Τι είναι το Aave (AAVE);
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το Aave (AAVE);

Τι είναι το Aave (AAVE);

Έχει δημοσιευτεί Dec 18, 2020Έχει ενημερωθεί Jan 31, 2023
6m

TL;DR

Το AAVE είναι το εγγενές token διακυβέρνησης του πρωτοκόλλου Aave. Οι κάτοχοι του κρυπτονομίσματος που βασίζεται στο Ethereum μπορούν να συζητούν και να ψηφίζουν για προτάσεις που επηρεάζουν την κατεύθυνση του έργου.

Επειδή το Aave είναι ένα από τα κορυφαία πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης, το token AAVE είναι ένα από τα κορυφαία νομίσματα DeFi ανά κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Οι επενδυτές του Ethereum μπορούν εύκολα να δανείζονται και να δανείζουν τα κρυπτονομίσματά τους με αποκεντρωμένο τρόπο μέσω του Aave.


Εισαγωγή

Ο πυρήνας κάθε σύγχρονου χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος είναι τα μέσα μέσω των οποίων τα άτομα μπορούν να δανείζονται και να δανείζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ο δανεισμός επιτρέπει σε κάποιον να αξιοποιήσει το κεφάλαιό του για την εκτέλεση εργασιών, ενώ η δυνατότητα να λαμβάνετε δανεισμό σάς επιτρέπει να αποκομίσετε μια τακτική και ασφαλή απόδοση από το κατά τα άλλα αδρανές κεφάλαιό σας.

Οι προγραμματιστές κρυπτονομισμάτων έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για τέτοιες υπηρεσίες, θέτοντας σε κυκλοφορία τις λεγόμενες χρηματαγορές. Το Aave είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες χρηματαγορές.


Τι είναι το Aave;

Το Aave είναι μια χρηματαγορά που βασίζεται στο Ethereum, στην οποία οι χρήστες μπορούν να δανείζουν και να δανείζονται μια μεγάλη ποικιλία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από stablecoin έως altcoin. Το πρωτόκολλο Aave διέπεται από κατόχους AAVE.

Θα είναι δύσκολο να καταλάβετε τι είναι το token AAVE χωρίς να καταλάβετε το υποκείμενο πρωτόκολλο Aave, γι' αυτό ας το εξετάσουμε λεπτομερώς.


ETHLend

Η προέλευση του Aave χρονολογείται από το 2017. Ο Stani Kulechov και μια ομάδα προγραμματιστών κυκλοφόρησαν το ETHLend σε μια Αρχική νομισματική προσφορά (ICO) τον Νοέμβριο του 2017. Η ιδέα ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες να δανείζουν και να δανείζονται κρυπτονομίσματα μεταξύ τους, επιτρέποντας τους να δημοσιεύουν αιτήματα και προσφορές δανείων.

Παρόλο που το ETHLend ήταν μια νέα ιδέα, η πλατφόρμα, μαζί με το token LEND, δεν σημείωσαν επιτυχία όταν κατευθύνονταν στην υποτιμητική αγορά του 2018. Τα βασικά αδύναμα σημεία της πλατφόρμας ήταν η έλλειψη ρευστότητας και η δυσκολία αντιστοίχισης αιτημάτων δανείου σε προσφορές.

Επομένως, μέσω της υποτιμητικής αγοράς του 2018 και 2019, η ομάδα του ETHLend αναδιαμόρφωσε το προϊόν της με την κυκλοφορία του Aave στις αρχές του 2020.

Σε ένα podcast, ο Kulechov δήλωσε ότι η υποτιμητική αγορά ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί στο ETHLend. Αυτό αναφέρεται στην ευκαιρία που δόθηκε στον ίδιο και την ομάδα του να ανανεώσουν την έννοια του αποκεντρωμένου δανεισμού κρυπτονομισμάτων, δημιουργώντας αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Aave.


Πώς λειτουργεί το Aave

Το νέο και βελτιωμένο Aave έχει κοινά χαρακτηριστικά με το ETHLend. Και τα δύο επιτρέπουν στους χρήστες του Ethereum να λαμβάνουν δάνεια κρυπτονομισμάτων ή να αποκομίζουν κέρδη δανείζοντας τα χαρτοφυλάκιά τους. Ωστόσο, διαφέρει η πηγή δημιουργίας τους.

