Jak ochránit kryptoměny po své smrti a předat je dědicům
Domů
Články
Jak ochránit kryptoměny po své smrti a předat je dědicům

Jak ochránit kryptoměny po své smrti a předat je dědicům

Pokročilí
Zveřejněno Apr 19, 2023Aktualizováno Nov 15, 2023
9m

Tento článek je příspěvkem od naší komunity. Autorem je Richard Marshall, kryptoměnový právník z Anglie.

Názory v tomto článku jsou názory přispěvatele/autora a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance.

TL;DR

  • Decentralizovaná povaha kryptoměnových aktiv vytváří při posmrtném předávání kryptoměn několik specifických problémů.

  • Musíte pečlivě zvážit, jakým způsobem je možné v případě úmrtí vaše kryptoměny najít, identifikovat a zpřístupnit vašim blízkým.

  • Řešení je mnoho – od ručně psaných seed frází přes šifrované soukromé klíče až po spínač mrtvého.

Co se stane s vašimi kryptoměnami, když zemřete?

S rostoucí oblibou kryptoměn je stále důležitější myslet na to, co se s vašimi kryptoaktivy stane, když zemřete. 

Plánování pozůstalosti je běžný postup, jak zajistit, aby byl váš tradiční majetek rozdělen podle vašeho přání. Když ale do tohoto mixu přidáte kryptoměnová aktiva, musíte zohlednit jejich specifické výzvy. 

Vzhledem k množství softwaru, hardwaru a burz, na kterých by mohla být kryptoměnová aktivita uložena, je první překážkou v případě úmrtí jejich vyhledání a identifikace. 

Pokud se k peněženkám a účtům nelze kvůli nedostatku informací týkajících se soukromých klíčů, seed frází nebo PIN kódů dostat, může být snaha o nalezení těchto aktiv a přístup k nim marná. To znamená, že vaše kryptoměny, jako jsou bitcoiny, ethery nebo jiné altcoiny, mohou být navždy ztraceny.  

V tomto článku se proto dozvíte, jak se jako držitel kryptoměnových aktiv můžete na tuto eventualitu připravit a jak se jako dědic dostat k majetku zesnulého.

Jak předat kryptoměny po své smrti?

Pokud chcete své kryptoměny po smrti předat, musíte to včas naplánovat. Existuje mnoho možností, jak toho dosáhnout, ale mezi nejčastější řešení patří následující. 

Fyzická řešení s nízkými technickými nároky

Papír a tužka 

Na základní úrovni je možné soukromé klíče a seed fráze zapsat a bezpečně uložit do trezoru s pokyny, jak k majetku po vaší smrti získat přístup. S jednoduchostí tohoto řešení ale souvisí kompromisy, protože takové informace mohou být za vašeho života nebo po vaší smrti zcizeny, ztraceny nebo zničeny. 

Zabezpečení těchto informací můžete zvýšit jejich uložením do bezpečného trezoru v bankách, které jsou pojištěné a mají propracovaný proces umožňující dědicům nebo vykonavateli závěti k nim po vaší smrti získat přístup.

Flash disk nebo pevný disk 

Alternativou je uložení soukromých klíčů a seed frází na flash disk nebo externí pevný disk a zabezpečení těchto informací heslem, aby se nedostaly do nepovolaných rukou. Největší riziko spočívá v tom, že by mohlo dojít k poškození nebo zničení flash disku či pevného disku a k informacím by se pak nikdo nedostal. Pokud se vám tato metoda zamlouvá, doporučujeme vám vytvořit si víc záloh. 

Pokud jsou soubory chráněny heslem, musíte ho někam uložit – buď písemně a zabezpečit ho, nebo použít online správce hesel. 

Tyto možnosti s sebou ale nesou rizika, jako jsou krádež nebo hackerské útoky, takže držitelé kryptoměn by měli dědice informovat o tom, jak těmito prostředky získat aktiva zpět.

