Τι είναι ένας Αυτόνομος αποκεντρωμένος οργανισμός (Decentralized Autonomous Organization ή DAO);
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι ένας Αυτόνομος αποκεντρωμένος οργανισμός (Decentralized Autonomous Organization ή DAO);

Τι είναι ένας Αυτόνομος αποκεντρωμένος οργανισμός (Decentralized Autonomous Organization ή DAO);

Έχει δημοσιευτεί Apr 6, 2020Έχει ενημερωθεί Jun 10, 2024
9m

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Η τεχνολογία blockchain έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν νέοι τύποι οργανωτικών δομών. Οι αυτόνομοι αποκεντρωμένοι οργανισμοί (DAO) είναι τα πρώτα παραδείγματα.

  • Ως κατανεμημένα δίκτυα, τα blockchain επιτρέπουν στους DAO να λειτουργούν αυτόνομα χωρίς να χρειάζονται μια κεντρική αρχή. 

  • Οι DAO αποτελούν ένα οργανωτικό μοντέλο που εστιάζει στην ανάπτυξη και τη διαχείριση βάσει της κοινότητας.

Εισαγωγή

Η εμφάνιση της τεχνολογίας blockchain έφερε νέους τύπους οργανωτικών δομών. Οι αυτόνομοι αποκεντρωμένοι οργανισμοί (DAO) είναι τα πρώτα παραδείγματα πρωτοποριακών οργανισμών που μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και χωρίς κεντρική αρχή. 

Ο πρώτος DAO άρχισε να λειτουργεί το 2016 με όραμα όλα τα μέλη του να ενεργούν συλλογικά ως διοικητικό όργανο. Οι DAO μπορούν να αξιοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, από τη συγκέντρωση κεφαλαίων των μελών για επενδύσεις σε επιχειρηματικά έργα έως την επικύρωση της ακεραιότητας των δεδομένων εκτός αλυσίδας.

Τι είναι ένας DAO;

DAO σημαίνει αυτόνομος αποκεντρωμένος οργανισμός. Πρόκειται για μια έννοια που έχει τις ρίζες της στην τεχνολογία blockchain, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία οργανισμών που διοικούνται από κώδικα και όχι από κεντρικές αρχές ή άτομα.

Με άλλα λόγια, ένας DAO είναι μια οντότητα που καθοδηγείται από την κοινότητα και διοικείται από κώδικα υπολογιστή. Επειδή οι κανόνες που καθορίζουν τη συμπεριφορά του οργανισμού είναι ενσωματωμένοι στον σχεδιασμό του, μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς την ανάγκη κεντρικής ηγεσίας.

Αντίθετα με τους παραδοσιακούς οργανισμούς, οι DAO δεν επιτρέπουν σε ένα άτομο ή μια ομάδα να επιβάλλει αποφάσεις μονομερώς. Αντί γι' αυτό, κάθε μέλος της κοινότητας μπορεί να προτείνει ιδέες και να ψηφίζει γι' αυτές. Αυτό διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από όλη την ομάδα και όχι μόνο από μερικά ισχυρά άτομα.

Οι υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων προτιμούν τους DAO επειδή κάνουν την ομαδική δουλειά πιο δίκαιη. Αντί να παίρνουν όλες τις αποφάσεις μερικοί σημαντικοί παράγοντες, όλοι μπορούν να αποφασίζουν για το πώς λειτουργούν οι διαδικασίες. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις τυπικές εταιρείες, όπου τα ανώτατα στελέχη και οι μεγαλομέτοχοι έχουν συνήθως όλη την εξουσία.

Πώς λειτουργούν οι DAO; 

Σε έναν DAO, οι κανόνες και οι οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού συντάσσονται σε κώδικα, συνήθως χρησιμοποιώντας έξυπνες συμβάσεις σε ένα blockchain. Αυτές οι έξυπνες συμβάσεις εκτελούν αυτόματα ενέργειες βάσει προκαθορισμένων συνθηκών, διασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με τους προσυμφωνημένους κανόνες χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Συνήθως, τα μέλη ενός DAO συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων κατέχοντας Token ή μετοχές του οργανισμού. Αυτά τα Token αντιπροσωπεύουν δικαίωμα ψήφου, με την επιρροή κάθε μέλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων να αναλογεί στον αριθμό των Token που κατέχει. 