Το Aave είναι μια αλγοριθμική χρηματαγορά, που σημαίνει ότι τα δάνεια λαμβάνονται από ένα pool αντί να αντιστοιχίζονται μεμονωμένα σε έναν δανειστή.

Το επιτόκιο που χρεώνεται εξαρτάται από το "ποσοστό αξιοποίησης" των περιουσιακών στοιχείων ενός pool. Εάν χρησιμοποιούνται σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενός pool, το επιτόκιο είναι υψηλό για να προσελκύσει τους παρόχους ρευστότητας να καταθέσουν περισσότερα κεφάλαια. Εάν δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου περιουσιακά στοιχεία σε ένα pool, το επιτόκιο που χρεώνεται είναι χαμηλό για να προσελκύσει δανεισμό.

Επίσης, το Aave επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν δάνεια σε διαφορετικό κρυπτονόμισμα από αυτό που κατέθεσαν. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να καταθέσει Ethereum (ETH), στη συνέχεια να κάνει ανάληψη stablecoin για να καταθέσει Yearn.finance (YFI) για να κερδίζει τακτικά απόδοση.

Όπως συμβαίνει με το ETHLend, όλα τα δάνεια διαθέτουν επιπλέον εξασφάλιση. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος ήθελε να δανειστεί κρυπτονόμισμα αξίας 100 δολαρίων μέσω Aave, θα έπρεπε να καταθέσει υψηλότερο ποσό.

Λόγω της μεταβλητότητας των κρυπτονομισμάτων, το Aave διαθέτει μια διαδικασία ρευστοποίησης. Αν η εξασφάλιση που παρέχετε υπολείπεται του ποσοστού εξασφάλισης που καθορίζεται από το πρωτόκολλο, η εξασφάλισή σας μπορεί να ρευστοποιηθεί. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση ρευστοποίησης, χρεώνεται προμήθεια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους κινδύνους από την κατάθεση κεφαλαίων στο Aave προτού προσθέσετε εξασφάλιση.


Άλλα βασικά χαρακτηριστικά

Το Aave επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής πέρα από τις χρηματαγορές. Η πλατφόρμα έγινε γνωστή ως ένα σημείο στο οποίο οι χρήστες DeFi μπορούν να λαμβάνουν δάνεια flash.

Τις περισσότερες φορές, η ρευστότητα στα pool χρηματαγοράς του Aave είναι πολύ μεγαλύτερη από τα δάνεια που ζητάνε οι δανειολήπτες. Αυτή η αχρησιμοποίητη ρευστότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκείνους που λαμβάνουν δάνεια flash, τα οποία είναι δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις που υπάρχουν μόνο για τη διάρκεια ενός block Ethereum.

Βασικά, ένα δάνειο flash επιτρέπει σε έναν χρήστη να δανειστεί ένα μεγάλο ποσό κρυπτονομίσματος χωρίς να προσθέσει εξασφάλιση και, στη συνέχεια, να επιστρέψει το δάνειο εντός της ίδιας συναλλαγής (εφόσον πληρώσει την προμήθεια επιτοκίου ενός block).

Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες που δεν διαθέτουν μεγάλα ποσά κεφαλαίου να κάνουν αρμπιτράζ και να δημιουργούν άλλες ευκαιρίες - όλα μέσω μίας συναλλαγής blockchain. Για παράδειγμα, αν δείτε συναλλαγές Ethereum trading για 500 USDC στο Uniswap και για 505 USDC σε άλλο αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο, μπορείτε να προσπαθήσετε να κάνετε αρμπιτράζ της διαφοράς τιμής με το να δανειστείτε ένα μεγάλο ποσό USDC και να πραγματοποιήσετε γρήγορες συναλλαγές.

Εκτός από τα δάνεια flash και άλλες λειτουργίες, το Aave εργάζεται στην ανάπτυξη ενός παιχνιδιού non-fungible token (NFT) που ονομάζεται Aavegotchi.


Ελάτε στο AAVE

Παρόλο που το ETHLend μετονομάστηκε σε Aave, το token LEND παρέμεινε. Αυτό προκαλούσε ανησυχία επειδή το LEND δεν διέθετε τον κατάλληλο κώδικα για να λειτουργήσει με τον τρόπο που ήθελε η ομάδα Aave. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι LEND δεν μπορούσαν να ελέγξουν την κατεύθυνση προς την οποία κατευθυνόταν το πρωτόκολλο Aave.

