Kas ir decentralizēta autonomā organizācija (DAO)?
Sākums
Raksti
Kas ir decentralizēta autonomā organizācija (DAO)?

Kas ir decentralizēta autonomā organizācija (DAO)?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Apr 6, 2020Atjaunināts Jun 10, 2024
9m

Galvenās atziņas

  • Blokķēdes tehnoloÄ£ija ļāva izveidot jaunu veidu organizatoriskās struktÅ«ras. Uzskatāms piemērs ir decentralizētās autonomās organizācijas (DAO).

  • Blokķēdes kā decentralizēti tÄ«kli ļauj DAO darboties autonomi bez centrālas iestādes palÄ«dzÄ«bas. 

  • DAO ir kopienas vadÄ«tā attÄ«stÄ«bā un pārvaldÄ«bā balstÄ«ts organizatoriskais modelis.

Ievads

Līdz ar blokķēdes tehnoloģijas rašanos kļuva iespējams radīt jaunu veidu organizatoriskās struktūras. Decentralizētās autonomās organizācijas (DAO) ir lielisks piemērs inovatīvām organizācijām, kas darbojas autonomi bez centrālas iestādes palīdzības. 

Pirmā DAO tika ieviesta 2016. gadā ar mērķi ļaut visiem tās dalībniekiem darboties kā vienotai pārvaldības struktūrai. DAO var kalpot dažādiem mērķiem – no dalībnieku līdzekļu apvienošanas riska kapitāla ieguldījumiem līdz ārpusķēdes datu integritātes apstiprināšanai.

Kas ir DAO?

DAO ir "decentralizēta autonomā organizācija". Tās koncepcija ir balstīta uz blokķēdes tehnoloģiju, kas ļauj veidot organizācijas, kuras pārvalda kods, nevis centralizētas iestādes vai privātpersonas.

Citiem vārdiem sakot, DAO ir kopienas vadīta organizācija, kuru pārvalda datorkods. Tā kā šīs organizācijas darbību reglamentējošie noteikumi ir iestrādāti tās struktūrā, šāda organizācija spēj darboties autonomi bez centralizētas uzraudzības.

Atšķirībā no tradicionālajām organizācijām DAO neļauj vienai personai vai grupai vienpersoniski pieņemt un ieviest lēmumus. Tā vietā ikviens kopienas dalībnieks var ierosināt idejas un balsot par tām. Tas nozīmē, ka lēmumus pieņem visa grupa, nevis daži ietekmīgi cilvēki.

Kriptovalūtu entuziastiem patīk DAO, jo tās padara komandas darbu godīgāku. Tā vietā, lai visus lēmumus pieņemtu dažas svarīgas personas, ikvienam ir iespēja izteikt savu viedokli par to, kā būtu jārīkojas. Tās ir ievērojamas izmaiņas, salīdzinot ar tradicionālajiem uzņēmumiem, kuros parasti visa vara koncentrējas augstākās vadības un lielāko akcionāru rokās.

Kā darbojas DAO? 

DAO organizācijas darbības noteikumi un vadlīnijas tiek ierakstīti kodā – parasti tas tiek darīts, izmantojot viedos līgumus blokķēdē. Šie viedie līgumi automātiski izpilda darbības, balstoties uz iepriekš definētiem nosacījumiem, lai nodrošinātu organizācijas darbību atbilstoši iepriekš atrunātiem noteikumiem bez cilvēka iesaistes.

Parasti DAO dalībnieki iesaistās lēmumu pieņemšanā, iegūstot savā īpašumā tokenus vai organizācijas daļas. Šie tokeni piešķir balsstiesības – katra dalībnieka ietekme lēmumu pieņemšanas procesā ir proporcionāla tā īpašumā esošo tokenu skaitam. 

Kad ir jāpieņem kāds lēmums, piemēram, par priekšlikuma apstiprināšanu vai līdzekļu piešķīrumu, dalībnieki var par to balsot, izmantojot savus tokenus. Šāds demokrātisks process garantē, ka pieņemtie lēmumi atspoguļo kopienas kolektīvo viedokli.

DAO mēdz būt t. s. "kases" jeb līdzekļu fondi, kurus kolektīvi pārvalda organizācijas dalībnieki. Šie līdzekļi var tikt izlietoti projektu finansēšanai, ieguldījumiem jaunos projektos vai kopienas iniciatīvu atbalstam. 

Dalībnieki iesniedz priekšlikumus par šo līdzekļu izlietojumu, un kopiena par tiem balso. Kad priekšlikums ir apstiprināts, viedie līgumi automātiski veic nepieciešamās darbības, piemēram, pārskaita līdzekļus vai izgatavo jaunus tokenus.

DAO pamatprincipi ir pārskatāmība un atbildīga rīcība. Visi darījumi un lēmumi tiek reģistrēti blokķēdē un ir publiski pieejami, tāpēc jebkurš var tos pārbaudīt. Šāda pārskatāmība nodrošina to, ka dalībnieki var paļauties uz organizācijas integritāti un pieprasīt katram uzņemties atbildību par savu rīcību. 