Pokročilá řešení

Šifrovaný e-mail

Soukromé klíče a seed fráze spolu s pokyny, jak se k prostředkům v případě úmrtí dostat, by mohl důvěryhodný příjemce získat ze šifrovaného e-mailu. Tato metoda je do značné míry závislá na tom, aby důvěryhodná osoba tyto pokyny dodržela, aniž by během svého života ohrozila bezpečnost tohoto šifrovaného e-mailu. 

Přístup k šifrovanému e-mailu je možné také uložit na hostingový web třetí strany, který může vyžadovat heslo. Pokud ale hostingový web třetí strany zanikne, informace mohou být ztraceny.

Posmrtný spínač

Můžete také nastavit posmrtný spínač, který v případě, že neověříte, že jste naživu, odešle soukromé klíče určenému příjemci. 

Tímto ověřením může být jednoduše otevření e-mailu nebo provedení rychlého úkolu s týdenním, měsíčním nebo jiným intervalem. Pokud po stanovené době neověříte, že jste naživu, posmrtný spínač se aktivuje a informace o soukromém klíči budou automaticky odeslány vámi určenému příjemci.

Tato metoda má jeden velký háček. Může se stát, že ověření neprovedete z jiných důvodů, než je úmrtí, například kvůli nemoci nebo chybějícímu připojení k internetu. Dalším problémem je, že přístupové informace ke kryptoměnovým aktivům můžete chtít poslat někomu jinému, než komu chcete kryptoměnová aktiva odkázat, nebo že zákony ve vaší jurisdikci tuto formu převodu aktiv nedovolují. 

Pokud se rozhodnete posmrtný spínač použít, nezapomeňte se poradit s odborníkem, jak ho realizovat bezpečně, abyste měli jistotu, že vaše aktiva získají zamýšlení dědicové.

Sociální obnovení prostřednictvím úschovy dat

Můžete také využít sociální obnovení prostřednictvím úschovy dat, kdy jmenujete několik opatrovníků, kteří se po smrti držitele sejdou a přístupové údaje zesnulého obnoví. 

Poskytovatel úschovy obvykle požádá o ověření úmrtí pomocí příslušné dokumentace. Některé z těchto služeb jsou umístěny na běžných webech, jiné najdete na blockchainu, který poskytuje další úroveň zabezpečení. 

Když chcete těchto služeb využít, musíte si vybrat vhodné opatrovníky a stanovit odpovídající podmínky. Dejte si pozor na to, aby úschova neumožňovala obnovu soukromého klíče nadpoloviční většinou opatrovníků, aniž by vyžadovala ověření úmrtí majitele účtu. 

Také je důležité jasně uvést, zda mají jmenovaní opatrovníci obdržet pouze přístupové informace, nebo mají nějaká kryptoaktiva i získat. 

Peněženky s chytrým kontraktem na Ethereu a tradiční peněženky

Peněženky s chytrým kontraktem na Ethereu podporují více signatářů a jsou vhodnou volbou pro sociální obnovení. Můžete si vytvořit dědickou vícepodpisovou peněženku, u které stanovíte jako držitele sebe a dědice. Tato metoda znamená, že všechny transakce bude muset ověřit nadpoloviční většina, a to i za vašeho života. 

V případě úmrtí budou mít k peněžence přístup spolumajitelé a jeden nebo více osobních zástupců zemřelého, čímž dojde k plynulému přechodu přístupu ze zemřelého na dědice. 

Další forma dědické peněženky může být vytvořena tak, aby umožňovala převod kryptoměn do peněženky, která by během vašeho života byla uložena ve fyzickém trezoru. Během vašeho života nemohou třetí strany získat přístup. V případě smrti by osobní zástupci museli předložit doklad o úmrtí a soudní příkaz prokazující jejich právo na přístup k majetku zesnulého. Teprve pak by se mohli k peněžence dostat. Tyto fyzické trezory bývají obvykle pojištěné. 

Jak zahrnout kryptoaktiva do závěti? 

Je rozdíl, když někoho ustanovíte, aby získal k vašim kryptoměnám přístup, a když chcete, aby tato aktiva zdědil. Je důležité, aby veškerá kryptoaktiva byla zahrnuta v tradičním plánování pozůstalosti. 