Αυτό ήταν πρόβλημα καθώς το Aave συγκέντρωσε όλο και μεγαλύτερη ρευστότητα και οι χρήστες του δεν μπορούσαν να επιφέρουν αλλαγές στο πρωτόκολλο. Στη συνέχεια, προτάθηκε η μετάβαση του LEND σε ένα νέο νόμισμα που ονομάζεται AAVE με αναλογία 100 LEND προς ένα AAVE.

Το AAVE, ως νέο token ERC-20 που βασίζεται στο Ethereum, έφερε νέες περιπτώσεις χρήσης.

Πρώτον, οι κάτοχοι AAVE θα λειτουργήσουν ως στήριγμα για το πρωτόκολλο. Η κυκλοφορία του AAVE εισάγει μια νέα έννοια που ονομάζεται "Μονάδα ασφαλείας", η οποία προστατεύει το σύστημα από την έλλειψη κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπάρχει επαρκές κεφάλαιο στο πρωτόκολλο για να καλύψει τα κεφάλαια των δανειστών, το AAVE στη Μονάδα ασφαλείας θα πωληθεί για τα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για την κάλυψη του ελλείμματος.

Μόνο το AAVE που έχει κατατεθεί στη μονάδα θα ρευστοποιηθεί για το έλλειμμα. Οι καταθέσεις στη μονάδα αποτελούν κίνητρο με μια τακτική απόδοση που καταβάλλεται σε AAVE.

Η δεύτερη βασική περίπτωση χρήσης του AAVE σχετίζεται με τη διακυβέρνηση του πρωτοκόλλου Aave. Οι κάτοχοι του κρυπτονομίσματος μπορούν να συζητήσουν και να ψηφίσουν σχετικά με τις προτάσεις βελτίωσης του Aave, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν εάν γίνουν αποδεκτές από έναν ελάχιστο αριθμό token AAVE. Αυτό περιλαμβάνει την αλλαγή παραμέτρων της χρηματαγοράς Aave, μαζί με τη διαχείριση των κεφαλαίων στο αποθεματικό του οικοσυστήματος. Όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα token διακυβέρνησης, ένα AAVE ισούται με μία ψήφο. 

Το AAVE αποκεντρώνει περαιτέρω την εφαρμογή DeFi και προσθέτει ένα σημαντικό υποστήριγμα στο οικοσύστημα για να μετριάσει τα black swan event.


Προκλήσεις για το Aave

Μια πρόκληση που αντιμετωπίζει το Aave είναι το γεγονός ότι όλα τα δάνεια διαθέτουν πρόσθετη εξασφάλιση. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν υπάρχει σύστημα βαθμολόγησης πίστωσης ή διαδικασία που να καθορίζει συστηματικά αν ο δανειολήπτης θα μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο με επιτόκιο.

Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά δάνεια που προσφέρουν οι τράπεζες, τα οποία μπορεί να απαιτούν ελάχιστες τυπικές εξασφαλίσεις, οι χρήστες του Aave πρέπει να δεσμεύουν κρυπτονομίσματα αξίας πολύ μεγαλύτερης από το δάνειο που ζητούν.

Αυτός ο περιορισμός συνεπάγεται ότι το Aave είναι ένα μη αποδοτικό σύστημα κεφαλαίου. Το Aave απαιτεί από τους χρήστες να αναθέτουν μεγάλα ποσά κεφαλαίου για να λάβουν δάνεια, καθιστώντας το δύσκολο για τους χρήστες με μικρά κεφάλαια. Ενώ αυτό γίνεται για την προστασία των πιστωτών, το σύστημα αυτό περιορίζει φυσικά το μέγεθος του συνολικού χρέους του Aave.


Συμπεράσματα

Οι αποκεντρωμένες χρηματαγορές όπως το Aave ή η Compound ανοίγουν τον δρόμο για ένα πιο ανοιχτό και προσβάσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το Aave είναι ένα ενδιαφέρον έργο DeFi που επιτρέπει στους χρήστες κρυπτονομισμάτων να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια και υπηρεσίες με διαφάνεια. 

Το token AAVE είναι επίσης μια πολλά υποσχόμενη εξέλιξη. Επιτρέπει στους κατόχους του να επηρεάσουν τις αλλαγές στο πρωτόκολλο Aave. Επίσης, προστατεύει το πρωτόκολλο από black swan event.