapitálu, obrovská. Tieto firmy majú často vybudované siete a celý rad podporných služieb. Predovšetkým majú tiež právnu a regulačnú podporu potrebnú na to, aby mohli pokojne fungovať.

Záverečné myšlienky

Investičné DAO sa stali horúcou témou od posledného prudkého vzostupu kryptoodvetvia v rokoch 2020/2021. Myšlienka, že je možný rozvrat dlhodobo fungujúceho modelu rizikového kapitálu, je atraktívna pre malých investorov a fanúšikov blockchainu. Ešte sa len uvidí, akým smerom sa bude vyvíjať vzťah medzi týmito dvoma typmi hráčov, keďže koncept je stále v plienkach. Ako vždy, ak sa rozhodnete experimentovať s investičnými DAO, plne pochopte riziká a ako to zapadá do vašej portfóliovej stratégie.