4 tirdzniecības stratēģijas ar mainīgajām vidējām vērtībām
Sākums
Raksti
4 tirdzniecības stratēģijas ar mainīgajām vidējām vērtībām

4 tirdzniecības stratēģijas ar mainīgajām vidējām vērtībām

Iesācējiem
Publicēts Apr 25, 2024Atjaunināts Jun 12, 2024
6m

Galvenās atziņas

  • TirdzniecÄ«bas stratēģijas ar mainÄ«gajām vidējām vērtÄ«bām var palÄ«dzēt tirgotājiem novērtēt tirgus dinamiku, analizēt tendences un pamanÄ«t iespējamās tirgus tendences izmaiņas.

  • Dažas tirdzniecÄ«bas stratēģijas ar mainÄ«gajām vidējām vērtÄ«bām ietver dubulto mainÄ«go vidējo vērtÄ«bu krustoÅ¡anos, mainÄ«go vidējo vērtÄ«bu lenti, mainÄ«go vidējo vērtÄ«bu aploksnes un MACD.

  • Lai gan tirdzniecÄ«bas stratēģijas ar mainÄ«gajām vidējām vērtÄ«bām var sniegt vērtÄ«gu ieskatu tirgus darbÄ«bā, to signālus iespējams subjektÄ«vi interpretēt. Lai mazinātu riskus, daudzi tirgotāji izmanto Å¡Ä«s stratēģijas kopā ar fundamentālo analÄ«zi un citām metodēm.

Ievads

Mainīgās vidējās vērtības (MVV) ir populāri tehniskās analīzes indikatori, kas izlīdzina cenu datus noteiktā laika periodā. Tās var izmantot tirdzniecības stratēģijās, lai atklātu potenciālās tendenču izmaiņas, pozīciju atvēršanas un aizvēršanas brīžus, atbalsta/pretestības (A/P) līmeņus un daudz ko citu. Šajā rakstā ir apskatītas dažādas tirdzniecības stratēģijas ar mainīgajām vidējām vērtībām, to darbības principi un informācija, ko šie rādītāji var sniegt.

Kāpēc tirdzniecības stratēģijas ar mainīgajām vidējām vērtībām?

Mainīgās vidējās vērtības var atsijāt nebūtisko tirgus informāciju, izlīdzinot cenu datus un palīdzot tirgotājiem efektīvi noteikt tirgus tendences. Tirgotāji var arī novērtēt tirgus dinamiku, novērojot vairāku mainīgo vidējo vērtību mijiedarbību. Turklāt mainīgo vidējo vērtību elastība ļauj tirgotājiem pielāgot stratēģijas dažādiem tirgus apstākļiem.

1. Dubultā mainīgo vidējo vērtību krustošanās

Dubultā mainīgās vidējās vērtības krustošanās stratēģija ietver divu dažādu mainīgo vidējo vērtību lielumu izmantošanu. Tirgotāji parasti izmanto īstermiņa un ilgtermiņa mainīgo vidējo vērtību kombināciju, piemēram, 50 dienu MVV un 200 dienu MVV. Parasti mainīgās vidējās vērtības ir viena veida, piemēram, divas vienkāršās mainīgās vidējās vērtības (VMVV), taču var izmantot arī dažādus veidus, piemēram, VMVV kopā ar eksponenciālo mainīgo vidējo vērtību (EMVV). 

Šajā tirdzniecības stratēģijā tirgotāji meklē mainīgo vidējo vērtību krustošanos. Kriptovalūtas augšupejošas tendences signāls rodas, kad īsāka termiņa mainīgā vidējā vērtība pārsniedz ilgāka termiņa mainīgo vidējo vērtību (t. s. "zelta krusts"), norādot uz potenciālu pirkšanas iespēju. Un otrādi, kriptovalūtas lejupejošas tendences signāls rodas, ja īsāka termiņa mainīgā vidējā vērtība krustojas ar ilgāka termiņa mainīgo vidējo vērtību virzienā uz leju (t. s. "nāves krusts"), norādot uz potenciālu pārdošanas iespēju.

2. Mainīgo vidējo vērtību lente

Mainīgo vidējo vērtību lente ir dažādu garumu mainīgo vidējo vērtību kombinācija. Lente var sastāvēt no četrām līdz astoņām VMVV, taču precīzs skaits var atšķirties atkarībā no individuālajām vēlmēm. Intervālus starp mainīgajām vidējām vērtībām var arī pielāgot, lai tie atbilstu dažādām tirdzniecības vidēm. Noklusējuma lente ir četras VMVV ar 20, 50, 100 un 200 periodiem. 

Šī tirdzniecības stratēģija ietver mainīgo vidējo vērtību lentes paplašināšanās un sašaurināšanās izsekošanu. Piemēram, paplašināta lente, kurā īsāka perioda mainīgās vidējās vērtības cenu pieauguma laikā attālinās no garāka perioda vērtībām, liecina par tirgus tendences nostiprināšanos. Un otrādi, sašaurinājusies lente, kur mainīgās vidējās vērtības saplūst vai pārklājas, liecina par konsolidāciju jeb tirgus korekciju.