Turklāt, tā kā DAO darbojas decentralizētā tīklā, tās ir noturīgas pret cenzūru un informācijas modificēšanu, vēl vairāk veicinot uzticēšanos. DAO organizācijas savā ziņā darbojas līdzīgi korporācijām vai valstīm, taču tās ir mazāk centralizētas.

DAO un principāla–aģenta problēma

DAO risina ekonomikā aktuālu problēmu, ko dēvē par principāla–aģenta dilemmu. Tā rodas tad, ja kādai personai vai organizācijai ("aģentam") ir iespēja pieņemt lēmumus un rīkoties citas personas vai organizācijas ("principāla") vārdā. Ja aģents ir motivēts rīkoties savās interesēs, tas var ignorēt principāla intereses.

Šo problēmu vēl vairāk saasina tas, ka starp principālu un aģentu var būt arī informācijas asimetrija. Principāls var tā arī neuzzināt, ka tiek ļaunprātīgi izmantots, un tam var nebūt iespēju pārliecināties, ka aģents rīkojas viņa labākajās interesēs.

Šī problēma bieži rodas saistībā ar pilsoņu ievēlētām amatpersonām, brokeriem, kas rīkojas investoru vārdā, kā arī ar vadītājiem, kas pārstāv akcionāru intereses.

Pateicoties blokķēdes tehnoloģijas nodrošinātajai augstāka līmeņa pārskatāmībai, šo problēmu daļēji spēj risināt efektīvas DAO. Jo īpaši tad, ja DAO izdodas novērst informācijas asimetriju un saskaņot motivācijas rīkus kopienā. Tā kā visi darījumi tiek reģistrēti blokķēdē, DAO darbojas pilnīgi pārskatāmi un ir noturīgākas pret krāpniecību.

DAO priekšrocības

Decentralizēts

Tradicionālā organizācijā svarīgākos lēmumus centralizēti pieņem konkrēta amatpersona. DAO lēmumus, kas skar attiecīgo organizāciju, kopīgi pieņem tās kopiena.

Pārskatāmība

Lai nodrošinātu pārskatāmību, ir nepieciešama ikviena DAO dalībnieka atbildīga rīcība. DAO ietvaros balsojumi tiek veikti, izmantojot blokķēdi, un ir publiski apskatāmi. Jebkurš var redzēt darījumu ierakstus. Tas motivē kopienas dalībniekus rīkoties godprātīgi un attur no darbībām, kas varētu kaitēt kopienai.

Kopienā balstīta pārvaldība 

DAO var apvienot cilvēkus no dažādām pasaules valstīm, lai strādātu pie kopīga mērķa. Ikvienam dalībniekam ir iespēja sniegt ieguldījumu projekta attīstībā. Atšķirībā no tradicionālajām korporatīvajām struktūrām šeit ikviens var paust savas idejas un ierosināt organizatoriskās darbības virzību, izmantojot decentralizētās pārvaldības mehānismus.

DAO piemēri

  • MakerDAO: MakerDAO ir DeFi projekts ar stabilo kriptovalÅ«tu ar kriptovalÅ«tas nodroÅ¡inājumu DAI, kuras vērtÄ«ba ir piesaistÄ«ta ASV dolāram.

  • Aave: Aave ir uz Ethereum balstÄ«ts naudas tirgus, kurā lietotāji var aizņemties un aizdot dažādus digitālos aktÄ«vus – no stabilajām kriptovalÅ«tām lÄ«dz alternatÄ«vajām kriptovalÅ«tām. Aave protokolu pārvalda AAVE turētāji.

  • Uniswap: Uniswap ir decentralizētas biržas (DEX) protokols, kas darbojas kā DAO, ļaujot lietotājiem bez starpniekiem apmainÄ«t dažādas kriptovalÅ«tas.

  • Yearn.Finance: Yearn.Finance (YFI) ir DeFi platforma, kas automatizē ienesÄ«guma kultivēšanas stratēģijas un citus DeFi risinājumus. Tā darbojas kā DAO, kurā kopienas dalÄ«bnieki pārvalda protokola jauninājumus un ar projektu saistÄ«tos lēmumus.

Vai Bitcoin ir DAO?

Bitcoin tīklu mēdz uzskatīt par agrīnu DAO piemēru. Tas darbojas decentralizēti, tā darbību koordinē konsensa protokols, un dalībnieku vidū nevalda hierarhija.

Bitcoin protokols nosaka sistēmas noteikumus, bet Bitcoin (BTC) kā valūta motivē lietotājus aizsargāt tīklu. Tādējādi tiek nodrošināts, ka visi dalībnieki var vienoti strādāt pie tā, lai Bitcoin darbotos kā decentralizēts autonoms tīkls. Bitcoin gadījumā kopīgais mērķis ir vērtības glabāšana un nodošana bez sistēmas darbības centralizētas uzraudzības. 

