Co jsou investiční decentralizované autonomní organizace?
Domů
Články
Co jsou investiční decentralizované autonomní organizace?

Co jsou investiční decentralizované autonomní organizace?

Pokročilí
Zveřejněno Jul 5, 2022Aktualizováno Jun 16, 2023
7m

TL;DR

Investiční DAO je decentralizovaná organizace, která investuje finanční prostředky jako skupina. Rozhodovacího procesu se může účastnit každý, kdo vlastní její správní token. Čím víc tokenů vlastníte, tím máte silnější hlasovací právo. Investiční DAO financují své finanční prostředky prodejem tokenů, emisemi NFT a poskytováním výdělečných služeb. Legálnost investičních DAO závisí na zákonech vaší jurisdikce.

Úvod

Blockchain svými schopnostmi decentralizace nepochybně navždy změnil tvář investování. Podnikatelé a startupy se už nemusí spoléhat pouze na firmy rizikového kapitálu, počáteční kola a tradiční modely získávání finančních prostředků. Vytvoření vlastního tokenu a použití některé z různých onchainových metod prodeje tokenu vašeho projektu je poměrně snadné. 

Výraznou změnu zaznamenali nejen fundraiseři, ale i investoři. Díky investičním DAO teď máme nový přístup k financování projektů, který je snadno dostupný i pro ty nejmenší investory.

Co je investiční DAO?

Investiční DAO umožňuje svým členům rozhodovat o tom, kdy a kam investovat prostředky. Může jít o nemovitosti, investiční nástroje DeFi nebo jiná aktiva, do kterých se DAO rozhodne investovat. Investiční DAO celý investiční proces demokratizuje a decentralizuje pomocí modelu decentralizované autonomní organizace (DAO)

Tradiční modely vkládají investiční pravomoci do rukou relativně malé skupiny správců peněz ve fondech rizikového kapitálu, rodinných fondech a hedgeových fondech. Alternativou jsou investiční DAO, které nabízí každému, kdo drží jejich správní token, možnost rozhodovat o investicích. Místo využívání odborných znalostí úzké skupiny jednotlivců tento model při investičních rozhodnutích upřednostňuje moudrost davu.

Co je DAO?

Decentralizovaná autonomní organizace (DAO) je organizace řízená chytrými kontrakty, což jsou automaticky vykonávané části kódu, které běží na blockchainu. Členové DAO se radí a přijímají rozhodnutí, která se pak pomocí těchto chytrých kontraktů realizují. DAO může v podstatě fungovat bez lidské údržby a běžet nepřetržitě. I když členové DAO ztratí zájem nebo projekt opustí, rámec DAO bude v důsledku své neměnné povahy pokračovat dál.

Nejběžnějším způsobem, jakým DAO rozhodují, jsou hlasovací mechanismy postavené na správních tokenech. Čím víc správních tokenů vlastníte, tím je vaše hlasovací právo silnější. Některé DAO umožňují předkládat návrhy každému členovi, zatímco jiné mohou toto právo omezit na určitou skupinu. DAO se nejčastěji používají ke správě projektů v oblasti decentralizovaných financí (DeFi), blockchainů a dalších protokolů ze světa kryptoměn.

Jak investiční DAO fungují?

Investiční DAO mají obvykle obecný cíl nebo zásady, kterými se řídí. Některé investují do specifických průmyslových segmentů, jako jsou například protokoly GameFi nebo DeFi. Investiční rozhodnutí se přijímají podle těchto zásad za pomoci mechanismu návrhů.

Držitelé správního tokenu investiční DAO mají možnost předkládat návrhy. Některé DAO tuto možnost omezují na držitele určitého množství tokenů nebo na jinou podskupinu. Důvodem může být zabránění šíření spamu nebo omezení návrhů investičních rozhodnutí pouze na členy s dostatečně vysokým vkladem.

Po předložení návrhu uplatní uživatelé svá hlasovací práva buď stakováním tokenů, nebo vytvořením momentového snímku (snapshotu). Momentový snímek zaznamená počet správních tokenů v každé peněžence a rozdělí podle nich hlasovací práva, aniž by bylo nutné tokeny uzamykat. Zabrání se tak následnému ovlivňování hlasování, protože nákupem dalších tokenů po prohlédnutí návrhu si už uživatelé nijak nepomůžou. Po skončení hlasování se na základě výsledků realizuje rozhodnutí.

Zisky z investic se mezi držitele správních tokenů rozdělují prostřednictvím airdropů nebo mechanismu stakování. Stakováním správních tokenů získáte podíl na odměnách, které si můžete vybrat z chytrého kontraktu.  

Investiční DAO často provozují aktivní komunitní kanály na Discordu a Telegramu, které jim pomáhají organizovat návrhy, informovat o nich a usnadňují jejich implementaci. DAO může být jen tak úspěšná, jako je úspěšná její komunita, takže dostatek aktivních členů je zásadní.

Odkud získává investiční DAO finanční prostředky?