3. Mainīgo vidējo vērtību aploksnes

Tirdzniecības stratēģija ar mainīgo vidējo vērtību aploksnēm izmanto vienu mainīgo vidējo vērtību, ko ieskauj divas robežas (aploksnes), kas noteiktas noteiktā procentuālajā apjomā virs un zem tās. Centrālā mainīgā vidējā vērtība var būt VMVV vai EMVV atkarībā no tā, cik jutīgu to vēlas tirgotājs. Parastie uzstādījumi ietver 20 dienu VMVV ar aploksnēm, kas iestatītas 2,5 % vai 5 % attālumā no tās. Procenti nav fiksēti, un tos var pielāgot, pamatojoties uz tirgus svārstīgumu, lai fiksētu vairāk cenu svārstību. 

Šo tirdzniecības stratēģiju var izmantot, lai noteiktu tirgus apstākļus ar pārvērtētiem un nenovērtētiem aktīviem. Kad cena pārsniedz augšējās aploksnes robežu, tas norāda, ka aktīvs varētu būt pārvērtēts, kas liecina par potenciālu pārdošanas iespēju. Un otrādi, ja cena nokrītas zem apakšējās aploksnes robežas, tas nozīmē, ka aktīvs varētu būt nenovērtēts, norādot uz potenciālu pirkšanas iespēju.

Mainīgo vidējo vērtību aplokšņu un Bolindžera joslu (BJ) salīdzinājums.

Bolindžera joslas (BJ) ir līdzīgas mainīgo vidējo vērtību aploksnēm, jo tās abas parasti izmanto centrālo 20 dienu VMVV un divas robežas, kas noteiktas virs un zem tās. Neskatoties uz līdzīgo pieeju, šiem indikatoriem ir dažas atšķirības. 

Mainīgo vidējo vērtību aploksnēs tiek izmantotas divas robežas, kas ir noteiktas konkrētā procentuālajā attālumā virs un zem centrālās mainīgās vidējās vērtības. Turpretī Bolindžera joslas izmanto divas joslas, kas ir noteiktas divu standarta noviržu attālumā no centrālās mainīgās vidējās vērtības.

Kopumā gan BJ, gan mainīgās vidējās vērtības aploksnes var izmantot, lai atklātu potenciāli pārvērtētos un nenovērtētos aktīvus tirgū, taču vizuāli tās nedaudz atšķiras. Mainīgās vidējās vērtības aploksnes nodrošina signālus, kad cena pārsniedz vai nokrītas zem aplokšņu robežas. Bolindžera joslas var arī norādīt uz pārvērtētiem vai nenovērtētiem aktīviem, ja cena pietuvojas vai attālinās no joslām. Tomēr BJ piedāvā papildu ieskatu tirgus svārstīgumā, abām joslām sašaurinoties vai paplašinoties.

4. Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MVVKD)

MVVKD ir tehniskais indikators, kas sastāv no divām galvenajām līknēm: MVVKD līknes un signāllīknes, kas ir MVVKD līknes 9 periodu EMVV. Mijiedarbība starp šīm līknēm un histogrammu, kas atspoguļo atšķirību starp tām, padara šo tirdzniecības stratēģiju efektīvu, lai analizētu tirgus dinamikas izmaiņas un potenciālo tendenču maiņu. 

Tirgotāji var izmantot diverģences starp MVVKD un cenas kustību, lai identificētu potenciālās tendenču izmaiņas. Diverģences var būt augšupejošas vai lejupejošas. Augšupejošas diverģences cena veido zemākas dienas zemākās cenas, bet MVVKD veido augstākas dienas zemākās cenas, kas liecina par potenciālām augšupvērstām izmaiņām. Un otrādi, lejupejošas diverģences gadījumā cena veido augstākas dienas augstākās cenas, bet MVVKD veido zemākas dienas augstākās cenas, norādot uz potenciālu lejupslīdi. 

Turklāt tirgotāji var izmantot MVVKD krustošanos. Ja MVVKD līkne no apakšas krustojas ar signāllīkni, tas norāda uz dinamikas augšupeju, norādot uz potenciālu pirkšanas iespēju. Un otrādi, kad MVVKD līkne nokrītas zem signāllīknes, tas liecina par dinamikas lejupslīdi, norādot uz potenciālu pārdošanas iespēju.

Noslēgumā

Tirdzniecības stratēģijas ar mainīgām vidējām vērtībām var palīdzēt tirgotājiem analizēt tirgus tendences, dinamikas izmaiņas un daudz ko citu. Tomēr paļaušanās tikai uz šīm stratēģijām var būt bīstama to subjektīvās interpretācijas dēļ. Lai mazinātu potenciālos riskus, tirgotāji var apvienot šīs stratēģijas ar citām tirgus analīzes metodēm.

Turpini lasīt

Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.