Όταν πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, όπως η έγκριση μιας πρότασης ή η κατανομή κεφαλαίων, τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν για αυτά τα θέματα χρησιμοποιώντας τα Token τους. Αυτή η δημοκρατική διαδικασία εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις αντικατοπτρίζουν τη συλλογική βούληση της κοινότητας.

Οι DAO διαθέτουν συνήθως ταμεία ή pool κεφαλαίων που διαχειρίζονται συλλογικά τα μέλη. Αυτά τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων, την επένδυση σε νέα έργα ή τη στήριξη πρωτοβουλιών της κοινότητας. 

Τα μέλη υποβάλλουν προτάσεις για τον τρόπο χρήσης αυτών των κεφαλαίων, τις οποίες ψηφίζει η κοινότητα. Μόλις εγκριθεί μια πρόταση, οι έξυπνες συμβάσεις εκτελούν αυτόματα τις απαραίτητες ενέργειες, όπως τη μεταφορά κεφαλαίων ή τη δημιουργία νέων Token.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν βασικές αρχές των DAO. Όλες οι συναλλαγές και οι αποφάσεις καταγράφονται στο blockchain, με αποτέλεσμα να είναι δημόσια προσβάσιμες και επαληθεύσιμες από οποιονδήποτε. Αυτή η διαφάνεια εξασφαλίζει ότι τα μέλη μπορούν να εμπιστεύονται την ακεραιότητα του οργανισμού και να λογοδοτούν μεταξύ τους για τις πράξεις τους. 

Επιπλέον, επειδή οι DAO λειτουργούν σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο, αντιστέκονται στη λογοκρισία και την παραποίηση, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Κατά κάποιο τρόπο, ένας DAO λειτουργεί όπως μια εταιρεία ή ένα έθνος/κράτος, αλλά λειτουργεί με πιο αποκεντρωμένο τρόπο.

Οι DAO και το πρόβλημα αντιπροσωπευόμενου-αντιπροσώπου

Οι DAO αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που ονομάζεται στα οικονομικά δίλημμα αντιπροσωπευόμενου-αντιπροσώπου. Προκύπτει όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ο "αντιπρόσωπος") έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε ενέργειες για λογαριασμό ενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου (ο "αντιπροσωπευόμενος"). Εάν ο αντιπρόσωπος έχει κίνητρο να ενεργεί προς το δικό του συμφέρον, μπορεί να αγνοήσει τα συμφέροντα του αντιπροσωπευόμενου.

Αυτό που επιδεινώνει το πρόβλημα είναι ότι ενδέχεται τα δύο μέρη να μην έχουν τις ίδιες πληροφορίες. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να μην μάθει ποτέ ότι τον εκμεταλλεύονται και δεν μπορεί να βεβαιωθεί ότι ο αντιπρόσωπος ενεργεί προς το συμφέρον του.

Συχνά παραδείγματα αυτού του προβλήματος προκύπτουν με εκλεγμένα στελέχη που εκπροσωπούν τους πολίτες, μεσίτες που εκπροσωπούν τους επενδυτές ή διαχειριστές που εκπροσωπούν τους μετόχους.

Με υψηλότερο βαθμό διαφάνειας που επιτρέπει η τεχνολογία blockchain, οι καλοσχεδιασμένοι DAO μπορούν να εξαλείψουν μέρος αυτού του προβλήματος. Ειδικά αν ο DAO καταφέρει να αποφύγει την ασυμμετρία στην πληροφόρηση και να ευθυγραμμίσει τα κίνητρα εντός της κοινότητας. Εφόσον όλες οι συναλλαγές καταχωρούνται σε ένα blockchain, η λειτουργία των DAO είναι απολύτως διαφανής και περισσότερο ανθεκτική στην απάτη.

Οφέλη των DAO

Αποκεντρωμένο

Σε έναν παραδοσιακό οργανισμό, οι σημαντικότερες αποφάσεις λαμβάνονται από μια κεντρική αρχή. Σε έναν DAO, οι αποφάσεις που επηρεάζουν την οντότητα λαμβάνονται από κοινού από την κοινότητα.

Διαφανές

Η διαφάνεια απαιτεί τη λογοδοσία κάθε μέλους του DAO. Οι ψηφοφορίες σε έναν DAO γίνονται μέσω blockchain και είναι δημόσια διαθέσιμες. Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει αρχεία συναλλαγών. Αυτό παρακινεί τα μέλη της κοινότητας να ενεργούν καλή τη πίστει και αποθαρρύνει τις ενέργειες κατά της κοινότητας.