Existuje několik způsobů, jak si může investiční DAO vybudovat svou zásobu prostředků. Nejběžnějším způsobem je prodej správních tokenů. Nová DAO vyrazí svůj token a prostřednictvím některého z různých prodejních mechanismů, které má k dispozici, ho nabídne trhu. Investoři si ho pak koupí za účelem spekulace, kvůli hlasovacím právům nebo z obou těchto důvodů. 

DAO založená zkušenými investory s dobrou investiční strategií pravděpodobně přiláká velkou skupinu potenciálních členů. Po prodeji správního tokenu za nějakou kryptoměnu, jako je Bitcoin (BTC), Ether (ETH), BUSD nebo jiný stablecoin, získá DAO do své pokladny prostředky. Některé správní tokeny si mohou v pokladně nechat na budoucí prodej.

Další oblíbenou metodou je emise a prodej nezaměnitelných tokenů (NFT). Ty mohou být čistě sběratelské nebo mít nějakou užitnou hodnotu. Je možné například emitovat NTF, které majiteli přinese dodatečná práva na správu.

A nakonec některé investiční DAO už mohou mít k dispozici finanční prostředky a digitální aktiva z předchozích úspěchů. Například nějaký projekt v oblasti DeFi už může mít příjmy z nabízených služeb. Jeho DAO se pak může rozhodnout peníze investovat. Když ale mluvíme o investičních DAO, máme obvykle na mysli ty, které se zabývají pouze investicemi.

Jsou investiční DAO legální?

Odpověď na tuto otázku závisí na vaší jurisdikci. Může se také stát, že ve vaší jurisdikci neexistují pro investiční DAO žádné konkrétní předpisy, takže stanovení jejich statutu je obtížné. Přibližnou představu můžete získat z toho, jestli je token investiční DAO odpovídajícím způsobem regulován. Ve vaší zemi by mohl být klasifikován jako cenný papír a vyžadovat speciální licenci. Může také spadat pod nějakou jinou regulaci kryptoměn.

Koncept kolektivního investování není nový a v mnoha zemích už předpisy pro investiční kluby existují. Například americký finanční úřad IRS má na skupiny, které kolektivně investují, specifické požadavky týkající se dělení zisků. O tom, jestli investiční DAO podléhá regulaci, se musíte poradit s místním regulačním orgánem.

Jaká rizika jsou s investičními DAO spojena?

Přestože investiční DAO úspěšně decentralizují pravomoc podle vlastnictví tokenů, stále jsou s nimi spojena určitá rizika. Nezapomínejte, že riziko s sebou nese držení jakékoli kryptoměny, takže i investiční DAO mají svá specifická rizika:

1. Selhání chytrého kontraktu – chytré kontrakty, na kterých DAO fungují, mohou selhat v důsledku hackerského útoku, zneužití nebo chybného kódu. Selhání může narušit mechanismy potřebné k efektivnímu fungování a správě finančních prostředků DAO.

2. Špatná investiční rozhodnutí – investiční DAO může investovat do projektů se zápornou návratností investic (ROI). Koneckonců neexistuje žádná záruka, že většinové rozhodnutí je vždy to nejlepší.

3. Špatné hospodaření s finančními prostředky – investiční DAO musí svou pokladnu řádně spravovat. Pokud své portfolio nediverzifikuje nebo ho dobře neřídí, mohou být její investiční prostředky vystaveny vysokému riziku. 

Tradiční firmy rizikového kapitálu vs. investiční DAO

Při přímém srovnání firem rizikového kapitálu a investičních DAO si můžeme všimnout řady výhod a nevýhod. Investiční DAO sice otevřely tradičně uzavřené odvětví, ale její „šedý“ status ztěžuje práci investorům a projektům, od kterých získávají finanční prostředky. Vzhledem k přísným požadavkům v oblasti tradičních investic většina investičních DAO může v praxi spolupracovat pouze s jinými kryptoměnovými projekty.

V oblasti Webu 3 ale mají investiční DAO významné výhody. Tradiční firmy rizikového kapitálu projevily o potenciál Webu 3 velký zájem, ale za své investice a odborné znalosti obvykle požadují vysokou protihodnotu. V oblasti Webu 3 a blockchainové technologie toho ale firmy rizikového kapitálu často neví tolik jako jejich decentralizované protějšky. Financování od investiční DAO proto může poskytnout stejný princip, odborné znalosti z oblasti skupinového financování a spravedlivější dohodu.

Pro tradičnější odvětví je přidaná hodnota, kterou může firma rizikového kapitálu přinést, obrovská. Tyto firmy mají často zavedené sítě kontaktů a řadu podpůrných služeb. A především mají právní a regulační zázemí, které všem zajišťuje klid na duši.

Závěrem

Investiční DAO se staly žhavým tématem posledního kryptoměnového rozmachu v letech 2020/2021. Myšlenka, že dlouholetý model firem rizikového kapitálu může být narušen, je pro drobné investory a fanoušky blockchainu atraktivní. Jak se bude vztah mezi těmito dvěma hráči vyvíjet ale teprve uvidíme, protože tento koncept je stále ještě v plenkách. Pokud se rozhodnete experimentovat s investičními DAO, nejdřív se dobře seznamte s riziky, ať víte, jak tato investice zapadá do vaší portfoliové strategie.