Sākums
Vārdnīca
Ethereum Classic

Ethereum Classic

Iesācējiem
Ethereum Classic (ETC) ir decentralizēta viedo līgumu platforma. ETC pirmsākumi meklējami 2016. gadā, kad notika vērienīgs drošības pārkāpums, kurā bija iesaistīts protokols ar nosaukumu The DAO (decentralizēta autonomā organizācija). 

DAO bija ievērojams Ethereum tīklā balstīts projekts, kas darbojās kā decentralizēts riska kapitāla fonds. Viedā līguma koda nepilnību dēļ no šī protokola diemžēl tika izkrāpti ETH 60 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Lielākā Ethereum kopienas daļa nobalsoja par uzbrukuma seku novēršanu, izmantojot stingro atvasinājumu, kas ietvēra izmaiņu veikšanu blokķēdē, lai atmaksātu nozagtos Ether. Taču daļa kopienas iebilda pret šo lēmumu, norādot, ka tādējādi tiek pārkāpts blokķēdes pamatā esošais nemainīguma princips un "Kods ir likums" princips.

Tā rezultātā blokķēde sadalījās divās daļās: sākotnējā ķēdē (Ethereum Classic) un jaunajā ķēdē, kura saglabāja Ethereum (ETH) nosaukumu.

Ethereum Classic darbojas līdzīgi Ethereum, nodrošinot viedo līgumu un decentralizēto lietotņu (dApp) darbību. Taču kopš tā laika abi tīkli ir attīstījušies visai atšķirīgi, jo īpaši pēc Ethereum pārejas uz likmes apliecinājuma konsensa mehānismu 2022. gada septembrī. Ethereum Classic joprojām izmanto darba apliecinājuma modeli, kurā darījumus validē ieguvēji. 

Ethereum Classic uzticība sākotnējam Ethereum protokolam nozīmē, ka tajā netiek ieviesti atjauninājumi un izmaiņas, kas veikti Ethereum blokķēdē pēc atvasinājuma. Tā rezultātā ETC un ETH tīklos ir izveidojušās atšķirīgas kopienas un filozofiskās nostādnes.