Με βάση την κοινότητα 

Ένας DAO μπορεί να συγκεντρώσει άτομα από όλο τον κόσμο για να εργαστούν για έναν κοινό στόχο. Κάθε μέλος έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει στο έργο. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εταιρικές δομές, ο καθένας μπορεί να εκφράσει τις ιδέες του και να προτείνει την οργανωτική δράση μέσω των μηχανισμών αποκεντρωμένης διακυβέρνησης.

Παραδείγματα DAO

  • MakerDAO: Το MakerDAO είναι ένα έργο DeFi με ένα stablecoin με πρόσθετη εγγύηση σε κρυπτονόμισμα που ονομάζεται DAI, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ.

  • AAVE: Το AAVE είναι μια χρηματαγορά που βασίζεται στο Ethereum, στην οποία οι χρήστες μπορούν να δανείζουν και να δανείζονται μια μεγάλη ποικιλία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από stablecoin έως altcoin. Το πρωτόκολλο Aave διέπεται από κατόχους AAVE.

  • Uniswap: Το Uniswap είναι ένα πρωτόκολλο αποκεντρωμένου ανταλλακτηρίου (DEX) που λειτουργεί ως DAO, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν Swap διάφορα κρυπτονομίσματα χωρίς την ανάγκη διαμεσολαβητών.

  • Yearn.Finance: Το Yearn.Finance (YFI) είναι μια πλατφόρμα DeFi που αυτοματοποιεί τις στρατηγικές υπεργολαβίας απόδοσης και άλλες ευκαιρίες DeFi. Λειτουργεί ως DAO, όπου τα μέλη της κοινότητας διαχειρίζονται τις αναβαθμίσεις του πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις.

Είναι το Bitcoin ένας DAO;

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το δίκτυο Bitcoin είναι ένα πρώιμο παράδειγμα DAO. Λειτουργεί με αποκεντρωμένο τρόπο και συντονίζεται από ένα πρωτόκολλο ομοφωνίας χωρίς ιεραρχία μεταξύ των συμμετεχόντων.

Το πρωτόκολλο Bitcoin ορίζει τους κανόνες του συστήματος, ενώ το Bitcoin (BTC) ως νόμισμα δίνει κίνητρο στους χρήστες να ασφαλίσουν το δίκτυο. Αυτό διασφαλίζει ότι οι διάφοροι συμμετέχοντες μπορούν να συνεργαστούν για να διατηρήσουν τη λειτουργία του Bitcoin ως ένα αυτόνομο αποκεντρωμένο δίκτυο. Ο κοινός στόχος στην περίπτωση του Bitcoin είναι η αποθήκευση και η μεταφορά αξίας χωρίς μια κεντρική οντότητα να συντονίζει το σύστημα. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να οριστούν οι DAO. Στις μέρες μας, ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει οργανισμούς που λειτουργούν πάνω σε ένα υπάρχον blockchain και διοικούνται από την κοινότητά τους μέσω έξυπνων συμβάσεων. Αυτός ο ορισμός τους διαφοροποιεί από το Bitcoin.

Σε τι άλλο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι DAO;

Πιο σύνθετοι DAO μπορούν να αναπτυχθούν για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης, όπως αποκεντρωμένα επιχειρηματικά κεφάλαια ή πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι DAO θα μπορούσαν επίσης να συντονίζουν τη λειτουργία συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο internet των πραγμάτων (IoT).

Έχει εμφανιστεί ένα υποσύνολο DAO που ονομάζονται αυτόνομες αποκεντρωμένες εταιρείες (DAC). Μια DAC μπορεί να παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες με μια παραδοσιακή εταιρεία, για παράδειγμα μια υπηρεσία διαμοιρασμού διαδρομών. Η διαφορά είναι ότι λειτουργεί χωρίς τη δομή εταιρικής διακυβέρνησης που συναντάται στις παραδοσιακές επιχειρήσεις.

Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο χωρίς κάτοχο που παρέχει υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών ως μέρος μιας DAC, θα μπορούσε να λειτουργεί αυτόνομα, πραγματοποιώντας συναλλαγές με ανθρώπους και άλλες έξυπνες συσκευές. Μέσω των Oracle του blockchain, θα μπορούσε ακόμη και να ενεργοποιεί έξυπνες συμβάσεις και να εκτελεί ορισμένες εργασίες από μόνο του.