Zákony každé jurisdikce určují, jakým způsobem může být majetek v případě úmrtí převeden, a obvykle se tak děje prostřednictvím závěti. Vzhledem k tomu, že většina jurisdikcí na celém světě digitální závěti neuznává a pořád se spoléhá na papírové závěti s osobními podpisy, je nutné zajistit, aby všechna přání týkající kryptoaktiv byla právně uznána. 

Můžete například v závěti uvést, jak budou soukromé klíče v případě smrti převedeny na nabyvatele, nebo vyjasnit, kdo bude kryptoaktiva dědit, pokud to nebude opatrovník nebo jmenovaná osoba. 

Co se v případě úmrtí stane s kryptoaktivy drženými na burzách?

Centralizované kryptoměnové burzy často v případě úmrtí majitele účtu poskytují pomoc s vyhledáváním kryptoaktiv a přístupem k nim.

Pokud měl zesnulý ve svém chytrém telefonu nebo na notebooku aplikaci burzy a účet byl nastaven tak, aby se po otevření automaticky přihlásil, může být identifikace majetku zesnulého snadná.

Každý, kdo řeší pozůstalost po zesnulém, by ale měl být ohledně přístupu k těmto účtům po jeho smrti opatrný. Například ve Spojeném království se podle zákona o zneužití počítače z roku 1990 může jednat o trestný čin. Navíc každá burza má ve smluvních podmínkách vlastní pravidla týkající se prozrazování hesel a udělování přístupu třetím stranám.

Aby nedošlo k nevědomému porušení zákona, vykonavatel závěti by měl kontaktovat burzu, informovat ji o úmrtí a poskytnout jí veškeré příslušné informace a dokumenty. Správný postup je obvykle uvedený ve smluvních podmínkách burzy. Tento krok obvykle vyžaduje důkaz o úmrtí, například úmrtní list, a doklad o tom, že máte oprávnění s kryptoaktivy zemřelého majitele účtu nakládat. Vykonavatel závěti může například poskytnout kopii závěti nebo soudní povolení. 

Jak získat přístup k soukromým klíčům jako dědic?

Pokud máte kryptoměny uloženy v peněženkách s úschovou, jako jsou hardwarové peněženky nebo papírové peněženky, musíte vytvořit plán, který pár důvěryhodným osobám poskytne v případě vašeho úmrtí přístup k soukromým klíčům.

Ve většině případů existují způsoby, jak tato aktiva získat zpět, a to i v případě, že zesnulý nevytvořil žádný plán. Na některém z jeho zařízení mohou být uloženy soubory se soukromými klíči, nebo se v trezoru může najít papír se seed frází. Pokud ale zesnulý podnikl k ochraně svých soukromých klíčů další kroky, například použil šifrování nebo heslo, je mnohem obtížnější soukromé klíče získat. Zároveň to znamená i to, že digitální aktiva zemřelého mohou být navždy ztracena.

Můžete po smrti předat svou roli v DAO nebo těžařském poolu? 

Existují otázky, jestli by hry s modelem play-to-earn měl vůbec někdo po smrti původního hráče hrát, a pokud ano, kdo by to měl být. Spory se vedou také o to, kdo získá autorské honoráře z NFT nebo nevyražených děl, a také o to, co by se stalo, kdyby se zesnulý podílel na těžbě, airdropech nebo DAO. 

Všechny tyto otázky je možné objasnit v závěti nebo v doprovodném dopise s přáními, ale všem možným otázkám a praktickým aspektům musí být věnována dostatečná pozornost. 

Závěrem 

Nejdůležitější je mít připravené dědictví, podle kterého bude možné v případě úmrtí vaše kryptoaktiva lokalizovat, identifikovat a získat k nim přístup. Ideální je, když se kryptoaktiva stanou součástí celkového sestavování závěti. Musíte se ujistit, že závěť je právně uznána a že část s kryptoaktivy splňuje požadavky místní jurisdikce. 

V opačném případě by vaši dědicové mohli o kryptoaktiva bojovat v komplikovaných právních procesech nebo by vaše kryptoaktiva mohla být navždy ztracena.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.