Начало
Речник
Ethereum Classic

Ethereum Classic

Начинаещ
Ethereum Classic (ETC) е децентрализирана платформа за смарт договори. Произходът на ETC датира от 2016 г., след голям пробив в сигурността, включващ протокол, наречен DAO (децентрализирана автономна организация). 

DAO беше забележителен проект, базиран на Ethereum, функциониращ като децентрализиран фонд за рисков капитал. За съжаление, поради уязвимости в кода на смарт договора, ETH на стойност 60 млн. долара бяха изтеглени от протокола.

По-голямата част от общността на Ethereum гласува за обръщане на ефектите от хакването чрез хард форк, който включваше промяна на блокчейна, за да се възстанови откраднатият Ether. Част от общността обаче се противопостави на това решение с аргумента, че то нарушава основополагащия принцип за неизменност на блокчейна и философията „Кодът е закон“.

В резултат на това блокчейнът се раздели на две: оригиналната верига Ethereum Classic и новата верига, която запази името Ethereum (ETH).

Ethereum Classic функционира подобно на Ethereum, като позволява смарт договори и децентрализирани приложения (dApp-ове). Оттогава обаче двете се разминават значително, особено след като Ethereum премина към консенсусен механизъм доказателство за залог през септември 2022 г. Ethereum Classic остана ангажиран с оригиналния модел доказателство за работа, който включва копачи, валидиращи трансакции. 

Придържането на Ethereum Classic към оригиналния протокол на Ethereum означава, че той не включва актуализациите и промените, направени в блокчейна Ethereum след форка. Тази позиция създаде различни общности и философски основи между ETC и ETH.