Ethereum και "Ο DAO"

Ένα από τα πρώτα παραδείγματα DAO ήταν το εύστοχα ονομαζόμενο "Ο DAO". Αποτελούνταν από περίπλοκες έξυπνες συμβάσεις που εκτελούνταν στο blockchain του Ethereum που υποτίθεται ότι λειτουργούσε ως αυτόνομο επιχειρηματικό κεφάλαιο.

Τον Μάιο του 2016, τα token του DAO πωλήθηκαν σε μια αρχική νομισματική προσφορά (ICO) και παρείχαν μερίδιο ιδιοκτησίας και δικαιώματα ψήφου σε αυτό το αποκεντρωμένο κεφάλαιο. Ωστόσο, λίγο μετά την κυκλοφορία, περίπου το ένα τρίτο των κεφαλαίων κλάπηκε από τον DAO σε ένα από τα μεγαλύτερα χακαρίσματα στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν ότι το Ethereum χωρίστηκε σε δύο αλυσίδες ακολουθώντας ένα hard fork. Σε μία από αυτές, οι δόλιες συναλλαγές αντιστράφηκαν ουσιαστικά, σαν να μην συνέβη ποτέ το χακάρισμα. Αυτή η αλυσίδα είναι αυτό που τώρα ονομάζεται blockchain του Ethereum. Η άλλη αλυσίδα, πιστή στην αρχή "ο κώδικας είναι νόμος", δεν πείραξε τις δόλιες συναλλαγές. Αυτό το blockchain ονομάζεται τώρα Ethereum Classic

Περιορισμοί των DAO

Νομικά θέματα

Το ρυθμιστικό περιβάλλον που περιβάλλει τους DAO είναι ακόμη πολύ αβέβαιο, καθώς οι περισσότερες δικαιοδοσίες δεν έχουν καθορίσει ακόμη την προσέγγισή τους σε αυτόν τον νέο τύπο οντότητας. Ένα διαρκώς αβέβαιο νομικό καθεστώς θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για την υιοθέτηση των DAO.

Συντονισμένες επιθέσεις

Οι επιθυμητές ιδιότητες των DAO (αποκέντρωση, αμεταβλητότητα, χωρίς προϋπόθεση εμπιστοσύνης) ενέχουν εγγενώς ορισμένους κινδύνους απόδοσης και ασφάλειας. Το παράδειγμα του DAO έδειξε ότι αυτή η νέα οργανωτική μορφή μπορεί να φέρει σημαντικούς κινδύνους αν δεν σχεδιαστεί σωστά.

Σημεία συγκεντρωτισμού

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αποκέντρωση δεν είναι μια κατάσταση, αλλά μάλλον ένα εύρος, στο οποίο κάθε επίπεδο είναι χρήσιμο για διαφορετικού τύπου περιπτώσεις χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πλήρης αυτονομία ή η αποκέντρωση μπορεί να μην είναι καν δυνατή ή να μην έχει νόημα.

Οι DAO μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύτερο πλαίσιο συμμετοχών για συνεργασία από κάθε άλλη φορά, αλλά ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί ο DAO, οι κανόνες διακυβέρνησης που ορίζονται στο πρωτόκολλο μπορεί να γίνουν ένα σημείο συγκεντρωτισμού.

Συμπεράσματα 

Συνολικά, οι DAO αντιπροσωπεύουν μια νέα προσέγγιση στην οργανωτική διακυβέρνηση, αξιοποιώντας την τεχνολογία blockchain για τη δημιουργία συμπεριληπτικών, δημοκρατικών και διαφανών κοινοτήτων. 

Οι DAO δίνουν στους οργανισμούς τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την εξάρτηση από τις παραδοσιακές ιεραρχίες και δομές. Αντί για μια κεντρική οντότητα που συντονίζει τις ενέργειες των συμμετεχόντων, οι κανόνες διακυβέρνησης είναι αυτοματοποιημένοι και κατευθύνουν τα μέλη προς το πιο επωφελές αποτέλεσμα για το δίκτυο.

Το κλειδί για τον σχεδιασμό σωστών DAO είναι η χρήση ενός αποτελεσματικού συνόλου κανόνων ομοφωνίας που επιλύουν σύνθετα προβλήματα συντονισμού των συμμετεχόντων. Η πραγματική πρόκληση που αντιμετωπίζει η εφαρμογή των DAO μπορεί να μην είναι τόσο κοινωνική όσο τεχνολογική.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.