Mis on investeerimise DAO-d?
Sisukord
Sissejuhatus
Mis on investeerimise DAO?
Mis on DAO?
Kuidas investeerimise DAO-d töötavad?
Kust saab investeerimise DAO oma vahendid?
Kas investeerimise DAO‑d on seaduslikud?
Millised on investeerimise DAO‑dega seotud riskid
Traditsioonilised riskikapitaliettevõtted vs. investeerimise DAO‑d
Lõppmärkused
Mis on investeerimise DAO-d?
Avaleht
Artiklid
Mis on investeerimise DAO-d?

Mis on investeerimise DAO-d?

Keskmine
Avaldatud Jul 5, 2022Värskendatud Feb 1, 2023
7m

TL;DR

Investeerimise DAO on detsentraliseeritud organisatsioon, kus investeeritakse vahendeid investorite grupina. Otsustusprotsessis saavad osaleda kõik, kellel on investeerimise DAO juhtimistoken. Mida rohkem tokeneid kellelgi on, seda suurem on tema hääleõigus. Investeerimise DAO‑d rahastatakse tokenimüügi, NFT‑de väljastamise ja teenuste müügi kaudu. Investeerimise DAO‑de regulatsioon sõltub sinu koduriigiga seotud jurisdiktsioonist.

Sissejuhatus

Tänu detsentraliseeritud võimalustele on plokiahelad kahtlemata muutnud investeerimise olemuse igaveseks. Ettevõtjad ja idufirmad ei pea enam lootma ainult riskikapitaliettevõtetele, rahastusvoorudele ja traditsioonilistele korjandusmudelitele. Nüüd on suhteliselt lihtne luua oma projektile token ja kasutada selle müümiseks ühte paljudest erinevatest ahelasisestest meetoditest. 

Mitte ainult korjandustega tegelejad ei ole kogenud märkimisväärseid muutusi: samuti on seda teinud investorid. Tänu investeerimise DAO‑dele on meil nüüd tekkinud uus lähenemine projektide rahastamisele, kus võivad hõlpsasti osaleda isegi kõige väiksema kapitaliga investorid.

Mis on investeerimise DAO?

Investeerimise DAO võimaldab oma liikmetel otsustada, millal ja kuhu oma vahendeid investeerida. See võib olla kinnisvara, DeFi investeerimisfondid või mis tahes muu vara, millesse DAO otsustab investeerida. Selleks, et kogu investeerimisprotsess oleks demokraatlik ja detsentraliseeritud, kasutab investeerimise DAO detsentraliseeritud autonoomse organisatsiooni (DAO) mudelit. 

Traditsioonilistes mudelites teeb investeerimisotsuseid suhteliselt väike grupp riskikapitalifonde, pere-ettevõtteid ja riskifondide varahaldureid. Alternatiivina pakuvad investeeringute DAO‑d kõigile, kellel on juhtimistoken, võimalust teha investeeringuid puudutavaid otsuseid. Selle asemel, et kasutada väikese grupi inimeste teadmisi, seab see mudel investeerimisotsuste tegemisel esikohale rahvamasside tarkuse.

Mis on DAO?

Detsentraliseeritud autonoomne organisatsioon (DAO) on organisatsioon, mida juhivad nutilepingud ehk plokiahela isekäivituvad koodilõigud. DAO liikmed arutlevad ja teevad otsuseid, mis seejärel täidetakse nende nutilepingute abil. DAO võib töötada pidevalt ja ilma inimese sekkumiseta. Isegi kui DAO liikmed kaotavad huvi või loobuvad projektist, töötab DAO tänu oma muutumatule olemusele edasi.

Kõige tavalisem viis, kuidas DAO-d otsuseid teevad, on juhtimistokenitel põhinevad hääletusmehhanismid. Mida rohkem tokeneid kellelgi on, seda suurem on tema hääleõigus. Mõned DAO‑d lubavad igal liikmel ettepanekuid teha, samas kui mõnedes DAO‑des on see õigus piiratud konkreetse grupiga. DAO-sid kasutatakse krüptomaailmas tavaliselt DeFi (detsentraliseeritud rahanduse) projektide, plokiahelate ja muude protokollide haldamiseks.