Taču ir vērts atzīmēt, ka DAO var definēt dažādos veidos. Mūsdienās šis termins tiek plaši izmantots, lai raksturotu organizācijas, kas darbojas esošās blokķēdēs un kuras pārvalda to kopienas, izmantojot viedos līgumus. Šī definīcija padara tās atšķirīgas no Bitcoin.

Kādiem vēl mērķiem varētu izmantot DAO?

Sarežģītākas DAO varētu izmantot tādiem mērķiem kā decentralizēti riska kapitāla fondi vai sociālo tīklu platformas. DAO varētu arī koordinēt ar lietu internetu (IoT) savienotu ierīču darbību.

Ir izveidojusies DAO apakšgrupa – t. s. decentralizētās autonomās korporācijas (DAC). DAC var sniegt tradicionālam uzņēmumam līdzīgus pakalpojumus, piemēram, kopbraukšanas pakalpojumus. Atšķirība ir tāda, ka DAC darbojas bez korporatīvās pārvaldības struktūras, kāda raksturīga tradicionālajiem uzņēmumiem.

Piemēram, automašīna, kas pieder pati sev un nodrošina kopbraukšanas pakalpojumus DAC ietvaros, varētu darboties autonomi, veicot darījumus ar cilvēkiem un citām viedajām ierīcēm. Izmantojot blokķēdes orākulus, tā varētu pat patstāvīgi aktivizēt viedos līgumus un veikt noteiktas darbības.

Ethereum un "The DAO"

Viens no pirmajiem DAO piemēriem bija "The DAO" ar visai trāpīgo nosaukumu. Tas sastāvēja no sarežģītiem viedajiem līgumiem, kas darbojās Ethereum blokķēdē. Tiem bija jādarbojas kā autonomam riska kapitāla fondam.

2016. gada maijā DAO tokeni tika pārdoti sākotnējā kriptovalūtu piedāvājumā (ICO) un nodrošināja īpašumtiesības un balsstiesības šajā decentralizētajā fondā. Tomēr drīz pēc ieviešanas aptuveni trešā daļa no šiem līdzekļiem tika nopludināti no The DAO vienā no vērienīgākajiem uzbrukumiem kriptovalūtu vēsturē.

Šī notikuma rezultātā tika veikta Ethereum stingrā šķelšana un tīkls sadalījās divās atsevišķās ķēdēs. Vienā no tām krāpnieciskās darbības tika atceltas– it kā uzbrukuma nemaz nebūtu bijis. Šī ir ķēde, ko tagad sauc par Ethereum blokķēdi. Otrā ķēdē, kas palika uzticīga principam "kods ir likums", krāpnieciskās darbības netika mainītas. Šo blokķēdi tagad sauc Ethereum Classic. 

DAO ierobežojumi

Juridiskie aspekti

DAO normatīvais regulējums joprojām ir visai neskaidrs, jo vairumā jurisdikciju pagaidām nav konkrētas pieejas attiecībā uz šī jaunā veida organizācijām. Ilgstoši saglabājoties neskaidram juridiskajam statusam, tas varētu kļūt par nozīmīgu šķērsli DAO plašākai ieviešanai.

Koordinēti uzbrukumi

DAO iekārojamajām iezīmēm (decentralizācijai, nemainīgumam un darbībai bez nepieciešamības uzticēties) ir raksturīgi arī veiktspējas un drošības riski. The DAO piemērs parādīja, ka līdz ar šo jauno organizatorisko modeli var rasties jauni, nozīmīgi riski, ja tas netiek pareizi izstrādāts.

Centralizācijas aspekti

Varētu apgalvot, ka decentralizācija nav stāvoklis, bet gan diapazons, kurā katrs līmenis ir piemērots atšķirīgiem mērķiem. Dažkārt pilnīga autonomija vai decentralizācija pat nebūtu iespējama vai nepieciešama.

DAO var nodrošināt iespēju sadarboties plašākam dalībnieku lokam nekā jebkad agrāk, taču atkarībā no DAO uzbūves un specifikas protokolā iestrādātie pārvaldības noteikumi var radīt zināmu centralizāciju.

Noslēgumā 

Kopumā DAO piedāvā inovatīvu pieeju organizāciju pārvaldības jomā, ar blokķēdes tehnoloģijas palīdzību radot iekļaujošas, demokrātiskas un pārskatāmas kopienas. 

DAO ļauj organizācijām atbrīvoties no tradicionālās hierarhijas un struktūrām. Tā vietā, lai viena centrālā persona koordinētu dalībnieku rīcību, pārvaldības noteikumi tiek automatizēti un motivē dalībnieku izvēlēties tīklam izdevīgāko risinājumu.

Priekšnosacījums, lai izveidotu efektīvu DAO, ir izmantot efektīvus konsensa noteikumus, kas risina sarežģītās dalībnieku koordinācijas problēmas. Īstais izaicinājums, kas saistīts ar DAO ieviešanu, varētu drīzāk būt sociāls, nevis tehnoloģisks.

Turpini lasīt

Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.