Kuidas investeerimise DAO-d töötavad?

Investeerimise DAO-l on tavaliselt üldine eesmärk või põhimõte, mille järgi see toimib. Mõned investeerivad konkreetsetesse tööstusharudesse, nagu näiteks GameFi või DeFi protokollid. Investeerimisotsused tehakse nendest põhimõtetest lähtuvalt, kasutades ettepanekute mehhanismi.

Investeerimise DAO juhtimistokenite omanikel on võimalus teha ettepanekuid. Mõnedes DAO-des on see õigus ainult teatud koguse tokenite omanikel või grupi konkreetsetel liikmetel. See aitab ära hoida spämmi või lubab investeerimisotsuste juurde ainult piisavalt suure panusega liikmeid.

Kui ettepanek on tehtud, panustavad kasutajad oma tokenid või kasutatakse hääleõiguse tegemiseks tokenite hetkeseisu. Hetkeseisu mehhanismi puhul loetakse kokku igas rahakotis olevate juhtimistokenite arv ja jagatakse selle alusel hääleõigused, ilma tokeneid lukustamata. See aitab vältida olukorda, kus kasutajad ostavad pärast ettepaneku nägemist tokeneid juurde. Kui hääletamine on lõppenud, viiakse otsus ellu vastavalt hääletustulemustele.

Investeeringutest saadav kasum jaotatakse juhtimistokenite omanikele kas tasuta krüptorahana või panustamise kaudu. Juhtimistokeni panustamise mehhanismi puhul teenib omanik osa preemiatest, mille ta saab nutilepingute kaudu rahas välja võtta.  

Investeerimise DAO-sid juhitakse sageli aktiivselt Discordi ja Telegrami kanalites, kus teavitatakse, korraldatakse ja lihtsustatakse ettepanekute esitamist. DAO on sama edukas kui tema kogukond, seega on liikmelisuse hoidmine ja säilitamine oluline.

Kust saab investeerimise DAO oma vahendid?

Investeerimise DAO‑l on vahendite hankimiseks mitu võimalust. Kõige tavalisem meetod on juhtimise tokenite müük. Uus DAO loob oma tokeni ja pakub seda turule, kasutades ühte paljudest erinevatest müügimehhanismidest. Investorid ostavad selle kas spekuleerimiseks, hääleõiguse saamiseks või mõlemal eesmärgil. 

Kogenud investorite loodud DAO, millel on kindel investeerimisstrateegia, meelitab tõenäoliselt ligi suure kogukonna potentsiaalseid DAO liikmeid. DAO müüb juhtimistokenid bitcoini (BTC), etheri (ETH), BUSD või muu stabiilsusraha eest ja teenib sellega rahalisi vahendeid. Samuti võib ta edaspidiseks müügiks hoida oma vara hulgas mõnda juhtimistokenit.

Teine populaarne meetod on mittevahetatavate tokenite ehk NFT-de käibele laskmine ja müük. Neid kas kogutakse kollektsioneerimise eesmärgil või pakuvad need mõnda kasukikku funktsionaalsust. Näiteks võidakse käibele lasta NFT, mis annab täiendavaid juhtimisõigusi.

Lisaks on mõnedel investeerimise DAO‑del juba varasematest tegevustest saadud vahendid ja digitaalsed varad. Näiteks võib DeFi projekt saada tulu mõnedest varasematest teenustest. Selle projekti DAO võib seejärel otsustada, kuidas vahendid investeerida. Kui aga viidatakse investeerimise DAO‑dele, peetakse tavaliselt silmas neid, mis tegelevad ainult investeerimisega.

Kas investeerimise DAO‑d on seaduslikud?

Vastus sõltub sinu koduriigi jurisdiktsioonist. Samuti võid avastada, et investeerimise DAO‑de osas puudub konkreetne seadusandlus, mistõttu on nende staatuse määramine keeruline. Ettekujutuse saamiseks peaksid esmalt vaatama, kas investeerimise DAO token on piisavalt reguleeritud. See võib sinu koguriigis liigituda väärtpaberite kategooriasse ja sellega tegelemine võib vajada spetsiaalset litsentsi. See võib kuuluda ka mõne muu krüptoga seotud regulatsiooni alla.

Ühisrahastuse kontseptsioon ei ole uus ja paljudes riikides on investeerimisfondide jaoks juba seadusandlus olemas. Näiteks on paljude riikide maksuametitel konkreetsed nõuded gruppidele, kes kasumi jagamiseks ühiselt investeerivad. Seda, kas investeerimise DAO‑d reguleeritakse samamoodi või mitte, tuleb küsida kohalikelt järelevalve asutustelt (Eestis nt Tolli- ja Maksuametilt ning Finantsinspektsioonilt).

Millised on investeerimise DAO‑dega seotud riskid

Kuigi investeerimise DAO‑des on otsustusvõim tänu juhtimistokenitele detsentraliseeritud, on ka siin võimalikud riskid. Ära unusta, et mis tahes krüptovaluuta hoidmisega kaasnevad riskid ja sama on ka investeerimise DAO-de puhul:

1. Nutilepingu tõrge – DAO‑d käitavates nutilepingutes võib häkkimise, ärakasutamise või vigase koodi tõttu tekkida tõrge. See võib lõhkuda mehhanismid, mis on vajalikud DAO tõhusaks toimimiseks ja rahaliste vahendite haldamiseks.

2. Halvad investeerimisotsused – investeerimise DAO võib vahendid paigutada projektidesse, mille ROI (investeeringutasuvus) on negatiivne. Pole ju mingit garantiid, et enamuse otsus on alati parim otsus.

3. Fondi halb juhtimine – investeerimise DAO‑d peavad oma vahendeid korralikult haldama. Kui nad ei hajuta oma portfelli ega halda seda hästi, võivad sellised investeerimise DAO‑d olla väga riskantsed. 

Traditsioonilised riskikapitaliettevõtted vs. investeerimise DAO‑d

Riskikapitaliettevõtete ja investeerimise DAO‑de omavahelisel võrdlemisel saab välja tuua mitmeid eeliseid ja puudusi. Kuigi tänu investeerimise DAO‑dele on see traditsiooniliselt suletud olnud tööstusharu avanenud, on investoritel ja korjandusega tegelejatel sellega raske kaasa minna tema "halli" staatuse tõttu. Traditsiooniliste rangete investeerimisalaste nõuete tõttu tohiks enamik investeerimise DAO‑sid praktikas töötada ainult krüptoprojektidega.

Kui aga rääkida Web3‑st, on investeerimise DAO‑del mõned olulised eelised. Traditsioonilised riskikapitaliettevõtted on näidanud üles suurt huvi Web3 potentsiaali vastu, kuid tavaliselt nõuavad nad oma investeeringute ja teadmiste eest kõrget teenustasu. Kui aga rääkida Web3 ja plokiahela tehnoloogiast, siis riskikapitaliettevõtete spetsialistid ei tea sellest tihti nii palju kui nende DAO kolleegid. Seetõttu võib investeerimise DAO rahastamine pakkuda sama põhimõtet, kuid rahvapõhiste teadmiste ja õiglasemate tehingutasudega.

Traditsioonilisemate tööstusharude jaoks on riskikapitaliettevõtete poolt loodud lisandväärtus tohutu. Nendel ettevõtetel on sageli oma võrgustikud ja mitmed tugiteenused. Eelkõige on neil ka õiguslik ja regulatiivne toetus, mis on vajalik seaduslikuks tegutsemiseks.

Lõppmärkused

Investeerimise DAO‑d on muutunud kuumaks teemaks pärast viimast krüptobuumi aastatel 2020/2021. Idee, et pikaajalise riskikapitalimudeli saab segi paisata, on väikeinvestoritele ja plokiahela fännidele atraktiivne. Me ei näe veel, kuidas nende kahe valdkonna omavahelised suhted arenevad, kuna kontseptsioon on alles noor. Nagu alati, kui otsustad katsetada investeerimise DAO-dega, pead mõistma täielikult riske ja kuidas see sinu portfellistrateegiaga kokku sobib.